Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

şunda ARA

HaberlerSabit Döner Sermaye Hesaplaması

Sabit Ek Ödeme ve Döner Sermaye Performans Bildirimi için yapılan düzenleme ile ilgili önemli duyuru

Bilindiği üzere 22 Mayıs 2012 tarih ve 28298 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik gereği “tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte sabit ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilecektir” denilmektedir. İlgili Yönetmeliğe göre yapılacak ödemelerin hatasız ve hızlı yapılabilmesi adına Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerden Döner sermaye performans bildirimi için ayrı,Sabit ek ödeme bildirimi için ayrı link tanımlanmış olup, internet üzerinden bildirimleri aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır.

1-DÖNER SERMAYE PERFORMANS BİLDİRİMİ İÇİN;
Önceden olduğu gibi bildirilecek olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2-SABİT EK ÖDEME BİLDİRİMİ İÇİN;
Peşin ödenecek olan ayın planlaması yapılabilmesi için;
Her ayın ilk yedi günü içerisinde o aya ait (Örnek : Temmuzun 7 sine kadar yapılacak bildirim de izin rapor dahil 1 Temmuz 31 Temmuz (31 gün) ) boyunca ilgili birimin bünyesinde çalışan tüm personel için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bildirim yapılacaktır. Personel başka Kurumdan, Halk Sağlığı Müdürlüğünden veya bağlı kuruluşlardan Müdürlüğümüz emrinde geçici görevle çalışıyor ise mutlaka açıklama bölümünde kadrosunun bulunduğu kurum, başladığı veya ayrıldığı tarih yazılacaktır.

Açıklama bölümüne mutlaka personel ile ilgili durumu yazılacaktır.
-Örneğin:
-Kadrolu olarak veya. Geçici görevli olarak çalışmaktadır.
-01/06/2012-31/06/2012 tarihleri arası geçici görevli geldi.
-06/06/2012 tarihinde tayin gitti.
-05/06/2012 tarihinde Aile sağlığı elemanı olarak görevlendirildi. Gibi; yazılacaktır.

Bildirimlerin yapılması ile ilgili olarak, zamanında yapılmayan hatalı veya noksan yapılan bildirimlerden Döner Sermaye Bildirimi ile ilgili personel ve bağlı bulunduğu birim amirleri sorumludur.

Yayınlanış Tarihi Tuesday, July 03, 2012 9:27 PM Yayınlayan moderatör

Yorumlar

Henuz Yorum Yok
Kimliksiz yorumlar seçilemez kılınmış durumdadır.