Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,384 hemşire olduk

şunda ARA

TRAFİK KAZALARI ve TAZMİNAT DAVALARI

Son Mesajınız 21-05-2012, 14:51 Nermin ARMAN tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  21-05-2012, 14:51 241049

  TRAFİK KAZALARI ve TAZMİNAT DAVALARI

  TRAFİK KAZALARI ve TAZMİNAT DAVALARI

   

  Ülkemiz, her yıl binlerce insanı yaşamından eden, sakat bırakan, milyarlarca liralık servet ve işgücü kaybına neden olan trafik kazaları ile dünyada ilk on ülkenin içerisinde yer almaktadır.  Trafik kurallarına uyulmaması, alkollü araç kullanılması, dikkatsiz, uykusuz ve yorgun araç kullanılması, aşırı hız yapılması gibi çoğu insan kaynaklı sebeplerle bu kazalar meydana gelmektedir. Maddi ve manevi zarar gören mağdurun veya mağdurun vefatı halinde yakınlarının, bu trafik kazaları sonucunda karşılaştıkları maddi ve manevi zararının tazmini konusu da, ülkemizde dava açılmasına sebep olan en yaygın hukuki sorunlardan birisidir.

   

  MADDİ –MANEVİ TAZMİNAT

  818 Sayılı Borçlar Kanunumuzun 41.Maddesinde,1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ise 49.maddesinde belirtildiği üzere “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. “Maddi kayıplar, yoksun kalınan kar, değer kayıpları gibi hususlar maddi tazminatın konusunu oluşturur. Bunun yanında zarar görenin, kişilik değerlerinde, iradesi dışında meydana gelen eksilme sebebiyle çekilen manevi üzüntülerin ve telafisi için zarar veren tarafından ödenmesi gerekli olduğu düşünülen para miktarı da manevi tazminatın konusunu oluşturur.

   

  TAZMİNAT TÜRLERİ

  Yaralanma söz konusu ise tedavi giderleri, tedavi sırasında çalışılamayan günlere ilişkin zararlar, kalıcı bir maluliyet varsa kalıcı maluliyetin getirdiği maddi gelir kaybı, kaza yapılan araçta yada araç içerisindeki eşyaya gelen zarar ve bunlar için harcanılan tutarlar, araçtaki değer kaybı en önemli maddi tazminat kalemleridir. Ölüm halinde ise defin cenaze masrafları ve vefat eden mağdurun desteğinden yoksun kalan yakınlarının zararı talep edilebilecek tazminat kalemlerini oluşturur. Kaza sonucu yaralanma veya ölüm oluşmuşsa, kaza sebebi ile yaşanılan korku, üzüntü ve çekilen acılar nedeniyle, mağdur veya yakınları manevi varlıklarında meydana gelen zararların tazminini talep edebilirler.

   

  KİMLER DAVA AÇABİLİR

  Kaza sonucu mağdur olan kişi bizzat dava açabilir. Mağdurun bu davayı açtıktan sonra vefatı halinde, varisleri bu davaları mecburi dava arkadaşı olarak takip eder. Mağdurun dava açmadan vefatı halinde ise maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi babası eşi çocukları kardeşleri nişanlısı ve bakım ile desteği altındaki kişiler maddi-manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptir. Mağdurun kaza sonucu ölmediği ama medeni haklarını da kullanamadığı hallerde bitkisel hayat, koma yada akıl sağlığını ehliyetini yitirdiği durumlarda mağdurun zararlarının tazmini için veli-vasi yada yasalarımızda düzenlenmiş olan kanuni temsilcileri tarafından dava açılabilir.

   

  KİMLER SORUMLU TUTULUR

  Tazminat davaları, trafik kazasına zararı doğuran olaya sebep olan kişiye karşı açılacaktır. Aracı kullanan şoförün yanında araç başkasına ait ise aracın resmi kayıtlardaki sahibine karşı da dava açılabilir. Sigorta şirketine karşı dava açılabilir. Kazanın meydana gelmesinde idarenin kusuru varsa idareye karşı dava açılabilir. Olayın mahiyetine göre sayılan bu kimseler müteselsilen sorumludur, dava hepsine birden yönlendirilebilir.

   

  TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ

  Yasada belirtilen süre; zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni Borçlar Kanununda öğrenme tarihinden itibaren başlayan 1 yıllık zaman aşımı süresi 2 yıla çıkarılmıştır.

  SİGORTANIN SORUMLULUĞU

  Maddi tazminata dayalı davalarda kazaya karışan tarafın aracının zorunlu trafik sigortası kapsamındaki trafik sigortası, ortaya çıkan maddi zararları sigortalısı ile müştereken ve müteselsilen ödemek zorundadır. Bu miktar sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır. Yasal zorunluluk olarak trafiğe çıkan tüm araçların zorunlu trafik sigortası yaptırması zorunludur. Yaptırılmadığı takdirde idari para cezası uygulanır. Ancak bu sigortayı yapmakla mükellef olan birisinin süresinde sigorta yaptırmaması ve akabinde kazaya karışması durumunda yasalarımız “Güvence Hesabı” fonunu öngörmüştür. Güven Hesabı’nın sorumlu olduğu limitlerde yine yasayla ayrıca düzenlenmiştir.

   

  MUTLAKA İŞİN EHLİNE DANIŞIN

  Birçok vatandaşımızın bu konuda yasalarca kendisine tanınan haklardan haberdar olmadığını, kullanmadığını, ayrıca kazalarda kusurlu tarafın yada sigorta şirketlerinin teklif etmiş olduğu miktarların kabul edildiğini veya özellikle son günlerde sıklıkla karşılaştığımız sigorta şirketinden sadece maddi zararı karşılayacak şekilde teklif getiren ve bundan maddi yarar sağlayan aracı şahısların büyük hak kayıplarına sebep olduklarını üzülerek görmekteyiz.

   

  Bu nedenle kaza sebebiyle tazminat davası açmak isteyen vatandaşlarımızın mutlaka bu işin ehli sigorta danışmanlarına danışmaları, hak kaybına uğramamaları açısından yararlarına olacaktır.

   

  İMG SİGORTA LTD.ŞTİ.

  Nermin ARMAN

  507 712 78 02 / 541 549 45 22

  ANTALYA OFİS TEL: (242) 313 10 94

RSS haberlerini XML olarak görüntüle