Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,128 hemşire olduk

şunda ARA

Hemşire Atama Dönemleri

Son Mesajınız 07-07-2009, 13:05 Turkan370 tarafından gönderildi. 11 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  11-10-2008, 19:46 79254

  Hemşire Atama Dönemleri

  ATAMA ŞEKİLLERİ 

   

  İlk Defa Atama*

  Kurumiçi Atama**

  Kurumlararası Atama***

  Eş Durumu Ataması

  Sağlık Durumundan Atama

   

  OCAK

  İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık İhtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder.

  Müracaat

  Müracaat

  Belirlenen bir atama dönemi yoktur. Her zaman müracaat edilebilir.

  Her ayın ilk Cuma gününde Sağlık Komisyonu karar için toplanır.Başvuruların yetersiz olması halinde komisyonun toplanması gecikebilir.

  ŞUBAT

  Yerleştirme

  MART

  Müracaat

  NİSAN

   

  MAYIS

   

  Yerleştirme

  HAZİRAN

  Yerleştirme

  Müracaat

   

  TEMMUZ

  Müracaat

  AĞUSTOS

  Yerleştirme

  EYLÜL

  Yerleştirme

  Müracaat

   

  EKİM

   

  KASIM

   

  Yerleştirme

  ARALIK

   

  Müracaat

  *     İlk defa açıktan atamalar bilgisayar ortamında kura ile yapılmaktadır.
  **    Kurum içi naklen atamalar hizmet puanı esas alınarak kura ile yapılmaktadır.
  ***  Kurumlar arası naklen atamalar açık kadrolara kura ile yapılmaktadır. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  İlk Defa Atama
  Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

  Yeniden Atama
  Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır. Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuat gereği, belirlenecek dönemlerde kura ile atanırlar. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

  Kurum İçi Naklen Atama
  Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. Haziran dönemi atamaları için Mayıs ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında müracaat edilir. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

  Kurumlar Arası Naklen Atama
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kur’a dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Eylül dönemi kurası için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar her zaman naklen atanabilirler.

  Bakanlık ile protokol yapılan kurumlardaki memurların, eşleri Bakanlıkta sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanlar ile eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurların Bakanlığa nakil talepleri Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir.
  Ancak, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kura şartı aranmaz.

  Bir Mazerete Dayanan Atamalar
  Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;
  a) Sağlık durumu,
  b) Eş durumu,
  Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
  Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
  Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır.

  (Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 14, 15, 16, 17, 18)


  Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
 •  28-10-2008, 11:04 81907 Cevap 79254

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  Paylaşımın için çok teşekkürler. Şuan bakanlığın insafına kalmış olmamız çok üzücü. Huh?

 •  01-12-2008, 18:03 87495 Cevap 81907

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  http://video.azbuz.com/video-izle/hemsire-atama/41000000000999717

  artık atama istiyoruz diye tüm sağlıkçılar bu linke

 •  02-12-2008, 1:20 87548 Cevap 87495

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  video müthiş olmuş tam bizi anlatııoo:)))
 •  02-12-2008, 21:04 87639 Cevap 87548

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  hepimiz için cerencim  Big Smile  beğendiğine sevindim.
 •  02-12-2008, 21:04 87640 Cevap 87548

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  hepimiz için cerencim  Big Smile  beğendiğine sevindim.
 •  02-12-2008, 21:05 87641 Cevap 87548

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  hepimiz için cerencim  Big Smile  beğendiğine sevindim.
 •  02-12-2008, 21:10 87642 Cevap 87641

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  paylaşım ve bilgi için teşekkürler.artık biz sağlıkçılar olarak göz ardı edilmesek.meb gibi bizlerde düzenli periyotlarla alınsak.mesleğimizi alnımızın teriyle yapmak istiyoruz.beklemekten sıkıldık.
  Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
 •  02-12-2008, 22:53 87657 Cevap 87642

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  ya kaç tane yazmışın cerencim die ben tanıomuyum seni...

  inşallah hepimiz bir an önce atanırız bende sıkılanlar içindeyim allah sonumuzu hayır etsin..

 •  07-12-2008, 12:39 88205 Cevap 87657

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  mesajı gönderdiğimde gitti diye bir yazı gelmiyor onun için bir mesaj üst üste

  gelebiliyor....ben bu mesleğe girdiğimden beri canım lı cicimli konuşmalar

  kanıma işledi hastalarımlada 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi konuşuyorum bu onların hoşuna gidiyor ama normal hayatta hoşuna gitmeyen insanlar çıkabiliyor.benim yapım samimi bunun için üzgünüm ceren ok.

 •  09-12-2008, 0:21 88340 Cevap 88205

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  ben arkadslarımdan biri sandım problem değil selön...
 •  07-07-2009, 13:05 121116 Cevap 79254

  Cevap : Hemşire Atama Dönemleri

  sağlık meslek lisesi hemşirelik 2008 mezunuyum.şu anda da 4 yıllık hemşirelik yüksek okuluna devam ediyorum.2. sınıfa geçtim ve 2009/3 atamalrnda tercih yapmayı düşünüyorum. fakat üniversitemin bulunduğu şehre ortaöğretim ataması verilmemiş.başka biyere atamamı istesem okul durumundan buraya alınma gibi bi imkanım olurmu?yada başka yere atanırsam en çabuk hangi yollarla buraya gelebilirim.çok acele bilgilendirirseniz çok memnun olurum..
RSS haberlerini XML olarak görüntüle