Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,335 hemşire olduk

şunda ARA

ÇOK ÖNEMLİ..GELECEĞE GÜVENLE BAKMAMIZIN ÖNÜ KAPANIYOR..

Son Mesajınız 18-03-2010, 23:27 Saglikci tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  18-03-2010, 23:27 155003

  ÇOK ÖNEMLİ..GELECEĞE GÜVENLE BAKMAMIZIN ÖNÜ KAPANIYOR..

  Sevgili Meslektaşlarım.

  Kamu Hastaneleri Birlikleri ile ilgili olarak  önümüzdeki süreçte yaşayacağımız gelişmeler. Sizin de ilginizi çekebilir.
  Yeni örgütlenme biçiminde. artık kendinize 4C li gözü ile bakabilirsiniz..Başbakan eşi üzerinden açtığı ve yeşil sermayenim açtığı yeni özel donanımlı Özel hastanelere de eleman lazım..

  Haaa. O bahsettiğimiz " Hemşirelik yasasınında.. yönmetmeliğininde. hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacaktır..

  Aşağıdaki yazıyı okuyun....

  Birliğinizi kurun..örgütlü ve güçlü olun..Bu zihniyete karşı tavır alın..

  başka çıkar yol

  Saglikci..


  CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KADROLAŞMASI KAPIDA!

  AKP ağlarını hızla örüyor...
  Görünen ve görünmeyen biçimiyle Türkiye müthiş bir “dönüşüm” içinde.
  Görünenler, zaten herkesin gözü önünde “cereyan” ediyor.
  Görünmeyenler ise ansızın karşımıza çıkacak gibi...
  Sağlık konusunda bir rahatlama, kolaylıklar sağladığı düşünülen AKP hükümetinin şu anda Meclis komisyonlarında görüşülen “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”, tüm devlet hastanelerinde yönetimin hükümetin denetimine geçmesine olanak sağlıyor.
  Yasa, illerde tüm devlet hastanelerini kapsayacak şekilde bir birlik kurulmasını öngörüyor. İstanbul, Ankara gibi büyük illerde birden fazla “birlik” de oluşturulabilecek. Küçük illerin birkaçını kapsayan birlikler de kurulabilecek
  Bu birlikler sayesinde, devlet hastanesinde görev yapan yöneticilerin görevine son verilecek ve birlikler yönetimi devralacak. Bu birliğe atamalar da bakanlık ve valilik il özel idareleri tarafından yapılacak. Birlikte görev yapacaklar “ özel statüde sözleşmeli personel” olacak.


  Amaç, sağlık sektöründe özerklik adı altında kadrolaşma ve özelleştirme sağlanması.
  Tasarının yasalaşması halinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan yaklaşık 400 başhekim ve 1200 başhekim yardımcısının görevine son verilecek ve yerine sözleşmeli statüde valiliğin veya bakanlığın atadığı yeni personeller atanacak.
  Yine, tasarının yasalaşması halinde toplam 6 bin 800 yeni sözleşmeli kadro ihdas edilecek ve hükümet tarafından atanmaları yapılacak.
  Böylelikle de; tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşması gerçekleşmiş olacak.

  Maddeler halinde sıralarsak:

  1.Tasarı yasalaşır ise, birliğe dönüştürülen hastanelerdeki başta başhekimler ve yardımcıları olmak üzere mevcut yöneticilerin tümünün görevine son verilecek ve bunların yerine hükümet tarafından özel sözleşmeli statüsü ile yenileri yerleştirilecektir. Bu yöneticilerin tamamı bakanlık ve valilik il özel idareleri tarafından seçilip atanacaktır.

  2.Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, hastane birlikleri haline getirilerek, bakanlık kuruluşu statüsünden çıkarılıp “bakanlıkla ilgili kuruluş statüsüne” geçirilecektir.

  3.Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin mülkiyeti kurulan birliklerin mülkiyetine aktarılacak ve bu birliklerin yönetim kuruluna, bu mülkiyet üzerinde satış ve kiralama da dahil her türlü tasarruf yetkisi verilecektir.

  4.Kamu hastaneleri işletmeye dönüştürülerek, kendi sattığı hizmetlerin gelirleri ile ayakta duracak bir KİT/KİK haline getirilecek. Hekim ve sağlık çalışanlarının ücretleri döner sermayeden karşılanacak, döner sermaye gelirleri yeterli olmayan işletmeler ayakta duramayacak ve kapatılacaktır.

  5.Hastaneler puanlanacak kârlı/verimli olanlar birliğe dönüştürülecek, verimliliğini kaybeden birlikler kapatılacaktır.

  6.Sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olma niteliği ortadan kaldırılarak, niteliği “kamu malı”ndan “piyasa malı” şekline dönüştürülecek yani metalaştırılacaktır. Sağlık hizmetleri kamu finansmanı dışına çıkarılacak her türlü devlet finansman ve yardımı yok edilecektir.  Prof. Dr. Recep Akdur
  Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi
  Ulusal Hekim Birliği Yürütme Kurulu Başkanı

RSS haberlerini XML olarak görüntüle