Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,342 hemşire olduk

şunda ARA

helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

Son Mesajınız 04-06-2013, 22:06 vicril tarafından gönderildi. 98 yanıt.
( Toplam 99 Mesaj ) 4 Sayfadan 2 -   < Onceki 1 2 3 4 Sonraki >
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  16-05-2011, 20:46 227417 Cevap 227401

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker )

  bu hafta esaslar ve biyoistatistik sınavları var.felsefe ve diger dersler haftaya sınav.sorular icin tesekkürler.

 •  16-05-2011, 21:02 227423 Cevap 227360

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  sınava giren   yokmu arkadaşlar
 •  16-05-2011, 21:04 227424 Cevap 227423

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

   MART KAYDI YAPTIRANLAR 1.VİZE

  HEMŞİRELİK ESASLARI 2010-2011-2 1.VİZE
  1-Aşağıdakilerden hangisi 1977 yılında Alma Ata toplantısında kararlaştırılan sağlık hizmetleri anlayışından biri değildir?
  A) Herkese sürekli hizmet sağlama
  B) Ekip çalışmasına önem verme
  C) Uzman hekim hizmetlerine ağırlık verme
  D) Sağlığı koruma ve geliştirmeye önem verme 
  E) Sağlık hizmetlerine toplumun katılımını sağlama

  2-Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır?
  A) Hekim
  B) Hemşire
  C) Sosyal hizmet uzmanı
  D) Sağlık bakanı
  E) Sağlıklı/ hasta birey

  3-Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin sona erdiğini gösterir?
  A) Hastanın odasına yerleştirilmesi
  B) Hasta öyküsünün alınması
  C) Hastanın evraklarının teslim alınması
  D) Hastanın tedavisinin başlaması
  E) Hastanın taburcu edilmesi

  4-Fiziksel tespit edicilerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fiziksel tespit edici 2 saatte bir kaldırılarak dolaşım ve deri kontrol edilmelidir
  B) Tespit etmek için uygun bir ip ya da gaz bezi gibi malzemeler kullanılmalıdır
  C) Fiziksel tespit edici uygulama hekim istemini gerektirir
  D) Hasta hiçbir zaman yüz üstü tespit edilmemelidir
  E) Tespit edici uygulandığı, hemşire gözlem formuna kaydedilmelidir

  5-Aşağıdaki uygulamalardan hangisi hastane ortamındaki kimyasal riskleri önlemeye yöneliktir?
  A) Ortam ısısını düzenlemek
  B) İlaç hatalarını önlemek
  C) Hastanın düşme riskini belirlemek
  D) Gürültüyü önlemek
  E) Hepsi

  6-Aşağıdakilerden hangisi hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde yararlı değildir?
  A) Tek kullanımlık malzemelerin tercih edilmesi
  B) Tıbbi atık kontrolünün sağlanması
  C) İzolasyon yöntemlerinin kullanılması
  D) Dezenfektanların gereksiz kullanılmaması E) Hastaneye yatan her hastaya antibiyotik başlanması

   

   

   


  7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hasta yatağı yapılırken hastanın tepkileri gözlenmelidir
  B) Yatak takımları hastane ortamında en az günde bir defa değiştirilmelidir
  C) Hasta yatağının yapımı temizlik personelinin işlevleri arasındadır
  D) Yatak yapımında hastanın tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır
  E) Yatak yapımına hastanın ve ailesinin katılımı sağlanmalıdır

  8-Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol komitesi içinde yer almaz?
  A) Hemşirelik hizmetleri müdürü
  B) Enfeksiyon kontrol hekimi
  C) Enfeksiyon kontrol hemşiresi
  D) Eczane sorumlusu
  E) Temizlik personeli

  9-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi yatak yapımı için doğru değildir?
  A) Yastık kullanılmaz
  B) Yatak başı yükseltilir
  C) Nevresim ayakucuna sıkıştırılmaz
  D) Yatak kenarları yükseltilir
  E) Kusmaya karşı koruyucu örtü kullanılır

  10-Aşağıdakilerden hangisi tıbbi asepsi ilkelerindendir?
  A) İnvaziv girişimlerde kullanılan tüm malzemeler steril olmalıdır
  B) Enjektör ve serum seti gibi malzemeler kullanılmadan hemen önce açılmalıdır
  C) Bakım işlemleri temiz alandan, kirli alana doğru olmalıdır
  D) Steril bir cisim sadece steril olan bir cisme temas edebilir
  E) Steril bir cisim üzerine doğru konuşulmamalıdır

  11-Hastanede güvenli ortamın sağlanmasında genel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hastayı düşmelerden korumak
  B) Ziyaretleri sınırlamak
  C) Hastayı enfeksiyonlardan korumak
  D) Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek
  E) Hastanın kendini evinde gibi hissetmesini sağlamak

  12-Diyabetik ketoasidozda görülebilen, düzenli ancak anormal biçimde derinleşmiş solunum tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cheyne-Stokes Solunum
  B) Biot Solunum
  C) Kusmaul Solunum
  D) Hiperventilasyon
  E) Hiperpne

  13-Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan fiziksel bir yöntem değildir?
  A) Basınçlı buhar
  B) Kaynatma
  C) Flambaj
  D) Ultraviyole ışınları
  E) Etilen oksit gazı

  14-Aşağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması ile ilgili bir hemşirelik tanısıdır?
  A) Travma riski
  B) Aspirasyon riski
  C) Enfeksiyon riski
  D) Kendine zarar verme riski
  E) Hepsi

  15-Yetişkinlerde sistolik kan basıncı değerini korotkof seslerinin hangi fazı belirler?
  A) 2.faz
  B) 3.faz
  C) 1.faz
  D) 4.faz
  E) 5.faz

  16-Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha düşük değer elde edilmesine neden olan hatalardandır?
  A) Manşetin eninin hastaya göre dar olması
  B) Manşonun havasının çok yavaş boşaltılması
  C) Manometrenin göz düzleminden yukarıda olması
  D) Manşonun en yüksek basınç değerine kadar şişirilmesi
  E) Manşetin çok gevşek sarılması

  17-Sempatik sinir sisteminin uyarılmasının kan basıncının yükselmesi üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
  A) Kanın viskozitesinin artması
  B) Vazodilatasyon
  C) Periferik vasküler direncin azalması
  D) Kardiyak outputun artması
  E) Kan volümünün azalması

  18-Kan basıncı aşağıdakilerden hangisi ile ters orantılı olarak değişir?
  A) Hematokrit
  B) Kan volümü
  C) Periferik vasküler direnç
  D) Kardiyak output
  E) Arter duvarının elastikiyeti

  19-Kardiyak out putu 4200 ml, strok volümü 80 ml olan bir bireyin nabzı için aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?
  A) Aritmi
  B) Filiform nabız
  C) Bradikardi
  D) Taşikardi
  E) Bigemine nabız

  20-İki cisim arasında herhangi bir temas olmaksızın ısının bir cisim yüzeyinden diğer bir cisim yüzeyine aktarımına ne ad verilir?
  A) Konveksiyon
  B) Kondüksiyon
  C) Radyasyon
  D) Evaporasyon
  E) Buharlaşma

  21-Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini geciktiren nedenlerden biri değildir?
  A) Kanlanması iyi olan bir bölgenin yaralanması
  B) Ezici yaralanmalar
  C) Adrenalinli lokal anesteziklerin kullanımı
  D) Deterjan özelliğinde antiseptiklerin kullanımı
  E) Yeterli hemostazın yapılmaması

  22-Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri hemşirelik tanısıdır?<br>
  I. Bakteriemiye bağlı “Ateş”<br>
  II. Hipotalamus travmasına bağlı “Hipertermi”<br>
  III. Kafa içi basıncının artması ile ilişkili “Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski”<br>
  IV. Hava koşullarına uygun giyinmeme ile ilişkili “Hipotermi”
  A) I ve IV
  B) I ve II
  C) Yalnız IV
  D) Yalnız I
  E) I, II, III ve IV

  23-Solunum sayısının ve derinliğinin normalin altında olmasına ne denir?
  A) Hipopne
  B) Polipne
  C) Bradipne
  D) Apne
  E) Hipoventilasyon

  24-Aşağıdaki ölçeklerden hangisi basınç yarası riskini değerlendirmede kullanılmaz?
  A) Analog
  B) Gosnell
  C) Braden
  D) Norton
  E) Waterlow

  25-Kan basıncının 145/95 mmHg olması aşağıdakilerden hangisini düşündürebilir?
  A) İzole sistolik hipertansiyon
  B) Evre II hipertansiyon
  C) Evre I hipertansiyon
  D) Normal kan basıncı
  E) Aort koarktasyonu

 •  16-05-2011, 21:07 227425 Cevap 227423

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

   MART KAYDI YAPTIRANLAR

  BİYOİSTATİSTİK 2010-2011-2 1. VİZE<

  Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir?
  A) Ekonomi, sağlık vb. konulurdaki veri yığınlarıdır
  B) Bilimsel çalışmaların metodudur
  C) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır
  D) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir
  E) Eğitim, trafik, tarım vb konulardaki veri yığınlarıdır
   
  Aşağıdakilerden hangisi ölçek (skala) tipi değildir?
  A) Adlandırma
  B) Oran
  C) Derecelendirme
  D) Tanımlama
  E) Aralık
   
  Biyoloji’ye uygulanan istatistiğin adı nedir?
  A) Bibliyometri
  B) Sosyometri
  C) Sosyolog
  D) Biyometri
  E) Ekonometri
   
  Sayı doğrusu üzerinde tüm değerleri alabilen değişken tipi hangisidir?
  A) Kesikli değişken
  B) Kalitatif değişken
  C) Sürekli değişken
  D) Dereceli değişken
  E) Adlandırmalı değişken
   
  Bir çalışmada ölçülen 3.6763 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3.6
  B) 3.8
  C) 3.7
  D) 4.0
  E) 3.5
   
  Bir ticarethane bir ayda 40.*’lik giderine karşılık 100.*’lik gelir elde etmiştir. İşletmenin; gelir - gider oranı nedir?
  A) 25
  B) 0.4
  C) 2.5
  D) 40
  E) 4
   
  Bir bütünün parçalarını oransal göstermek için çizilen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bölünmüş daire grafiği
  B) Histogram
  C) Sütun grafik
  D) Çizgi grafik
  E) Poligon
   
  Verilerin merkezileştiği değerleri belirten, ölçülere ne ad verilir?
  A) Değişim ölçüsü
  B) Dağılım ölçüsü
  C) Dağılış ölçüsü
  D) Yer ölçüsü
  E) Mod ölçüsü
   
  Veriler içinde en çok tekrarlanan değer hangi istatistik ölçüsüdür?
  A) Mod
  B) Medyan
  C) Ortalama
  D) Varyans
  E) Değişim genişliği
   
  Yi = ( 12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
  Yukarıdaki Y değişkeninin medyanı nedir?
  A) 9
  B) 11
  C) 10
  D) 12
  E) 14
   
  Aşağıdakilerden hangisi Ortalama sembolüdür?
  A) s
  B) s2
  C) üzerinde cizgi olan X isareti
  D) alfa isareti
   
  Popülasyondaki bireylerin incelenen özellik bakımından numaralanmış ve sıralanmış olması halinde en uygun örnekleme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sistematik örnekleme
  B) Tabakalı şans örnekleme
  C) Basit şans örnekleme
  D) Küme örnekleme
  E) Hiçbiri
   
  Popülasyondan hesaplanan ,µ,ò,ò2 gibi belirleyici değerlere (ölçülere) ne denir?
  A) Değişken
  B) Veri
  C) İstatistik
  D) Ölçek
  E) Parametre
   
  Persentil 25 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) Kartil 1(Çeyrek1)
  B) Desil 2 (Onluk 2)
  C) Mod
  D) Medyan
  E) Ortanca
   
  Sıralı verileri 10 eşit parçaya bölen kantil ölçüsüne ne denir?
  A) Kartil (Çeyrek)
  B) Desil (Onluk)
  C) Percentil (Yüzdelik)
  D) Medyan (Ortanca)
  E) Hiçbiri
   
  İhtimal (olasılık) değeri 1 veya yüzlük sistemde 100 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Olayın 100 farklı sonucu vardır
  B) Olay kesin gerçekleşir
  C) Olay yinede gerçekleşmeyebilir
  D) Olay kesin değildir
  E) Hepsi doğrudur
   
  Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?
  A) Binom dağılışı
  B) Normal dağılım
  C) Poisson dağılışı
  D) Kesikli dağılış
  E) Kalıtatif dağılış
   
  Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişkendir?
  A) Kan grupları (A, B, AB, 0)
  B) Kan pH değeri
  C) Kan Kolesterol değeri
  D) Kan şeker düzeyi
  E) Kan lipid düzeyi
   
  Aşağıdakilerden hangisi değişken çeşidi değildir?
  A) Kesikli değişken
  B) Sürekli değişken
  C) Pi değişkeni
  D) Bağımlı değişken
  E) Bağımsız değişken
   
  Bir bölge hastanesinde Ocak ayında 40, Şubat ayında 10 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki % azalış oranı nedir?
  A) % 25
  B) %50
  C) % 75
  D) %7.5
  E) % 10
   
  Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder?
  A) % 90
  B) %45
  C) % 50
  D) % 25
  E) % 30
   
  Verilere ait varyansla standart sapma arasında nasıl bir ilişki vardır?
  A) Varyans ile standart sapma arasında bağıntı yoktur
  B) Varyansın karesi standart sapmaya eşittir
  C) Standart sapmanın karesi varyansa eşittir
  D) Varyans standart sapmanın her zaman iki katıdır
  E) Varyansın yarısı standart sapmaya eşittir
   
  Yi = ( 12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
  Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir?
  A) 5
  B) 9
  C) 8
  D) 6
  E) 7
   
  Değişkenler Latin alfabesinin hangi grup harfleri ile sembolize edilir?
  A) Sesli harfler (a,e, i)
  B) Orta harfler (m,n,o)
  C) Son harfler (x,y,z)
  D) İlk harfler (a,b.c)
  E) Hepsi
   
  Ortalaması 75 varyansı 25 olan bir not populasyonunda 85 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir?
  A) 10
  B) 0
  C) 2
  D) 1
  E) 5
   

  üstteki sorunun cevabi 2 olmali ama atauzem 1'i kabul ediyor. bizim önerimiz 2 secenegini isaretleyip atauzeme bu soru icin itiraz etmeniz. islem25 karakökü=5 85-75 =10 10/5=2

  Yi = ( 12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
  Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?
  A) 9

  B) 10

  C) 11

  D) 12

  E) 14

  Yi = ( 12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)

  Yukarıdaki Y değişkeninin Mod değeri nedir?
  A) 10

  B) 9

  C) 11

  D) 12

  E) 8

   

  Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?


  A) Normal dağılım

  B) Poisson dağılışı

  C) Binom dağılışı

  D) Kesikli dağılış

  E) Kalıtatif dağılış

   

  Bir frekans tablosunda ikinci sınıftaki veri sayısı 20, toplam veri sayısı 80 ise, bu sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir?
  A) % 20

  B) % 33

  C) %25

  D) %75

  E) Bilinmez

   

  Kan kolesterol değeri için ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Dereceleme

  B) Aralık

  C) Adlandırma

  D) Oran

  E) Sıralama

  Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder?
  A) %45

  B) % 50

  C) % 90

  D) % 25

  E) % 30

   

  “Yağlı yiyeceklerin tüketimi kan kolesterol değerini yükseltir” olayında bağımlı değişken hangisidir?
  A) Kan hacmi

  B) Kan kolesterol değeri

  C) Yiyecek hacmi

  D) Yiyecek yağı

  E) Hiçbiri

   

 •  16-05-2011, 21:12 227426 Cevap 227367

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar (teknikerler 16.05,20011)

  sınav soruları varsa bekliyoruz
 •  16-05-2011, 21:44 227433 Cevap 227330

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  aynenbende teknoloji özürlüyüm nasıl olacak burada yayınlanıyormu
 •  16-05-2011, 23:27 227449 Cevap 227433

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  arkadaşlar soruları yayınlayanlara öncelikle tşkler ama ben açıkçası biraz daha fazla olmasını bekliyordum, sanırım biz mart döneminde kayıt yaptıranların sayısı oldukça az , ilk sene başlamadığıma açıkçası çok pişmanım , neyse şimdiden herkesin sınavında başarılar .....
 •  17-05-2011, 0:02 227453 Cevap 227339

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  ÇOOOOK TEŞEKKÜRLER.

 •  17-05-2011, 1:38 227458 Cevap 227425

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  çok teşekkür ederim harikasınız
 •  17-05-2011, 8:31 227459 Cevap 227424

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  Selam arkadaşlar.H.Esaslarında 22.soruya dikat etmenizi öneriyorum. Doğru cevabın C olduğundan kesinlikle eminim.kitaptanda defalarca kontrol ettim.Ama atauzem doğru cevabın D olduğunu cevap anahtarında gösteriyor. Merak edenler için bakabilirler.8.ünitenin 8.sayfasının 3.satırında atauzemin doğru diye işaretlediği şıkkın tam tersi anlatılıyor. Lütfen dikkat.Siz hangisini işaretlersiniz bilemem ama ben itiraz dilekçemi yolladım bile.
 •  17-05-2011, 9:30 227462 Cevap 227459

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  selamlaar sevgili arkadaşlar öncelikle sorular için çok teşekkükleeeeeeeeeer.22. sorunun cevabı c olması gerekiyor d demişlerse derslerle çelişmiş saçmalamış olurlar,ayrıca diğer derslerinde soru ve cevaplarını eğer mümkünse onlarıda yayınlayabilirseniz çok memnun olacağız çünkü onlarada çok ihtiyarcımız var,emeği geçenlere saygı sevgilerimi iletir gönül dolusu teşekkürlerimi bir borç bilir tüm bahar dönemi arkadaşlara başarılar dilerim.İnşaallah bizde mezun olduğumuzu diğer arkadaşlar gibi görebiliriz.Hepinize yürek dolusu sevgiler.
 •  17-05-2011, 9:43 227464 Cevap 227459

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  arkadaşlar ben 4.sınıfa geçdim.bu sorunun cevabı 22. soru cevap Cşıkkı. siz C yi işaretleyin.sonra itiraz edersiniz.
 •  17-05-2011, 10:06 227467 Cevap 227186

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  biyoistatistikte y değişkeni aynı verilerden oluşuyor.fakat sorularda mod,medyan,ortalama değer sorabiliyor.dikkatli olun arkadaşlar.25.soru için de itiraz edeceğiz.başarılar.lütfen herkes soruları paylaşsın.paylaşımcı arkadaşlara teşekkürler.
 •  17-05-2011, 10:36 227470 Cevap 227338

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker )

  TEŞEKÜRLER

   

 •  17-05-2011, 10:42 227473 Cevap 227339

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  teşekkürler
 •  17-05-2011, 13:54 227482 Cevap 227186

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  Merhaba... 

  Henüz sınava girmedim arkadaşlar sanırım yarın girmiş olurum.

  Ben de sorularımı yayınlıycam.

  Herkese bol şans...

 •  17-05-2011, 14:01 227487 Cevap 227482

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  arkadaşlar ben az önce iki sınava da girdim , açıkçası dünden beri yayınlanan sorulardan farklı soru çıkmadı girmek isteyenlere duyurulur.

   

 •  17-05-2011, 14:16 227493 Cevap 227487

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  HEMŞİRELİK ESASLARI 2010-2011-2 1.VİZE

  (Cevaplar kesin degildir kontrol etmenizde fayda vardir)

  1-Aşağıdakilerden hangisi 1977 yılında Alma Ata toplantısında kararlaştırılan sağlık hizmetleri anlayışından biri değildir?
  A) Herkese sürekli hizmet sağlama
  B) Ekip çalışmasına önem vermeCanlı dokularda
  ***C) Uzman hekim hizmetlerine ağırlık verme
  D) Sağlığı koruma ve geliştirmeye önem verme
  E) Sağlık hizmetlerine toplumun katılımını sağlama

  2-Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır?
  A) Hekim
  B) Hemşire
  C) Sosyal hizmet uzmanı
  D) Sağlık bakanı
  ***E) Sağlıklı/ hasta birey

  3-Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin sona erdiğini gösterir?
  A) Hastanın odasına yerleştirilmesi
  B) Hasta öyküsünün alınması
  C) Hastanın evraklarının teslim alınması
  ***D) Hastanın tedavisinin başlaması
  E) Hastanın taburcu edilmesi

  4-Fiziksel tespit edicilerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fiziksel tespit edici 2 saatte bir kaldırılarak dolaşım ve deri kontrol edilmelidir
  ***B) Tespit etmek için uygun bir ip ya da gaz bezi gibi malzemeler kullanılmalıdır
  C) Fiziksel tespit edici uygulama hekim istemini gerektirir
  D) Hasta hiçbir zaman yüz üstü tespit edilmemelidir
  E) Tespit edici uygulandığı, hemşire gözlem formuna kaydedilmelidir

  5-Aşağıdaki uygulamalardan hangisi hastane ortamındaki kimyasal riskleri önlemeye yöneliktir?
  A) Ortam ısısını düzenlemek
  ***B) İlaç hatalarını önlemek
  C) Hastanın düşme riskini belirlemek
  D) Gürültüyü önlemek
  E) Hepsi

  6-Aşağıdakilerden hangisi hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde yararlı değildir?
  A) Tek kullanımlık malzemelerin tercih edilmesi
  B) Tıbbi atık kontrolünün sağlanması
  C) İzolasyon yöntemlerinin kullanılması
  D) Dezenfektanların gereksiz kullanılmaması
  ***E) Hastaneye yatan her hastaya antibiyotik başlanması

  7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hasta yatağı yapılırken hastanın tepkileri gözlenmelidir

  B) Yatak takımları hastane ortamında en az günde bir defa değiştirilmelidir

  ***C) Hasta yatağının yapımı temizlik personelinin işlevleri arasındadır

  D) Yatak yapımında hastanın tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır

  E) Yatak yapımına hastanın ve ailesinin katılımı sağlanmalıdır

  8-Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol komitesi içinde yer almaz?
  A) Hemşirelik hizmetleri müdürü
  B) Enfeksiyon kontrol hekimi
  C) Enfeksiyon kontrol hemşiresi
  D) Eczane sorumlusu
  ***E) Temizlik personeli

  9-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi yatak yapımı için doğru değildir?
  A) Yastık kullanılmaz
  ***B) Yatak başı yükseltilir
  C) Nevresim ayakucuna sıkıştırılmaz
  D) Yatak kenarları yükseltilir
  E) Kusmaya karşı koruyucu örtü kullanılır

  10-Aşağıdakilerden hangisi tıbbi asepsi ilkelerindendir?
  A) İnvaziv girişimlerde kullanılan tüm malzemeler steril olmalıdır
  B) Enjektör ve serum seti gibi malzemeler kullanılmadan hemen önce açılmalıdır
  ***C) Bakım işlemleri temiz alandan, kirli alana doğru olmalıdır
  D) Steril bir cisim sadece steril olan bir cisme temas edebilir
  E) Steril bir cisim üzerine doğru konuşulmamalıdır

  11- Hastanede güvenli ortamın sağlanmasında genel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hastayı düşmelerden korumak
  B) Ziyaretleri sınırlamak
  C) Hastayı enfeksiyonlardan korumak
  ***D) Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek
  E) Hastanın kendini evinde gibi hissetmesini sağlamak

  12-Diyabetik ketoasidozda görülebilen, düzenli ancak anormal biçimde derinleşmiş solunum tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cheyne-Stokes Solunum
  B) Biot Solunum
  ***C) Kusmaul Solunum
  D) Hiperventilasyon
  E) Hiperpne

  13-Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan fiziksel bir yöntem değildir?(muallakta soru )
  A) Basınçlı buhar
  B) Kaynatma
  C) Flambaj
  D) Ultraviyole ışınları
  E) Etilen oksit gazı

  14-Aşağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması ile ilgili bir hemşirelik tanısıdır?
  A) Travma riski
  B) Aspirasyon riski
  C) Enfeksiyon riski
  D) Kendine zarar verme riski
  ***E) Hepsi

  15-Yetişkinlerde sistolik kan basıncı değerini korotkof seslerinin hangi fazı belirler?
  A) 2.faz
  B) 3.faz
  ***C) 1.faz
  D) 4.faz
  E) 5.faz

  16-Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha düşük değer elde edilmesine neden olan hatalardandır?
  A) Manşetin eninin hastaya göre dar olması
  B) Manşonun havasının çok yavaş boşaltılması
  C) Manometrenin göz düzleminden yukarıda olması
  ***D) Manşonun en yüksek basınç değerine kadar şişirilmesi
  E) Manşetin çok gevşek sarılması

  17-Sempatik sinir sisteminin uyarılmasının kan basıncının yükselmesi üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
  A) Kanın viskozitesinin artması
  B) Vazodilatasyon
  C) Periferik vasküler direncin azalması
  ***D) Kardiyak outputun artması
  E) Kan volümünün azalması

  18-Kan basıncı aşağıdakilerden hangisi ile ters orantılı olarak değişir?
  A) Hematokrit
  B) Kan volümü
  C) Periferik vasküler direnç
  D) Kardiyak output
  **E) Arter duvarının elastikiyeti

  19-Kardiyak out putu 4200 ml, strok volümü 80 ml olan bir bireyin nabzı için aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?
  A) Aritmi
  B) Filiform nabız
  ***C) Bradikardi
  D) Taşikardi
  E) Bigemine nabız

  20-İki cisim arasında herhangi bir temas olmaksızın ısının bir cisim yüzeyinden diğer bir cisim yüzeyine aktarımına ne ad verilir?
  A) Konveksiyon
  B) Kondüksiyon
  ***C) Radyasyon
  D) Evaporasyon
  E) Buharlaşma

  21-Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini geciktiren nedenlerden biri değildir?
  ***A) Kanlanması iyi olan bir bölgenin yaralanması
  B) Ezici yaralanmalar
  C) Adrenalinli lokal anesteziklerin kullanımı
  D) Deterjan özelliğinde antiseptiklerin kullanımı
  E) Yeterli hemostazın yapılmaması
   

  22-Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri hemşirelik tanısıdır?<br>
  I. Bakteriemiye bağlı “Ateş”<br>
  II. Hipotalamus travmasına bağlı “Hipertermi”<br>
  III. Kafa içi basıncının artması ile ilişkili “Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski”<br>
  IV. Hava koşullarına uygun giyinmeme ile ilişkili “Hipotermi”

  A) I ve IV
  B) I ve II
  ***C) Yalnız IV
  D) Yalnız I
  E) I, II, III ve IV

  23-Solunum sayısının ve derinliğinin normalin altında olmasına ne denir?
  A) Hipopne
  B) Polipne
  C) Bradipne
  D) Apne
  ***E) Hipoventilasyon

  24-Aşağıdaki ölçeklerden hangisi basınç yarası riskini değerlendirmede kullanılmaz?
  ***A) Analog
  B) Gosnell
  C) Braden
  D) Norton
  E) Waterlow

  25-Kan basıncının 145/95 mmHg olması aşağıdakilerden hangisini düşündürebilir?
  A) İzole sistolik hipertansiyon
  B) Evre II hipertansiyon
  ***C) Evre I hipertansiyon
  D) Normal kan basıncı
  E) Aort koarktasyonu

  26-Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır?
  A) Bağışıklama
  B) Ana çocuk sağlığı hizmetleri
  C) Sağlık eğitimi
  D) Sağlık taraması ve tanı
  ***E) Hepsi

  27-Enfeksiyon etkeninin doğal olarak yaşadığı ve çoğaldığı yere ne ad verilir?
  A) Etken
  ***B) Rezervuar
  C) Taşınma yolu
  D) Uygun konakçı
  E) Virülans

  28-Aşağıdakilerden hangisi yatak yapımında gerekli olan malzemelerden biri değildir?
  A) Kirli arabası
  B) Ara çarşafı
  C) Pike
  ***D) Steril eldiven
  E) Yastık

  29-Aşağıdakilerden hangisi solunuma ilişkin yanlış bir ifadedir?
  A) Solunum hızı yaşa bağlı olarak değişir
  B) Aşırı dozda narkotik ilaçların alınması solunum hızını azaltır
  C) Solunum derinliği, yüzeyel ya da derin olarak ifade edilir
  ***D) Eupne solunumun geçici olarak durmasıdır
  E) Solunum ritmi inspirasyon ve ekspirasyondaki düzeni gösterir

  30-Kan basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İki kol arasındaki kan basıncı farkının 15 mmHg’dan fazla olmasına “asimetrik kan basıncı” denir
  ***B) İki kol arasındaki kan basıncı farklı ise sağ koldan alınan doğru kabul edilmelidir
  C) Kan basıncı bacaktan ölçüldüğünde steteskop alıcısı popliteal fossa üzerine konulmalıdır
  D) Kan basıncı ölçülürken steteskop manşetin altına sıkıştırılmamalıdır
  E) Manşonun uzun süre şişirilmiş bırakılması seslerin güç duyulmasına neden olur

  31-Oskültasyon tekniği ile kan basıncı ölçümü en sık hangi arter üzerinden yapılır?
  ***A) Brakial
  B) Popliteal
  C) Radial
  D) Femoral
  E) Tibial

  32-Fiziksel çevrenin hastanın iyileşmesi üzerine etkisi olduğunu vurgulayan ilk hemşire lider aşağıdakilerden hangisidir?
  ***A) Florance Nightingale
  B) Sister Callista Roy
  C) Virginia Henderson
  D) Martha Rogers
  E) Dorothea Orem

  33-Ekimoz ve hematomlar hangi tip yara grubuna girerler?
  A) Enfekte
  ***B) Kapalı
  C) Kontamine
  D) Açık
  E) Laserasyon

  34-Apikal ve radial nabzın aynı anda sayılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kalp üfürümlerini değerlendirmek
  ***B) Nabız defisitlerini değerlendirmek
  C) Taşikardi olup olmadığını saptamak
  D) Kardiyak outputu belirlemek
  E) Hepsi

  35-Aşagıdakilerden hangisinde sosyal el yıkama gerekir?
  ***a- Hastadan hastaya geçerken
  b-Enfeksiyona yatkın kişilerin odasına girmeden önce
  c-Kontamine olmuş bir malzemeye dokunduktan sonra
  d-Aseptik bir teknik kullanmanın gerekli olduğu işlemden önce ve sonra
  e-Hepsi

  36-Canlı dokularda bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemine ne ad verilir?
  A) Asepsi
  **B) Antisepsi
  C) Dezenfeksiyon
  D) Sterilizasyon
  E) Sanitasyon

  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyi enfeksiyona yatkın hale getiren nedenlerden değildir?
  A) Yenidoğan dönemi
  ***B) Vajinal PH’nın asidik olması
  C) Stresli yaşam
  D) Kronik hastalıklar
  E) Uzun süren uykusuzluk

  38-Aşağıdakilerden hangisinde vücut sıcaklığı normal değerin üzerindedir?
  A) Rektal 37.7ºC
  B) Rektal 36.8ºC
  **C) Oral 37.9ºC
  D) Timpanik 37.3ºC
  E) Aksillar 36.5 ºC

  39-Nabız sayımında kullanılan ve sternokleidomastoid kası boyunca hissedilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Posterior tibial arter
  B) Brakial arter
  C) Temporal arter
  **D) Karotid arter
  E) Popliteal arter

  40-Yüksek ateş durumlarında ateşin aniden düşürülmesine ne denir?
  A) Krizis
  B) Remittent
  C) Lizis
  D) İntermittent
  E) Ondülans

 •  17-05-2011, 17:18 227509 Cevap 227493

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  40.SORU:A

   

  .13.SORU:D       Şikları bana göre doğu cevaplardır

 •  17-05-2011, 17:55 227512 Cevap 227509

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ (çakırcalı)

  A-Fiziksel Yöntemler

  1-Isı ile dezenfeksiyon

  a-Kuru ısı ile dezenfeksiyon

  Bu uygulamada düz yüzeyli metal ve cam eşya 2-3 sn aleve tutularak (flambaj) dezenfekte edilebilir

  b-Nemli ısı dezenfeksiyon

  Bu dezenfeksiyonda en pratik yol kaynatmadır. Kaynatma yöntemi ucuz ve basit bir yöntemdir. Genellikle evlerde kullanılır. Bu yöntemle kaynama derecesi hiçbir zaman 1000C’nin üstüne çıkmaz. İstanbul’da 100 0C olan kaynama noktası, Erzurum’da 940C dır. Dezenfeksiyon için 100 0C’ de en az 15 dakika kaynatmak yeterli ve gereklidir. Süre, su kaynamaya başladıktan sonra tutulmalıdır ve suya sonradan yeni bir cisim eklenmemelidir. Suya yeni bir cisim eklendiğinde ise süre yeniden başlatılmalıdır. Dezenfeksiyonu yapılacak aletin tüm parçaları ayrılmış ve aletin tamamen suyun içine batmış olması gerekir.

  2-Işın ile dezenfeksiyon

  Bu yöntemle dezenfeksiyon işleminde 2500 Angstrom dalga boyu olan ultraviyole ışınları kullanılmaktadır

  B-Kimyasal Yöntemler

  Patojen mikroorganizmaları ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaları tahrip eden ya da virüsleri inaktive eden kimyasal maddelere dezenfektan madde denir. Bazı dezenfektanlar farklı yoğunlukta antiseptik olarak kullanılabilmektedir.  Bu anlatıma göre  13. sorunun cevabı A şıkkı olmuyormu?

 •  17-05-2011, 18:53 227516 Cevap 227512

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  aynen katılıyorum ama etilen oksitte sterilizasyonda kullanılıyor

   

 •  17-05-2011, 19:48 227521 Cevap 227509

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  bu sorular mart 2011 de kayıtlı olanların 1. vize soruları mıdırlar ?

   

 •  17-05-2011, 20:05 227522 Cevap 227493

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  teşekkürler
 •  17-05-2011, 20:22 227525 Cevap 227346

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar

  yayınlanan sorular 16 mayıs 2011-2  1.vize sorularımı  soru sayıları hemşirelik esasları 30, biyoistatistik 25 soru olması gerekmiyormu .

 •  17-05-2011, 21:10 227534 Cevap 227509

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  Semiha Özden:

  40.SORU:A

   

  .13.SORU:D       Şikları bana göre doğu cevaplardır

 •  17-05-2011, 21:15 227535 Cevap 227512

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  cevap e -şıkkı etilen oksit gazı kimyasal yöntemdirq

   

 •  17-05-2011, 23:34 227539 Cevap 227493

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  arkadaşım madem cevaplar kesin değil neden yayınlıyosunuz..

   

 •  17-05-2011, 23:53 227542 Cevap 227539

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  emeğe teşekkür ederim

 •  18-05-2011, 8:11 227556 Cevap 227337

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar (teknikerler 16.05,20011)

  teşekkürler arkadaşım
 •  18-05-2011, 9:24 227559 Cevap 227539

  Cevap : helitam yeni kayıt 1.vize soru ve cevaplar(tekniker)esaslar cevaplı hali ile

  sehriban karakaya:

  arkadaşım madem cevaplar kesin değil neden yayınlıyosunuz..

   

  BU CEVAPLAR KESİN DOĞRU AMA BU UYARIYI KOYMAMIN AMACI  SİZDE ARAŞTIRIN  KONUDAN BİR DAHA BAKIN VE EMİN OLUN BU ARADA FİNAL İÇİN SİZE HAZIRLIK OLUR BİLİYORSUNUZ FİNALDE YANLIZ SINAVA GİRECEKSİNİZ,,,,,,
( Toplam 99 Mesaj ) 4 Sayfadan 2 -   < Onceki 1 2 3 4 Sonraki >
RSS haberlerini XML olarak görüntüle