Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,128 hemşire olduk

şunda ARA

HaberlerAtauzem Staj Duyuru

HEMŞİRELİK VE EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI


1-Hemşirelik ve Ebelik Lisans Tamamlama Programında dördüncü sınıfa geçen ve kayıt
yenileyen öğrenciler uygulamalarını yapmaya hak kazanırlar.

2-Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler uygulamalarını mezun olacakları tarihe kadar
tamamlamak zorundadırlar. Uygulamasını tamamlamamış öğrenciler programdan mezun
olamazlar.

3-Uygulama, 240 saat (40 saat/hafta) olarak gerçekleştirilecektir.

4-Hemşirelik ve Ebelik Lisans Tamamlama Programı öğrencileri uygulamalarını,
üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma
hastanelerinde, uygulama ölçütlerine sahip A, B ve C grubu devlet hastanelerinde, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Hastanesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A, B ve C grubuna denk
uygulama ölçütlerine sahip hastanelerde yapabilirler.

5-Hemşirelik lisans tamamlama öğrencileri uygulamalarını 4. maddede belirtilen kurumların
iç hastalıkları, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum
kliniklerinden birisinde yapacaktır.

6-Ebelik lisans tamamlama öğrencileri uygulamalarını 4. maddede belirtilen kurumların
jinekoloji, doğum, yenidoğan ünitesi ve çocuk kliniklerinden birisinde yapacaktır.

7-Hemşirelik ve ebelik lisans tamamlama öğrencilerinin uygulamalarını 3, 4, 5 ve 6.
maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmak kaydıyla öncelikle çalıştıkları hastanelerde
yapmaları esastır. Bu nedenle bu servislerde çalışan öğrencilerin mesaileri uygulama olarak
da kabul edilecektir.

8-Yedinci maddede belirtilen hastanelerde ve kliniklerde çalışmayan öğrencilerin, il sağlık
müdürlükleri ve hastanelerin birlikte yapacağı planlama çerçevesinde uygun ölçütlere sahip
hastanelerde ve kliniklerde uygulama yapmaları sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrenciler kendi
kurumlarından görevli ya da idari izinli sayılmayacaktır. Öğrenciler uygulamalarını mesai
saatleri sonrası, hafta sonları, nöbet ertesi veya yıllık izin kullanarak yapabileceklerdir.

9-İl sağlık müdürlükleri, uygulamaların belirlenen esaslara bağlı olarak yürütülebilmesi için
tüm ilgililere gerekli duyuruların yapılmasından, uygulama yapılacak hastanelerin
belirlenmesinden, öğrencilerin hastanelere yerleştirilmesinden, kurum uygulama sorumlusu ve
eğitimcilerle birlikte uygulamaların gerçekleştirmesinden ve uygulamalarını tamamlayan
öğrencilerin uygulama değerlendirme dosyalarının, uygulama sonuç listesinin hazırlanarak
ilgili üniversiteye gönderilmesinden sorumludur.

10-İl uygulama koordinatörü, il sağlık müdürlüğünün eğitimden sorumlu sağlık müdür
yardımcısıdır. Kurum uygulama sorumlusu, hastanelerin hemşirelik hizmetleri
müdürü/başhemşireleridir. Eğitimci, hemşirelik lisans tamamlama programı için
görevlendirilen lisans veya yüksek lisans mezunu hemşire, ebelik lisans tamamlama programı
için görevlendirilen lisans veya yüksek lisans mezunu ebe, yüksek lisans mezunu ebe yoksa
kadın doğum hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış hemşiredir.

EK - 1

11-İl genelinde uygulamaların planlanması, gerçekleştirilmesi, takibi ve uygulamasını
tamamlayan öğrencilerin uygulama dosyalarının ve uygulama sonuç listesinin hazırlanarak
ilgili üniversiteye gönderilmesinde, il sağlık müdürlüğü adına il uygulama koordinatörü
görevli ve sorumludur. İl uygulama koordinatörü bu görev ve sorumluluğu, hastanelerdeki
uygulamaların planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum uygulama
sorumlusu ve eğitimcilerle işbirliği içinde yerine getirecektir.

12-Uygulamaların protokolde belirlenen esaslar çerçevesinde ve en verimli şekilde
gerçekleştirilmesi için aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

a) İl uygulama koordinatörü başkanlığında, uygulama ölçütlerine sahip tüm hastanelerin
kurum uygulama sorumlularıyla bir planlama toplantısı yapılacaktır.
b) Planlama toplantısında, öncelikle belirlenen esaslara uygun olmak koşuluyla, hastane
hizmetlerinin aksatılmadan, öğrencilerin uygulamalarını yapacakları bir plan
oluşturulacaktır.
c) Planda; her hastanenin uygulama yapılacak kliniklerinde aynı anda uygulama yapacak
öğrenci sayısı, buna göre kaç tur öğrenci alınacağı, öğrencilerin uygulamaya kabul
edileceği saatler, öğrencilerin takip ve değerlendirilmesiyle ilgili hususlar ve bu takip
ve değerlendirme için ihtiyaç duyulacak eğitimci sayısı, eğitimcilerin belirlenmesi ve
eğitimi, uygulamasını tamamlayan öğrencilerin uygulama dosyalarının il sağlık
müdürlüğüne tesliminde izlenecek yollara ilişkin esaslar yer alacaktır.

13-Uygulama yapacak öğrenci, il sağlık müdürlüğüne (eğitim şube müdürlüğü) uygulama
değerlendirme dosyası ile birlikte başvuracaktır. İl sağlık müdürlüğü (İl uygulama
koordinatörü), 12. maddede belirtilen plan doğrultusunda öğrenciyi uygulama yapacağı
hastaneye dosyasıyla birlikte gönderecektir.

14-Uygulamaya başlayan öğrencinin, dosyasında yer alan değerlendirme formlarının
doldurulmasından ve öğrenci devamından kurum sorumlusu ve eğitimci sorumludur.
Uygulamaların takibinden sorumlu olan eğitimciler öncelikle kurum içinden
görevlendirilecektir. Kurum içinde protokolde belirlenen esaslara uygun eğitimcilerin ya da
yeterli sayıda eğitimcinin bulunmadığı durumlarda il sağlık müdürlüğü tarafından diğer
kurumlardan görevlendirme yapılacaktır.

15-Eğitimci, uygulamasını tamamlayan her öğrencinin uygulama değerlendirme dosyasını
kurum sorumlusuna, kurum sorumlusu da bu dosyaları il sağlık müdürlüğüne (il uygulama
koordinatörüne) teslim edecektir.

16-İl sağlık müdürlüğü, uygulama dosyalarını hemşirelik ve ebelik lisans tamamlama
programı olarak ayırdıktan sonra, öğrencilerin isimlerinin ve notlarının yer aldığı uygulama
sonuç listesi ile birlikte, ilgili üniversitenin internet sayfasında ilan edilen tarihi dikkate alarak
final sınavlarından önce toplu olarak kargo ile öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye
gönderecektir. Kargo ücretleri ilgili üniversiteler tarafından karşılanacaktır.

Yayınlanış Tarihi Monday, January 10, 2011 9:43 PM Yayınlayan myuksek

Yorumlar

 

sarmaşık Dediki :

arkadaşlar hastanede çalışmayanlar için kötü bir proğram olmuş bence üstelik 6 hafta .yıllık izin yada nöbet şeklinde uygulanacak olması kesinlikle haksızlık.

January 11, 2011 12:43 PM
 

iasevgül Dediki :

bizde yıllarca üniversite hastanesinde çalıştık yeni kuruma geçtik bukadar haksızlık olurmu? insaf....en azından görevli yazısı verip kurumumuzun insiyatifine bırakılsaydı....

January 11, 2011 2:43 PM
 

BELGİN KOLDAŞ Dediki :

Berbat bir uygulama hastanede çalişmayanlar için bu ne demek hastanede çalişan izin kullanmadan kendi klınıgınde staj yaparken hastanede çalişmayan 6 hft senelik izni nasıl kullanaç büyük halsızlık.

January 11, 2011 2:49 PM
 

yunus ali incekara Dediki :

kargo parasını almıyorlar daha ne istiyebilirizki allah razı olsunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

January 11, 2011 2:51 PM
 

BELGİN KOLDAŞ Dediki :

Berbat bir uygulama hastanede çalişmayanlar için bu ne demek hastanede çalişan izin kullanmadan kendi klınıgınde staj yaparken hastanede çalişmayan 6 hft senelik izni nasıl kullanılaçak  büyük haksızlık

January 11, 2011 4:42 PM
 

edibe aşık Dediki :

TÜM LİSANS TAMAMAMLAMA ÖĞRENCİLERİ;STAJ ADALETSİZLİĞİ KONUSUNDA BİR ŞEYLER YAPALIM.  BİR KERE MEMURUN YILLIK İZİN HAKKI 30 GÜNDÜR(O DA 10 YILI GEÇTİYSE)  45 İZİN Mİ VARMIŞ...ALLAHAŞKINA BİRİLERİ BU SAÇMALIĞA SON VERSİN.   ATAUZEM'E MESAJ YAĞDIRALIM ARKADAŞLAR,AYNI ZAMANDA İL MÜDÜRLÜKLERİNE DE TALEPLERİMİZİ İLETELİM...

January 12, 2011 2:12 PM
 

ASEYFİ YÖNTEMER Dediki :

BEN  İZMİRDE  AİLE  HEKİMLİĞİNDE  ÇALIŞIYORUM.  ÇOK  YOĞUN  BİR  YER.  AKŞAMLARIDA  GİDİP  NASIL  NÖBET  TUTACAZ.ÇOK  SAÇMA  UYGULAMA  ,ARKADAŞLAR  AİLE  HEKİMLİĞİNDE  GÖRVLİ  ARKADAŞLAR  TOPLU  DİLEKÇE  GÖNDERELİM.  BEN  MÜDÜRLÜKTEN  YARIN  İŞİN  ASLINI  ÖĞRENİP  ATAUZEME  DİLEKÇEMİ  GÖNDERECEM.  BİRLİK  OLURSAK  BİRŞEYLER  HERZAMAN  DEĞİŞİR.

January 12, 2011 2:35 PM
 

nihalmaral Dediki :

il sağık müdürlüklerine başvuru yapılmasnın pek etkisi olacağını zannetmiyorum ama ne gerekiyorsa birlikte birşeyler yapılması gerektiğine katılyorum. bu uygulama şık değil beeence ortak bir karar almalıyız bireysel çözümlerde haksızlık olur. BİZDEN SONRAKİLEREDE MİRAS KALIR HAYRINAAA:)

January 12, 2011 7:17 PM
 

sirinkoza1 Dediki :

bari kesin  tarihi konusundada bir bilgi verselerdi .staj süresi bana göre çok abartı .bizi yeni mezun diye düşündüler herhalde.fakat evli çolukçocuk sahibi insanlarız neticede ...ben bebek bekliyorum.yani bebeğim bir yada iki aylıkken staj denk gelecek nasıl olcak bilmiyorum. bizim durumumuz için olumlu yada olumsuz bir açıklama yapsalardı bi zahmet...

January 13, 2011 2:42 PM
 

AYŞE TÜRKKÖYLÜ Dediki :

ben 3.sınıftayım bizde ne yapılacak katılırız çok saçma bir uygulama. biz yıllardır bu işi yapıyoruz zaten yeni mezun olmuyoruz ki.üstelik şartlar çok ağır .ben çocuklarıma zaman ayırabilmek için hastaneden ayrıldım şimdi eski çalıştığım yere staj için gidicem ve bunun için de senede 1 ay yasal hakkım olan iznimi feda edicem ki oda yetmiyor zaten . saçmalık bu lütfen ne yapılacaksa yapalımmmmmmm

January 14, 2011 12:56 PM
 

aynur beşer taşkın Dediki :

arkadaşlar... ben hastanede acil serviste çalışıyorum.. ama hastanede çalılşmak yetmiyo.. dikkatli okuduysanız staj yapmamız gereken birimlerde çalışanlar(dahiliye cerrahi çocuk ve kadın doğum servislerinde) kendi yerinde çalışarak staj yapacak... ama ben acilde olduğum için nöbet çıkışında o servislerden birinde çalışmaya devam edeceğim.... ne staj ama................................tabiii aile hekimliğinde veya başka kurumlarda çalışanlar daha zor durumda...bence hepimiz çalışıyoruz . herkes çalıştığı yerde staj yapmış gibi sayılırsa daha mantıklı olacak..hakkımızda hayırlısı olsun..

January 14, 2011 2:15 PM
 

sakine yalcın Dediki :

yeterli bilgi birikimi ve beceriye sahip olmasaydık yıllardır çalışıyor olmazdık. staj uygulaması çok saçma ...sağlık bakanlığı ve üniversite çalıştığımız kurumlardan isterlerse çok rahat bilgi albilirler. neden işi bu kadar yokuşa sürüyorlar.hepimizin ailemize ,çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var.bizi salt birey olarak görmemeleri lazım.birlik olmalıyız....

January 17, 2011 9:52 PM
 

Zelihaa Dediki :

arkadaşlar ben trabzonda çalışıyorum ailem Balıkesirde 4 hafta iznim var.aile hekimliğinde çalışıyorum ;bebek bekliyorum bu soruna çözüm getirmeleri lazım.....bu 4 haftalık izide hangisi için kullanayım?

January 18, 2011 1:46 PM
 

filiz satılmış Dediki :

bu kadar haksızlık olmaz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım.ünversite öğrencisi muamelesi görüyoruz.staj da yıllık iznimizin harcanması başlıbaşına çifte standart.hastane dışında çalışanlar üvey evlat muamelesi görüyor    yıllarca bu mesleğe emek verdikten sonra bu şekilde karşılk görmek çooook acı doğrusu..........

January 18, 2011 1:56 PM
 

meltem buz Dediki :

Arkadaşlar hem sağlık eğitim genel müdürlüğüne hemde sağlık bakanlığı ve Sağlık müdürlüğüne fax çekmek gerekiyor. Sendikalarla görüşüp dava açılabilir.Bu iş için çok çabaladık sağlık eğitimdekileri ikna edemedik onlar ayarladılar.HAKSIZLIK

January 19, 2011 9:09 AM
 

neriman demir Dediki :

Bu uygulama  haksızlık arkadaşlar  TSM de çalışanların suçu ne ki yıllık izinde staj yapalım...

January 20, 2011 3:50 PM
 

eliffiliz Dediki :

arkadaşlar biz yıllardır çalışan insanlarız hemşireliği ebeliği yenimi öğreniyoruz mezun olunca işmi arayacağız insanlar bizi değerlendirirken neden bunlarıda göz önünde bulundurmuyorlar kaç yıllık memurlarız herkesin hastane ve bu servislerden birinde çalışmışlık tecrübesi bilgisi vardır zaten bu haksızlığın üzerine gidelim lütfen yan servisimde çalışan arkadaşım yayarlanıyor sanki

ben hastanenin mutfağında çalışıyorum benimki servis değil ben yayarlanamıyorum + 40 saat fazladan hizmet bekleniyor başhemşirelerde sanki böyle bi fırsat bekliyorlarmış galiba şimdiden çalışma listeleri oluşturmuşlar ayıp ya sağlıkçılar olara ne kadar kötü bi haldeyiz hastane dışı da kötü bu kişiler hiçmi sağlık bakanlığına hizmet vermediler bu nasıl bi uygulama sendikaların hiç haberi yok lütfen herkes haber versin bu konuda kararlı olalım ayrıca çok büyük haksızlık var çünkü

January 20, 2011 5:57 PM
 

serife doğan Dediki :

haklısınız arkadaşlar.kaşokla verip kepçeyle geri alıyorlar.zaten yeterince maddi olarak yüklendi. ata uzem.en pahalı bizim bölüm.birde bu şekilde zorluyorlar.sağlık personeliyizya.. hayatta hiçbir şeyi kolay elde edemeyiz biz.illaki tırmanacağız.İNŞALLAH hakımızda hayırlısı olur.ama yılmayalım arkadaşlar.ne kadar zorlanırsak zorlanalım ama bu okulu bitirelim..herkese başarılar...

January 21, 2011 10:52 AM
 

kardelen Dediki :

stajda devamsızlık hakkı ile ilgili mevzuatı bilen varmı

January 10, 2012 2:02 PM
Kimliksiz yorumlar seçilemez kılınmış durumdadır.