Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,128 hemşire olduk

şunda ARA

İl İçi Atama ve Nakiller İle İlgili Usül ve Esaslar

Son Mesajınız 10-07-2007, 16:36 meral92 tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  10-07-2007, 16:36 14358

  İl İçi Atama ve Nakiller İle İlgili Usül ve Esaslar

  İl İçi Atama ve Nakiller İle İlgili Usül ve Esaslar

  Amaç : Bu Usül ve Esaslarla ; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam yöntemleri ile sağlık hizmetinin il genelinde dengeli dağıtımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

  Kapsam : Bu düzenleme; Atama ve Nakil Yönetmeliğine dayanılarak yılda 4 dönem halinde hazırlanmıştır.

  1- Dönem 01/01/2005 - 31/02/2005 Müracaat
  01/03/2005 – 07/03/2005 Değerlendirilmesi
  2- Dönem 01/04/2005 – 31/05/2005 Müracaat
  01/06/2005 – 07/06/2005 Değerlendirilmesi
  3- Dönem 01/07/2005 – 31/08/2005 Müracaat
  01/09/2005 – 07/09/2005 Değerlendirilmesi
  4- Dönem 01/10/2005 – 30/11/2005 Müracaat
  01/12/2005 – 07/12/2005 Değerlendirilmesi

  NOT : 1.) 2005 Atamaları 4. Dönem (Ekim 2005) itibari ile başlamaktadır.
  2.) Komisyon değerlendirilmesinden 2 hafta sonra ilgili şube ile irtibat kurulunca sonuçlar öğrenilebilir.

  MÜRACAAT VE SINIRLAMALARI

  1- Personel atandıkları yeni görev yerinde fiilen 1 yıl çalıştıktan sonra başka bir yere atanma talebinde bulunabilirler.

  2- Sağlık mazereti olan personelde 1 yıl çalışma şartı aranmaz. Ancak müracaatta bulunmaları halinde yukarıdaki belirtilen dönemler esas alınarak işlem yapılacaktır.

  MAZERET TAYİNLERİ
  Mazerete Dayalı Atamalar :
  1- Sağlık Durumu
  2- Eş Durumu
  3- Öğrenim Durumu

   

  A - Sağlık Mazereti Nedeniyle Atamalar :

  Görev yaptığı kurumda çalışmasına engel teşkil edecek Sağlık mazereti olanlar Hastane raporuyla belgelendirmeleri halinde tayin talebinde bulunabileceklerdir.Sağlık Mazeretinden tayin talebi dikkate alınarak, Müdürlüğümüzce uygun görülen birime atama yapılacaktır.

  B - Eş Durumu İle Atama :

  Eş Durumu nedeniyle Atama talebinde bulunanlar eş durumunu belgelendirmek şartıyla atama talebinde bulunabilirler. Eşlerden biri il içinde Anadolu ve Avrupa yakası esas olmak şartıyla her iki yakadan birinde

  a) İş yeri değişikliği

  b) Resmi kurumda görevli personelin geçici ve atamasının yapılması kaydıyla talepte bulunabilir.İl Sağlık Müdürlüğü bütün talepleri kurumların ihtiyacını dikkate alarak atama yapar.

  Olağan Üstü Atama :

  Genel hayatı etkileyen savaş şikayeti, olağan üstü hal ilamı, salgın hastalık, ve doğal afetler (deprem, sel, yangın) gibi hallerde nakil işlemleri hiçbir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

  Herhangi bir nedenle eşine veya bakmakla yükümlü olduğu çocukların can güvenliği tehlikeye düşen ile, boşanma nedeniyle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel bu durumu belgelendirmeleri halinde tayin talebinde bulunabilir. Eşi vefat eden personel en geç 6 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde atama talebinde bulunabilir.

  C - Öğrenim Durumu Nedeniyle Atama :

  İlköğretim çağında çocuğu olan velilerin her iki yaka şartı dikkate alınarak imtihan kazanmış öğrencilerin okumak istedikleri okulu kazanmış olmak şartı ile bunu belgelendirdiklerinde tayin talebinde bulunabilirler.

  İl Sağlık Müdürlüğü bu talepleri göz önünde bulundurarak atama yapacaktır.

  HİZMET GEREĞİ ATAMA

  Madde 24 : Aşağıdaki hallerde hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.

  a) Haklarında adli ve idari İnzibati bir soruşturma sonucunda eski görev yerlerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

  b) Sicil Raporu Sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tesbit edilmesi.

  Yeni açılan tesisler ve ihtiyacı olan birimlere gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara resmen atama yapılabilir.

  KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME

  Aynı ünvan ve branşta görev yapan personel dilekçe vermek şartıyla Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

  NOT : T. C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki bütün maddeler geçerlidir.

  Bu düzenleme 01/10/2005 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

  Uz. Dr. Mehmet BAKAR
  İl Sağlık Müdür V.


  BaCıLaR
RSS haberlerini XML olarak görüntüle