Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,371 hemşire olduk

şunda ARA

VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

Son Mesajınız 09-01-2016, 2:06 t.sefil tarafından gönderildi. 170 yanıt.
( Toplam 171 Mesaj ) 6 Sayfadan 6 -   « Birinci ... < Onceki 2 3 4 5 6
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  25-03-2010, 13:20 157812 Cevap 156702

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  [

  BU CEVAPLARDA YANLIŞ.KONTROL ETTİM.

 •  25-03-2010, 13:23 157813 Cevap 157812

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Verdana;}
   


  .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Verdana;} .ExternalClass p.ecxMsoNormal, .ExternalClass li.ecxMsoNormal, .ExternalClass div.ecxMsoNormal {margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:'Calibri','sans-serif';} .ExternalClass p.ecxMsoNoSpacing, .ExternalClass li.ecxMsoNoSpacing, .ExternalClass div.ecxMsoNoSpacing {margin-bottom:.0001pt;font-size:11.0pt;font-family:'Calibri','sans-serif';} .ExternalClass .ecxMsoChpDefault {;} .ExternalClass .ecxMsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt;} .ExternalClass div.ecxSection1 {page:Section1;}

  BİYOİSTATİSTİK ALIŞTIRMA SORULARI

   

  1-şehir plaka numaralarının ölçek tipi nedir

  A)adlandırma

  b)dereceleme

  c)oran

  d)aralık

  e)hiçbiri

   

  2-harf notu(AA,AB,BB,…..,DC,DD,F)ölçümünün ölçek tipi nedir

  a)adlandırma

  B)dereceleme

  c)oran

  d)aralık

  e)hiçbiri

   

  3-kan şekeri(glikoz)için aşağıdaki ölçek ve değişken tipi ikilisinden hangisi doğrudur?

  a)aralıklı-kesikli

  b)oran-kesikli

  C)oran-sürekli

  d)dereceleme-sürekli

  e)dereceleme-kesikli

   

  4-’’eriyiklerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artmaktadır’’olayında bağımlı değişken hangisidir?

  a)eriyiğin miktarı

  b)eriyiğin hacmi

  c)sıcaklık

  D)çözünürlük

  e)hiçbiri

   

  5-sağlık çalışanlarının gelir düzeyinin incelendiği bir çalışma istatistiğin hangi kolu ile ilgilidir?

  a)sosyometri

  B)ekonometri

  c)biyometri

  d)psikometri

  e)hiçbiri

   

  6-miktarları karşılaştırmak için en yaygın hangi grafik kullanılır?

  A)sütun grafik

  b)frekans poligonu

  c)histogram

  d)çizgi grafik

  e)hepsi

   

  7-verilerin dağılımını göstermeyen grafik aşağıdakilerden hangisidir

  a)sütun grafik

  b)frekans poligonu

  c)histogram

  d)çizgi grafik

  E)hepsi

   

  8-bir bölgede kırmızı et üretiminin%50 si sığırlardan,%30 u koyunlardan ve %20 si de diğer hayvanlardan(keçi manda)karşılanmaktadır.bölünmüş daire grafiğinde koyunlar,kaç derecelik açı ile temsil edilirler

  a)180

  b)72

  C)108

  d)50

  e)30

  9-frekans tablosunda sınıf sınırları X eksenine ise Y eksenine yerleştirilerek çizilen şekle ne ad verilir?

  a)sütun grafik

  b)frekans poligonu

  C)histogram

  d)çizgi grafik

  e)hepsi

   

  10-dik koordinat sisteminde X ekseninde sınıf değerleri ve Y ekseninde frekanslar arasında çizilen grafik hangisidir?

  a)sütun grafik

  B)frekans poligonu

  c)histogram

  d)çizgi grafik

  e)hepsi

   

  11-3.6448 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli nedir?

  a)3,5

  b)4.0

  C)3.6

  d)3.4

  e)3.65

  12-bir bölgede sulanan toprak alanı 10 yılda 2500 hektardan 4000 hektara çıkmıştır.sulanan toprak alanındaki yıllık artış oranı nedir?

  a)%60

  B)%6

  c)%0.6

  d)%50

  e)%56

   

  13-yeni trafik kanunu çıkmadan önce bir yılda ülkede 45400 trafik kazası olmuştur.kanunun uygulandığı yılda ise 25300 kaza olduğu kaydedilmiştir.buna göre kazalardaki azalış oranı nedir?

  a)%4,43

  b)%45

  C)%44,3

  d)%443

  e)hiçbiri

   

  14-ilgilenilen değişkene ait bütün elemanları içine akan gruba ne denir

  a)örnek

  b)veri

  c)deneme

  d)istatistik

  E)populasyon

   

  15-araştırma ve incelemelerde gözlem,sayım ve ölçüm sonucu elde edilen bilgilere ne denir?

  a)örnek

  B)veri

  c)deneme

  d)istatistik

  e)parametre

   

  16-tam sayı olarak belirlenen(ondalıksız)verilerle hazırlanan bir frekans tablosunda ilk üç sınıfa ait sınıf değerleri18,21ve 24 olarak verildiğine göre birinci sınıfın sınıf limitleri(ALveÜL)nedir?

  a)18-19

  b)17-20

  c)18-20

  d)17-18

  E)17-19

   

  17-bir frekans tablosunda toplam frekans 200dür.dördüncü sınıfın frekansı 12,eklemeli frekansı 40 ve beşinci sınıfın eklemeli frekansı 64 ise dördüncü sınıfın nispi ve eklemeli nispi frekansları(NF ve ENF)nedir?

  a)NF=%12ENF=%40

  B)NF=%6ENF=%20

  c)NF_%18ENF=%20

  d)NF=%6ENF=%40

  e)hiçbiri

   

  18-polikliniklere göre ayakta tedavi edilen ve yatış yapılan hasta sayılarının değerlendirildiği bir çalışmada bir hastaneye gelen 5000 hastanın 500’ü üroloji polk.gelmiş bunların 200adedi üroloji servisine yatış yapmıştır .tüm servislere yatış yapan hasta sayısı ise1500 dür.tüm hastalara göre ürolojiye yatış yapan hasta oranı nedir

   

  a)%4

  b)%10

  c)%40

  d)%30

  E)%13.3

  19-yukarıdaki sorudaki verilere göre yatış yapılan hastaların %kaçı ürolojiye yatmıştır

   

  a)%4

  b)%40

  c)%10

  d)%30

  E)%13.3

   

   

   

  20)üroloji hastalarının yüzde kaçına yatış yapılmıştır

  a)%4

  B)%40

  c)%10

  d)%30

  e)%13.3

   

  21-aşağıdaki değerleri verilen x değişkeninin ortalaması ve medyanı sırasıyla nedir

  a)9 ve 7

  B)12 ve 7

  c)8 ve 6

  d)9 ve 6

  e)11 ve 8

   

  22-veriler içinde merkezi değerlerden sapmalı değerler varsa merkezi yer ölçüsü olarak hangi ölçü kullanılır?

  a)ortalama

  b)tartılı ortalama

  C)Medyan

  d)mod

  e)geometrik ortalama

   

  23-bir seride hangi yer ölçüsü birden fazla olabilir

  a)ortalama

  b)tartılı ortalama

  c)medyan

  D)mod

  e)geometrik ortalama

   

  24-aşağıdaki seride (x değişkeni)ortalama yerine medyan kullanmaya sebep olan değer hangisidir?

  Xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)

  a)4

  b)10

  c)5

  d)4 ve 5

  E)62

  25-bir çalışmada tansiyon değerleri 4 hastada 15,3 hastada 16 ve 10 hastada 19 ise bu hastaların tansiyon ortalaması nedir?

  a)17

  b)16.7

  C)17.5

  d)18,2

  e)hiçbiri

   

  26-bu serideki verilere ait medyan,S2 ve VK,ölçüleri sırayla nedir?xi=(8,9,10,10,12,11,7,15,10,9,8,12,13,6)

  a)11,2.45ve 245

  b)10,24,5ve 2.45

  c)11,3.0ve 30

  d)12,9.0 ve 30

  E)10,6.0 ve 24.5

   

  27_iki değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçü kullanılır?

  a)varyans

  b)standart sapma

  c)değişim genişliği

  D)varyasyon katsayısı

  e)hepsi

  28-varyansın karekökü hangi ölçüyü verir?

  a)varyans

  B)standart sapma

  c)değişim genişliği

  d)varyasyon katsayısı

  e)hepsi

   

  29-bir ayçiçeği varyetesinde şansa bağlı olarak seçilen 6 bitkinin tabladaki dane verimi gram olarak xi=(120,110,100,80,90,100)dır

  Verilere ait VKdeğerlerini hesaplayınız.

  a)1.41

  B)14.14

  c)22.12

  d)0.14

  e)hiçbiri

   

   

  30-aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsüdür

  a)varyans

  b)değişim genişliği

  c)varyasyon katsayısı

  D)medyan

  e)standart sapma

   

  31-4 beyaz,3 mavi ve 2 sarı bilye bulunan bir torbadan şansa  bağlı olarak iki çekiliş yapılmıştır.çıkan bilyelerden 1.sinin sarı 2.sinin beyaz olması ihtimalini hesaplayınız

  a)0.15

  B)0.11

  c)0.50

  d)0.45

  e)0.98

   

  32-bir toplumda A grubu kana sahip olanların nispeti 0.30,B grubu olanların nispeti 0.25,0 grubu olanların nispeti 0.05 ve AB grubu olanların nispeti 0.40 olarak biliniyor.bu toplumda herhangi bir bayan ile bir erkek tesadüfi olarak evleniyorlar.bu evlenen şahısların kan gruplarının aynı olması ihtimalini hesaplayınız.?

  a)0.55

  b)0.50

  c)0.12

  D)0.32

  e)hiçbiri

   

  33-bir toplantıya 8 adaydan 3 kişilik bir heyet gönderilecektir.toplantıya gidecek heyet kaç şekilde tertip edilebilir?

  A)56

  b)65

  c)24

  d)42

  e)48

   

  34-üç zar birlikte atıldığı zaman gelen yüzlerinin toplamının 18’e eşit olması ihtimalini hesaplayınız?

  a)1/36

  b)1/108

  C)1/216

  d)1/6

  e)1/18

  35-10 kişilik bir heyet içinde başkan ve raportör olmak üzere 2 kişi seçilecektir. istediğiniz iki şahsın seçilme ihtimali nedir?

  A)1/90

  b)1/56

  c)1/36

  d)0.90

  e)hiçbiri

  36-200 verinin sıralı olduğu bir seride 1. çeyrek(Q1)değeri kaçıncı verinin değeridir?

  a)25.veri

  B)50.veri

  c)100.veri

  d)75.veri

  e)bilinmez

   

  37-200 verilik bir seride 99,100,101 ve 102 sıradaki verilerin değerleri sırasıyla 15,17,23 ve 24 dür.bu verilerin Q2ve medyan değeri nedir?

  a)17 ve 20

  B)20 VE 20

  c)17 ve 23

  d)20 ve 23

  e)23 ve 23

   

  38- bir veri setinde 1/3=3 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a)dağılım simetriktir

  B)dağılım sağa çarpıktır

  c)dağılım sola çarpıktır

  d)dağılım sivridir

  e)dağılım basıktır.

   

  39-bir veri setinde ¼=-5 ise bu seri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a)dağılım simetriktir

  b)dağılım sağa çarpıktır

  c)dağılım sola çarpıktır

  d)dağılım sivridir

  E)dağılım basıktır

  40-bir veri serisinde kaç desil belirlenebilir

  a)3                 b)5               c)7                 D)9                e)4

   

  41-aşağadakilerden hangisi binom dağılışının özelliklerinden değildir?

  a)iki sonuçlu olayları inceler

  b)olayı n defa tekrarlar

  c)her tekrarda başarı (p) başarısızlık (g) olasılığı değişmez

  d)olayın tekrarına bağlı başarı sayısı n+1 kadardır

  e)her tekrarda başarı (p) başarısızlık (g) olasılığı değişmez

   

  42-ortalama varyansına eşit olan dağılış hangisidir?

  a)binom dağılışı

  b)negatif binom dağılışı

  c)hipergeometrik dağılış

  d)poisson dağılışı

  e)böyle bir dağılış yoktur

   

  43-on kez arka arkaya atılan bir paranınyazı ve tura gelme dağılımı (sayıları) hangi popülasyon dağılışı ile incelenir?

  a)binom dağılışı

  b)poisson dağılışı

  c)multinom dağılışı

  d)uniform dağılışı

  e)hiçbiri

   

  44-bir ameliyat hanede anstezi uygulaması sonuçları (doğru) ve (hatalı) olarak değerlendirildiğinde bu veriler için aşağadakilerden hangidağılış tipi ve popülasyon dağılışı ikilisi kullanılır?

  a)sürekli ve binom

  b)kesikli ve binom

  c)kesikli poisson

  d)sürekli poisson

  e)kesikli negatif binom

   

  45-nadir olarak görülen olaylar hangi teorik popülsyon dağılışı ile incelenir?

  a)binom d.

  b)multinom d.

  c)geometrik d.

  d)poisson d.

  e)negatif binom d.

   

  46-aşağıdaki olaylardan hangisi normal dağılışla incelenemez?   

        a)hastanın kolesterol değerleri

        b)öğrencilerin notları

        c)20 bebeğin cinsiyet (Erkek-Kız)

        d)50 bebeğin doğum ağırlığı

        e)40 bebeğin boy uzunluğu

   

  47-standart normal Z dağılışının varyansı nedir?

        a)özelliğe göre değişir

        b)her zaman 1’dir

        c)her zaman 0’dır

        d)ölçümlere bağlıdır

       e)bilinmez

   

  48-öğrencilerin bir dersten aldığı notların ortalaması 65’standart sapması beş ise,bu sınıfta 75 not alan bir öğrencinin standart Z puanı nedir

        a)1

        b)1,5

        c)1,64

        d)2

        e)10

   

  49-standart Z dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

        a)sağa çarpıktır

        b)açık U şeklindedir

        c)simetriktir

        d)sola çarpıktır

        e)belirli bir şekli yoktur

   

  50-bir istatistik sınavında yüzlük sistemindeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir.Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu kaçtır?

        a)82    

        b)71                            d)95                                     e)58

        c)136

                         

     Windows 7: Gündelik işlerinizi basitleştirin. Size en uygun bilgisayarı bulun.

  Windows 7: Gündelik işlerinizi basitleştirin. Size en uygun bilgisayarı bulun.
 •  25-03-2010, 13:27 157819 Cevap 157812

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM


  .ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Verdana;} .ExternalClass p.ecxMsoNormal, .ExternalClass li.ecxMsoNormal, .ExternalClass div.ecxMsoNormal {margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:'Calibri','sans-serif';} .ExternalClass p.ecxMsoNoSpacing, .ExternalClass li.ecxMsoNoSpacing, .ExternalClass div.ecxMsoNoSpacing {margin-bottom:.0001pt;font-size:11.0pt;font-family:'Calibri','sans-serif';} .ExternalClass .ecxMsoChpDefault {;} .ExternalClass .ecxMsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt;} .ExternalClass div.ecxSection1 {page:Section1;}

  HEMŞİRELİK FELSEFESİ ALIŞTIRMA SORULARI

  SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  A.     İsa peygamberin hasta bakım ve yardım öğretisi hemşireliğin gelişimini  

        etkileyen yeni çağ özelliklerinden biriydi.

  B.     Yoksul ve muhtaçlara yardımı amaçlayarak kadınları örgütleyen ilk önder    Phobe idi.

  C.     İlk Çağ’da sosyal hizmetlerde sadece “ dekones”ler görev almaktaydı.

  D.    Açılan ilk hemşirelik okullarında sadece soylu aile çocukları eğitim.

  E.     20. yy’ın ortalarında açılan hastaneler toplumun tüm bakım gereksinimlerini karşılamaktaydı.

   

  SORU 2. Aşağıda verilmiş olan hemşireliğin gelişimi etkileyen olayları sıralayınız.

  I. Fransız Devrimi

  II. Nigtingale Hemşirelik Okulunu’nun açılışı

  III. Kırım Savaşı

  IV. Phobe’nin kadınları yargım amaçlı örgütlemesi

  A.     IV – I - III – II

  B.     I – II –III -  IV

  C.     I – III – IV – II

  D.    III – II – I – IV

  E.     II – I – IV – II

   

  SORU 3. Aşağıdaki verilmiş olan hemşireliğin tarihi dönemlerini ve temel özelliklerini eşleştiriniz.

  1. İlk çağ   2-orta çağ 3-yeni ç.ağ

  a) Cadıcılık/büyücülük etkisiyle birçok hemşire işkence    görmüştür.

  b) F. Nigtingale yaptığı çalışmalar ile modern hemşireliğin   

  temelini atmıştır.

  c)      Kadının sağaltıcı rolü doğrultusunda insanlara bakım   

        verilmiştir.

              A. 1-c     2-b     3-a

              B. 1-a     2-b     3-c

              C. 1-c     2-a     3-b

              D. 1-a     2-c     3-b

              E.  1-b    2-a     3-c

   

                                    HAMŞİRELİK MESLEĞİ

   

  SORU 4- Aşağıdakilerden hangisi mesleklerin özelliklerinden değildir ?

  A.     Eğitim dönemi uzundur.

  B.     Sorumluluk bireye aittir.

  C.     Parasal kazanç sağlamaya önem verilmelidir.

  D.    Meslekte değer inanç ve etik ilkeler önemlidir.

  E.     Mesleği temsil eden bir mesleki kuruluş olmalıdır

   

  SORU 5- ^ Mesleğin toplumun temel sosyal değerleriyle bağlantılı olması ^ ifadesi  neyi tanımlamaktadır ?

  A.     Meslek üyesinin bağımsız karar verme yeteneğinin olması

  B.     Mesleğin uzun bir tarihi geçmişinin olması

  C.     Meslekle ilgili kuruluşlara üye olma

  D.    Mesleğin toplum için yaşamsal öneminin bulunması

  E.     Meslekle ilgili bilimsel bilgi birikiminin olması

   

   

   

  SORU 6- Aşağıdakilerden hangisi Pavolko’ya göre bir işin meslek sayılabilmesi için uyması gereken ölçütlerden değildir.

  A.     Otonomi

  B.     Eğitim

  C.     Mesleki Etik

  D.    Bilgi Yükü

  E.     Sezgi

   

                                     HEMŞİRELİĞİN ÇAĞDAŞ ROLLERİ VE İŞLEVLERİ

   

  SORU 7-. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin geleneksel rolden çağdaş role geçişini etkileyen faktörlerdendir ?

  A.     Bilim ve teknolojideki gelişmeler

  B.     Demografik değişiklikler

  C.     Tüketici hareketleri

  D.    Sağlığı geliştirmeye yaklaşım

  E.     Hepsi

   

  SORU 8-. Hatalı sağlık uygulamalarını değiştirme, yeni sağlık davranışları kazandırma amaçlayan hemşirelik rolü hangisidir ?

  A.     Danışmanlık rolü

  B.     Uzmanlık rolü

  C.     Değişim ajanı rolü

  D.    Koordinatörlük rolü

  E.     Araştırıcı rolü

   

  SORU 9- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin mesleki sorumlulukları içinde değildir ?

  A.     Hemşire, bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek yeterliliğini    

        sürdürür.

  B.     Hemşire, mesleğin onuru ve saygınlığını yansıtacak tutum ve davranışlar içinde bulunur.

  C.     Hemşire, bilimsel araştırmalara katılarak mesleki bilgi yüküne ve uygulama

  D.    Sosyolojik yapıya uygun tutum ve davranış geliştirme

  E.     Hemşire, hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması ve desteklenmesinde sorumluluk üstlenir.

                            HEMŞİRELİKTE DEĞERLER

  SORU 10- Aşağıdaki değer türlerinden hangisinde deneysel, eleştirel ve gerçekçi olma söz konusudur

  A.     Estetik değerler

  B.     Sosyal/toplumsal değerler

  C.     Ekonomik değerler

  D.    Politik değerler

  E.     Kuramsal değerler

   

  SORU 11- Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşayan insanların uymakla sorumlu oldukları iyi ve doğru davranışlar bütünüdür ?

  A.     Değer

  B.     Fikir

  C.     Ahlak

  D.    İnanç

  E.     Hiçbiri

   

  SORU 12- “Bireyin tedaviyi reddetme hakkına saygı duyma “ aşağıdaki hemşirelik değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir ?

  A.     Alturizm

  B.     Eşitlik

  C.     Estetik

  D.    Adalet

  E.     Özgürlük ( Otonomi

   

                                       HEMŞİRELİKTE ETİK

   

  SORU 13- Aşağıdakilerden hangisi davranışların ahlaksal açıdan sadece incelendiği, ahlaksal yargılamasının yapılmadığı etik anlayıştır ?

  A.     Metaetik

  B.     Normatif etik

  C.     Deskriptif etik

  D.    Araştırma etiği

  E.     Hiçbiri

   

  SORU 14-. Aşağıdakilerden hangisi bakımda etiğinin sağladığı yararlardan değildir ?

  A.     Davranışları ve sorumluluğu belirler.

  B.     Doyum,motivasyon, tutarlılık, meslek içinde dayanışma ve dinamiklilik sağlar

  C.     Baskı altında kalmayı ve önyargılı olmayı önler

  D.    Mesleğin statüsünü düşürür

  E.     Özgürlük ve otonomi sağlar.

   

  SORU 15- Bir araştırmanın etik olarak yürütülebilmesi için aşağıdakilerden hangisini içermesi gerekmez ?

  A.     Araştırmanın gerçekten yapılmaya değer olması

  B.     Bilimsel dürüstlük

  C.     Araştırmalarda insan deneklerin korunması

  D.    Araştırma önerisinin ilgili birimlerin incelemesine sunulması

  E.     Araştırmanın örneklem gurubunun çok büyük olmas

   

                                      HEMŞİRELİK EĞİTİ

   

  SORU 16-. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  A.     Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi Selimiye Kışlası’nda başlamıştır.

  B.     Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi öncüsü Dr. Besim Ömer Paşa’dır. Türk

  C.     Ankara, İzmir, Erzurum gibi illerde açılan okullar lisans düzeyinde eğitim vermiştir.

  D.    Lisans düzeyinde açılan ilk okul Ankara Üniversitesi bünyesindedir.

  E.     İlk hemşirelik Kanunu 1935 yılında çıkartılmıştır.

   

  SORU 17- Aşağıdaki hemşirelik okullarından hangisi ilk milli hemşire okuludur ?

  A.     Amiral Bristol Özel Hemşire ve Hastabakıcılık Okulu

  B.     Küçük hemsireyiz Okulu

  C.     Şişli Çocuk Hastanesi Hemşirelik Okulu

  D.    Kızılay Hemşire Okulu

  E.     Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

   

   

   

   

  SORU 18-. Lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk hemşirelik okulu aşağıdakilerden hangisidir ?

  A.     Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

  B.     Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

  C.     Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

  D.    Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

  E.     Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

   

  SORU 19- Ülkemisde ilk açılan Hemşirelik örgütü aşağıdakilerden hangisidir ?

  A.     Hemşirelik İstişari Konseyi

  B.     Gevher Nesibe  Sğlık Eğitim Enstitüsü

  C.     Türk Hastabakıcılar Cemiyeti

  D.    Kızılay Hemşirelik Okulu

  E.     Köy Enstitüleri

   

  SORU 20-. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi başlangıç döneminde açılmıştır ?

  A.     Kızılay Hastabakıcı Okulu

  B.     Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

  C.     Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

  D.    Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

  E.     Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

   

                               İNSAN VE TEMEL İNSAN GEREKSİNİMLERİ

   

  SORU 21-. Aşağıdakilerden hangisi V. Henderson’a göre insanın temel gereksinimlerinden değildir ?

  A.     İnançları doğrultusunda ibadet etme

  B.     Çalışırken başarı duygusuna erişme

  C.     Eğlence faaliyetlerine katılma

  D.    Uyku ve istirahat

  E.     Diğer bireylerle etkileşim içinde olmama

   

  SORU 22. İnsan için aşağıdakilerden hangisi öğretim ve taklit yolu ile gerçekleşir ?

  A.     Sosyalleşme

  B.     Kültürel seçicilik

  C.     Spirütüalizm

  D.    Farklılaşma süreci

  E.     Entelektüel bilinç

   

  SORU 23. İnsanı psikolojik, fizyolojik ve sosyal sistemlere sahip olan birey olarak tanımlayan kuramcı kimdir ?

  A.     Rogers

  B.     Orem

  C.     Roy

  D.    Travelbee

  E.     Wiedenbal

   

                                                    YAŞAM SÜRECİ

  SORU 24- Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile ilgili bir örnektir ?

  A.     Bir çocuğun, basketbol oynayabilmesi için gerekli boy uzunluğuna erişmesi

  B.     Bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir.

  C.     4 yaşındaki bir çocuğun 1’den 10’a kadar ritmik sayamaması

  D.    4 yaşında bir çocuğun okuma-yazma davranışını öğrenememesi

  E.     3 yaşındaki  bir çocuğun tuvaletini tutabilmesi

   

   

  SORU 25-. Aşağıdakilerden hangisi kendilik ile ilgili bir kavramdır ?

  A.     Beden imajı

  B.     Öz saygı

  C.     Rol

  D.    Kimlik

  E.     Hepsi

   

  SORU 26- Aşağıdakilerden hangisi öz saygıyı arttırmak için yapılması gerekir ?

  A.     Gerçekçi hedefler oluşturulmalı

  B.     Geçmiş hayal kırıklıkları ya da başarısızlıklar unutulmalı

  C.     Başarı hayal edilmeli ve gerçekçi hedefler konulmalı

  D.    Sağlığa dikkat edilmeli

  E.     Hepsi

   

  SORU 27-. Aşağıdakilerden hangisi beden imajı ile ilgili kalıcı değişikliklerdendir ?

  A.     Gençlik ve yaşlılık dönemleri, hamilelik ve doğum

  B.     Şişmanlık ve eklem hastalıkları

  C.     Yaralanmalar, felçler ve ameliyatlar

  D.    Amputasyonlar ve organların alındığı ameliyatlar

  E.     Bandaj, alçı, katater

   

  SORU 28. Ahlaki ikilemlerde ( doğru-yanlış,  iyi-kötü ) kadınların ve erkeklerin farklı yargıya sahip olduklarını ileri sürerek, cinsiyet farkının önemini vurgulayan gelişim kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A.     Sigmund Freud

  B.     Erik Erikson

  C.     Carol Gilligan

  D.    Lawrence Kohlberg

  E.     Jean Piaget

   

  SORU 29-. Bireyin cinsiyetinden haberdar olması, bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılaması duygu ve davranışlarında  buna uygun biçimde yönelişini aşağıdaki hangi kavram ifade eder?

  A.     Cinsel Kimlik

  B.     Cinsellik

  C.     Cinsel Olgunluk

  D.    Cinsiyet

  E)Hiçbiri

   

                                                 ÇEVRE

  SORU30-aşağadakilerden hangisi beden içi biyolojik çevre içinde yer almaz?

  a)yaş

  b)cinsiyet

  c)zeka

  d)oksijen

  e)motivasyon

   

   

   

   

   

  Soru31-bireye yaşamı içinde toplumsallaşma olgusu sağlayan çevre aşağadakilerden hangisidir?             

  a)biyolojik çevre

  b)sosyal çevre

  c)kültürel çervre

  d)fiziksel çevre

  e)hepsi

   

  soru32-aşağadakilerden  fiziksel çevreye ilişkin oluşturulan ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a)fiziksel çevre ,yapay çevre olarak adlandırılır

  b)teklonojik gelişmeler fiziksel çevreyi olumlu etkilemektedir

  c)endüstrüleşmedeki artış , fiziksel çevreyi etkisi altına almaktadır

  d)barınma imkanları fiziksel çevre içinde değerlendirilmektedir

  e)uygun fiziksel çevre , bireyin sağlıklı gelişimi içn yeterli değildir

   

  soru33-            çevrenin önemi üzerinde ilk duran ve özellikle çevrenin üzerinde yoğunlaşan hemşire kuramcısı kimdir?

  a)hildegard peplau

  b)martha rogers

  c)sister callistra roy

  d)Virginia henderson

  e)florence nightingala

   

  Soru34-aşağadakilerden hangisi bireyin kendisini fiziksel , sosyal , psikolojik olarak nasıl hissettiğini ifade eden sağlık durumudur?

  a)nötral sağlık

  b)pozitif sağlık

  c)objektif sağlık

  d)subjektiş sağlık

  e)negatif sağlık

   

  soru35-aşağadakilerden hangisi sağlığın bileşenlerinden biri değildir?

  a)spiritüel sağlık

  b)total sağlık

  c)sosyal sağlık

  d)fiziksel sağlık

  e)duygusal ruhsal sağlık

   

  soru36-bireyin sağlık durumu iç ve dış çevre ile  olanuyumundaki dalgalanmalarla ilişkili olduğunu ifade eden sağlık modeli hangisidir?

  a)değişime dayalı model

  b)sağlığı geliştirme modeli

  c)sağlık-hastalılığı sürekliliği modeli

  d)sağlık inanç modeli

  e)ajan-konakçı-çevre modeli

   

  soru37-aşağadakilerden hangisi hastalık davranışını etkileyen dış etkenlerden değildir?

  a)hastalığın akut veya kronik oluşu

  b)sosyal destek sistem

  c)sosyo ekonomik durum

  d)kültür

  e)hastalık belirtiler

   

   

   

   

  soru38-aşağıda bütüncül sağlık kavramı ile ilgili oluşturulan ifadelerden hangisi doğrudur?

  a)hastalığa odaklanır

  b)çevre ile birey arasında etkileşim yoktur

  c)yaşamda bireysellik önemlidir

  d)fiziksel rahatlık bireyin sağlıklı olması için yeterlidir

  e)hastalık sadece bir organı etkiler

   

                                                

  Soru39-aşağıdaki hemşirelik tanımlarından hangisi Virginia hendersaona aittir?

  a)hemşirelik hastanın kendi kendine yapmaya gücü , arzusu ve bilgisi yetmediği işlerde

  b)hemşirelik iki insan arasındaki kişiler arası süreçtir

  c)hemşirelik bireye sağlık ve hastalık durumunda günlük yaşamlarını

  d)hemşireliği bilim ve sanattan oluşan öğrenilmiş bir meslektir

  e)hemşirelik kişiler arası bir süreçtir

   

  soru40-aşağadakilerden hangisi doğrudur?

  a)hemşirelik bir kadın mesleğidir

  b)eğitimdeki farlılıklar meslek kalitesini arttırır

  c)hemşirelikteki nicel kalite nitel kaliteden önemlidir

  d)hemşireliğin çalışma alanını aldığı eğitim belirler

  e)iş sağlığı hemşireliği hemşirelik bilgi ve becerilerinin uyguladığı bir halk sağlığıdır

   

  soru41-aşağadalilerden hangisi hemşireliğin gücünü tanımlamaz?

  a)bakımda teorik bilginin yeterli olması

  b)bilimsel temellere dayanan bilgi

  c)kanıta dayalı eylemler

  d)hasta hemşire etkileşimi

  e)sahip olunan iyi bir yaşam felsefes

   

  42-aşağıdakilerden hangisi stresi tanımlamada kullanılan 3 büyük modelden biri değildir?

  a-uyaran modeli

  b-adaptasyon modeli

  c-öz bakım modeli

  d-savunma modeli

  E-genel adaptasyon

   

  43-aşağıdakilerden  hangisi genel adaptasyon sendromunun alarm aşamasında oluşan belirtilerden biridir?

  a-halusinasyon verme

  b-depresyon

  c-bitkinlik

  D-vücut ısısında düşme

  e-gevşeme ve rahatlama

   

  44’’bireyin karşılaştığı durumlara uyum sağlamak için çaba göstermesi’’şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir

  a-alarm

  b-direnç

  C-adaptasyon

  d-stres

  e-stresör

   

  45’vücudun primer  fizyolojik işlemlerinin organizma içinde devam etmesi’’ şekilde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

  a-hipertrofi

  B-homeostazis

  c-atrofi

  d-dejenerasyon

  e-infiltrasyon

   

  46-aşağıdakilerden hangisi homeostazisin bozulduğu durumlardan birisi değildir?

  a-hücrenin yaşlanması

  b-hücrenin zedelenmesi

  c-hücrenin genetik yapısının bozulması

  d-hücrenin kimyasal maddelere maruz kalması

  E-hücrenin büzüşmesi

   

  47-‘infiltrasyon terimini  tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  a-hücrenin sayısında artma

  b-hücrenin büyümesi

  c-hücrenin küçülmesi

  D-hücre dışı bir sıvının hücre içine girerek hücre yapısını

  e-hücrenin genetik yapısının bozulması

   

  48-aşağıdaki mekanizmalardan hangisi hücre adaptasyonunda görev almaz?

  a-hipertrofi                                                     

  b-hiperplazi                                                    

  C-hücrenin küçülmesi    

  d-neoplazi

  e-atrofi

   

  49-aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi insanın dünyadaki var oluşunu sorgulayan felsefi akımdır?

     a)realizm

     b)hümanizm

     c)natüralizim

    d)egzistansiyalizm

     e)pragmatizm

   

  50-aşağıdakilerden hangisi toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik hemşirelik felsefesi ilkelerinden biri değildir?

  a-Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı oluğuna inanır.

  b-Hemşireler, sağlıktan sapmalar olduğunda birey adına kararlar alır va uygular.

  c-Hemşirelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir sağlık disiplinidir.

  d-Hemşirelik mesleği topluma hizmet götürme işlevinde  diğer sağlık meslekleri ile sıkı işbirliği yapılmasına  inanır.

  e-Hemşirelik bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygıyı içerir.

  51-Tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir.?

  a-Realizm

  b-Hümanizm

  c-Natüralralizm

  d-Egzistansiyalizm

  e-Prakmatizm  Windows Live Hotmail: Arkadaşlarınız hemsireyiz'taki güncellemelerinizi doğrudan Hotmail®'den görür.

  Windows Live: Arkadaşlarınız size e-posta gönderdiklerinde Flickr, Twitter ve Digg güncellemelerinizi öğrenirler
 •  25-03-2010, 13:31 157821 Cevap 157748

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  merhabalar; Zehra arkadaşımızın soru sıralamasına göre bazı soruları düzelttim.Ayrıca TBT sınavından yeni çıktım 100 aldım.

  1-b

  2-a

  3-b

  4-a

  5-b

  6-e

  7-e

  8-b

  9-c

  13-a(ctrl)

  21-a(yazıcı gibi donanımlar)

  25-(açık olan kullanıcı hesabını kapatır) olacak

  28-d(bilgisayardaki tüm virüsleri temizler) olacak.

  HERKESE BAŞARILAR...

 •  25-03-2010, 14:06 157838 Cevap 157821

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  arkadaslar 13 hafta vizeye dahilmi bilen varmi
 •  25-03-2010, 14:16 157845 Cevap 157750

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  Hamide Hayırcı GÜMÜŞ:

  Evet Kocaeli sağlık Meslek Lisesi mezunuyum.

  hangi yıl
 •  25-03-2010, 14:19 157848 Cevap 157845

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  ben 86 yılı mezunuyum
 •  25-03-2010, 22:05 158129 Cevap 156273

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  çok mütevazisin.çok teşekkür ederiz

   

 •  27-03-2010, 12:53 158817 Cevap 156265

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  Size çök teşekkür ederim günümüzde unutulmaya yüz tutmuş değerderden olan yardımlaşmayı siz hatırlattınız DAYANIŞMANIZiçin sizi yürekten kutlatım

  Başarılarınızın devamını dilerim

 •  08-01-2011, 15:44 211246 Cevap 158129

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  ÇOK TEŞEKKÜR.ALLAH RAZI OLSUN
 •  08-01-2011, 17:04 211259 Cevap 157838

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  evet 14.hafta dahil

   

 •  08-01-2011, 17:24 211261 Cevap 157838

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  Bütün derslerde 14. üniteye kadar sorumluyuz. 

 •  10-01-2011, 2:25 211480 Cevap 156259

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  polaris:

  ESASLAR:

  1)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ REHABİLİTE EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YER ALIR?
  a.)özürlülük nedeniyle mesleğine uyum sağlamasına yardım etme
  b.)sınırlarla yaşamayı öğretme
  c.)sosyal yardım
  d.)yetersizliği-sakatlığı sınırlama
  e.)hepsi

  2)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRU DEĞİLDİR?
  a.)hasta yatağını yapma hemşireye hastayı daha yakından gözleme olanağı verir
  b.)iyi bir uyku ancak rahat ve temiz bir yatakta sağlanabilir
  c.)yatak takımları hastane ortamında üç-dört günde bir defa değiştirilmelidir
  d.)hasta yatağının yapımı temel hemşirelik işlevleri arasındadır.
  e.)hemşire yatak yapımına hastanın ve ailesinin katılımı sağlanmalıdır

  3)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HASTANE ORTAMDA KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLERDENDİR?
  a.)zeminin kaymaması için önlemler almak
  b.)düşme testi ile hastanın düşme riskini belirlemek
  c.)enfeksiyon kontrol önlemleri almak
  d.)malpraktisi önlemek için tedbirler almak
  e.)havanın nem oranını %30-60 arasında tutmak

  4) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KAN BASINCINI DÜŞÜREN NEDENLERDENDİR?
  a.)kardiyak outputun artması
  b.)hızlı ve kontrolsüz ıv sıvı verilmesi
  c.)periferik vasküler direncin azalması
  d.)hemotokritin artması
  e.)arter duvarının elastikiyetinin azalması

  5) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
  a.)manşon uzun süre şişirilmiş bırakılırsa sesler güç duyurulur
  b.)kan basıncı ilk muayenede her iki koldan da değerlendirilmelidir
  c.)manşonun boyutu kolun tamamını veya en az %80 ini sarmalıdır
  d.)bacaktaki kan basıncı koldakine eşittir

  6.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNDE GERÇEK DEĞERDEN DAHA DÜŞÜK DEĞER ELDE EDİLMESİNE NEDEN OLAN hatalardandır?
  a.)manometrenin göz düzleminden yukarıda olması
  b.)manşetin, eninin hastaya göre çok dar olması
  c.)manşon havasının hızlı boşaltılması
  d.)manşetin gevşek sarılması
  e.)kan basıncının fiziksel aktiveteden hemen sonra ölçülmesi

  7.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ VÜCUT ISISININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLUR?
  a.)konveksiyon
  b.)kondüksiyon
  c.)terleme
  d.)titreme
  e.)hepsi

  8.)AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
  a.)yenidoğanlarda vücut sıcaklığı ölçümünde rektal yol tercih edilmelidir
  b.)termometre dezenfeksiyonunda solüsyon kabına en fazla 8 termometre konulmalıdır
  c.)termometreler %70 alkol solüsyonu ile silinerek temizlenebilir
  d.)timpanik termometrelerin ölçüm süresi 1-2 saniyedir
  e.)çok zayıf hastalarda aksiler yol ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılmamalıdır

  9)APİKAL VE RADYAL NABZIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN AMACI NEDİR?
  a.)defisitleri değerlendirmek
  b.)taşikardi olup olmadığını saptamak
  c.)kalp üfürümlerini değerlendirmek
  d.)kardiyak outputu belirlemek
  e.)strok volümü belirlemek

  10.)SOLUNUM SAYISININ VE DERİNLİĞİNİN NORMALİN ÜSTÜNE ÇIKMASINA NE DENİR?
  a.)takipne
  b.)polipne
  c.)apne
  d.)hiperpne
  e.)hiperventilasyon

  11.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
  a.)kaynatma iyi bir sterilizasyon yöntemidir
  b.)etil alkolün %95 lik eriyiği tüberkülosittir
  c.)iyi bir dezenfektan mikroorganizmalara toksik etki yapmalıdır
  d.)hipoklorit dezenfektanlar çevrenin dezenfeksiyonu için sıklıkla kullanılırlar
  e.)gluteraldehit toksik oluğundan antiseptik olarak kullanılmaz

  12.)BİR CİSİM VEYA MADDEDE BULUNAN PATOJEN MİKROORGANİZMALARIN FİZİKSEL YADA KİMYASAL YÖNTEMLERLE ÖLDÜRÜLMESİ İŞLEMİ aşağıdakilerden hangisidir?
  a.)antisepti
  b.)dezenfeksiyon
  c.)asepsi
  d.)sterilizasyon
  e.)sanitasyon

  13.)HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EN ETKİLİ VE UCUZ YOL HANGİSİDİR?
  a.)antibiyotik kullanma
  b.)hastayı izole etme
  c.)el yıkama
  d.)hastaneyi ilaçlama
  e.)enfeksiyon kaynaklarını tespit etme

  14.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HAREKET SIRASINDA DENGENİN SAĞLANMASI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?
  a.)ağırlık çizgisi taban düzleminde olmalı
  b.)hareket yer çekimine uygun olmalı
  c.)taban yüzeyi genişletilmeli
  d.)ağırlık merkezi taban yüzeyine uzak olmalı
  e.)tabanlar yere tam olarak temas etmeli

  15.)UZUN SÜRE YATAK İSTİRAHATİNDEKİ HASTALARDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI SONUCU GELİŞEN AYAĞIN ÖNE DOĞRU DÜŞMESİ ile sonuçlanan ayak problemi Aşağıdakilerden hangisidir?
  a.)hallux varus
  b.)hallux valgus
  c.)foot drop
  d.)pes planus
  d.)flat foot

  16.) Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin organizmaya olan etkilerinden değildir?
  a.)ortostatik hipotansiyon riski artar
  b.)bazal metabolizma hızlanır
  c.)kalbin iş yükü artar
  d.)venöz tromboz ve emboli riski artar
  e.)benlik kavramı zedelenir

  17.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BASINÇ YARASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ DEĞİLDİR?
  a.)deriyi temiz tutmak
  b.)hastanın pozisyonunu sık sık değiştirmek
  c.)sürtünmeyi önlemek
  d.)yaraya pansuman yapmak
  e.)hastaya egzersiz yaptırmak

  18.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YARA İYİLEŞMESİNİ BOZAN NEDENLERDENDİR?
  a.9yarada doku kaybı olmaması
  b.)yara yerinde gerginlik olması
  c.)yeterli kanlanmanın sağlanması
  d.)adölesan dönem
  e.)yarada kontaminasyon olmaması

  19.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ADÖLASAN DÖNEMİNDE SIK RASTLANAN GÜVENLİK RİSKLERİNDEN BİRİDİR?
  a.)elektrik çarpması
  b.)yangın
  c.)spor kazaları
  d.)enfeksiyon
  e.)iş kazaları

  20.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÜVENLİ ÇEVRENİN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRLMESİ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLİ HEMŞİRELİK TANISIDIR?
  a.)yaralanma riski
  b)zehirlenme riski
  c.)aspirasyon riski
  d.)enfeksiyon riski
  e.)hepsi

  21.FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
  a.)tespit etmek için en uygun malzemem ip yada gaz bezidir
  b.)tespit öncesinde hasta ve aile üyelerinde bilgilendirilmiş izin alınmalıdır
  c.)fiziksel tespit edici 2 saatte bir kaldırılarak dolaşım ve deri kontrolü yapılmalıdır
  d.)fiziksel tespit edici hastanın kendisine zarar vermesini önlemek için uygulanmaktadır
  e.)uzun süreli fiziksel tespit edici kullanımı kas zyıflığı ve güçsüzlüğe yol açabilir

  22.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YADA HANGİLERİ HASTANE ENFEKSİYONU BAKIMINDAN YÜKSEK RİSKLİ YERLERDENDİR?
  1.yedidoğan üniteleri 2.yoğun bakım üniteleri 3. Genel cerrahi klinikleri 4. Fizik tedavi üniteleri
  a.)1,2, ve 3
  b.)1 ve 3
  c.)1 ve 2
  d.)yalnız 1
  e.)hepsi

  23.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE VÜCUT SICAKLIĞI NORMAL DEĞERİN ÜZERİNDEDİR?
  a.)timpanik 37.3 
  b.)oral 37.9
  c.)rektal 36,8
  d.)rektal 37.7
  e.)aksillar 36.5

  24.) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SAĞLIK EKİBİNİN MERKEZİNDE YER ALIR?
  a.)hekim ve hemşire
  b.)hemşire
  c.)hekim
  d.)hasta birey
  e.)sağlıklı / hasta birey ve ailesi

  25.)SAĞLIK EKİBİNİN BAŞKANI KİMDİR?
  a.)hasta ve ailesi
  b.)sağlık müdürü
  c.)hemşire
  d.)hekim

  e.)yapılan işin özelliğine uygun sağlık ekibi elemanı 

   

  EĞİTİM

  1.Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır?
  aTıbbı-teknolojik gelişmeleri ve değişimleri bilmeve öğretme sorumluluğu vardır.
  b. toplumun sağlıklı yaşam isteğine cevap vermekle yükümlüdür.
  c.Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle görevlidir.
  d.Sağlıklı ve hasta kişilere danışmanlık vermekle yükümlüdür.
  e.Hepsi

  2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi informal eğitimi tanımlamaktadır?
  a.İşte halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitimdir.
  b. Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel gözlem ve taklitle yapılan eğitimdir.
  c.İşe yeni giren bireylere işe uyum için verilen eğitimdir.
  d.Belli hedefleri olan bir program çerçevesinde okullarda/kurumlarda yapılan eğitim
  e. Hiçbiri

  3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi tanımlamaktadır?
  a.İşte halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitimdir.
  b. Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel gözlem ve taklitle yapılan eğitimdir.
  c.İşe yeni giren bireylere işe uyum için verilen eğitimdir.
  d.Belli hedefleri olan bir program çerçevesinde okullarda/kurumlarda yapılan eğitim
  e. Hiçbiri

  4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hizmet içi eğitimi tanımlamaktadır?
  a.Hastaların sorunlarına yönelik planlanan ve uygulanan eğitim
  b. Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel gözlem ve taklitle yapılan eğitimdir.
  c.İşeyeni giren/halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim
  d.Belli hedefleri olan bir program çerçevesinde okullarda/kurumlarda yapılan eğitim
  e. Hiçbiri

  5.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait öğrenmedir?
  a.Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
  b.Hastanın hemşire rehberliğinde insülin enjeksiyonu gereken dozda hazırlaması
  c.Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın ne olduğunu ve yan etkilerini bilmesi
  d.Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
  e.Hiçbiri

  6. Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait öğrenmedir?
  a.Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
  b.Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
  c.Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın ne olduğunu ve yan etkilerini bilmesi
  d.Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
  e.Hiçbiri

  7.Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayan kuramdır?
  a.Klasik koşullama kuramı
  b.Hepsi
  c.Edimsel koşullama kuramı
  d.Davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları
  e.Sosyal öğrenme kuramı
  8. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
  a.Öğrenme ortamı
  b.Hepsi
  c.Öğrenme yeterliği
  d.Öğrenme güdüsü
  e.Hiçbiri

  9. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
  a.Yeni duruma uyum
  b.Etkin katılım
  c.İnançlar
  d.Dikkat
  e.Hepsi

  10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme için uygun ortam oluşturmada anahtar noktadır?
  a.Sandalye sayısının yeterli olması
  b.Güvenlik açısından kapının kilitlenmesi
  c.Bireylerin düşüncelerine ve değerlerine saygılı olmaktır.
  d.Eğitmenin şık ve temiz giyinmesidir.
  e.Hiçbiri

  11. Aşağıdakilerden hangisi zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörlerdendir?
  a.Ailesel faktörler
  b.Coğrafi faktörler
  c.Sosyo-ekonomik faktörler
  d.Tarihsel-kültürel faktörler
  e.Hepsi

  12. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka teorisinin özelliklerinden değildir?
  a.bireylerin sahip oldukları güçlü zeka alanlarını nasıl kullanacaklarına yardım eder.
  b.Bireylerin sahip oldukları zeka alanlarının farkında olmalarına yardım eder.
  c.bireylerin becerilerini daha açık net ve doğru olarak değerlendirilmelerine yardım eder.
  d.Bireylerin kendi yeteneklerini anlamalarına yardım eder.
  e.Bireylerin sahip oldukları tek bir zeka alanı vardır.

  13. Aşağıdakilerden hangisi bireysel eğitimde en çok başvurulan yöntemdir?
  a.Panel
  b.Danışmanlık
  c.Sempozyum
  d.Beyin fırtınası
  e.Konferans

  14. Aşağıdakilerden hangisi pedagojiyi tanımlamaktadır?
  a.Çocuklara öğretmenin bilim ve sanatıdır
  b.15-49 yaş kadınlara öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  c.Yetişkinlere öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  d.Erkeklere öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  e.Yaşlılara öğretmenin bilim ve sanatıdır.

  15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi andragojiyi tanımlamaktadır?
  a.Çocuklara öğretmenin bilim ve sanatıdır
  b.Hayvanlara öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  c.Yetişkinlere öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  d.Bebeklere öğretmenin bilim ve sanatıdır.
  e.Adolesanlara öğretmenin bilim ve sanatıdır.

  16.Yaşam boyu öğrenme kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle eş anlamlıdır?
  a.Sürekli eğitim
  b.İleri eğitim
  c.Yetişkin eğitimi
  d.Yaşam boyu eğitim
  e.Hepsi

  17.Aşağıdaki becerilerden hangisi yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek için gereklidir?
  A.Hepsi
  b.değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilmesi
  c.Öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirmesi
  d.bireyin kendini nasıl güdüleyeceğini bilmesi
  e.Geriye dönerek düzeltme ve geliştirme

  18.Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin öğelerinden değildir?
  a.Kendi kendine öğrenme
  b.Yaratıcılık
  c.Yaşamın ilk yıllarındaki öğrenme
  d.Süreklilik
  e.Yaşamın ilk yıllarından sonuna kadar devam eden öğrenme

  19.Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme modelidir?
  a.formal eğitim
  b.informal eğitim
  c.doğal eğitim
  d.yaygın eğitim
  e.hepsi

  20.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da yaşam boyu öğrenme yılı olarak kabul edildi?
  a.1931
  b.2000
  c.1972
  d.1996
  e.1930

  21.aşağıdaki Topluluk Eylem Programlarından hangisi Türkiye’de yaşam boyu öğrenime katkı sağlamaktadır?
  *a.Hepsi
  b.Leonardo da vinci
  c.yüksek eğitim(erasmus)
  d.Sokrates
  e.Youth (gençlik)

  22.aşağıdakilerden hangisi davranışcı kuramın öğretim ilkelerinden değildir?
  a.Anlama kavrama ve zihinsel faliyetler önemlidir
  b.öğrenmede pekiştirme önemlidir
  c.becerileri kazanmada tekrar önemlidir
  d.yaparak öğrenme esastır
  e.öğrenmede güdüleme önemlidir

  23.aşağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden değildir
  a.öğrenme;anlama-algılama- düşünme ve yaratma üzerine temellenir
  b.daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir
  c.organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar pekiştirilir
  d.yeni öğrenme öncekiler üzerine eklenir
  e.öğreten otorite figüri değil öğrenenlerin rehberi durumundadır

  24.aşağıdakilerden hangisi danışmanlığın temel esaslarından biri değildir
  a.uygun çözümü kişinin yerine danışmanın seçmesi
  b.problemlerin nedenlerinin kavranmasına yardım etme
  c.uygun çözümü kişinin seçmesine yardım etme
  d.problemin tanımlanmasına yardım etme
  e.olası çözümleri bireyin üretmesine yardım etme

  25.aşağıdaki araç gereçlerle verilen eğitimden hangisi yüzde 90 kalıcılık sağlar
  a.görülen-işitilen-söylenen-yapılanlar
  b.görülen işitilen söylenenler
  c.görülen ve işitilenler
  d.hiçbiri 

  e.)? 

 •  25-05-2011, 13:22 228207 Cevap 156757

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  mrb vize soru ve cevaplarını lütfen banada gönderin.fazi_0702@hotmail.com martda kayıt yaptırdım
 •  07-10-2011, 13:53 234569 Cevap 156657

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  BENDE KORKUYORDUM ÇALIŞTIM 2002 DEN BERİ MEMNUNUM İŞİMDEN TABİKİDE 19 12 2001 DEKİ SINAVDAKİ SORULARI UNUTTTUM OLSAYDI SÖLERDİM

  BİR ADAM ŞOKA GİRMİŞ KARISI MİGROS`A
 •  10-11-2011, 21:12 235249 Cevap 156259

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  bizim sosyolojiden sınavımız var neler cıkabilir acaba ???
 •  10-11-2011, 22:33 235255 Cevap 235249

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  bizimde varrrrr :)) bnde merak ediyorum yardım ederseniz sevinirim :)
 •  06-04-2015, 17:58 262064 Cevap 157446

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  vizeye giremedim soruları yolarmısın
 •  17-09-2015, 20:07 262443 Cevap 262064

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

  hemşirelik lisans tamamlama çıkan soru ve cevapları gönderirseniz veya nerde bulabilirim.
 •  09-01-2016, 2:06 262551 Cevap 156268

  Cevap : VİZE SORULARINI BURADA TOPLAYALIM

   Cevapları nerde
( Toplam 171 Mesaj ) 6 Sayfadan 6 -   « Birinci ... < Onceki 2 3 4 5 6
RSS haberlerini XML olarak görüntüle