Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

ARA

eş durumu tayinleri

 •  14-01-2007, 0:54

  eş durumu tayinleri

  Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri Değişti
  Sağlık Bakanlığında çalışan personel açısından eş durumu nakilleri bugün itibariyle değişmiştir. Yeni yapılan değişiklik ile eşleri; (1) kamu kurumunda çalışanlar (statü ayrımı olmaksızın), (2) SSK'lı olarak çalışanlar ve (3) Bağ-Kur'lu olarak çalışanlara nakil isteme hakkı getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin detayı okumak için başlığa tıklayınız.
  google_ad_client = 'pub-3358186650566504', google_ad_width = 250, google_ad_height = 250, google_ad_format = '250x250_as', google_ad_type = 'text_image', google_ad_channel = '', google_color_border = 'ffffff', google_color_bg = 'ffffff', google_color_link = '000099', google_color_text = '000000', google_color_url = '009900';

  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 21/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre, atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil memurların, eş durumu talerplerinin değerlendirilebilmesi için eşin,

  a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

  b) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde, en az dört yıl süreyle sigortalı olduğunu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl sigorta primi ödediğini,

  c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl süre ile vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediğini,

  belgelendirmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetleri sınıfına dahil memurların, eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde münhal kadronun bulunması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlemler tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

  BAŞASİSTAN, ASİSTAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DURUMU

  Şu kadar ki, eşi başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanların; bu konudaki taleplerinin değerlendirilebilmesi için, eşlerinin kalan başasistanlık, asistanlık ve araştırma görevliliği süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.

  KİMLERDEN SON İKİ YIL KESİNTİSİZ PRİM ÖDEME ŞARTI ARANMAZ?

  Ancak, (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme veya iki yıl süre ile kesintisiz vergi mükellefi olma şartı aranmaz.

  İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?

  (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; personel, eşinin çalışmakta olduğu yerden işyeri belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ve prim ödediğini gösterir belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ataması yapılan personel bu belgelerini her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır.

  Bu şekilde ataması yapılan personel eşin fiilen çalışmayı bırakması, işyerinin kapanması ve boşanma gibi nedenlerle atama gerekçesi ortadan kalkması halinde eski görev yerinin bulunduğu il’e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro bulunmaması halinde ise eski görev yerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük olan iline Bakanlıkça re’sen atanır.

  EMEKLİLERİN TALEPLERİ

  İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve münhal kadro olması halinde, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir."

  EŞİ ŞEHİT OLANLARIN TALEPLERİ

  Eşi şehit olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, münhal kadro olması halinde bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri değerlendirilir.


  BiRlİkTeN KuVvEt DoĞaR
Tüm Konuya Bak