Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,342 hemşire olduk

şunda ARA

4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

Son Mesajınız 12-08-2011, 21:36 Necla Güvence tarafından gönderildi. 203 yanıt.
( Toplam 204 Mesaj ) 7 Sayfadan 4 -   « Birinci ... < Onceki 2 3 4 5 6 Sonraki > ... sonuncu »
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  11-01-2011, 20:01 211818 Cevap 211214

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar


  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji
  B) Arkeolojik antropoloji
  C) Uygulamalı antropoloji
  **D) Kültürel antropoloji
  E) Linguistik antropoloji

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  **A) Hipotez
  B) İstatistik
  C) Varsayım
  D) Gözlem
  E) Örnekleme yöntemleri

  3-Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  **A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?
  B) İnsanlar nasıl değişirler?
  C) İnsanlar neden değişirler?
  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  **B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması
  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  **A) Etnik çatışmaların artması
  B) Uydu ve internetle haberleşme
  C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  D) Batılı yaşam tarzını benimseme
  E) İşsizliğin artması

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  **E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir
  **D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923
  **B) 1927
  C) 1920
  D) 1937
  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  **A) Eğitim düzeyinin yüksek olması
  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres
  D) Bulaşıcı hastalıklar
  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir.
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir.
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar.
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  **E) Hepsi

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma
  **B) Din ve dinsel öğretiler
  C) Avcılık ve toplayıcılık
  D) Tarım ve hayvancılık
  E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict
  B) Leininger
  **C) Taylor
  D) Voltaire
  E) Durkheim

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır
  **B) Kültür Değişmez
  C) Kültür Öğrenilir
  D) Tarihi ve Süreklidir
  E) Kültür Paylaşılır

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  **A) Alt kültürler
  B) Aykırı kültürler
  C) Karşıt kültürler
  D) Kültürleşme
  E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme
  B) Kültürel gecikme
  C) Kültürel şok
  **D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  **A) Çocuklarının eğitimi için fedakârlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  **A) Dünya Sağlık Örgütü
  B) Nusret Fişek
  C) İllich
  D) Türk Hemşireler Derneği
  E) Hiçbiri

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım
  B) Toplumsal yaklaşım
  C) Sübjektif yaklaşım
  D) Objektif yaklaşım
  **E) Ekolojik yaklaşım

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp
  B) Popüler Tıp
  C) Modern Tıp
  **D) Geleneksel Tıp
  E) Postmodern Tıp

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri
  **B) Aile yapısı
  C) Cinsiyet rolleri
  D) Ekonomik durum
  E) Medeni durum

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din
  B) Cinsiyet rolleri
  C) Evlilik davranışları
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  **A) Dinsel– büyüsel görüş
  B) Holistik görüş
  C) Natüralistlik görüş
  D) Biyomedikal görüş
  E) Bilimsel görüş

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  B) İnançlı olma
  C) Küçüğü-büyüğü bilme
  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  **E) Hepsi

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  **C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı
  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  C) İletişim ve bilişim devrimi
  D) Tarım ve Endüstri devrimleri ** E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
  **A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler
  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
  C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
  D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
  E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?
  A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar.
  **B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar
  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar.

  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?
  **A) Herodot
  B) Ksenopson
  C) Sophokles
  D) Platon
  E) Diogenes

  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?
  A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
  B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
  C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
  D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
  **E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek

  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Batılı yaşam tarzını benimseme
  B) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  C) Uydu ve internetle haberleşme
  **D) Etnik çatışmaların artması
  E) İşsizliğin artması

  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumsal norm
  **B) Toplumu tanıma
  C) Toplumsal statü
  D) Toplum yapısı
  E) Toplumsal rol

  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?
  A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır.
  B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
  C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez
  **D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur.
  E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler.

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  **A) Zorlama Sebebiyle Göçler
  B) Kitle Göçü
  C) İradi Göç
  D) Daimi Göç
  E) Katkısız Göç

  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?
  A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
  **B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
  C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
  D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır
  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?
  A) Karşıt kültür
  B) Gerçek kültür
  **C) Kültürleşme
  D) Üst kültür
  E) İdeal kültür

  36-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel şok
  B) Kültürel özümseme
  **C) Kültürel gecikme
  D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
  A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir.
  B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir.
  **C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
  E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

  38-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Modernite
  B) Geleneksel
  **C) Popüler
  D) Postmodern
  E) Folk

  39-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?
  A) Sağlık ocakları
  B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
  C) Toplum sağlığı merkezleri
  D) Rehabilitasyon merkezleri
  **E) Hepsi

  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Nüfus politikaları
  B) Evlilik davranışları
  **C) Cinsiyet rolleri
  D) Din
  E) Fizyolojik özellikler

  41-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
  A) Genel sağlık düzenlemeleri
  B) Sağlık bakım sistemi
  **C) Din
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik faktörler

  42-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  B) Küçüğü-büyüğü bilme
  C) İnançlı olma
  D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  **E) Hepsi

  43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?
  A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi
  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
  **C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
  D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
  E) Hasta haklarının önem kazanması

  44-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) Tarım ve Endüstri devrimleri
  B) İletişim ve bilişim devrimi
  C) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  D) İki önemli dünya savaşı
  **E) Askeri gücün önemini kaybetme
 •  11-01-2011, 20:31 211823 Cevap 211818

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  sınava girdinizmi? kaç aldınız?
  .....
 •  11-01-2011, 20:47 211827 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Arkadaşlar,

  BakımYönetimi vize sorularından,aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından değildir ? sorusunun cevabı;

  ameliyat onay formu kontrolü mü ilaç kontrolü mü ?

  notlarda her ikisine de rastladım, bilgilendirirseniz sevinirim.

 •  11-01-2011, 20:56 211830 Cevap 211827

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  bir lilyum:

  Arkadaşlar,

  BakımYönetimi vize sorularından,aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından değildir ? sorusunun cevabı;

  ameliyat onay formu kontrolü mü ilaç kontrolü mü ?

  notlarda her ikisine de rastladım, bilgilendirirseniz sevinirim.

  notlarda :tıbbi kayıtlar ,ameliyat onay formu cerrah ve anestezist tarafından kontrol edilir diye yazıyor( 5. hafta ameliyat sırasında hastanın güvenliğini ve homeostazisi sürdürme başlığı altında )

 •  11-01-2011, 21:02 211833 Cevap 211734

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  canan-08:

  Aşağıdaki alanların hangisinde nitel araştırmalarda kullanılan gözlem ve görüşme yöntemleri diğer alanlara göre daha sık kullanılmaktadır.

  a-matematik alanında

  b-antropoloji alanında

  c-kimya alanında

  d-tarih alanında

  e-tıp alanında.

  bu sorunun cevabı bşıkkımı  yoksa d şıkkımı.

   

  ANROPOLOJİ DOGRU

 •  11-01-2011, 21:05 211834 Cevap 211830

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Belirttiğiniz bölüme baktım, cümleyi gördüm sonunda:)

  Teşekkürler...

 •  11-01-2011, 21:13 211836 Cevap 211834

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  ARKADAŞLAR BU YİL İŞİMİZ NE KADAR ZOR. NOTLARDA CEVAPLARI BULAMIYORUZ.ACABA FİNALDE NASIL SÜPRİZLER HAZIRLAYACAKLAR.
 •  11-01-2011, 21:17 211837 Cevap 211467

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  teşekkürler.elleriniz dert görmesin her şey  gönlünüzce olsun

 •  11-01-2011, 21:20 211839 Cevap 211810

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  doğru cevaplar kitle göçü ,nüfus politikası
  yok
 •  11-01-2011, 21:23 211840 Cevap 211789

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  aynur subay:

  aş. bilim adamlarından hanğisisağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde hekim

  hekimlerinyeni görevi olarak yaşamın uzatılması ifadesini kullandı 

  francis bocon b)parsons c)elizabet blackvel d)emile durkheim e)renee fox

  google dan baktım francis bacon

 •  11-01-2011, 21:37 211843 Cevap 211720

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  canan-08:

  günaydın .

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  **A) Hipotez
  B) İstatistik
  C) Varsayım
  D) Gözlem
  E) Örnekleme yöntemleri

  bu sorunun cevabı a) şıkkımı yoksa

  d)şıkkımı ben tereddütte kaldım .bilen yardımcı olabilirmi.

   

  ARKADAŞLAR YİNE BAKIN AMA 

  CEVAP***D)GÖZLEM OLACAK.

 •  11-01-2011, 22:38 211855 Cevap 211843

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  arkadaşlar çelişkili cevaplar çok .sınava girip ikisindende 100 alan varsa cevapları paylaşabilir mi
 •  11-01-2011, 22:55 211862 Cevap 211818

  arkadaşlar girmeden önce cevapları kontrol edin ben bu cevaplarla girdim 88 aldım DİKKATTTT

  HEMŞİRE46:

  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji
  B) Arkeolojik antropoloji
  C) Uygulamalı antropoloji
  **D) Kültürel antropoloji
  E) Linguistik antropoloji

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  **A) Hipotez
  B) İstatistik
  C) Varsayım
  D) Gözlem
  E) Örnekleme yöntemleri

  3-Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  **A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?
  B) İnsanlar nasıl değişirler?
  C) İnsanlar neden değişirler?
  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  **B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması
  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  **A) Etnik çatışmaların artması
  B) Uydu ve internetle haberleşme
  C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  D) Batılı yaşam tarzını benimseme
  E) İşsizliğin artması

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  **E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir
  **D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923
  **B) 1927
  C) 1920
  D) 1937
  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  **A) Eğitim düzeyinin yüksek olması
  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres
  D) Bulaşıcı hastalıklar
  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir.
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir.
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar.
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  **E) Hepsi

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma
  **B) Din ve dinsel öğretiler
  C) Avcılık ve toplayıcılık
  D) Tarım ve hayvancılık
  E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict
  B) Leininger
  **C) Taylor
  D) Voltaire
  E) Durkheim

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır
  **B) Kültür Değişmez
  C) Kültür Öğrenilir
  D) Tarihi ve Süreklidir
  E) Kültür Paylaşılır

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  **A) Alt kültürler
  B) Aykırı kültürler
  C) Karşıt kültürler
  D) Kültürleşme
  E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme
  B) Kültürel gecikme
  C) Kültürel şok
  **D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  **A) Çocuklarının eğitimi için fedakârlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  **A) Dünya Sağlık Örgütü
  B) Nusret Fişek
  C) İllich
  D) Türk Hemşireler Derneği
  E) Hiçbiri

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım
  B) Toplumsal yaklaşım
  C) Sübjektif yaklaşım
  D) Objektif yaklaşım
  **E) Ekolojik yaklaşım

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp
  B) Popüler Tıp
  C) Modern Tıp
  **D) Geleneksel Tıp
  E) Postmodern Tıp

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri
  **B) Aile yapısı
  C) Cinsiyet rolleri
  D) Ekonomik durum
  E) Medeni durum

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din
  B) Cinsiyet rolleri
  C) Evlilik davranışları
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  **A) Dinsel– büyüsel görüş
  B) Holistik görüş
  C) Natüralistlik görüş
  D) Biyomedikal görüş
  E) Bilimsel görüş

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  B) İnançlı olma
  C) Küçüğü-büyüğü bilme
  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  **E) Hepsi

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  **C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı
  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  C) İletişim ve bilişim devrimi
  D) Tarım ve Endüstri devrimleri ** E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
  **A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler
  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
  C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
  D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
  E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?
  A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar.
  **B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar
  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar.

  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?
  **A) Herodot
  B) Ksenopson
  C) Sophokles
  D) Platon
  E) Diogenes

  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?
  A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
  B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
  C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
  D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
  **E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek

  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Batılı yaşam tarzını benimseme
  B) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  C) Uydu ve internetle haberleşme
  **D) Etnik çatışmaların artması
  E) İşsizliğin artması

  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumsal norm
  **B) Toplumu tanıma
  C) Toplumsal statü
  D) Toplum yapısı
  E) Toplumsal rol

  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?
  A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır.
  B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
  C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez
  **D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur.
  E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler.

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  **A) Zorlama Sebebiyle Göçler
  B) Kitle Göçü
  C) İradi Göç
  D) Daimi Göç
  E) Katkısız Göç

  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?
  A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
  **B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
  C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
  D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır
  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?
  A) Karşıt kültür
  B) Gerçek kültür
  **C) Kültürleşme
  D) Üst kültür
  E) İdeal kültür

  36-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel şok
  B) Kültürel özümseme
  **C) Kültürel gecikme
  D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
  A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir.
  B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir.
  **C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
  E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

  38-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Modernite
  B) Geleneksel
  **C) Popüler
  D) Postmodern
  E) Folk

  39-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?
  A) Sağlık ocakları
  B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
  C) Toplum sağlığı merkezleri
  D) Rehabilitasyon merkezleri
  **E) Hepsi

  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Nüfus politikaları
  B) Evlilik davranışları
  **C) Cinsiyet rolleri
  D) Din
  E) Fizyolojik özellikler

  41-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
  A) Genel sağlık düzenlemeleri
  B) Sağlık bakım sistemi
  **C) Din
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik faktörler

  42-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  B) Küçüğü-büyüğü bilme
  C) İnançlı olma
  D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  **E) Hepsi

  43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?
  A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi
  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
  **C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
  D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
  E) Hasta haklarının önem kazanması

  44-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) Tarım ve Endüstri devrimleri
  B) İletişim ve bilişim devrimi
  C) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  D) İki önemli dünya savaşı
  **E) Askeri gücün önemini kaybetme
 •  11-01-2011, 23:16 211865 Cevap 211862

  Cevap : arkadaşlar girmeden önce cevapları kontrol edin ben bu cevaplarla girdim 88 aldım DİKKATTTT

  15. sorunun cevabı kültürel gecikme  ,kültürel yozlaşma değil.

 •  11-01-2011, 23:19 211867 Cevap 211862

  Cevap : arkadaşlar girmeden önce cevapları kontrol edin ben bu cevaplarla girdim 88 aldım DİKKATTTT

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  **A) Etnik çatışmaların artması
  B) Uydu ve internetle haberleşme
  C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  D) Batılı yaşam tarzını benimseme
  **E) İşsizliğin artması ?

  arkadaşlar bu sorunun cevabını kesin olarak bilen var mı ?
 •  11-01-2011, 23:38 211874 Cevap 211867

  Cevap : arkadaşlar girmeden önce cevapları kontrol edin ben bu cevaplarla girdim 88 aldım DİKKATTTT

  38-Hastalık kavramından çok sağlık kavramını,tüketimi,farklılıkları,yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Modernite

  B)Geleneksel

  C)Popüler

  ***D)Postmodern

  E)Folk

  notlardan baktım.kesin doğru

 •  11-01-2011, 23:48 211882 Cevap 211818

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme
  B) Kültürel gecikme
  C) Kültürel şok
  **D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme


  bu sorunun doğru cevabı B)Kültürel gecikme

  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Nüfus politikaları
  B) Evlilik davranışları
  **C) Cinsiyet rolleri
  D) Din
  E) Fizyolojik özellikler


  bu sorunun doğru cevabı A)Nüfus politikaları

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  **A) Zorlama Sebebiyle Göçler
  B) Kitle Göçü
  C) İradi Göç
  D) Daimi Göç
  E) Katkısız Göç

  bu sorunun doğru cevabı B)Kitle göçü

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp
  B) Popüler Tıp
  C) Modern Tıp
  **D) Geleneksel Tıp
  E) Postmodern Tıp


  bu sorunun doğru cevabı B)Popüler tıp

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  **C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz


  busorunun doğru cevabı D)Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır

   

   


   

   

   

 •  12-01-2011, 0:24 211892 Cevap 211882

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Derya Hanım, 15.sorunun cevabı Kültürel geçikme,40.sorunun cevabı Nüfus politikaları 33.sorunun cevabı kitle göçü olmalıdır .
 •  12-01-2011, 2:05 211897 Cevap 211892

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

        Bakım                     ( son hali)

   1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANİSİ BRONKOSKOPİ İÇİN YANLIŞTI

  a.hemoptizi olduğunda kanayan yerin saptanması için uygulanır

  b.lezyonların çıkarılması yada yok edilmesi için uygulanır

  c.trekeobronşiyal sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır

  d.hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır

  e.öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır***

  2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYATHANE HMŞ. SORUMLULUKLARINDAN DEĞİLDİR

  a.hastanın nakil işleri

  b.hastanın güvenliği

  c.empatik iletişim

  ****d.ameliyat onam formu konturolü**(kesin doğru)

  e.ilaç kontrolü

  3-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KANSERLİ HASTALARDA NÖTROPENİ RİSKİNİ ARTIRAN DURUMLARDANDIR?

  a.ileri yaş

  b.kemik iliginde tümör tutulumu

  c.önceden uygulanan kemoterapi

  d.omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

  e.hepsi***

  4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ORGANİZMAYA İÇERDEN YA DA DIŞARDAN GELEN ONU TEHTİT EDEN VE ORGANİZMADA BİR SERİ REAKSİYON BAŞLATAN UYARANLARA VERİLEN ADDIR?

  a.anksiyete

  b.stres

  c.stresör***

  d.adaptasyon

  e.depresyon

  5-HANGİSİ METEBOLİK ASİDOZ NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?

  a.fistüller

  b.yetersiz böbrek fonksiyonu

  c.ciddi enf.

  d.düşük yağlı fazla karbonhidratlı diyet***

  e.açlık

  6-HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ İÇİN VERİLEN SIRALAMALARDAN HANGİSİ DOĞRUDUR

  A. girişim sınıfı*gişişimin adı *girişimin alanı*girişimin kodu*aktiviteşeri*girişimin tanımı

  B.gişişimin adı *girişimin alanı*girişim sınıfı*girişimin kodu*girişimin tanımı

  *aktivitesi***

  C.girişimin alanı*gişişimin adı *girişim sınıfı*girişimin kodu*girişimin tanımı

  *aktivitesi

  D.gişişimin adı *girişimin kodu*girişimin tanımı*aktivitesi*girişimin alanı*girişim sınıfı

  E.gişişimin adı *girişim sınıfı*girişimin alanı*girişimin kodu*aktivitesi*girişimin tanımı

  7-GÜNÜMÜZDE KML YE TAM ŞİFA SAĞLADIĞI GÖSTERİLMİŞ TEK TEDAVİ YÖNTEMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR

  a.radyoterapi

  b.kemoterapi

  c.alorjenik kemikl iliği nakli***

  d.radyoterapi-kemoterapi

  e.antibiyotik

  8-HANGİSİ HİPERTANSİYONDA YAPILACAK YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNDEN DEĞİLDİR

  a.zayıflama

  b.potasyum kısıtlama***

  c.sigara içimininm bırakılması

  d.tuz kısıtlaması

  e.gevşeme tekniklerinin uygulanması

  9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANG PLÖREZİDE HMŞ GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR

  a.2-4 saatarayla derin soluk alması desteklenir

  b.torasentez için gerekli açıklama ve hazırlıklar yapmak

  c.yüksek oarnda oksijen vermek***

  d.skalalar kullanılarak ağrı düzeyini belirlemek

  e.dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

  10. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOMPANSE ŞOK EVRESİNİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?

  A) Kapiller geçirgenliğin arttığı ve jeneralize ödemin yaygın olduğu evredir.

  B) Kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikiminin hızla arttığı evredir.

  C) Anaerobik dönemin başladığı evredir.

  D) Mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir.***

  E) Gastrointestinal sistemde stres ülserlerinin oluştuğu evredir.

  11. YANIKLI BİREYDE HİPERTROFİK SKARLARIN HACMİNİN AZALTILMASI İÇİN HEMŞİRENİN YAPABİLECEĞİ UYGULAMA NEDİR?

  A) Debritman uygulamak

  B) Hidroterapi

  C) ROM egzersizleri uygulatılması

  D) Elastik bandaj sargılarının uygulanması***

  E) Masaj uygulamak

  12 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TANI KONDUKTAN SONRA HASTANIN EĞİTİMİNİ, REHABİLİTASYONUNU, SEMPTOM KONTROLÜNÜ, KOMPLİKASYONLARIN ERKEN TANISINI VE İZLEMİNİ İÇEREN KANSERDEN KORUNMA EVRESİDİR?

  A) Dördüncül koruma

  B) Üçüncül koruma**

  C) İkincil korunma

  D) Birincil korunma

  E) Hiçbiri

  13- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT ÖNCESİ GECE HAZIRLIKLARINDAN DEĞİLDİR?

  A) Gastrointestinal sistem hazırlığı

  B) Anestezi hazırlığı

  C) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi***

  D) İstirahat ve uykunun sağlanması

  E) Cilt hazırlığı

  15-GÖĞÜS TÜPÜ OLAN HASTAYA BAKIM VERİYORSUNUZ. HASTA ANKSİYETELİ VE AĞRISI İÇİN İLAÇ ALMAYA KORKUYOR, ÇÜNKÜ HASTA AKTİF OLMASI GEREKTİĞİNİ, DERİN SOLUK ALMASI VE ÖKSÜRMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR. AĞRI KESİCİ İLAÇLARIN, KENDİSİNE UYKU VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR. BU DURUMDA AŞAĞIDAKİ DAVRANIŞLARDAN HANGİSİNİ GÖSTERİRSİNİZ?

  A) Her şeye rağmen ilacı veririm

  B) Doktora bildiririm

  ****C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım

  D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım

  E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

  16- AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE TORAKOTOMİLİ HASTANIZ, SAPLANIR TARZDA GÖĞÜS AĞRISINDA ARTIŞI OLDUĞUNDAN ŞİKAYET ETMEKTEDİR. HASTANIZI DEĞERLENDİRDİĞİNİZDE, SOLUNUM HIZINDA, NABIZDA VE ANKSİYETEDE ARTIŞ OLDUĞUNU SAPTADINIZ. GÖĞÜS TÜP SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRİP, TOPLAMA TÜPÜNÜN SU ALTI BÖLMESİNİN BOŞ OLDUĞUNU NOT ETTİNİZ. HASTANIN GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

  A) İnsizyon ağrısı

  B) Pnömotoraksın kötüleşmesi***** ATAUZEMİN DOĞRU KABUL ETTİĞİ CEVAP

  C) Pnömotoraksın düzelmesi

  D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması (dogru olan bu aslında***)

  E) Anksiyete

  17- KALP AMELİYATI SIRASINDA 5-6 ÜNİTE BANKA KANI VERİLEN HASTALARDA AMELİYAT SONRASI İZLENMESİ GEREKEN KOMPLİKASYON AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

  A) Hiperkalsemi

  B) Hipokalsemi***

  C) Hiponatremi

  D) Hipernatremi

  E) Hipermagnezemi

  18- AŞAĞIDAİLERİN HANGİSİNDE ORTOPNE TANIMI DOĞRU YAPILMIŞTIR?

  A) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur.

  B) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.***

  C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması

  D) Cildin morumsu renk almasıdır

  E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma

  19-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ASTIMIN KOAH’DAN EN BELİRGİN FARKIDIR?

  A) Astımın kronik hastalık olması

  B) Astımda dispne görülmesi

  C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi***

  D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  20-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KRONİK BRONŞİTİ OLAN HASTADA HEMŞİRELİK TANILARINDAN AKTİVİTE İNTOLERANSININ NEDENİDİR?

  A) Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanamaması

  B) Oksijen taşınmasındaki yetersizlik ve oksijen gereksiniminin karşılanamaması***

  C) Boğulma korkusu

  D) Uyku bozukluğu

  E) Ailenin yaşam sürecindeki değişiklik

  21- HANGİSİ SOL VENTRİKÜLER DİYASTOLÜN HIZLI DOLUŞ FAZININ SONUNDA DUYULAN KALP SESİDİR?

  A) İkinci kalp sesi

  B) Birinci kalp sesi

  C) Üçüncü kalp sesi***

  D) Dördüncü kalp sesi

  E) Hiçbiri

  22. HANGİSİ SANTRAL VENÖZ BASINCIN ARTTIĞI DURUMLARDAN DEĞİLDİR?

  A) Pulmoner hipertansiyon

  B) Sıvı yüklenmesi

  C) Diüretik kullanım***

  D) Sağ ventrikül yetersizliği

  E) Superior vena kava obstrüksiyonu

  23- HANGİSİ NİTROGLİSERİN DİL ALTI FORMU KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALARDAN DEĞİLDİR?

  A) Tablet yutulmamalı

  B) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı

  C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli***

  D) Tablet yanma hissi oluşturmalı

  E) Hiçbiri

  24-HANGİSİ AKUT MİYOKARD ENFARTÜSÜ OLAN HASTADA “GAZ DEĞİŞİMİNDE BOZULMA” HEMŞİRELİK TANISINA YÖNELİK GİRİŞİMLER İÇİN YANLIŞTIR?

  A) Akciğer sesleri dinlenir

  B) Oksijen uygulanır ve oksijen saturasyonunu değerlendirilir

  C) Arteriyel kan gazlarını izlenir

  D) Ayaklar 30-60 derece yükseltilir***

  E) Korku ve anksiyeteyi engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

  25- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KANIN ÖZELLİKLERİ İÇİN DOĞRU DEĞİLDİR?

  A) Venöz kan koyu kırmızıdır

  B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur

  C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir

  D) Kan hafif alkalendir

  E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır***

  26-TAKSONOMİ NEDEN ONEMLİDİR?

  ***a-Bilgi gucu olusturmak icin***(KESİNLEŞTİ)

  b-Dile zenginlik kazandirmak icin

  c-Farkli ozelliklere sahip olgulari tanimak icin

  d-Kulturler arasi iletisimi guclendirmek icin

  e-Bilgi icindeki farkliliklari ortadan kaldirmak icin

  27- HODGKİN HASTALIĞININ KLİNİK OLARAK 2. EVRESİNİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TANIMLAMAKTADIR?

  A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır

  B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.

  C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

  D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.***

  E) Hiçbiri

  28- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMOFİLİ HASTASININ HEMŞİRELİK BAKIMINDA DOĞRUDUR? (soru değildir olmalı)

  A) Diş çektireceklerinde, hekime du¬rumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır.

  B) Hastalara yanlarında hemofili tanısı ol¬duğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.

  C) Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygu¬lanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır.

  D) Eklemlerdeki hematom nedeniyle hastalarda ağrı olduğunda sıcak uygulama yapılması***

  E) Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir.

  29-HANGİSİ ÜRİNER SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMİ OLAN HASTANIN FİZİKSEL DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN İNCELENECEK KRİTERLERDEN DEĞİLDİR?

  A) Kan basıncını değerlendirmek

  B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

  C) Böbreklerin boyut ve biçimini değerlendirmek

  D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

  E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek***

  30-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA HAVA YOLLARI AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKLİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMİDİR?

  A) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

  B) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir***

  C) Özel bir diyet uygulanır

  D) Hasta entübe edilir

  E) Oksijen verilir

  31. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRESLİ DURUMUN UNSURLARINI DOĞRUDAN DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLERİ İÇEREN BAŞ ETME YÖNTEMİDİR?

  A) Problem odaklı başa çıkma***

  B) Sosyal destek arama

  C) Duygusal odaklı başa çıkma

  D) Kaçma-kaçınma

  E) İnkar

  32-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BEYİN FONKSİYONLARININ EN ERKEN BOZULDUĞU ŞOK TİPİDİR?

  A) Kardiyojenik şok

  B) Nörojenik şok

  C) Hipovolemik şok

  D) Septik şok***

  E) Anaflaktik şok

  33- HANGİSİ YANIKLI BİREYDE ACİL EVREDE BAKIM YÖNETİMİ KONULARINDAN DEĞİLDİR?

  A) Dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

  B) Sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

  C) Solunumu sağlamak

  D) Yara bakımı sağlamak***

  E) Gaz değişimi bozulmalarını engellemek

  34- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT ÖNCESİ YASAL HAZIRLIKTA YANLIŞ BİR DAVRANIŞTIR?

  A) Bilinçsiz ve 18 yaşından küçükler içinde izin formu ebeveynlerine imzalatılmalıdır.

  B) Hastanın sonradan izni geri çekme hakkı vardır

  C) Yalnız hayat kurtarıcı ameliyatlar acil olduğu durumda izin almadan yapılabilir.

  D) İmzalatılan izin formu hasta ile birlikte ameliyathaneye gönderilmelidir.

  E) hiçbiri *****

  35- ARTERİAL KAN GAZLARI VE TİDAL VOLÜM İZLEMİ ÖNCELİKLE HANGİ HEMŞİRELİK TANISININ GİRİŞİMLERİDİR?

  A) Bilgi eksikliği

  B) Anksiyete

  C) Gaz değişiminde bozulma***

  D) Duyusal algı bozukluğu

  E) Yetersiz böbrek doku perfüzyon

  36-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PLÖREZİDE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?

  A) Torasentez için gerekli açıklama ve hazırlıkları yapmak

  B) Skalalar kullanılarak ağrı düzeyi belirlemek

  C) 2-4 saat arayla derin soluk alması için desteklemek

  D) Yüksek oranda Oksijen vermek***

  E) Dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

  37--. HANGİSİ KORONER KALP HASTALIKLARI ARASINDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKTIR?

  A) Arteriyel yetmezlik

  B) Aort disseksiyonu

  C) Angina pektoris***

  D) Akut miyokard enfarktüsü

  E) Mitral darlık

  38- ORAK HÜCRELİ ANEMİDE KRİZLERİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

  A) Sıcak

  B) Demir eksikliği

  C) Antibiyotik kullanımı

  D) Dehidratasyon, hipoksi**

  E) B12 eksikliği

  39- HANGİSİ ÜRİNER SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMİ OLAN HASTANIN FİZİKSEL DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN İNCELENECEK KRİTERLERDEN DEĞİLDİR?

  A) Böbreklerin boyut ve biçimini de¬ğerlendirmek

  B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

  C) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

  D) Kan basıncını değerlendirmek

  E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek***

  40- HANGİSİ GLOMERULONEFRİT’ İ OLAN HASTANIN BAKIMI İÇİN YANLIŞTIR?

  A) Hastaya kalıcı böbrek hasarını önlemede ilaç tedavisi, yatak istirahatı ve diyetin önemini anlatılmalıdır.

  B) Streptokoksik deri enfeksiyonlarının yayılımını engellemek için kişisel temizliğin önemi vurgulanmalıdır.

  C) Hasta bol sıvı alması için teşvik edilmelidir.***

  D) Boğaz enfeksiyonlarının ve deri lezyonlarının erken tanı ve tedavisi teşvik edilmelidir.

  E) Hasta ve yakınlarına hekime başvurmaları geren durumlar anlatılmalıdır.

  41- HANGİSİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNİN OLİGURİK EVRESİNDE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLERDEN DEĞİLDİR?

  A) Azotemi gelişir

  B) Metabolik asidoz gelişir

  C) Hipertansiyon gelişir

  D) Sıvı volümü aşırı artar

  E) Glomeruler filtrasyon hızı artar***

  42- HANGİSİ KOL YA DA BACAĞINDA FİSTÜL’ Ü OLAN HASTANIN PROBLEMLERİNİ EN AZA İNDİREBİLMEK İÇİN YAPILMAMASI GEREKEN UYGULAMALARDANDIR?

  A) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür***

  B) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir

  C) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür

  D) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır

  E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

  43- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HİDROJEN İYONU İÇİN DOĞRU DEĞİLDİR?

  A) Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir.

  ***B) Arteryel kanda H+ konsantrasyonu venöz kandan daha yüksektir.***

  C) Bir insanın birkaç saatten fazla yaşayabileceği en yüksek pH değeri ise 8.0 dır.

  D) pH hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır.

  EHiçbiri

  44- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE TROMBOFLEBİTİ ÖNLEMEK İÇİN KORUYUCU ÖNLEMLERDEN DEĞİLDİR?

  A) Yeterli sıvı alımı

  B) Erken ayağı kaldırma egzersizi

  C) Varis çorabı

  D) Bacak egzersizleri

  E) Öksürük egzersizi***

  45-HANGİSİ PERİFERİK NABIZ DEĞERLENDİRMESİNDE 3+ GÖSTERGESİNİN BULGUSUDUR?

  a.)nabız zor palpe edilir,1+ den daha güçlü hissedilir,basınç uygulandığında kolayca silinebilir

  b.)nabız ipliksi ,zayıf ve zor palpe edilir,basınç uygulandığında kolayca silinir

  c.)normal basınç***

  d.)nabız yok

  e.)nabız güçlü yada sıçrayıcı özelliktedir,kolayca palpe edilir.

  46-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PULMONER KALP HASTALIĞININ (KORPULMONALE) ETYOLOJİSİNDE YER ALIR?

  A) Tüberküloz

  B) Pulmoner arter vazokonstrüksiyonu

  C) Kronik bronşit***

  D) Gastrik içeriğin aspirasyonu

  E) Suda boğulma

  47-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İŞLEMİNDEN SONRA HASTA BAKIMINDA YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMDİR?

  A) Hastaya kan transfüzyonu yapılır

  B) Özel bir takip gerektirmez

  C) Kanama var ise bölgeye buz paketiyle birlikte hafif basınç uygulanması gerekebilir.***

  D) Hastaya hareket kısıtlaması önerilir

  E) Hastaya özel bir diyet uygulanır

  48-HANGİSİ YANİKLİ BİREYİN OLAY YERİNDE BAKİMİNİ YONETİRKEN AGRİ YONETİMİ İCİN UYGULANABİLECEK GİRİSİMLERDEN DEGİLDİR?

  a-Yanikli bolgeyi nemli tutmak

  b-Bulleri patlatmak***

  c-Yanik alanin uzerini ortmek

  d-Soguk uygulama

  e-Kuru pansuman uygulamak.

  49-PERİFERİK DAMAR HASTALİKLARİ BAKİMİNDA ARTER KAYNAKLİ HASTALİKLARDA EKSTREMİTELERİN POZİSYONU NASİL OLMALİDİR?

  a-Hasta ayakta durmali

  b-Hastanin basi yatarken 15-20 cm yukseltilmeli***

  c-Doktor istemine gore degisir

  d-Bacaklar SIK SIK kalp seviyesinden yukari kaldirilmali

  e-Hicbiri

  50-YABANCİ CİSİMLER VE MİKROORGANİZMALAR DAHA COK NEDEN SAG BRONSA YERLESİR?

  a-Anatomik olarak dar oldugu icin

  b-Yatay olarak akcigere girdigi icin

  c-Anatomik olarak genis oldugu icin

  d-Sag brons trakeanin devami oldugundan***

  e-Anatomik olarak kisa oldugu icin

  51-HANGİSİ SANTRAL VENOZ BASİNCİNİN ARTTİGİ DURUMLARDAN DEGİLDİR?

  a-Diuretik kullanimi***

  b-Pulmoner hipertansiyon

  c-Sag ventrikul yetersizligi

  d-Sivi yuklenmesi

  e-Superior vena kava obstruksiyonu

  52-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BURGER HASTALIĞININ TEDAVİ VE BAKIM AMAÇLARI İÇERİSİNDE YER ALMAZ?

  a) ağrıyı gidermek

  b) hastaya psikolojik destek olmak

  c) vazokonstrüksiyonu sağlamak***

  d) hastalığın ilerlemesini önlemek

  e) uygun egzersiz programına başlamak

  53-HEMŞİRELİK TANISI İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

  a.)mevcut yada olası sağlık sorunlarıyla ilgilenir

  b.)hemşire tarafından verilen klinik bir karardır

  c.)hastanın problemini tanımlar

  d.)hemşirenin bakım sağlama rolünü tanımlar***

  e.)bireysel bakım planının geliştirilmesinde en önemli adımdır

  54-HANGİSİ YANIKLI BİREYDE ACİL EVREDE BAKIM YÖNETİMİ KONULARINDAN DEĞİLDİR?

  a.)dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

  b.)sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

  c.)solunumu sağlamak

  d.)yara bakımını sağlama***

  e.)gaz değişimi bozulmalarını engellemek

  55-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TROMBOSİTOPENİSİ OLAN KANSERLİ HASTADA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?

  a.)hastalarda defakasyon sırasında ve ağır objeleri kaldırırken valsalva manevrasından kaçınmalarını söylemek

  b.)sistolik kan basıncının 140mmHg ‘nin altıda tutulmasını sağlamak

  c.)intra musculer enj. Kaçınmak

  d.)nonsteroid antiinflamatuar ve aspirin içeren ilaçların kullanımını engellemek

  e.)invazif girişimler sonrasında bası ve sıcak uygulamak.***

  56-aşağıdakilerden hangisi kanserli hastada nötropeni riskini artıran durumlardandır?

  a)önceden uygulanan kemoterapi

  b)kemik iliğinde tümör tutulumu

  c)omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

  d)ileri yaş

  e)hepsi****

  57-aşağıdakilerden hangisi böbreklerin homeostazisin korunmasına yönelik görevlerindendir?

  A) sodyum miktarını düzenlemek

  B) artık ürünleri atmak

  C) h iyonu dengesini düzenlemek

  D) kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenlemek

  E) hepsi***

  58-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLARDANDIR?

  A) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları

  B) malnütrisyon

  C) depresyon

  D) alkol-sigara

  *E) hepsi***

  59-HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ KULLANILMADIĞI ALAN HANGİSİDİR?

  a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler

  b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler

  c. Evde bakım ortamları

  d. Kronik bakım

  e. Tıbbi tedavi ****

  60-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİSE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?

  A) sağlık eğitimi

  B) gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması

  C) komplikasyonların gelişmesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması

  D) bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi

  *E) hepsi***

 •  12-01-2011, 2:08 211900 Cevap 211897

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Antropoloji     (son hali)

  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır

   A) Fiziksel antropoloji

   B) Arkeolojik antropoloji C) Uygulamalı antropoloji

   D) Kültürel antropoloji*******

  E) Linguistik antropoloj
  i

   

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

   A) Hipotez

   B) İstatistik

  C) Varsayım

  D) Gözlem******

  E) Örnekleme yöntemleri

  3 .Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?


  A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?******

  B) İnsanlar nasıl değişirler? C) İnsanlar neden değişirler? D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler? E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler? 4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?

   

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?

   A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri

  B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması*******
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması

   D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları

   E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

   

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?

   A) Etnik çatışmaların artması

   B) Uydu ve internetle haberleşme

  C) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma

  D) Batılı yaşam tarzını benimseme

  E) İşsizliğin artması********

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir? A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi

   E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme********

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır? A) Ortak bir kültür paylaşılmaz B) Toplumsal yaşama uymak zorunludu

  r C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir********

  D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

   A) 1923

   B) 1927********

  C) 1920

  D) 1937

  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

   A) Eğitim düzeyinin yüksek olması********

  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması C) Sosyal ve psikolojik stres D) Bulaşıcı hastalıklar E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

   

  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir? A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliği¬ni oluşturan öğelerden biridir B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana geti¬ren unsurlardan biridir C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir

   E) Hepsi***********

   

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir? A) Korunma ve barınma

   B) Din ve dinsel öğretiler*********

  C) Avcılık ve toplayıcılık D) Tarım ve hayvancılık E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır? A) Ruth Benedict B) Leininger

   C) Taylor**********

  D) Voltaire

  E) Durkheim

   

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir? A) Kültür Toplumsaldır

   B) Kültür Değişmez*********

  C) Kültür Öğrenilir D) Tarihi ve Süreklidir E) Kültür Paylaşılır

   

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?

   A) Alt kültürler
  B) Aykırı kültürler C) Karşıt kültürler D) Kültürleşme*******

   E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur? A) Kültürel özümseme

   B) Kültürel gecikme*********

  C) Kültürel şok D) Kültürel yozlaşma E) Kültürleme

   

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

   A) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler********
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?

   A) Dünya Sağlık Örgütü******

  B) Nusret Fişek C) İllich D) Türk Hemşireler Derneği E) Hiçbiri

   

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir? A) Psikolojik yaklaşım B) Toplumsal yaklaşım C) Subjektif yaklaşım D) Objektif yaklaşım

  E) Ekolojik yaklaşım********

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir? A) Folk Tıp

   B) Popüler Tıp*********

  C) Modern Tıp D) Geleneksel Tıp E) Postmodern Tıp

   

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür? A) Evlilik örüntüleri

   B) Aile yapısı*********

  C) Cinsiyet rolleri

  D) Ekonomik durum

  E) Medeni durum

   

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir? A) Din B) Cinsiyet rolleri C) Evlilik davranışları

   D) Nüfus politikaları********

  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?

   A) Dinsel– büyüsel görüş**********

  B) Holistik görüs C) Natüralistik görüş D) Biyomedikal görüş E) Bilimsel görüş

   

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir? A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması B) İnançlı olma C) Küçüğü-büyüğü bilme D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma

   E) Hepsi**********

   

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır? A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular C) Tedavi korunmadan daha önemlidir

   D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır********

  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

   

  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir? A) İki önemli dünya savaşı B) Yeni bir sosyal yapının oluşması C) İletişim ve bilişim devrimi D) Tarım ve Endüstri devrimleri

   E) Askeri gücün önemini kaybetmesi*********

   

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?

   A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler****

  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler E) Antr...opoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

   

  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar? A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar

  B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar*****

  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar

   

  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?

   A) Heredot*******

  B) Ksenopson

  C) Sophokles

  D) Platon

  E) Diogenes

  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir? A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak

  E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek**********

   

  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz? A) Batılı yaşam tarzını benimseme B) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma C) Uydu ve internetle haberleşme D) Etnik çatışmaların artması

   E) İşsizliğin artması******

  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal norm

   B) Toplumu tanıma********
  C) Toplumsal statü D) Toplum yapısı E) Toplumsal rol

  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır? A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir

   C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez****
  D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler

   

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir? A) Zorlama Sebebiyle Göçler

   B) Kitle Göçü******
  C) İradi Göç D) Daimi Göç E) Katkısız Göç

  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir? A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

  D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır******
  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir? A) Karşıt kültür B) Gerçek kültür C) Kültürleşme

   D) Üst kültür*****
  E) İdeal kültür

  36-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır? A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir

   C) Toplumları oluşturan insanların her biridir**********
  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

  37-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir? A) Modernite B) Geleneksel C) Popüler

  D) Postmodern*******
  E) Folk

  38-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir? A) Sağlık ocakları B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezler

  i C) Toplum sağlığı merkezleri*****
  D) Rehabilitasyon merkezleri
  E) Hepsi

  39-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir? A) Genel sağlık düzenlemeleri B) Sağlık bakım sistemi

  C) Din*******
  D) Nüfus politikaları E) Fizyolojik faktörler

  40-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir? A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma B) Küçüğü-büyüğü bilme C) İnançlı olma D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması

   E) Hepsi******

  41-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?

   A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi*****
  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi E) Hasta haklarının önem kazanması

  42Aşağıdaki alanların hangisinde nitel araştırmalarda kullanılan gözlem ve görüşme yöntemleri diğer alanlara göre daha sık kullanılmaktadır? A) Matematik alanında

   B) Antropoloji alanında******

  C) Kimya alanında D) Tarih alanında E) Tıp alanında

  43-Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağdaki göçlerin nedenleri arasında değildir? A)Az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden iş gücü sağlanması B)Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere vatandaşlarını göndermesi

   C)Yeni buluş ve icatlar*****
  D)Siyasi nedenler
  E)Kültürel nedenler

  44-Aşağıdakilerden hangisi göç tiplerini tanımlamakta kullanılan kriterlerden değildir?

   A) İletişim*****
  B) Mesafe
  C) İrade D) Siyasi sınırlar E) Zaman

  45-Aşağıdakilerden hangisi hastalığın algılanmasını etkileyen etmenlerdendir? A) Bireyin toplumsal rolleri B) Bireyin vücut yapısındaki ve fonksiyonlarındaki değişiklikler C) Bireyin ilişkileri D) Bireyin kendi kendini algılaması

   E) Hepsi*****

  46-Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde “Hekimlerin yeni görevi olarak yaşamın uzatılması” ifadesini ilk olarak kullanmıştır? A) Elizabeth Blackwell B) Talcott Parsons C) Emile Durkheim

   D) Francis Bacon*****
  E) Renee Fox

  47-Türkiye’nin 50 yıl önceki en önemli toplum sağlığı sorunu iken günümüzde diğer sağlık sorunlarına göre daha az önemli olan ve kontrolü sağlanan toplum sağlığı sorunu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ruh Sağlığı sorunlar

  ı B) Bulaşıcı hastalıklar*******
  C) Yaşlı sağlığı sorunları D) Çevre kirliliği E) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı

  48-Kültürün en önemli simgesel boyutu hangisidir?

   A) Dil*****
  B) Din
  C) Müzik D) Sanat E) Estetik

  49-Aşağıdakilerden hangisi kadın veya erkek hastanın bir sağlık kuruluşuna gitmesini engelleyen özel durumlardan biridir? A) Korunma odaklı yaklaşım B) Doktorun erkek olması C) Sağlık konusunda tutuculuk D) Modern sağlık anlayış

  ı E) Mahrem hastalıklar*****

  50-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİMLİĞİN TEMEL KAYNAKLARINDAN DEĞİLDİR? A-TOPLUMSAL CİNSİYET B-CİNSEL YÖNELİM C-ULUS YADA ETNİK KÖKEN D-TOPLUMSAL SINIF

   E-AİLE TİPİ****

  51-Küreselleşmenin etkileri ile ilgili olarak aş. hangisini antropologlar yapamaz? A-Gelecekteki kültürel oluşumlarla ilgili belirli kalıpları ve eğilimleri tanımlayabilir ve sonuçlarını öngerebilir

   B-Küresel kültürel sistemin ortaya çıkışını ve yerel topluluklar üzerindeki köklü etkisini eleştirel ve gerçekçi olmayan bir anlayışla ele alır**********

  C-Tanımlanmış sorunların kültürel uygulamalar ve yapılarla olan ilişkilerini gösterebilir D-Kültürel gerçekleri ve altlarında yatan yapıları bir başka açısıyla ele alabilirler E-Kültürler arası ve tarihten yararlanan bakış açısı bütün halkların insan haklarından yaralandığı bir geleceği sağlamada çok önem taşır

  ,52.Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağdaki göçlerin nedenleri arasında değildir? A)Az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden iş gücü sağlanması B)Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere vatandaşlarını göndermesi

   C)Yeni buluş ve icatlar*****
  D)Siyasi nedenler
  E)Kültürel nedenler

  53.Aşağıdakilerden hangisi kültür sözcüğünün latince karşılığıdır.

  A. Güzel sanatlar

   B.Eğitim

   C. Uygarlık

    D. Ekin ****

  E. Estetik

  54.aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir? A) Sağlık ocakları B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri

   C) Toplum sağlığı merkezleri********

  D) Rehabilitasyon merkezleri

  E) Hepsi

  55.-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır? A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir

   C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık ?göstermez****

  D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler

   

  56.-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir? A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma B) Küçüğü-büyüğü bilme C) İnançlı olma D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması E) Hepsi**********


  57.Aşağıdakilerden hangisi göç tiplerini tanımlamakta kullanılan kriterlerden değildir?

   A) İletişim********

  B) Mesafe

  C) İrade D) Siyasi sınırlar E) Zaman

  58.Aşağıdakilerden hangisi hastalığın algılanmasını etkileyen etmenlerdendir? A) Bireyin toplumsal rolleri B) Bireyin vücut yapısındaki ve fonksiyonlarındaki değişiklikler C) Bireyin ilişkileri D) Bireyin kendi kendini algılaması E) Hepsi*****

   

  59.-Kültürün en önemli simgesel boyutu hangisidir?

   A) Dil******

  B) Din

  C) Müzik D) Sanat E) Estetik

  60.Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir? A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

   D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır******

  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  61,Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağdaki göçlerin nedenleri arasında değildir? A)Az gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden iş gücü sağlanması B)Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere vatandaşlarını göndermesi

   C)Yeni buluş ve icatlar*****
  D)Siyasi nedenler
  E)Kültürel nedenler

 •  12-01-2011, 10:55 211934 Cevap 211900

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?

  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz

   B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir********

  D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler******

   E) Baskı yolu ile kurulur

  arkadaşlar bu sorunun cevabı tam olarak nedir bilen var mı bazı yerlerde c bazı yerlerde d diyo

 •  12-01-2011, 11:23 211936 Cevap 211934

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  değişmeye rağmen süreklilik göstermesidir.insanlar arası ilişkileri normlar düzenler.
 •  12-01-2011, 11:44 211942 Cevap 211936

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  necla arkadaşım çok sağol antropolojide baya düzeltmeler yapmışsın
 •  12-01-2011, 11:51 211947 Cevap 211936

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  bu son haliyle 100  alan varmı
 •  12-01-2011, 12:08 211955 Cevap 211900

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Necla Hanım emeğiniz için teşekkür ederim
 •  12-01-2011, 12:25 211962 Cevap 211900

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  bu cevapların  hepsi doğrumu
 •  12-01-2011, 12:26 211963 Cevap 211892

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Arkadaşım soruları yayınlandığı şekliyle kopyala yapıştır yaptım.dikkatli bakarsanız soruların doğru cevaplarını da sorunun altına yazdım.

   
 •  12-01-2011, 14:03 211982 Cevap 211900

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  teşekkürler sayenizde   100 aldım

  Mutlu günler.:))

 •  12-01-2011, 14:11 211984 Cevap 211982

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  bu soruya ne cevap verdiniz  aşagıdakilerden  hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır
( Toplam 204 Mesaj ) 7 Sayfadan 4 -   « Birinci ... < Onceki 2 3 4 5 6 Sonraki > ... sonuncu »
RSS haberlerini XML olarak görüntüle