Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

şunda ARA

FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

Son Mesajınız 13-07-2010, 20:14 remziye yılmaz tarafından gönderildi. 9 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  23-06-2010, 8:41 179840

  FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  HEMŞİRELİK ESASLARI (Deneme 1-2 , Vize 1-2 Soruları ve Ünite Sonu soruları) 1.DS1:Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sayılamaz? a) Ana çocuk sağlığı hizmetleri b) Bağışıklama c) Sağlık eğitimi d) Sağlık taraması ve tanı *e) Rehabilitasyon 2.DS1:Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında yer alır? *a) Erken tanı b) Yetersizliği-sakatlığı sınırlama, c) Sınırlarla yaşamayı öğretme d) Rehabilitasyon, e) Sosyal yardım 3.DS1:Aşağıdakilerden hangisi 1977 yılında Alma Ata toplantısında kararlaştırılan sağlık hizmetleri anlayışından değildir? a) Sağlığı koruma ve geliştirmeye önem verme. b) Ekip çalışmasına önem verme. *c) Hastaya hizmet verme. d) Pratisyen hekim hizmetlerine ağırlık verme. e) Sağlık hizmetlerine toplumun katılımını sağlama. 4.DS1:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? *a) Osmanlılar döneminde sağlık hizmetleri sadece sosyal yardım kurumlarında verilmekteydi. b) Osmanlılar döneminde devletin sağlık işleri “Hekimbaşılık örgütü” tarafından yönetilmekteydi. c) İlk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam’ dır. d) Sağlık bakım sisteminin temel amacı, kişilerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerini sağlamak ve hastalık halinde tedavi ve bakımlarını sağlayacak çalışmalarda bulunmaktır. e) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözülemeyen sağlık sorunları tedavi edici sağlık hizmetlerinde ileri uzmanlık ve teknoloji ile tedavi edilir. 5.DS1:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sağlık evleri en uç noktada bulunan ve en küçük hizmet birimleridir. *b) Sağlık hizmetinin hizmet merkezi hasta bireydir. c) Sosyal Rehabilitasyon özürlülük nedeniyle topluma ve mesleğine uyum sağlama çalışmalarını kapsar. d) Hekim, hemşire, terapistler, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve diğer dolaylı bakım hizmetleri verenler sağlık ekibini oluşturan üyelerdir. e) Ekip olarak çalışma sağlık kuruluşlarında maliyeti düşürür. 6.DS1,Vize1:Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır. a) Hemşire b) Hekim *c) Hasta/sağlıklı birey, aile, toplum d) Verilen hizmete göre değişir e) Sosyal hizmet uzmanı 7.DS1:Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir ortamın oluşmasını etkileyen çevresel faktörlerdendir? a) Yaş b) Stres c) Göçler *d) Gürültü e) Sanayileşme 8.DS1:Aşağıdakilerden hangisi kabul sürecinde hemşirenin sorumluluklarından değildir? a) Hasta kimliğinin saptanması b) Fiziksel muayeneye yardım c) Tanışma ve oryantasyon d) Hasta ünitesinin düzenlenmesi *e) İlaçların verilmesi 9.DS1: Başarılı bir taburculuk planı ne zaman başlar? a) Hasta taburcu olmadan bir gün önce b) Hasta taburcu olmadan bir hafta önce c) Hastanın taburcu olduğu gün *d) Hasta hastaneye yattığında e) Hiçbiri 10.DS1:Aşağıdakilerden hangisi steril bir paket set açarken doğru bir uygulama değildir. a) Eller yıkanır. b) Steril set bel düzeyinin üstünde kuru ve temiz bir alanda açılır. *c) Steril setin ilk önce kendine yakın olan ucu açılır. d) Cisim görüş açısı içerisinde tutulur. e) Sterilizasyondan gelen set nemli ise kullanılmaz. 11.DS1:En çok görülen hastane enfeksiyonu hangisidir. *a) Üriner sistem enfeksiyonları b) Cerrahi yara enfeksiyonları c) Bakteriyemi d) Pnömoni e) Sepsis 12.DS1:Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri hastane enfeksiyonları açısından en riskli yerlerdir? I-Yoğun bakım üniteleri II-Kardiyoloji klinikleri III-Fizik tedavi klinikleri IV-Yenidoğan klinikleri V-Beyin cerrahi klinikleri a) Yalnız I b) I ve IV **c) I, IV ve V d) II ve III e) Hepsi 13.DS1:Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde hijyenik el yıkama gerekir? a) Eller kirlendikçe b) Tuvalete girmeden önce ve sonra c) Hastaya temastan sonra d) Hastadan hastaya geçerken *e) Göreve başlamadan önce 14.DS1:Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol komitesi içinde yer almaz? a) Enfeksiyon kontrol hemşiresi *b) İl sağlık müdürü c) Enfeksiyon kontrol hekimi d) Hastane müdürü e) Hastane başhemşiresi 15.DS1:Aşağıdakilerden hangisi yatak yapımı gerekli olan malzemelerden biri değildir? a) Kirli arabası b) Ara çarşafı c) Pike *d) Steril eldiven e) Yastık 16.DS1: Aşağıdakilerden hangisi cerrahi yatak yapımı için doğrudur? a) Nevresim ayakucuna sıkıştırılmaz. b) Yastık kullanılmaz. c) Yatak kenarları yükseltilir. d) Yatak önceden ısıtılabilir. *e) Hepsi. 17.DS1: Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit edicilerden biri değildir? a) Deri tespit ediciler b) Dirsek tespit ediciler c) Beden tespit edicileri d) El tespit edicileri *e) Kimyasal tespit ediciler 18.DS1:Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit amaçlarından biri değildir? a) Ajite hastaların yataktan düşmesini önlemek. b) Hastaları sakinleştirmek. *c) Duyusal yoksunluğu azaltmak. d) Yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü korumak. e) Hastaların hareketini kısıtlayarak kendilerine zarar vermesini önlemek. 19.DS1:Fiziksel tespit ediciler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sadece profesyonel kişiler tarafından uygulanmalıdır. b) Yüzüstü tespit yapılmamalıdır. c) Aile üyeleri bilgilendirilmelidir. d) Asla ip kullanılmamalıdır. *e) Hemşire gerekli görüyorsa uygulanabilir. 20.DS1:Tekerlekli sandalyede hastanın güvenliğini sağlamak için hangi tür tespit ediciler kullanılmalıdır? a) Deri tespit ediciler b) Dirsek tespit ediciler c) El ayak tespit ediciler d) Emniyet kemeri şeklindeki tespit edicileri e) Kundak tespit ediciler 21.DS2:Aşağıdaki faktörlerden hangisi bireyi enfeksiyona yatkın hale getirmez? a) Yenidoğan ve yaşlılık dönemi *b) Adölesan dönemi c) Yorgunluk d) Stres e) Genetik yatkınlık 22.DS2,ÜS4:Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirini kırmak için yapılan uygulamalardan biri değildir? a) Asepsi kurallarına uymak b) Uygun antibiyotik kullanmak c) Bağışıklamak *d) Hastaya kan kültürü yapmak e) İzolasyon uygulamak 23.DS2,ÜS2:Hastanede güvenli ortamın sağlanmasında genel ilke aşağıdakilerden hangisidir? a) Hastayı enfeksiyonlardan korumak b) Hastayı kazalardan korumak *c) Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek d) Hastanın kendini evinde gibi hissetmesini sağlamak e) Gürültüyü önlemek 24.DS2:Aşağıdakilerden hangisi kan basıncını artıran nedenlerdendir? a) Kan volümünün azalması b) Periferik vasküler direncin azalması c) Kardiyak outputun azalması d) Arter duvarının elastikiyetinin artması *e) Hızlı ve kontrolsüz intravenöz sıvı verilmesi 25.DS2:Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha yüksek değer elde edilmesine neden olan hatalardandır? a) Manometrenin göz düzleminden aşağıda olması b) Manşet eninin hastaya göre geniş olması *c) Manşetin çok gevşek sarılması d) Çevrede gürültü olması e) Hastada aritmi olması 26.DS2:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısıdır? a) Bakteriemiye bağlı Ateş b) Hipotalamus travmasına bağlı Hipotermi c) Kafa içi basıncının artması ile ilişkili Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski *d) Hava koşullarına uygun giyinmeme ile ilişkili Hipertermi e) Hepsi 27.DS2:Solunum derinliğinin azalmasına ne denir? a) Apne b) Takipne c) Polipne d) Hipoventilasyon *e) Hipopne 28.DS2,Vize1:Bir cisim veya maddede bulunan tüm mikroorganizmaların fiziksel yada kimyasal yöntemlerle öldürülmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Asepsi b) Antisepsi *c) Dezenfeksiyon d) Sterilizasyon e) Sanitasyon 29.DS2:Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniği ilkelerine aykırı bir davranıştır? a) Tabanlar yere tam olarak temas etmeli *b) İki ayak birbirine paralel tutulmalı c) Gövde dik tutulmalıdır d) Yüz ve gövde hareketin yönüne dönük olmalı e) Bir cisim kaldırılmadan önce ağırlığı tahmin edilmeli 30.DS2:Ekimoz ve hematomlar hangi tip yara grubuna girerler? *a) Kapalı b) Açık c) Laserasyon d) Penetrasyon e) Perforasyon 31.DS2:Aşağıdaki hangisi basınç yarası riskini değerlendirmede kullanılan ölçeklerden biri değildir? a) Norton Ölçeği b) Braden Ölçeği c) Gosnell Ölçeği *d) Sayısal Ölçek e) Waterlow Ölçeği 32.DS2:Aşağıdakilerden hangisi tarslar ve metatarslar arasındaki ligamentlerin gevşemesi sonucu ayak tabanının düşmesi ile oluşan bozukluktur? a) Foot Drop b) Hallux Varus c) Hallux Valgus d) Skolyoz *e) Pes Planus 33.DS2:Aşağıdakilerden hangisi beldeki normal çukurluğun artmasıdır? *a) Lordoz b) Skolyoz c) Kifoz d) Omuz düşüklüğü e) Pes Planus 34.DS2:Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin organizmaya olan etkilerinden değildir? *a) Kalbin iş yükü azalır b) Kas hacmi azalır c) Atrofi ve kontraktür riski artar d) İnkontinans veya retansiyon riski artar e) Duyusal uyaranlar azalır 35.DS2:Aşağıdakilerden hangisi eklemlerin bir eksendeki dairesel hareketidir? a) Abdüksiyon b) İnversiyon *c) Sirkümdüksiyon d) Fleksiyon e) Eversiyon 34.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi rehabilite edici sağlık hizmetleri kapsamında yer alır? a)özürlülük nedeniyle mesleğine uyum sağlamasına yardım etme b)sınırlarla yaşamayı öğretme c)sosyal yardım d)yetersizliği-sakatlığı sınırlama *e)hepsi 35.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)hasta yatağını yapma hemşireye hastayı daha yakından gözleme olanağı verir b)iyi bir uyku ancak rahat ve temiz bir yatakta sağlanabilir *c)yatak takımları hastane ortamında üç-dört günde bir defa değiştirilmelidir d)hasta yatağının yapımı temel hemşirelik işlevleri arasındadır. e)Hemşire yatak yapımına hastanın ve ailesinin katılımı sağlanmalıdır 36.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hastane ortamda kimyasal riskleri önlemek için alınan tedbirlerdendir? a)zeminin kaymaması için önlemler almak b)düşme testi ile hastanın düşme riskini belirlemek c)enfeksiyon kontrol önlemleri almak *d)malpraktisi önlemek için tedbirler almak e)havanın nem oranını %30-60 arasında tutmak 37.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi kan basıncını düşüren nedenlerdendir? a)kardiyak outputun artması b)hızlı ve kontrolsüz ıv sıvı verilmesi *c)periferik vasküler direncin azalması d)hemotokritin artması e)arter duvarının elastikiyetinin azalması 38.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)manşon uzun süre şişirilmiş bırakılırsa sesler güç duyurulur b)kan basıncı ilk muayenede her iki koldan da değerlendirilmelidir c)manşonun boyutu kolun tamamını veya en az %80 ini sarmalıdır d)bacaktaki kan basıncı koldakine eşittir *e)Steteskop manşonun altına iyice sıkıştırılmalıdır. 39.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha düşük değer elde edilmesine neden olan hatalardandır? a)manometrenin göz düzleminden yukarıda olması b)manşetin, eninin hastaya göre çok dar olması *c)manşon havasının hızlı boşaltılması d)manşetin gevşek sarılması e)kan basıncının fiziksel aktiveteden hemen sonra ölçülmesi 40.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısının yükselmesine neden olur? a)konveksiyon b)kondüksiyon c)terleme *d)titreme e)hepsi 41.Vize1:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? *a)yenidoğanlarda vücut sıcaklığı ölçümünde rektal yol tercih edilmelidir b)termometre dezenfeksiyonunda solüsyon kabına en fazla 8 termometre konulmalıdır c)termometreler %70 alkol solüsyonu ile silinerek temizlenebilir d)timpanik termometrelerin ölçüm süresi 1-2 saniyedir e)çok zayıf hastalarda aksiler yol ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılmamalıdır 42.Vize1:Apikal ve radyal nabzın birlikte değerlendirilmesinin amacı nedir? **a)defisitleri değerlendirmek b)taşikardi olup olmadığını saptamak c)kalp üfürümlerini değerlendirmek d)kardiyak outputu belirlemek e)strok volümü belirlemek 43.Vize1:Solunum sayısının ve derinliğinin normalin üstüne çıkmasına ne denir? a)takipne b)polipne c)apne d)hiperpne *e)hiperventilasyon 44.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? *a)kaynatma iyi bir sterilizasyon yöntemidir b)etil alkolün %95 lik eriyiği tüberkülosittir c)iyi bir dezenfektan mikroorganizmalara toksik etki yapmalıdır d)hipoklorit dezenfektanlar çevrenin dezenfeksiyonu için sıklıkla kullanılırlar e)gluteraldehit toksik oluğundan antiseptik olarak kullanılmaz 45.Vize1:Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili ve ucuz yol hangisidir? a.)antibiyotik kullanma b.)hastayı izole etme *c.)el yıkama d.)hastaneyi ilaçlama e.)enfeksiyon kaynaklarını tespit etme 46.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hareket sırasında dengenin sağlanması için uyulması gereken kurallardan biri değildir? a.)ağırlık çizgisi taban düzleminde olmalı b.)hareket yer çekimine uygun olmalı c.)taban yüzeyi genişletilmeli *d.)ağırlık merkezi taban yüzeyine uzak olmalı e.)tabanlar yere tam olarak temas etmeli 47.Vize1:Uzun süre yatak istirahatındaki hastalarda gerekli önlemlerin alınmaması sonucu gelişen ayağın öne doğru düşmesi ile sonuçlanan ayak problemi Aşağıdakilerden hangisidir? a.)hallux varus b.)hallux valgus *c.)foot drop d.)pes planus d.)flat foot 48.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin organizmaya olan etkilerinden değildir? a.)ortostatik hipotansiyon riski artar **b.)bazal metabolizma hızlanır c.)kalbin iş yükü artar d.)venöz tromboz ve emboli riski artar e.)benlik kavramı zedelenir 49.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi basınç yarasını önlemeye yönelik hemşirelik girişimi değildir? a.)deriyi temiz tutmak b.)hastanın pozisyonunu sık sık değiştirmek c.)sürtünmeyi önlemek **d.)yaraya pansuman yapmak e.)hastaya egzersiz yaptırmak 50.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini bozan nedenlerdendir? a.)yarada doku kaybı olmaması ***b.)yara yerinde gerginlik olması c.)yeterli kanlanmanın sağlanması d.)adölesan dönem e.)yarada kontaminasyon olmaması 51.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi adölasan döneminde sık rastlanan güvenlik risklerinden biridir? a.)elektrik çarpması b.)yangın **c.)spor kazaları d.)enfeksiyon e.)iş kazaları 52.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi aktivitesi ile ilişkili hemşirelik tanısıdır? a.)yaralanma riski b)zehirlenme riski c.)aspirasyon riski d.)enfeksiyon riski **e.)hepsi 53Vize1:Fiziksel tespit kullanımı ile ilişkili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? **a.)tespit etmek için en uygun malzemem ip yada gaz bezidir b.)tespit öncesinde hasta ve aile üyelerinde bilgilendirilmiş izin alınmalıdır c.)fiziksel tespit edici 2 saatte bir kaldırılarak dolaşım ve deri kontrolü yapılmalıdır d.)fiziksel tespit edici hastanın kendisine zarar vermesini önlemek için uygulanmaktadır e.)uzun süreli fiziksel tespit edici kullanımı kas zyıflığı ve güçsüzlüğe yol açabilir 54.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri hastane enfeksiyonu bakımından yüksek riskli yerlerdendir? 1.yedidoğan üniteleri 2.yoğun bakım üniteleri 3. Genel cerrahi klinikleri 4. Fizik tedavi üniteleri **(a.)1,2, ve 3 b.)1 ve 3 c.)1 ve 2 d.)yalnız 1 e.)hepsi 55.Vize1:Aşağıdakilerden hangisinde vücut sıcaklığı normal değerin üzerindedir? a.)timpanik 37.3 **b.)oral 37.9 c.)rektal 36,8 d.)rektal 37.7 e.)aksillar 36.5 56.Vize1:Sağlık ekibinin başkanı kimdir? a.)hasta ve ailesi b.)sağlık müdürü c.)hemşire d.)hekim **e.)yapılan işin özelliğine uygun sağlık ekibi elemanı 57.Vize1:Kan basıncının 140/95 olması ik olarak hangisini düşündürebilir a)evre 2 ht **b)evre 1 ht c )izole sistoik ht d )norma kan basıncı e )aort koarktasyonu 58.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hasta kabül sürecinde hemşirenin sorumlulukları arasında değildir? a.hastaya hastane düzeni hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek.. b.fiziksel muayneye yardım etmek **c.)tanı testlerinin uygulanması için yazılı istemde bulunmak d.Hastayı karşılamak ve odasına almak e.Hasta kimliğini sağlamak 59.Vize1:sinoatral nodülden normalde dakikada kaç uyaran çıkar **A.)60-100 B30-50 C.120-140 D.10-24 E.Hiçbiri 60.Vize1:Solunum hızı sayılması ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a.Dakikadaki solunum sayısı 10-16 olmalıdır b.Hastaya solunum hızının sayıldığı açıklamalıdır c.Yetişkin bireylerde tidal volüm 100ml.dir **d.)bir inspirasyon ve ekspirasyon bir solunum olarak değerlendirilir e.dış solunum hücresel düzeyde gerçekleşir 61.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülen yana doğru eğriliğidir A.Kifoz **b.)skolyoz c..omuz düşüklüğü d..lordoz e..pes planus 62.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hastane ortamında karşılaşılan ergonomik risklerdendir a.mikroorganizmalar b..aşırı sıcak ortam c..gürültü *d.).zeminin kaygan olması e..sitotoksik maddeler 63.Vize1,ÜS9:Sayısı genellikle dakikada 130un üzerinde olan ve ipliksi nabız olarak adlandırılan nabız şekline ne denir? **a.).filiform nabız b..regüler nabız c..aritmi d..bigemine nabız e..apikal nabız 64.Vize1:Atekubital fossada biseps ve triseps kasları arasında bulunan ve nabız almada kullanılan arter aşağıdakilerden hangisidir? a..radyal arter b..femoral arter **c.).brakial arter d..karotid arter e..posterior tibiyal arter 65.Vize1: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a..resident mikroorganizmalar el kıvrımlarında yüzük altlarında ve tırnak aralarında bulunur.. **b.).ellerin su sabun ve antiseptik solüsyonla 1dk. süre ile yıkanmasına sosyal el yıkama denir c..ellerde bulunan geçici flora hastane enfeksiyonlarının baş nedenleri arasındadır d.en önemli el yıkamama nedeni eğitim yetersizliği ve el yıkamanın önemine olan inançsızlıktır e.uzun tırnaklar ve ellerde bulunan takılar etkili el yıkamayı engeller 66.Vize1:Aşağılardan hangisi hemşirelik tanısıdır? I-Bakteriyemiye bağlı ateş II-Hipotalamus travmasına bağlı hipotermi III-Kafa içi basıncının artması ile ilişkili vücut sıcaklığında dengesizlik riski IV-Hava koşullarına bağlı giyinmeme ile ilişkili hipotermi V-Yenidoğan olmaya bağlı yetersiz Termoregülasyon **a)IV-V b)I ve IV c)III, IV, V d)I,II e)Hepsi 67.Vize1: Aşağıdakilerden hangisinde vücut sıcaklığı rektal yol ile alınmamalıdır? a) Bilinçsiz hastalar b) Dış kulak yolunda buşon olan hastalar c) Aşırı zayıf hastalar **d) Yenidoğan bebekler e) Yaşlı hastalar 68.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi basınç yarası oluşumunda bir risk faktörü değildir? a) Kuru cilt b) Yetersiz beslenme c) Cildin sürekli nemli kalması d) İleri yaş **e) Mobilizasyon 69.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki sağlık bakımı anlayışlarından biri değildir? a. Etkin toplum katılımı sağlamak **b-)Hekim ağırlıklı hizmet vermek c-Sektörler arası işbirliğine önem vermek d-Sağlığın korunması ve geliştirilmesine ağırlık vermek e-Herkese sürekli hizmet vermek 70.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesinin proliferatif fazının özelliğidir? a) Yara içinde pıhtı oluşur b) Hücre içerikleri ve debris yara içine salınır. c) Nedbe dokusu oluşur d) Yaralanma sonrası oluşan ilk fazdır **e) Fibroblastlar kollajen sentezlemeye başlar 71.Vize2:Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İki kişilik hasta odaları 17 m² olmalıdır b) Düşme testi hastanın basınç yarası oluşma riskini değerlendirmek için kullanılır. c) Bilgi eksikliği travma riskini arttıran faktörlerden biri değildir. *d) Hastane ortamının oluşturduğu korku, endişe ve güvensizlik duygusu hastada kaza riskini artırır. e) Hepsi 72.Vize2:.Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinde hemşirenin sorumluluklarından değildir? a) Hastanın endişesini azaltma *b) Refakatçi kartının çıkartılması c) Hastanın yatağına yerleştirilmesi d) Hastanın sağlık ekibiyle tanıştırılması e) Muayeneye yardımcı olma 73.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi yatak yapım ilkelerindendir? *a) İçinde hasta olan yatak yapılırken hasta yatakta sürüklenerek hareket ettirilmemelidir b) Kirli takımlar hasta odasında yerde bir köşeye konulmalıdır. c) Yatak yapımında cerrahi aseptik teknik kullanılmalıdır. d) Temiz takımlar yerleştirilirken mutlaka eldiven giyilmelidir. e) Yatak yapımında ayak ucundan baş ucuna doğru hareket edilmelidir. 74.Vize2:İzolasyon uygulanmış hastanın bakımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Tek kullanımlık malzeme tercih edilir. b) Bakım için gereken tüm malzemeler hasta odasına bir defada götürülür. c) Hasta tek kişilik odaya alınır. e) İzolasyon nedeni hasta ve ailesine anlatılır. *e) Hastanın yanında refakatçi bulundurulur. 75.Vize2:“Bağışıklama” enfeksiyon zincirinin hangi halkasına yönelik bir uygulamadır? a) Bulaşma yolu b) Giriş yolu c) Kaynak d) Etken *e) Kişi duyarlılığı 76.Vize2:Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal el yıkama yöntemi kullanılır? *a) Bir hastadan diğer hastaya geçerken b) Aseptik teknik kullanmayı gerektiren uygulamalar öncesi c) Kontamine olmuş bir maddeye dokunduktan sonra d) Göreve başlamadan önce e) Ters izolasyona alınmış hastaların odasına girerken 77.Vize2:“Patojen mikroorganizmaların bir bireyden başka bir bireye ya da bir yerden başka bir yere geçmesini engellemek” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? a) Sterilizasyon b) Dezenfeksiyon c) Cerrahi asepsi *d) Tıbbi asepsi e) Sanitasyon 78.Vize2:Lavman uygulanan hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? a) Çömelme *B) Sims C) Prone D) Litotomi E) Trendelenburg 79.Vize2:Beden mekanikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ağırlık merkezi taban düzlemine yakın olmalıdır. b) Ağırlık çizgisi taban düzleminde olmalıdır. *c) Ayaklar yere tam basmalı ve bitişik olmalıdır. d) Hareket yer çekimine uygun olmalıdır. e) Ağır cisim vücuda yakın tutularak taşınmalıdır. 80.Vize2,ÜS10:Sol ventrikülün kasılması sırasında arterler içinde oluşan en yüksek basınca ne denir? a) Diyastolik kan basıncı *b) Sistolik kan basıncı c) Nabız basıncı d) Nabız e) Stroke volüm 81.Vize2:Arteriyel kan basıncının ölçülmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi en güvenilir ölçüm sağlar? a) Volüm-klamp pletismografi yöntemi ile ölçüm yapmak b) Dijital- Elektronik alet kullanmak c) Aneroid aletle ölçüm yapmak *d) Civalı alet kullanmak e) Yalnızca palpasyon yöntemi ile ölçüm yapmak 82.Vize2:Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? * Arteriyel kan basıncı daima sağ koldan ölçülmelidir * Sağlıklı bireylerde üst ekstremiteden alınan kan basıncı değeri alt ekstremiteden alınan değerden fazladır. *Manşon hava a) 4 b) 3 *c) 2 d) 1 e) 5 83.Vize2: Kalbin kasılmasını sağlayan sinoatrial nodül nerededir? a) Sol ventrikülle sol atrium arasındaki mitral kapakta b) Sağ ventrikülde vena cava inferiorun üstünde c) Sol atriumda aortun altında *d) Sağ atriumda vena cava süperiorun altında e) Sağ ventrikülle sağ atrium arasındaki triküspit kapakta 84.Vize2: Kardiyak out-putu 6600 ml olan bir bireyde dakikadaki nabız sayısı 88 ise strok volüm kaç ml dir? a) 95 b) 85 * c) 75 d) 66 e) 100 85.Vize2:Filiform nabız için hangi özellik yanlış verilmiştir? a) Şok durumunda görülür *b) Dolgundur c) İpliksi nabız olarak ta isimlendirilir d) Nabız sayısı dakikada 130’un üzerindedir e) Aşırı sıvı kaybında görülür 86.Vize2:Bir hastada ateş başlangıcında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez? a) Üşüme b) Titreme c) Piloereksiyon *d) Terleme e) Vazokonstrüksiyon 87.Vize2:Solunum hızı ve derinliğinin önce artması, ardından düşmesi ve apnenin ortaya çıkması hangi solunum tipinde görülür? *a) Cheyne-stokes solunum b) Biot solunum c) Kusmaul solunum d) Dispne e) Hipoventilasyon 88.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi ilaç emilimini etkileyen faktörlerden değildir? a) Uygulama yolu b) İlacın çözülme yeteneği c) Emilim yüzeyinin genişliği d) Emilim yüzeyinin kanlanması *e) Karaciğer ve böbrek fonksiyonları 89.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi ilaç alerjisi belirtilerindendir? a) Anaflaksi b) Nefropati c) Ateş d) Hipotansiyon *e) Hepsi 90.Vize2:Bir hastaya intramüsküler yolla 20 mg Genta Ampul 2x1 yapılması istenmektedir. İlaç dolabında 80 mg genta ampul mevcuttur. İstenen dozu yapabilmek için hemşire enjektöre kaç dizyem ilaç çekmelidir? (1 ampul genta 80 mg = 2 ml’dir) a) 0.5 b) 2 *c) 5 d) 8 e) 10 91.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi venöz girişimin yönünün ven distalinden kalbe doğru olmasını açıklar? a) Venöz dönüşün yönünün kalpten distale doğru olması b) Ven içindeki kapakların açılma yönünün kalpten distale doğru olması *c) Ven içindeki kapakların açılma yönünün ve venöz dönüşün distalden kalbe doğru olması d) Ven kapaklarının olmaması e) Hemşireye uygulama kolaylığı sağlaması 92.Vize2:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) % 0.9 NaCl solüsyonu intravenöz verildiğinde hücre içinde ve dışında sıvı değişikliği olmaz. b) % 20 Mannitol solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvı ve plazmadan yüksektir *c) 20 Dextroz solüsyonu intravenöz verildiğinde hücrelerin şişmesine neden olur d) % 0.45 Na solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvıdan düşüktür e) Hipotonik sıvılar intravenöz verildiğinde ekstraselüler sıvı hücre içine girer 93.Vize2:Göze ilaç uygulama ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) İlaç kornea üzerine damlatılmalıdır b) Aynı anda hem damla hem merhem uygulanacak ise, önce merhem uygulanmalıdır *c) Sistemik etkiye neden olabilecek ilaçlar uygulanırken iç kantüse geçici olarak hafifçe basınç uygulanmalıdır d) Orijinal ambalajı açılan ilaçlar kontaminasyon riski nedeniyle, 2-3 ay sonra kullanılmamalıdır e) Hepsi 94.Vize2: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? *a) Total parenteral beslenme solüsyonunun hızlı verilmesi hiperglisemiye neden olabilir b) Total parenteral besleme gastrointestinal sisteme yerleştirilmiş bir kateter yardımıyla hastanın beslenmesi işlemidir. c) %0.9’luk NaCl total parenteral beslenmede kullanılan bir solüsyondur. d) Total parenteral beslenme solüsyonları evde hazırlanabilir e) Total parenteral beslenme solüsyonu hastaya 48 saat içerisinde verilmelidir 95.Vize2:Solunan havanın nemlendirilmesi ve öksürme egzersizleri hangi hemşirelik tanısının girişimlerindendir? *a) Hava yolu açıklığında yetersizlik b) Enfeksiyon c) Aktivite intoleransı d) Gaz değişiminde bozulma e) Sözel iletişimde bozulma 96.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi bireysel hijyenik uygulamaların amaçlarındandır. a) Genel görünümün olumlu hale getirilmesi b) Kötü kokuların giderilmesi c) Deri sağlığının korunması ve sürdürülmesi d) Gevşeme ve dinlenmenin sağlanması *e) Hepsi 97.Vize2:Aşağıda verilmiş olan “genital hijyen” ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a)Menstruasyonda kullanılan pedler en geç 8 saatte bir değiştirilmelidir. b)Cinsel ilişki sonrası vajinal duş yapılmalıdır. *c)Tuvalet sonrası temizlikte genital bölgeye elle temas edilmemelidir. d)Tuvalet sonrası temizlik anüsten mons pubise doğru yapılmalıdır. e)Hepsi 98.Vize2:Ayak sağlığı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. a)Ayakkabı akşam saatlerinde alınmalıdır. *b)Devamlı olarak düz ayakkabı giyilmelidir. c)Ayak tırnakları düz kesilmelidir. d)Ayak ölçüsüne uygun çorap giyilmelidir e)Aşırı kilo alma ve aşırı kilo verme ayak sağlığını bozabilir. 99.Vize2: İlaç istemi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. *a)İstem yazımında standart kısaltmalar kullanılmamalıdır. b)İlaç istemleri hergün güncellenmelidir. c)İlaç istemleri hemşire kayıt defterine geçirilmelidir. d)Acil haller dışında sözlü istem alınmamalıdır. e)İlaç isteminde kesinlikle tarih ve imza bulunmalıdır. 100.Vize2: Kas içi enjeksiyonlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. a)Deltoid bölgede ilaç emilimi gluteal bölgeden daha hızlıdır. b)Kas içi enjeksiyonlarda dorsogluteal bölgenin kullanılması siyatik sinir zedelenme riskini arttırmaktadırç *c)Ventrogluteal bölgede gluteus maksimus kası vardır. d)Tüm kas içi enjeksiyonlardan iğnenin dokuya giriş açısı 90 Co dir. e)Latero femural bölgeye verilebilecek maksimum ilaç miktarı 2,5 ml.dir. 101.Vize2: Mide içeriğinin uygun bir sıvı ile yıkanarak boşaltılmasına ne denir. a)Gastrik analiz b)Dekompresyon *c)Lavaj d)Gavaj e)Mide entübasyonu 102.Vize2: İntravenöz sıvı tedavisine başlanan hastada ateş ,titreme sırt ağrısı bulantı kusma neyi düşündürür? CEVAP : PİROJENİK REAKSİYON 103.Vize2: hangisi en etkili antiseptiklerdendir. sağlık kuruluşlarında yaygın kullanılır.bakteri ve virüslelre karşı çabuk etki eder. CEVAP: İYOT BİLEŞENLERİ 104.Vize2:eritrosit uyguluma endikasyonu? CEVAP :APLASTİK ANEMİ 105.Vize2:kasılma olmaksızın kasların kasılmasıyla gerçekleşen statik veya sertleşme egzersizi? CEVAP : İZOMETRİK 106.Vize2: Halitozis nedir? CEVAP:Ağız kokusu 107.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. CEVAP:Kullanılan iğneler kapakları kapatılarak delinmez kutulara atılmalıdır. 108.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin organizmaya etkilerinden değildir? Cevap:Besin gereksinimi artar 109.Vize2::Hava kilit tekniğinde hangisi doğrudur? CEVAP: İlacın sızmasını önler 110.Vize2: “Atoni” terimini aşağıdakilerden hangisi açıklar? a)Bir kasın dinlenme halinde ve uyanıkken hafif kasılı olması b)Kasların kullanılmaması sonucu kas tonüsünün azalması *c)Kas tonüsünün kaybı. d)Kasın fazla çalışması sonucu büyümesi e)Hipotoninin uzun sürmesi sonucunda kas liflerinin kasılarak küçülmesi 113.ÜS1:Aşağıdakilerden hangisi ileri uzmanlık ve teknoloji ile sağlık sorunlarının tedavi edildiği sağlık hizmetleridir. a)Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri *b)Tedavi edici sağlık hizmetleri c)Koruyucu sağlık hizmetleri d)Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri e)Rehabilite edici sağlık hizmetleri 114.ÜS1:Aşağıdakilerden hangisi bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir? a)Çevre kirliliğinin önlenmesi b)Atıkların zararsız hale getirilmesi c)İçme suyunun temizlenmesi *d)Bağışıklama e)Vektörlerin kontrolü 115.ÜS1:Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadededir? a)Sağlık hizmetinin hizmet merkezi sağlıklı veya hasta birey, ailesi ve toplumdur. b)Sağlık ekibi işbirliği ile birlikte çalışır. c)Sağlık ekibi üyeleri farklı roller üstlenmiştir. *d)Sağlık ekibi üyeleri farklı amaçlarla bir araya gelmiştir. e)Sağlık ekibi içinde hastane yönetimi içinde yer alır. 116.ÜS2:Aşağıdakilerden hangisi güvenli çevrenin sağlanması aktivitesi ile ilişkili bir hemşirelik tanısı değildir? *a)Olumsuz çevre koşulları b)Zehirlenme riski c)Enfeksiyon riski d)Boğulma riski e)Yaralanma riski 117.ÜS2:Aşağıdakilerden hangisi travma riskinin nedenlerindendir? a)Bilgi eksikliği b)Özbakım eksikliği c)Duyusal kusurlar d)Olumsuz çevre koşulları *e)Hepsi 118.ÜS2:Aşağıdakilerden hangisinin bir hasta ünitesinde bulunması zorunlu değildir? a)Yemek masası *b)Televizyon c)Sandalye d)Etejer e)Gece Lambası 119.ÜS2:Aşağıdakilerden hangisi hasta bireyden kaynaklanan travma nedenidir?. a)Malpraktis b)Kaygan zemin *c)Özbakım eksikliği d)Karanlık ortam e)Hepsi 120.ÜS3-1:Hastanın fiziksel tespiti hangi günlük yaşam aktivitesinin sürdürülmesi için uygulanır? *a)Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi b)Hareket c)Uyku d)İletişim e)Hepsi 121.ÜS3-1:Aşağıdakilerden hangisi tespit etmek için uygun bir malzemedir? a)Gazlı bez b)Sağlam kalın ip c)Metal kelepçe *d)Pamuklu kumaş dokuma e)Hepsi 122.ÜS3-1: İntravenöz sıvı tedavisi yapılan bir bebek için en uygun tespit etme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a)El ve ayak tespit ediciler b)Beden tespit ediciler *c)Kundak benzeri tespit ediciler d)Emniyet kemeri şeklindeki tespit ediciler e)Ceket şeklindeki tespit ediciler 123.ÜS3-2:Aşağıdakilerden hangisi hasta yatağının yapılması sırasında hemşireden beklenmez? *a)Hasta yatağını tek başına yapma b)Hastanın derisini gözleme c)Hasta ve ailesine eğitim yapma d)Hasta ile iletişim kurma e)Enfeksiyon geçişini engellemek için önlem alma 124.ÜS3-2:Cerrahi yatağı diğerlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? a)Nevresimin katlanma şekli b)Kusmaya karşı alınan önlemler c)Düşmeye karşı alınan önlemler d)Yastık kullanılmaması *e)Hepsi 125.ÜS3-2:Aşağıdakilerden hangisi yatak yapımı sırasında enfeksiyon geçişini önlemeye yönelik bir işlem değildir? a)Eldiven kullanımı b)Kirlilerin kirli arabasına atılması c)Çarşafın silkelenerek açılmaması *d)Kirli çarşafın rulo halinde getirilerek hastanın altına doğru itilmesi e)Kirli ve temiz çarşafın üniformayla temas ettirilmemesi 126.ÜS3-3:Aşağıdakilerden hangisi hasta kabulünde hemşirenin rolleri arasında değildir? a)Hastanın odasına, işlemlere oryante edilmesi *b)Hastanın ilaçlarını uygulama c)Fiziksel değerlendirme d)Laboratuar bulgularını alma 3)Hastanın sorunlarını belirleme 127.ÜS3-3:Aşağıdakilerden hangisi taburculuk planının özelliklerinden değildir? *a)Hasta taburcu olduğu gün hazırlanır. b)Hasta ve aileye tanı, fonksiyonların düzeyi, taburculukta ilaçların kullanımı ve güvenliği açıklar. c)Taburculuktan sonra yapılacak bakım konusunda hasta ve aile eğitilmelidir d)Hasta ve ailenin sağlık durumu ile baş edebilme düzeyi belirlenir. e)Veri toplama-tanı koyma-değerlendirme-planlama-uygulama 128.ÜS3-3:Aşağıdakilerden hangisi hasta hastaneden ayrılmadan önce hemşire tarafından yapılması gerekenler arasında değildir? a)Hastanın giyinmesi ve toplanmasına yardım edilir. b)Hastanın bütün değerli eşyaları sayılır c)Gerekli ilaçlar sağlanır d)Faturalar ödeme servisinde kontrol edilir *e)Bireyi bedensel-ruhsal-sosyal yönleri-ailesiyle ele alınır, sağlık-hastalığı ayırmaz. 129.ÜS4:Aşağıdakilerden hangisinde enfeksiyon riski yüksektir? a)Yenidoğanlar b)Kötü beslenenler, c)Kronik hastalıkları olanlar d)İnvaziv girişim yapılanlar *e)Hepsi 130.ÜS4:Göreve başlamadan önce ve sonra eller hangi teknikle yıkanır? *a)1 dk süre ile su+sabun+antiseptikle b)3 dk süre ile su+sabun+antiseptikle c)30 sn süre ile su+sabunla d)10 sn süre ile su+sabun+antiseptikle e)1 dk süre ile su+sabunla 131.ÜS5:Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkelerinden değildir? a)Cildin içerisine yerleştirilecek bütün malzemeler steril olmalıdır. b)Gerektiğinde kuru steril forseps kullanılmalıdır. c)Steril alan veya cisim üzerine herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır. d)Eğer sterilizasyonunun en ufak bir şüphe varsa, cisim kontamine kabul edilmelidir. *e)Kirli çarşaf ve eşyayı, üniformalara dokundurmadan taşımalıdır. 132.ÜS5:Basınçlı buharla sterilizasyonda aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a)Etüv *b)Otoklav c)Koch kazanı d)Arnold kazanı e)Pastör fırını 133.ÜS5:Bir nesne veya yüzer üzerindeki mikroorganizmaların sayısını oldukça güvenli bir düzeye indirilmesi işlemini aşağıdakilerden hangisi tanımlar. a)Asepsi b)Antisepsi *c)Sanitasyon d)Dezenfeksiyon e)Sterilizasyon 134.ÜS5:Hangisi antiseptik olarak kullanılmaz *a)Glutraldehit b)İyot bileşikleri c)Benzalkonyum klorit d)İzopropil klorit e)Klorheksidin 135.ÜS5:Patojenlerin dışkı ile doğrudan yada dolaylı temas sonucunda geçişinin engellenmesi için aşağıdaki izolasyon yöntemlerinden hangisi uygulanır? a)Katı izolasyon b)Temas İzolasyonu *c)Enterik izolasyon d)Koruyucu ters izolasyon e)Akıntı salgı izolasyonu 136.ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi klinik olarak enfeksiyon ve pürülan akıntının olduğu yara türüdür? a)Açık yara b)Kapalı yara c)Kontamine yara *d)Enfekte yara e)Doku kaybı olan yara 137.ÜS6: Aşağıdaki yara evrelerinin hangisinde epidermisten başlayıp üst fasyaya kadar uzanan tüm dokuları içeren tam derinlikte doku kaynı yada nekroz vardır. a)I.Evre b)II.Evre *c)III.Evre d)IV.Evre e)V.Evre 138.ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi yara bakımı ile ilişkili hemşirelik tanılarından değildir? a)Doku bütünlüğünde bozulma riski b)Deri bütünlüğünde bozulma riski c)Enfeksiyon riski *d)Hava yolları açıklığında yetersizlik e)Periferal doku perfüzyonunda değişim. 139.ÜS7-1:Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularını etkileyen başlıca faktörlerden değildir? a)Yaş b)Cinsiyet *c)Kalıtım d)Emosyonel Durum e)İlaçlar 140.ÜS7-1: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur? I-Hemşire yaşam bulgularını ölçerken kullanılan araçların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. II-Yaşam bulgularının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kayıt edilmesi hemşirenin sorumluluğundadır. III-Bireyin hastaneye yatmadan önceki yaşam bulgularını bilmek gerekli değildir. a)YalnızI b)YalnızII c)YalnızIII *d)I ve II e)II ve III 141.ÜS7-1:Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ölçümünün yapıldığı durumlardandır? a)Hastanın muayenesinden önce b)Cerrahi işlemlerden önce ve sonra c)Tanı işlemlerinden önce ve sonra d)Hekim istemine uygun zamanlarda *e)Hepsi 142.ÜS7-2:Aşağıdakilerden hangisi dış solunumu tanımlayan ifadedir. a)Solunum sayısı ve derinliğinin artması b)Solunumun belli aralıklarla durması *c)Dolaşım sistemi aracılığı ile oksijenin kana verilmesi, karbondioksitin ise organizmadan atılması d)Hücrelerin oksijeni metabolik faaliyetlerde kullanması e)Göğüs kafesinin alçalıp yükselmesi 143.ÜS7-2:Aşağıdaki faktörlerden hangisi solunum sayısını azaltıcı faktörlerdendir? a)Fiziksel aktivite *b)Beyin travması c)Sigara d)Isı artışı e)Anksiyete 144.ÜS7-2:”yerel ve genel olarak oksijenin tamamen yokluğu” şeklinde açıklanan terim aşağıdakilerden hangisidir? a)Bradipne b)Taşipne c)Apne d)Hipoksi *e)Anoksi 145.ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi ısı üretimini etkileyen faktörlerdendir? a)Bazal metabolizme hızı b)Kas çalışması c)Tiroit hormonları d)Sempatik sinir sisteminin uyarılması *e)Hepsi 146.ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi vücuttan ısı kaybına yol açmaz? *a)Piloereksiyon b)Radyasyon c)Kondüksiyon d)Konceksiyon e)Evaporasyon 147.ÜS8:Aşağıdaki durumların hangisinde oral yolla vücut ısısı alınmaz? a)Diyare olan hastalarda *b)Bilinçsiz hastalarda c)Hemoroid ameliyatı olmuş hastalarda d)Çok zayıf hastalarda e)Kulak enfeksiyonlarında 148.ÜS8:Yüksek ateşin kademeli olarak yavaş yavaş düşürülmesine ne denir? *a)Lizis b)Kriz c)Constant ateş d)İntermittent ateş e)Remittent ateş 149.ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir? a)Etkisiz Termoregülasyon b)Hipeterme c)Hipotermi *d)Ateş e)Vücut sıcaklığında dengesizlik riski. 150.ÜS9:Yetişkin bir bireyin dakikadaki nabız hizi ortalama kaçtır? a)40 b)50 *c)80 d)100 e)120 151.ÜS9:Apikal nabız ve radyal nabız arasında farka ne denir? a)Bradigaradi b)Taşikardi c)Filiform nabız *d)Nabız defisiti e)Aritmi 152.ÜS10: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Anksiyete,korku,ağrı ve duygusal gerilim gibi durumlarda kan basıncı yükselir. b)Çocukluk döneminde cinsiyet farkının kan basıncı değerinde önemi yoktur. c)Sabah erken saatlerde ve kahvaltıdan önce kan basıncı en düşük değerdedir. d)Yatarken kan basıncı değeri daha düşük, otururken yada ayakta dururken daha yüksektir. *e)Yaşlılık döneminde kalbin işlevsel gücünün azalmasına bağlı olarak kan basıncı yükselmeye başlar. 153.ÜS10:Aşağıdakilerden hangisi kan basıncını ölçerken gerçek değerden daha düşük değer ölçülmesine neden olan hatalardan biri değildir? a)Monometrenin göz düzleminden aşağıda olması *b)manşon havasının yavaş boşaltılması c)Manşet eninin hastaya göre geniş olması d)Steteskop alıcısının ölçüm yapılan arterin tam üzerinde olmaması e)Manşonun en yüksek basınç değerine kadar şişirilmesi 154ÜS11.Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunu oluşturan eklem, kas, kemik, ve sinirlerin diğer sistemlerde işbirliği halinde çalışmasını ifade eder. a)Mobilizasyon b)Hareket c)Egzersiz d)Kas tonüsü *e)Vücut mekaniği 155.ÜS11.Aşağıdakilerden hangisi hareketsizlik sonucu organizmada görülen değişikliklerden değildir? a)Kas atrofisi b)Ortastatik hipotansiyon c)Üriner durgunluk *d)Metabolizmanın hızlanması e)Basınç yarası 156.ÜS11.Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniği ilkelerinden değildir? a)Taban yüzeyinin genişlemesi dengeyi artırır b)Ağırlık noktası yere yaklaştıkça denge artar c)Bir cismi çekmek veya yuvarlamak kaldırmaktan daha az güç gerektirir *d)Ağır cisim vücuda uzak tutularak taşınmalıdır e)Hareket yer çekimine uygun olmalıdır 157ÜS12.Vücudu alt ve üst olarak ikiye bölen vücut düzlemine ne ad verilir? a) Dik düzlem b) Çapraz düzlem c) Sagital düzlem d) Frontal düzlem, *e) Transvers düzlem 158.ÜS12:Yüz üstü yatış pozisyonuna ne ad verilir? a) Lateral pozisyon b) Sim’s pozisyonu c) Ortopne pozisyonu d) Fawler pozisyonu *e) Prone pozisyonu 159.ÜS12:Yatış pozisyonlarının hangisinde ayağın planter fleksiyonda olmamasına dikkat edilmelidir? a) Sırt üstü yatış pozisyonu b) Yan yatış pozisyonu c) Yarı yan yatış pozisyonu *d) Yüz üstü yatış pozisyonu e) Oturma pozisyonu 160.ÜS12:Gluteal ve karın kaslarının kasılması hangi tip egzersize örnek olarak verilebilir? a)İzotonik egzersiz b)İzokinetik egzersiz *c)İzometrik egzersiz d)Pasif egzersiz e)ROM egzersizi 161ÜS13-1:Diş fırçalama sırasında, fırça ile diş eti arasındaki açı kaç derece olmalıdır? a-90 derece b-60 derece *c-45 derece d-15 derece e-30 derece 162.ÜS13-1:Aşağıda genital hijyen ile ilgili oluşturulan ifadelerden hangisi yanlıştır? *a-Cinsel ilişki sonrası mutlaka vajinal duş yapılmalıdır. b-Tuvalet temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır. c-Pamuklu iç çamaşırları kullanılmalıdır. d-Vajinanin asidik özelliği korunmaya çalışılmalıdır. e-Genital bölge kuru tutulmalıdır. 162.ÜS13-1:Bitlenme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a-Baş bitinin fark edilmesi zordur. *b-Bazı şampuanlar bitlenmeye neden olabilirler c-Bitlenme durumunda tüm giysiler ve yatak takımları kaynatılmalıdır. d-Tedavi arka arkaya tekrarlanmalıdır e-Pedikülüs korparis vücut bitini ifade etmektedir. 163.ÜS13-1:Mensturasyon dönemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a-Bu dönemde banyo yapılmamalıdır b- Bu dönemde pamuk kullanılmalıdır c-Cinsel ilişkiden kaçınmalıdır d-Petler 7-8 saatte bir değiştirilmelidir *e-Kullanılmış petler iyice sarıldıktan sonra çöpe atılmalıdır 164.ÜS13-2:Aşağıdakilerden hangisi nazogastrik sondası olan hastanın bakımında öncelikli hemşirelik girişimlerinden birisidir? *a) Ağız bakımı b) Silme banyolar c) Sırt masajının yapılması d) Postural drenaj e) Aspirasyon 165.ÜS13-2:Deri üzerinde sıvazlama içinde yapılan harekete ne ad verilir? a) Petrisaj b) Tapotman c) Friksiyon *d) Eflöraj e) Vibrasyon 166.ÜS13-2:Yatak içinde tam vücut banyosu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Silme işlemi temizden kirliye yukarıdan aşağıya yapılmalıdır. b) Göz temizliği iç kanüsten dış kanüse doğru yapılmalıdır. *c) Hastanın boşaltım ihtiyacı yatak banyosundan sonra karşılanır. d) Yatak banyosu derinin gözlenmesi için fırsat oluşturmalıdır. e) Yatak banyosu esnasında hastanın mahremiyetine önem verilmelidir. 167:ÜS14:Aşağıdaki ilaç uygulama yollarından hangisinde emilim en hızlıdır? *A) İntravenöz B) İntramüsküler C) Rektal D) Subkutan E ) Oral 168.ÜS14:Aşağıdakilerden hangisi, ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilecek temel ilkelerden değildir? A) Doğru zaman B) Doğru yol C) Doğru hasta *D) Doğru hastalık E) Doğru doz 169.ÜS14:Sublingual / SL yoldan ilaçlar hangi şekilde verilir? A) Yanak ile diş eti arasında tutulur B) Deri üzerine sürülür C) Yutturulur D) Rektuma verilir *E) Dil altına konur 170.ÜS14:“3 Kontrol İlkesi” ile aşağıdakilerden hangisi sağlanır? *A)Doğru ilaç B)Doğru hasta C)Doğru kayıt D)Doğru zaman E)Doğru yanıt 171.ÜS15:İntramüsküler enjeksiyonlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tüm intramüsküler enjeksiyonlarda iğnenin dokuya giriş açısı 90º dir. **b) Gluteus maksimus kası bebeklerde 7 aydan sonra kullanılmalıdır c) Vastus lateralis bebekler için uygun bir kastır d) Deltoid kas altı yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır e) Rektus femoris kasına uygulanan enjeksiyonlar diğer bölgelere göre daha fazla rahatsızlık vericidir 172.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisinde ilaç emilim hızı en yavaştan hızlıya doğru verilmiştir? a) IV-IM-SC-IC-Oral b) Oral-SC-IC- IM -IV *c) Oral-IC- SC- IM-IV d) Oral-IV-IM- IC-SC e) IC-Oral-IV-IM-SC 173.ÜS15:Subkutan enjeksiyonlarda dokuya bir defada verilebilecek ilaç miktarı en fazla ne kadardır? *a) 1cc b) 3 cc c) 5 cc d) 10cc e) 0.5 cc 174.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisini hemşire uygulamaz? a) İntravenöz *b) İntraarterial c) Subkutan d) İntramüsküler e) İntrakutan 175.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisi subkutan heparine bağlı gelişen ekimozun azaltılmasında etkili uygulamadır? a) Uygulama için abdominal bölgenin tercih edilmesi b) İğne girişinden önce antiseptik maddenin kurumasının beklenmesi c) İlacı vermeden önce kanama kontrolü için aspirasyon yapılmaması. d) İlacın yavaş verilmesi *e) Hepsi 176.ÜS16:Aşağıdakilerden hangisi vezikant madde içeren ilaçların doku içinde yayılması sonucu oluşan hücre harabiyetini tanımlar. a) İnflitrasyon **b) Ekstravazasyon c) Dolaşım yüklenmesi d) Flebit e) Emboli 177.ÜS16:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? **a) 1 cc = 10 dizyem b) 1 cc= 100 dizyem c) 10cc= 1 dizyem d) 1 dizyem= 10 cc e) 1000 dizyem=1000 cc 178.ÜS16:1000 cc İzotonik solüsyon 4 saatte verilmek isteniyor. Dakikadaki damla sayısı kaç olmalıdır? a) Yaklaşık 64 damla b) Yaklaşık 78 damla **c) Yaklaşık 83 damla d) Yaklaşık 25 damla e) Yaklaşık 250 damla 179.ÜS16:Hangisi flebitin belirtisi değildir? a) Ven boyu kızarıklık **b) Lokal soğukluk c) Ağrı d) Ateş e) Hassasiyet 180.ÜS16:İntravenöz sıvı tedavisinde kullanılan hipotonik solüsyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) % 0.9 NaCl solüsyonu hipotonik bir solüsyondur b) % 20 Dextroz solüsyonu hipotonik bir solüsyondur c) Ven içine verildiğinde hücre içinde ve dışında sıvı değişikliği olmaz. **d) Ekstraselüler sıvı hücre içine girer e) Hipotonik solüsyonların ozmolaritesi ekstraselüler sıvı ve plazmadan yüksektir 181.ÜS17:Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Göze steril malzeme ile uygulama yapılmasına gerek yoktur. b) Buruna ilaç uygulanırken hastanın başı fleksiyonda olmalıdır. c) Vajinaya ilaç supine pozisyonda uygulanmalıdır. d) Kulağa ilaç uygulamasında baş hiperekstansiyonda tutulur. *e) Göze merhem uygulamasında alt göz kapağı kullanılır. 182.ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi yerel ilaç uygulamalarından birisidir? a) Intramüsküler b) Intradermal c) Subkutan *d)İntravajinal e) İnhalasyon 183.ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi travma oluşumunu önlemek amacı ile uygulanır?. a) Göz temizlenirken iç kantüsten dış kantüse doğru temizlenmelidir. b) Tüpünden çıkarılan ve kullanıldıktan sonra artan ilaç atılmalıdır. **c) İlaçlar göze uygulanırken kornea üzerine damlatılmamalıdır d) İlaç uygulamasından önce eller iyice yıkanmalıdır e) İlaç açıldıktan sonra 15- 30 gün içinde kullanılmalıdır 184.ÜS17:Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? **a) İnhaler iki ilaç uygulanırken önce bronkodilatör, sonra steroid uygulanmalıdır. b) Bukkal yol ilacın dil altına konulmasıdır c) Kulağa uygulanan ilaçlar soğuk uygulanmalıdır d) Rektal ilaç uygulanırken hasta sağ lateral yatırılır. e) Buruna ilaç uygularken hastanın başı yan çevrilmelidir. 185.ÜS18:Aşağıdakilerden hangisi tam kan transfüzyonu endikasyonudur? a-Akut kan kaybı b-Kan değişimi c-Ağır kan kayıplarında d-Trombositopenik hastalarda **e-Hepsi 186.ÜS18: Bir ünite eritrosit süspansiyonu kaç saatte verilmelidir? a-1-2 saat *b-2-3 saat c-3-4 saat d-4-5 saat e- 30 dakika 187.ÜS18:Aşağıdakilerden hangisi yıkanmış eritrosit süspansiyonu endikasyonu değildir? **a- Talasemi, orak hücreli anemi b-Paroksismal noktürnal hemoglobinüri c-Lökosit ve plazma proteinlerine bağlı transfüzyon reaksiyonları d-Transplantasyon yapılacak hastalar e- Otoimmun hemolitik anemiler 188.ÜS18:Aşağıdakilerden hangisi akut transfüzyon reaksiyonu değildir? a-Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu b-Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonu c-Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı d-Allerjik transfüzyon reaksiyonu *e-Enfeksiyon hastalıkları bulaşması 189.ÜS19:Aşağıdakilerden hangisi suyun görevlerinden değildir? A. Kan volümünü sağlamak B. Eklemlerin kayganlığını ve cildin esnekliğini sağlamak C. Besinlerin depolanması sağlamak *D. Vücut sıcaklığını artırmak E. Vücut sıvılarının fiziksel ve kimyasal devamlılığını sağlamak 190.ÜS19:Hangisi ödemin nedenlerinden değildir? A. Kapiller hidrostatik basınçta artıĢ B. Plazma kolloidal osmotik basınçta azalma C. Kapiller permeabilitede artıĢ D. Lenfatik drenajda tıkanıklık *E. Fazla sıvı alımı 191.ÜS19:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hücre dışı sıvının ozmolaritesi arttığı zaman ADH salınır. B. Aldesteron salınımına yol açan en güçlü uyaran Na+ eksikliğidir. C. Troid Hormon renal kan akımını arttırarak idrar atılımını arttırır. **D. Kalsitonin kemiklerde kalsiyum tutulmasını arttırarak plazma kalsiyum düzeyini artırır. E. Parathormon kalsiyum ve fosfat iyonlarının konsantrasyonunun düzenler. 192.ÜS20:Aşağıdakilerden hangisi total parenteral beslenmede kullanılan solüsyonlardan biri değildir? a) Hipertonik dekstroz b) % 10 dekstroz c) Yağ emülsiyonları *d) Laktatlı ringer e) Amino asit içeren sıvılar 193.ÜS20: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Total parenteral besleme gastrointestinal sisteme yerleştirilmiş bir kateter yardımıyla hastanın beslenmesi işlemidir. b) %0.9’luk NaCl total parenteral beslenmede kullanılan bir solüsyondur. *c) Total parenteral beslenme solüsyonunun aniden kesilmesi hipoglisemiye neden olabilir d) Total parenteral beslenme için periferik venler kullanılmalıdır. e) Emboli parenteral beslenme tedavisi esnasında gelişebilecek bir komplikasyondur 194.ÜS20:Aşağıdakilerden hangisi total parenteral beslenme ile ilişkili enfeksiyon gelişimini önlemek amacı ile uygulanan hemşirelik girişimlerinden biri değildir? *a) Solüsyonlar önceden hazırlanmalıdır b) Kateterin giriş alanındaki pansuman cerrahi aseptik teknikle değiştirilmelidir c) Sıvı setleri her 24 saatte bir değiştirilmelidir d) Kateter pansumanı 48 saatte bir değiştirilmelidir. e) Hastaya dokunmadan önce eller yıkanmalıdır 195.ÜS21:Postüral drenaj kimlere uygulanır? *a-Balgam çıkaramayan hastalara b-Kafa içi basıncı artmış hastalara c-Vertebra kırığı olan hastalara d-Ağrısı olan hastalara e-Kanaması olan hastalara 196.ÜS21:Hangisi solunum egzersizinin amacı değildir? a-Sekresyonların atılmasını kolaylaştırmak b-Gaz değişimini hızlandırmak c-Dokuların oksijenleşmesini sağlamak *d-Hastanın harcadığı enerjiyi arttırmak e- Akciğerlerin kapasitesini arttırmak 197.ÜS21:Oksijen tedavisi yapılan hastaya hangisi yapılmaz? a-Uygun pozisyon verilir b-Oksijen nemlendirilir *c-Dudakların kurumasını önlemek için vazelin sürülür d-Kan gazları kontrol edilir e-Oksijen dozu hekim istemine göre ayarlanır 198.ÜS21:Aşağıdakilerden hangisi sekresyonun çıkarılmasına yönelik yapılan bir hemşirelik uygulaması değildir? a) Yeterli hidrasyon ve nemlendirme *b) Oksijen uygulaması c) Postural Drenaj d) Öksürme egzersizleri e) Solunum egzersizleri 199.ÜS21:Aşağıdakilerden hangisi “Aktivite ıntoleransı” tanısının temel etiyolojik nedenidir? *a) Harcanan ve kullanılan oksijen arasındaki dengesizlik b) Sekresyonların atılamaması c) Ağız solunumu yapma d) Etkisiz solunum ve öksürme e) Travma 200.ÜS22:Aşağıdakilerden hangisi mide entübasyonunun endikasyonlarından değildir? a) Zehirli maddeleri nötralize etmek için ilaç yada su vermek b) Kontrast madde vermek c) Midedeki basıncı azaltmak d) Mide kanamasını durdurmak için buzlu su vermek *e) Bağırsak tıkanıklığında kateterle besin vermek 201.ÜS22: Kateterin midede olup olmadığını anlamak için en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Enjektörle hava verip steteskopla dinlemek b) Mide suyu analizi yapma c) Kateteri su dolu bardağa koyup kabarcıkları gözlemek *d) Röntgen çektirmek e) Hepsi 202.ÜS22:Aşağıdakilerden hangisi kateterle besleme sırasında yatak başının yükseltilmesinin gerekçelerinden değildir? *a) Diyarenin önlenmesi b) Kusmanın önlenmesi c) Aspirasyonun önlenmesi d) Reflünün önlenmesi e) Besin akışının kolay sağlanması 203.ÜS23:Camcı macunu rengindeki gaita hangi durumda görülür? a-Hemoroid b-Süt ağırlıklı beslenme c- Dengeli beslenmede *d-Safra kesesi tıkanıklıklarında e-Kalın bağırsak kanserlerinde 204.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi konstipasyon nedeni değildir? *a-Bol lifli gıda almak b-Yetersiz sıvı almak c-Hareketsizlik d-Hamilelik e-Tuvalet ihtiyacını ertelemek 205.ÜS23:Aşağıdaki yakınmalardan hangisi konstipasyon belirtisi değildir? a-Haftada üç defadan daha az defakasyon b-Gaitanın hacmindeki azalma c-Defakasyonda zorlanma *d-Her sabah defekasyonun olmaması e-Laksatif kullanmadan defekasyonun olmaması 206.ÜS23:Aşağıdakilerden solüsyonlardan hangisi lavman uygulamasında kullanıldığında interstisyel aralığa su geçmesine neden olur? a) %0.9’luk serum fizyolojik *b) Musluk suyu c) Hipertonik solüsyonlar d) Yağlı solüsyonlar e) Serum fizyolojikle hazırlanmış sabunlu solüsyonlar 207.ÜS24: Günlük idrar miktarının 400 ml’ nin altında olması aşağıdakilerden hangisidir? *a) Oligüri b) Anüri c) Poliüri d) Disüri e) Pollaküri 208.ÜS24: Aşağıdakilerden hangisi idrar miktarının azalmasına neden olan faktörlerdendir? a) Antidiüretik hormonun azalması b) Kahve, çay, kakao gibi içeceklerin tüketilmesi c) Meyve ve sebzelerin fazla tüketilmesi *d) Diyare, kusma, aşırı terleme e) Hepsi 209.ÜS24:Hastaya gereğinden kalın katater uygulanması aşağıdaki komplikasyonlardan hangisine neden olur? a) Travma b) Üretral darlık c) Ağrı d) Sızıntı *e) Hepsi 210 vz1.) Yetişkinlerde diyostolik kan basıncı değerini korotkof seslerinin hangi fazı belirler? Cevap - 5.Faz 211 vz.2) Nabız Nedir. Cevap – Kalpten pompalanan kanın arter duvarına yaptığı basıncın periferden hissedilmesi 212 Dns1) Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon ve sterilizasyon da uygulanan fiziksel bir yöntem değildir? A) Basınçlı buhar B) Kaynatma C) Kuru Isı **D) Etilen oksit gazı E) Ultraviyole ışınları 213 ÜS25 : Aşağıdakilerden hangisi uyku esnasında hızlı ve tekrar eden göz hareketlerinin olduğu ve rüyaların görüldüğü evredir? Cevap- REM 214 ÜS25: Aşağıdakilerden hangisi uyku ile ilgili hemşirelik tanısıdır? Cevap - Uykusuzluk 215 ÜS25: Aşağıdaki Uyku Bozukluklarının hangisi uykuya dalmada güçlük, uykunun kesintiye uğraması veya uykudan erken uyanma ile karekterizedir? Cevap : İnsomnia 216 -hastahanede güvenli ortamın sağlanmasında temel ilke aşağadakilerden hangisidir? A)Hastanın kendini evinde gibi hisstmesini sağlamak. B)Hastaya güvenlik konusunda öğretim yapmak. C)Hastanın yatak yüksekliğini azaltmak. D)Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek. E)Hastanın risk düzeyini belirlemek 217-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ISI ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERDENDİR? A)BAZAL METABOLİZMA HIZI B)KAS ÇALIŞMASI C)TROİT HORMONLARI D)SEMPATİK SİNİR SİSTEMİNİN UYARILMASI ** E)HEPSİ 218 -KALBİN SOL VENTRİKÜLÜ SİSTOLDE İKEN,İÇİNDEKİ KANIN AORTA YOLUYLA BÜYÜK BİR BASINÇLA ARTER İÇİNDE POMPALANMASI VE BASINCIN EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞMASI AŞAĞID KİLERDEN HANGİSİDİR. A) HİPERTANSİYON B) HİPOTANSİYON C) SİSTOLİK BASINÇ D) DİYASTOLİK BASINÇ E) ORTOSTATİK HİPOTANSİYON.
 •  03-07-2010, 14:11 183014 Cevap 179840

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  Durmuş Ali bey,biyoistatistik ile ilgili soru bankası hazırlamışsınız,50 li sayılardan sonra 90,lara geçiyor arada da sorular var mı?sadece sıralama hatası mı?Ve sorular için tşk

   

 •  04-07-2010, 15:26 183560 Cevap 183014

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  arkadaşlar nasılsınız ders çalışabiliyormusunuz ben sorulara pek bakamıyorum sanırım sadece konuları okuyabileceğim iyice stres yaptım çok tekrar edemicem yetişmicek sanırım ,inş. sorular kolay olur hepimize başarılar
 •  04-07-2010, 17:37 183621 Cevap 183560

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  sadece sorulara güvenmeyin konu sonlarında yanlış cevaplar var örn.tbt 22 konuları mutlaka okuyun
 •  04-07-2010, 20:16 183701 Cevap 183621

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  ya arkadaşlar ben tbt de çok zorlanıyorum 27. haftaya baktımda şimdi anlatılan konuyla sondaki soruların alakası yok sizler nasıl çalışıyosunuz ezber mi yaptınız soruları 
 •  04-07-2010, 23:04 183774 Cevap 183701

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  1.  BİYOİSTATİSTİK
   (Ünite sonu, Deneme ve Vize Soruları)

   1.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir?
   A) Ekonomi, sağlık vb. konulurdaki veri yığınlarıdır.
   B) Bilimsel çalışmaların metodudur.,
   *C) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır
   D) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir.
   E) Eğitim, trafik vb. alanlardaki verilerin özetlenmesidir.

   2.DS2:Aşağıdakilerden hangisi istatistikte en yaygın kullanılan veri grubudur?
   A) Harfler,
   B) Kelimeler
   C) İşaretler
   D) Grafikler
   *E) Rakamlar

   3.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir?
   *A) Pi sayısı
   B) Boy
   C) Ağırlık
   D) Kolesterol
   E) Kan pH değeri

   4.DS1,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişkendir?
   A) Boy uzunluğu
   B) Kan pH değeri
   C) Kan Kolesterol değeri
   D) Kan Ģeker düzeyi.
   *E) Kan grupları (A, B, AB, 0)

   5. DS1,Vize1:Aşağıdakilerden hangisi ölçek (skala) tipi değildir?
   A) Adlandırma
   B) Oran
   C) Derecelendirme
   *D) Tanımlama
   E) Aralık

   6.DS1:Örnekten ölçülen veriler kullanılarak hesaplanan belirleyici değerlerle (ölçülere) ne denir?
   A) Parametre
   *B) İstatistik
   C) Değişken
   D) Oran
   E) Hız

   7.DS1:Kan şeker değeri için değişken tipi aşağıdakilerden hangisidir?
   *A) Sürekli değişken
   B) Kesikli değişken
   C) Kalitatif değişken
   D) Dereceli değişken
   E) Sıralı değişken

   8.DS1,Vize1:“Yağlı yiyeceklerin tüketimi kan kolesterol değerini yükseltir” olayında bağımlı değişken hangisidir?
   A) Yiyecek yağı
   B) Yiyecek hacmi
   *C) Kan kolesterol değeri
   D) Kan hacmi
   E) Yiyecek hacmi

   9.DS1:Bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesi ölçümünün değişken tipi nedir ?
   A) Sürekli değişken
   B) Ara değişken
   C) Kantitatif değişken
   D) Bağımlı değişken
   *E) Kesikli değişken

   10.DS1:Bir çalışmada ölçülen 20,15 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir?
   *A) 20.2
   B) 20
   C) 21
   D) 21.1
   E) 21.5

   11.DS1:Etin kg 20 TL, ekmeğin kg 2 TL ise etin fiyatının ekmeğin fiyatına oranı nedir?
   A) 20
   B) 5
   C) 2
   D) 0.1
   *E) 10

   12.DS1,Vize1:Bir bölge hastanesinde Ocak ayında 40, şubat ayında 10 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki % azalış oranı nedir ?
   A) % 25
   B) % 50
   *C) % 75
   D) % 7.5
   E) %10

   13.DS1,Vize1:Bir frekans tablosunda ikinci sınıftaki veri sayısı 20, toplam veri sayısı 80 ise, bu sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir?
   *A) % 25
   B) % 20
   C) % 33
   D) % 75
   E) Bilinmez

   14.DS1,Vize1:Bir bütünün parçalarını oransal göstermek için çizilen grafik hangisidir?
   A) Sütun grafik
   *B) Bölünmüş daire grafiği
   C) Histogram
   D) Çizgi grafik
   E) Poligon

   15.DS1:Aşağıdaki geometrik şekillere benzeyen hangi tip grafikte eksenlerin boyutu değişirse grafik yanıltıcı olur?
   A) Kare
   B) Daire
   *C) Dikdörtgen
   D) Hepsi
   E) Hiçbiri


   16-20 numaralı soruları aşağıdaki tabloya göre hesaplayınız. Sınıf Veri aralığı Frekans
   5.0 - 7.4 15
   2 7.5 - 7.9 20
   3 8.0 - 8.4 10
   4 8.5 - 9.0 5

   16.DS1: Yukarıdaki tabloda sınıf aralığı nedir?
   A) 0.4
   *B) 0.5
   C) 1
   D) 4
   E) 3

   17.DS1:Yukarıdaki tablodaki 3. sınıfın oransal (nispi) frekansı nedir? (%)
   A) 10
   B) 40
   *C) 20
   D) 25
   E) 50

   18.DS1:Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) frekansı nedir?
   A) 10
   B) 30
   C) 20
   D) 25
   *E) 35

   19.DS1: Yukarıdaki tablo kaç boyutlu bir frekans tablosudur?
   *A) Tek
   B) İki
   C) Üç
   D) Dört
   E) Beş

   20.DS1: Yukarıdaki tablodaki 2. sınıfın eklemeli (yığılımlı) nispi frekansı nedir?
   A) 5
   B) 35
   *C) 70
   D) 50
   E) 20

   21.DS2:İstatistik aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili verileri incelemez.
   a) İstatistik üretim ve tüketimle ilgili verileri incelemez
   b) Sağlık ve eğitimle ilgili verileri incelemez.
   c) Doğum ve ölüm kayıtları ilgili verileri incelemez.
   *d) Sabit nitelikli verileri incelemez
   e) Hepsini incelemez

   22.DS2: Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişken değildir.
   a) İl trafik kodları
   b) Kan grupları (A, B, AB, 0)
   c) Meslek grupları
   *d) Ailelerin aylık geliri
   e) Fertlerin mesleği
   23.DS2,Vize1:Değişkenler Latin alfabesinin hangi grup harfleri ile sembolize edilir.
   a) İlk harfler (a,b.c)
   b) Orta harfler (m,n,o)
   c) Sesli harfler (a,e, i)
   *d) Son harfler (x,y,z)
   e) Hepsi

   24.DS2,ÜS12,Vize2:Populasyondan şansa bağlı olarak çekilen ve populasyonu temsil eden alt gruba ne denir
   a) Ölçü
   *b) Örnek
   c) Ölçek
   d) Ölçmek
   e) Veri

   25.DS2,Vize1:Kan kolesterol değeri için ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir
   a) Adlandırma
   b) Dereceleme
   c) Aralık
   *d) Oran
   e) Sıralama

   26.DS2:Bir çalışmada ölçülen 20,45 sayısının tam sayı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri nedir.
   a) 20,5
   *b) 20
   c) 21
   d) 21,1
   e) 21,5

   27.DS2:Bir okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5 yılda 50 kişiden 200 kişiye ulaşmıştır. Öğrenci sayısındaki yıllık % artış oranı nedir
   a) 6%
   b) 30%
   c) 300%
   d) 100%
   *e) 60%

   28.DS2,Vize1:Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder
   a) 90%
   b) 45%
   c) 50%
   *d) 25
   e) 30

   29.DS2,Vize1:Populasyondan hesaplanan belirleyici değerlere (ölçülere) ne denir.
   a) istatistik
   b) değişken
   c) veri
   d) sayım
   *e) parametre
   30.DS2:Sıraya dizilmiş verilerde merkezdeki verinin değeri hangi istatistik ölçüdür.
   a) Ortalama
   b) Mod
   *c) Medyan
   d) Varyans
   e) Hiçbiri

   31.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir
   *a) 10
   b) 9
   c) 11
   d) 12
   e) 8

   32.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin varyansı (S2 ) nedir
   a) 5
   *b) 3,5
   c) 2
   d) 4
   e) 5,5

   33.DS2:Yi = ( 11, 13, 11, 7, 9, 11, 9, 11, 8) Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir
   *a) 6
   b) 9
   c) 13
   d) 7
   e) 5

   34.DS2:Aşağıdakilerden hangisi örnek varyansı sembolüdür
   a) ơ
   b) s
   *c) S²
   d) Ẋ
   e) r

   35.DS2:Verilerin değişkenliği hakkında bilgi veren ölçülere ne denir
   *a) Dağılış ölçüsü
   b) Örnek ölçüsü
   c) Katsayı ölçüsü
   d) Yer ölçüsü
   e) Konum ölçüsü

   36 Vize1:Biyoloji’ye uygulanan istatistiğin adı nedir?
   a) Sosyometri
   b)Biyolog
   c) Sosyolog
   *d)Biyometri
   e) Ekonometri

   37.Vize1:Sayı doğrusu üzerinde tüm değerleri alabilen değişken tipi hangisidir?
   *a)Sürekli değişken
   b) Kesikli ‘’
   c)Kalitatif ‘’
   d) Dereceli ‘’
   e)Adlandırmalı


   38.Vize1:Verilerin merkezileştiği değerleri belirten, ölçülere ne ad verilir?
   a) Dağılış ölçüsü
   b) Değişim ‘’
   c)Dağılım ‘’
   *d)Yer ‘’
   e)Mod ‘’

   39.Vize1:Veriler içinde en çok tekrarlanan değer hangi istatistik ölçüsüdür?
   a)Ortalama
   *b)Mod
   c)Medyan
   d)Varyans
   e)Değişim genişliği

   40.Vize1:Verilere ait varyansla standart sapma arasındaki bağıntı nedir?
   a)Varyans ile standart sapma arasında bağıntı yoktur.
   b)Varyansı karesi standart sapmaya eşittir
   **c)Standart sapmanın karesi varyansa eşittir.
   d)Varyans standart sapmanın her zaman iki katıdır.
   e)Varyansın yarısı standart sapmaya eşittir.

   41.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
   Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?
   a)9
   b)10
   **c)11
   d)12
   e)14

   42.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
   Yukarıdaki Y değişkeninin medyanı nedir?
   a)10
   b)9
   c)11
   *d)12
   e)9

   43.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
   Yukarıdaki Y değişkeninin Mod değeri nedir?
   a)10
   b)9
   c)11
   *d)12
   e)8

   44.Vize1:Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9)
   Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir?
   *a)6 b)9 c)8 d)5 e)7

   45.Vize1:Popülasyondaki bireylerin incelenen özellik bakımından numaralanmış ve sıralanmış olması halinde en uygun örnekleme metodu hangisidir?
   a)Basit şans örn.
   *b)Sistematik örn.
   c)Tabakalı şans örn.
   d)Küme örn
   e)Hiçbiri


   46.Vize1:Persentil 25 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
   *a) Kartil 1 (çeyrek 1)
   b)Desil 2 (onluk 2)
   c)Mod
   d)Medyan
   e)Ortanca

   47.Vize1:Sıralı verileri 10 eşit parçaya bölen kantil ölçüsüne ne denir?
   a) Kartil (çeyrek)
   *b)Desil (onluk)
   c)Persentil (yüzdelik)
   d)Medyan (ortanca)
   e)Hiçbiri

   48.Vize1:İhtimal (olasılık) değeri 1 veya yüzlük sistemde 100 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
   a) Olayın 100 farklı sonucu vardır.
   *b)Olay kesin gerçekleşir.
   c)Olay yinede gerçekleşmeyebilir.
   d)Olay kesin değildir.
   e)Hepsi doğrudur.

   49.Vize1:Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?
   a)Binom dağılışı
   *b)Normal dağılım
   c)Poisson dağılışı
   d)Kesikli dağılış
   e)Kalitatif dağılış

   50.Vize1:Ortalaması 75 varyansı 25 olan bir not popülasyonunda 85 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir?
   a)1
   b)0
   c)10
   *d)2
   e)5

   51.Vize1:Bir Ticarethane bir ayda 40.* lik giderine karşılık 100.* lik gelir elde edilmiştir. İşletmenin; gelir-gider oranı nedir.
   a)0,4
   b)25
   c)40
   *d)2,5
   e)4

   52.Vize1:Aşağıdakilerden hangisi ortalama sembolüdür?
   *a)X b)s c)s2 d)s e)a

   53.ÜS4:Frekans tablosundaki sınıf sınırları x eksenine ve y eksenine yerleştirilerek çizilen şekle ne ad verilir?
   a.)sütun grafiği
   b.)frekans poligonu
   **c.)histogram
   d.)çizgi grafik
   e.)hepsi

   54.Vize1,Benzeri ÜS2:Bir çalışmada ölçülen 3,6563 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış şekli nedir?
   *<a)> 3,7
   b) 3,6
   c) 3,8
   d) 4,0
   e) 3,5

   55.SÜ1:Şehir plaka numaralarının ölçek tipi hangisidir?
   *a-adlandırma
   b-dereceleme
   c-oran
   d-aralık
   e-hiçbiri

   56.ÜS1:Harf notu (aa,ab,bb,…..,dc,dd,f)ölçümüm ölçek tipi nedir?
   a-adlandırma
   *b-dereceleme
   c-oran
   d-aralık
   e-hiçbiri

   57.ÜS1:Kan şekeri (glikoz)için ağıdaki ölçek ve değişken tipi ikilisinden hangisi doğrudur?
   a-aralık- kesikli
   b-oran –kesikli
   *c-oran-sürekli
   d-derceleme-sürekli
   e-dereceleme –kesikli

   58.ÜS1:‘’eriyiklerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artmaktadır’’ olayında bağımlı değişken hangisidir?
   a-eriyiğin miktarı
   b-eriyiğin hacmi
   c-sıcaklık
   *d-çözünürlük
   e-hepsi

   59.ÜS1:Sağlık çalışanlarının gelir düzeyinin incelendiği bir çalışma istatistiğin hangi kolu ile ilgilidir?
   a-sosyometri
   *b-ekonometri
   c-biyometri
   d-psikometri
   e-hiçbiri

   90.ÜS2:Bir bölgede sulanan toprak alanı 10 yılda 2500 hektardan 4000 hektara çıkmıştır. Sulanan toprak oranındaki yıllık artış oranı nedir?
   *a-%60
   b-%6
   c-%0.6
   d-%50
   e-%56

   91.ÜS2:Yeni trafik kanunu çıkmadan önce bir yılda ülkede 45400 tafik kazası olmuştur. Kanunun uygulandığı yılda ise 25300 kaza olduğu kaydedilmiştir. Buna göre kazalardaki azalış oranı nedir?
   a-%4.43
   b-%45
   *c-%44.3
   d-%443
   e-hiçbiri

   91.ÜS2:ilgilenilen değişkene ait bütün elamanları içine alan gruba ne denir?
   a-örnek
   b-veri
   c-deneme
   d-istatistik
   *e-populasyon

   92:ÜS2:Araştırma ve incelemelerde gözlem, sayım ve ölçüm sonucu elde edilen bilgilere ne denir?
   a-örnek
   *b-veri
   c-deneme
   d-istatistik
   e-parametre

   93.ÜS3:Tam sayı olarak belirlenen (ondalıksız) verilerle hazırlanan bir frekans tablosunda ilk üç sınıfa ait sınıf değerleri 18,21 ve 24 olarak verildiğine göre birinci sınıfın sınıf limitleri(alt ve üst limit)nedir?
   a-18-19
   b-17-20
   c-18-20
   d-17-18
   *e-17-19

   94.ÜS3:Bir frekans tablosunda toplam frekans 200’dür.dördüncü sınıfın frekansı 12,eklemeli frekansı 40,ve beşinci sınıfın eklemeli frekansı 64 ise,dördüncü sınıfın nispi ve eklemeli nispi frekansları (nf ve enf) nedir?
   a-nf =%12 enf=%4o
   *b-nf=%6 enf=%20
   c-nf=%18 enf=%20
   d-nf=%6 enf%40
   e-hiçbiri

   95ÜS3: Polikliniklere göre ayakta tedavi edilen ve yatış yapılan hasta sayılarının değerlendirildiği bir çalışmada bir hastaneye gelen 5000 hastanın 500’ü üroloji polikliniğine gelmiş bunların 2oo adedi üroloji servisine yatış yapmıştır.tüm servislere yatış yapılan hasta sayısı ise 1500’dür.tüm hastalara göre ürolojiye yatış yapan hasta oranı nedir?
   *a-%4
   b-%10
   c-%40
   d-%30
   e-%13.3   96ÜS3:Üçüncü sorudaki verilere göre yatış yapılan hastaların % kaçı ürolojiye yatmıştır?
   a-%4
   b-%40
   c-&10
   d-%3
   *e-%13.3    
 •  
 •  04-07-2010, 23:13 183778 Cevap 183774

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

   

  :Miktarları karşılaştırmak için en yaygın hangi grafik kullanılır?
  *a.)sütun grafiği
  b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  e.)hepsi

  99.ÜS4:Verilerin dağılımını göstermeyen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
  a.)sütun grafiği
  b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  **e.)hepsi

  100.ÜS4:Bir bölgedeki kırmızı et üretiminin %50’si sığırlardan, %30’u koyunlardan ve %20’side diğer hayvanlardan (keçi, manda) karşılanmaktadır. Bölünmüş daire grafiğinde koyunlar, kaç derecelik açı ile temsil edilirler?
  a.)180 b.)72 **c.)108 d.)50 e.)30

  101.ÜS4:Dik koordinat sistemimde x ekseninde sınıf değerleri ve y ekseninde frekanslar arasında çizilen grafik hangisidir?
  a.)sütun grafiği
  **b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  e.)hepsi

  102:üs5:Aşağıdaki değerleri verilen x değişkeninin ortalaması ve medyanı sırasıyla nedir?
  Xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
  a.)9 ve 7
  *b.)12 ve 7
  c.)8 ve 6
  d.)9 ve 6
  e.)11 ve 8

  103.ÜS5:Veriler içinde merkezi değerlerden sapmalı değerler varsa merkezi yer ölçüsü olarak hangi ölçü kullanılır?
  a.)ortalama
  b.)tartılı ortalama
  *c.)medyan
  d.)mod
  e.)geometrik ortalama

  104.ÜS5:Bir seride hangi yer ölçüsü birden fazla olabilir?
  a.) ortalama
  b.)tartılı ortalama
  c.)medyan
  *d.)mod
  e.)geometrik ortalama


  105.ÜS5:Aşağıdaki seride (x değişkeni) ortalama yerine medyan kullanmaya sebep olan değer hangisidir?
  xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
  a.)4 b.)10 c.)5 d.)4 ve 5 *e.)62

  105.ÜS5:Bir çalışmada tansiyon değerleri 4 hastada 15, 3 hastada 16, 10 hastada 19 bu hastaların ta. ortalaması nedir.
  a.)17 b.)16.7 *c.)17.5 d.)18.2 e.)hiçbiri

  106.ÜS6:Bu serideki verilere ait medyan,s2 ve vk ölçüleri sırasıyla nedir?
  xi=( 8,9,10,10,12,11,7,15,10,9,8,12,13,6)
  a.)11,2.45 ve 245
  b.)10,24.5 ve 2.45
  c.)11,3.0 ve 3.0
  d.)12,9.0 ve 30
  *e.)10,6.0 ve 24.5

  107.ÜS6:Bir değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçüyü kullanılır?
  a.)varyans
  b.)standart sapma
  c.)değişim genişliği
  *d.)varyasyon katsayısı
  e.)hepsi

  108.ÜS6:Varyansın karakökü hangi ölçüyü gösterir?
  a.)varyans
  *b.)standart sapma
  c.)değişim genişliği
  d.)varyasyon katsayısı
  e.)hepsi

  109.ÜS74:Bir ayçiçeği varyetesinde şansa bağlı olarak seçilen 6 bitkinin tablodaki dane verimi gram olarak i=(120,110,100,80,90,100) dır. Verilere ait vk değerini hesaplayınız?
  a.)1.41
  *b.)14.14
  c.)22.12
  d.)0.14
  e.)hiçbiri

  110.ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsüdür?
  a.)varyans
  b.)değişim genişliği
  c.)varyasyon katsayısı
  *d.)medyan
  e.)standart sapma

  111.ÜS7:200 verinin sıralı olduğu bir seride 1.çeyrek (q1) değeri kaçıncı verinin değeridir?
  a) 25.veri
  *b) 50. veri
  c)100. veri
  d) 75. veri
  e) bilinmez

  112.ÜS7:200 serilik bir veride 99,100,101 ve 102. sıradaki verilerin değerleri sırasıyla 15,17,23,ve 24'dür. bu verilerin q2 ve medyan değeri nedir?
  a) 17 ve 20
  *b) 20ve 20
  c)17 ve 23
  d)20 ve 23
  e)23 ve 23

  113.ÜS7: Bir veri setinde Y3=3 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
  a)dağılım simetriktir
  *b)dağılım sağa çarpıktır
  c)dağılım sola çarpıktır
  d) dağılım sivridir
  e)dağılım basıktır

  114.ÜS7:Bir veri setinde γ4=-5 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a)dağılım simetriktir
  b)dağılım sağa çarpıktır
  c)dağılım sola çarpıktır
  d) dağılım sivridir
  *e)dağılım basıktır

  115.ÜS7:Bir veri serisinde kaç desil belirlenebilir?
  a)3 b)5 c)7 *d)9 e)4

  116.ÜS8:4 Beyaz, 3 mavi ve 2 sarı bilye bulunan bir torbadan şansa bağlı olarak iki çekiliş yapılmıştır.Çıkan bilyelerden 1.sinin sarı 2.sinin beyaz olma ihtimalini hesaplayınız?(Çekiliş iadesiz).
  A-0,15
  *b-0.11
  C-0.50
  D-0.45
  E-0.98

  117.ÜS8:Bir toplumda A grubu kana sahip olanların nispeti 0.30.B grubu olanların nispeti 0.25,0 grubu olanların nisbeti 0.05 ve AB grubu olanların nipeti 0.40 olarak biliniyor. Bu toplumda herhangi bir bayan ile erkek tesadüfü olarak evleniyor. Bu evlenen şahısların kan gruplarının aynı olma ihtimalini hesaplayınız?
  A-0.55
  B-0.50
  C-0.12
  *d-0.32
  E-Hiçbiri

  118.ÜS8:Bir toplantıya 8 adaydan 3’kişilik bir heyet gönderilecektir. Toplantıya gidecek heyet kaç şekilde tertip edilir?
  *a-56
  B-65
  C-24
  D-42
  E-48

  119.ÜS8:Üç zar birlikte atıldığı zaman gelen yüzlerin toplamının 18’e eşit olması ihtimalini hesaplayınız?
  A-1/36
  B-1/108
  *c-1/216
  D-1/6
  E-1/18  120.ÜS8:10 kişilik bir heyet içinde başkan ve raportör olmak üzere 2 kişi seçilecektir. İstediğiniz iki şahsın seçilme ihtimali nedir?
  *a-1/90
  B-1/56
  C-1/36
  D-0.90
  E-Hiçbiri

  121.ÜS9:İstatistik kaç farklı anlamda kullanılmaktadır?
  Cvp: Üç farklı anlamda kullanılır

  122:ÜS9:Örnek veriler kullanılarak hesaplanan ölçülere ne denir?
  Cvp: İstatistik

  123.ÜS9:Bilimsel çalışmalardaki metod bilimine ne denir?
  Cvp: İstatistik

  124.ÜS9:Ölçüm, sayım, gözlem sonucu elde edilen rakam, şekil, işaret harf, renk vb.değerlerin genel adı nedir?
  Cvp: Veri

  125.ÜS9:Tüm ölçümlerde aynı değere atanan verilere ne ad verilir?
  Cvp: Sabit

  126.ÜS9:Farklı çokluklara atanan verilere ne ad verilir?
  Cvp: Değişken

  127.ÜS9:Ölçekleri en gelişmişten en zayıfa doğru sıralayınız?
  Cvp: Oran-Aralık-Dereceleme-Adlandırma

  128.ÜS9:Biyolojiye uygulanan istatistiğe ne denir ve kelimedeki hangi yapı istatistiğe işaret eder?
  Cvp: Biyoistatistik ve Biyometri Metri sözcüğü işaret eder

  129.ÜS9:Veri yığınlarını özetleyerek, kolay anlaşılır sonuçlar çıkarmayı sağlayan istatistik koluna ne denir?
  Cvp: Deskriptif veya tanımlayıcı istatistik

  130.ÜS9:12,258 rakamının tam sayıya, tek ve iki ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekilleri sırasıyla nedir?
  Cvp: 12 - 12.3 - 12.26

  131.ÜS9:24oo tl gelir 3ooo tl gideri olan bir ailenein gider karşılama oranı yüzde olarak nedir?
  Cvp: %80 24oo/3000 X 1oo=%80

  132.ÜS9:Aylık 6oooo tl ihracat yapan bir işletme takip eden ayda 45ooo tl ihracat yapmıştır. Bu işletmenin ihracatındaki azalış oranı % olarak nedir?
  Cvp:%25 (45ooo-6oooo)/6oooo X 1oo =%25

  133.ÜS9:Bir matris tabloda satırlara cinsiyetler (bay, bayan) ve sütunlara kan grupları (A,B,AB,O) yerleştirilerek fertlerin bu değerlerine göre adet olarak dağılımını gösteren tablonun adı nedir?
  Cvp:İki boyutlu frekans tablosu

  134.ÜS9Kesikli veya kategorilere ayrılmış sürekli bir değişkenin sınıflarına ait fert sayılarını (frekans) veya % frekans değerlerini gösteren tabloya ne denir?
  Cvp: Tek boyutlu frekans tablosu

  135.ÜS9:Sürekli değişkenler kategorize edildiğinde (sınıflandırıldığında) verilerin dağılımını göstermek için hangi tür grafikler çizilir?
  Cvp: Histogram veya poligon

  136.ÜS9:Bölünmüş daire grafiğinde bütünün %1 inin açı değeri nedir?
  Cvp: 3.6

  137ÜS9:Sınıfların miktar ve değerlerini karşılaştırmak , mukayese etmek için hangi grafik çizilir?
  Cvp: Sütun grafik

  138.ÜS9:Tabanı dar ikizkenar üçgen şeklindeki bir nüfus piramidinde nüfusun yapısı nasıldır?
  Cvp: Düşük nüfus artışı ve yaşlı nüfus

  139.ÜS9:Sınıf sınırları ve frekanslar arasında çizilen grafiğe ne denir?
  Cvp: Histogram

  140.ÜS9:Bir bütünün kısımlarını oransal olarak göstermek için çizilen grafik nedir?
  Cvp: Bölünmüş daire grafiği

  141.ÜS9:İhtimal değeri hangi değerler arasındadır?
  Cvp:0 ve 1

  142.ÜS9:İhtimal istatistikte niçin önemlidir?
  Cvp:Çünkü istatistik ihtimal değeri 0 dan büyük 1 den küçük olayları inceler.

  143.ÜS9:En yaygın yer ölçüleri hangileridir?
  Cvp: Ortalama, medyan ve mod

  144.ÜS9:Ortalama çeşitlerini sayınız
  Cvp: Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli ortalamalar

  145.ÜS9:Aynı veri setinden hesaplanan Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamanın sıralaması nasıldır?
  Cvp: Aritmetik> Geometrik < Harmonik

  146.ÜS9:Öğrencilerin başarı not ortalamasını, haftalık ders saati dikkate alınarak hesaplanan ortalamanın adı nedir?
  Cvp:Tartılı ortalama veya Ağırlıklı ortalama

  147.ÜS9:Bu verileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız? Veriler {1o,15,15,12,13} şeklinde ölçülmüştür. Bu veri setinin ortalaması nedir?
  Cvp:13 10+15+15+12+13=65 65/5=13

  148.ÜS9:Yukarıdaki veri setinin mod ve medyan değeri nedir?
  Cvp:Mod:15 (en çok tekrar edilen) Medyan:13 (1o,12,13,15,15)
  (n+1)/2. Değer
  (5+1)/2=3. Değer 13

  149.ÜS9:Yukarıda veri setinin varyansını (S2) hesaplayın?
  Cvp:4.5

  150.ÜS9:Yukarıda verinin değişim genişliğini hesaplayın?
  Cvp:5 max. Dğr- min. Dğr=15-10=5


  151.ÜS9:S (standart sapma) değerini hesaplayın?
  Cvp:2.12 S=karekök S2 idi S2=4.5 (29. Soruda) S=karekök 4.5=2.12

  152.ÜS9:%VK(varyasyon katsayısı) hesaplayın?
  Cvp:%16.3 VK=S/Xtoplam X 1oo= 2.12/13 x 1oo =16.3

  153.ÜS9:Bir veri setinde kaç çeyrek değer hesaplanır ve nelerdir?
  Cvp: 3 değer hesaplanır bunlar çeyrek 1, çeyrek 2, çeyrek 3

  154.ÜS9:Bir veri setinde kaç onluk değer hesaplanır ve onluk hesaplanan veriler kaç kısma ayrılır?
  Cvp:9 değer hesaplanır. on kısıma ayrılır

  155.ÜS9:Medyan hangi kantil ölçülerine eşittir?
  Cvp:Çeyrek 2, Desil 5, Persentil 50

  156.ÜS9:Persentil 2.5 ve 97.5 ölçülerinin önemi nedir?
  Cvp:Tanımlayıcı istatistik olarak referans aralığı değerleridirler.

  157.ÜS10:Bir televizyon firması tarafından üretilen televizyonların %2 sinin bozuk olduğu bilinmektedir.100 televizyonluk bir örnekte ikiden fazla televizyonun bozuk olma ihtimali nedir?
  a-P(x›2)=0.722
  b- P(x›2)=0.005
  c- P(x›2)=0.040
  d- P(x›2)=0.532
  *e- P(x›2)=0.323

  158.ÜS10:Ortalaması varyansına eşit olan dağılış hangisidir?
  a-binom dağılış
  b-negatif binom dağılış
  c-hipergeometrik dağılış
  *d-poisson dağılış
  e-böyle bir dağılış yoktur

  159.ÜS10:Bir şehirde 5 ambulans vardır. Herhangi bir zamanda bu ambulanslardan birinin servise çıkmaya hazır olma ihtimali 0.80’dir.Ambulanslar birbirinden bağımsız hareket etmektedirler. Herhangi bir ihtiyaç anında 5 ambulansında servise hazır olma ihtimali nedir?
  a-P(x=5)=0.3177
  b- P(x=5)=0.9012
  c- P(x=5)=0.3451
  d- P(x=2)=0.1808
  *e- P(x=5)=0.5000

  160ÜS10:Bir ameliyathanede anestezi uygulaması sonuçları ‘’doğru’’ ve ‘’hatalı’’ olarak değerlendirildiğinde bu veriler için aşağıdaki hangi dağılış tipi ve populasyon dağılışı ikilisi doğrudur?
  a-sürekli ve binom
  b-kesikli ve binom
  *c-kesikli poisson
  c-sürekli poisson
  d-kesikli negatif binom
 •  
  •  161.ÜS10:Bir hastalığa yakalana kişilerin iyileşme ihtimali %30 olarak biliniyor. Aynı şartlarda bu hastalığa yakalanan 5 kişiden en az ikisinin ölmesi ihtimalini hesaplayınız?
   a-P=0.70
   b-P=0.15
   c-P=0.03
   *d-P=0.97
   e-hesaplanamaz

   162.ÜS11:Aşağıdaki olaylardan hangisi normal dağılışla incelenmez?
   A) Hastaların kolesterol değerleri
   B) Öğrencilerin notları
   *C ) 20 bebeğin cinsiyet (Erkek-Kız) dağılımı
   D) 50 bebeğin doğum ağırlığı
   E) 40 Öğrencinin boy uzunluğu

   163.ÜS11: Standart normal Z dağılışının varyansı nedir
   A) Özelliğe göre değişir.
   *B) Her zaman 1 dir
   C) Her zaman 0 dır.
   D) Ölçümlere bağlıdır
   E) Bilinmez

   164.ÜS11:Öğrencilerin bir dersten aldığı notların ortalaması 65’standart sapması 5 ise, bu sınıfta 75 not olan bir öğrencinin standart Z puanı nedir?
   A) 1
   B) 1.5
   C) 1.64
   *D) 2
   E) 10

   165.ÜS11: Standart Z dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
   A) Sağa çarpıktır
   B) Açık U şeklindedir
   *C) Simetriktir
   D) Sola çarpıktır
   E) Belirli bir şekli yoktur
   166.ÜS11:Bir istatistik sınavında yüzlük sistemdeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir. Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu kaçtır.
   *A) 82
   B) 71
   C) 136
   D) 95
   E) 58

   167.ÜS12:Veriler doğal olarak sıralı ise hangi tip örnekleme kullanılır.
   A) Basit şans örneklemesi
   *B) Sistematik örnekleme
   C) Tabakalı örnekleme
   D) Küme örneklemesi
   E) Amaçlı örnekleme

   168.ÜS12:Fen ve sağlık bilimlerinde daha çok hangi örnekleme planı kullanılır.
   A) Amaçlı örnekleme
   B) Populasyon örneklemesi
   *C) Şansa bağlı örnekleme
   D) Küme örneklemesi
   E) Hepsi

   168.ÜS12:Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin gerekçesi değildir
   A) Maliyet
   B) Zaman
   C) Emek
   D) Doğru Bilgi
   *E) Öncelik

   169.ÜS12:Populasyonda varyasyon büyük ise örnekteki fert sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
   *A) Örnek büyür
   B) Örnek küçülür
   C) Örnek etkilenmez
   D) Ölçek değişir
   E) Ölçek değişmez

   170.ÜS13: Varyans (S2 veya 2) büyüdükçe örnek büyüklüğü nasıl değişir.
   A) Azalır
   *B) Artar
   C) Değişmez
   D) Bu değişim varyansa bağlı değildir
   E) Örnek küçülür

   171.Üs13: Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez
   A) Varyans
   B) Standart sapma
   C) Alfa hata değeri
   D) Sapma (d) değeri
   *E) Hiçbiri

   172.ÜS13:Oran için yapılacak çalışmalar ile ortalama için yapılacak çalışmalar örnek hacmi (büyüklüğü) bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
   A) Örnek hacmi ortalama ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
   *B) Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
   C) Çalışmanın oran veya ortalama olması örnek büyüklüğünü etkilemez
   D) Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha küçüktür.
   E) Bu ifadelerin hepsi yanlıştır.

   173.ÜS13:Örnek büyüklüğü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak hususlardan biri değildir.
   A) Varyasyon
   B) Maliyet
   C) Güvenirlik
   D) Hata düzeyi
   *E) Hiçbiri

   174ÜS14:İhtimal hangi değerler arasında yer alır.
   CEVAP : 0 ve 1

   175.ÜS14:Bir olayın ihtimal değeri 1 ise bu olay için hangi yorum yapılar.
   CEVAP: Olayın gerçekleşmesi kesindir.


   176.ÜS14:İstatistik biliminde ihtimal kavramı niçin önemlidir.
   CEVAP: İhtimal belirsizliğin ölçüsüdür. İstatistiğin konusu belisiz (ihtimalli) olayları incelemektir.

   176.ÜS14:Bir ülkede RH + kan grubu oranı %80 RH- Kan gurubu oranı %20 ise bu ülkede evlenen iki çiftin aynı kan gurubunda olması ihtimali nedir.
   CEVAP: P[(RH+) x (RH+)] + P[(RH-) x (RH-)] olduğundan (0.8 x 0.8) + (0.2+0.2)= 0.68 dir. Yani P[(RH+bay ve (RH+bayan )] veya P[(RH-bay ve RH-bayan] olması ihtimalidir. İhtimal hesaplama da (ve) ifadesi çarpım (veya) ifadesi toplam olarak fonksiyon görür.

   177.ÜS14:Kesikli değişkenlerin teorik populasyon dağılışlarının genel adı nedir
   CEVAP: Kesikli populasyon dağılışları

   178.ÜS14:Sürekli değişkenlerin teorik populasyon dağılışlarının genel adı nedir
   CEVAP: Sürekli populasyon dağılışları

   179.ÜS14:Üç adet kesikli populasyon dağılışı adı yazınız
   CEVAP: Binom dağılışı, Poisson dağılışı ve Multinom dağılış

   180.ÜS14:Normal dağılımın diğer adları nedir
   CEVAP: GAUSS dağılışı, ÇAN eğrisi, Gauss-Laplace dağılışı

   181.ÜS14:Standart normal dağılış Z değeri hangi formülle hesaplanır
   CEVAP z =x
   Formülde; x: ferdin (ünitenin) değeri, μ: populasyon ortalaması, σ: populasyona ait standart sapmadır.

   182.ÜS14:Ortalaması 68 varyansı 36 olan bir beden ağırlığı populasyonunda 80 kg ağırlığındaki bir kişinin standart z (ağırlığı) değeri nedir?
   CEVAP z =x formülünden z =
   6
   80 68
   =2 dir.
   Formülde x= 80, μ=68 ve σ= 6 (varyans değeri 36’nın karekökü= 6) alındığına dikkat ediniz.

   183.ÜS14:Ortalaması 68 varyansı 36 olan bir beden ağırlığı populasyonunda z değeri 2.5 olan bir kişinin gerçek beden ağırlığı nedir nedir?
   CEVAP z = x formülünden 2.5 = 6 x 68 = 68+(2.5x6)= 83 tür..
   Formülde z=2.5, μ=68 ve σ= 6 (varyans değeri 36’nın karekökü= 6) alındığına ve çözümde X’in hesaplandığına dikkat ediniz.

   184.ÜS14:Normal dağılıştan türetilen diğer dağılışlar hangileridir.
   CEVAP: t dağılışı, F dağılışı, X2 Dağılışı

   185.ÜS14: Standart normal Z dağılışının ortalaması ve varyansı sırasıyla nedir.
   CEVAP: Ortalaması =0 ve varyansı = 1 dir.

   185.ÜS14: Ortalaması 148 varyansı 234 olan bir kolesterol veri grubunda tüm verilere z dönüşümü uygulanırsa z değerlerinin ortalaması ve varyansı sırasıyla ne olur?
   CEVAP : Ortalama = 0 ve varyans = 1 olur.

   186.ÜS124:Fen ve sağlık bilimlerinde yaygın kullanılan örnekleme metotlarının genel adı nedir
   CEVAP: Şansa bağlı örnekleme

   187.ÜS14:Amaçlı örnekleme yaklaşımı hangi bilim alanında daha çok kullanılır.
   CEVAP: Sosyal bilimler.

   188.ÜS14:Ölçüm, belirleme yapılan ferdin (birimin) içinde bulunduğu grubun tüm fertlerinin örneğe alındığı örnekleme metodunun adı nedir?
   CEVAP: Küme Örneklemesi Metodu

   189.ÜS14:Populasyonun homojen ve Ölçüm, belirleme yapılan fertlerin (birimlerin) tabi (doğal) sıralı olması durumunda hangi örnekleme metodu uygulanır?
   CEVAP: Sistematik Örnekleme Metodu

   190.ÜS14: Bilimsel çalışmalara esas olacak örnekleme planlarının temel özelliği nedir.
   CEVAP: Örneklemenin şansa bağlı yapılmasıdır.

   191.ÜS14:Örnek hacmini etkileyen en önemli üç unsur nelerdir?
   CEVAP: 1-Poplasyondaki varyasyon 2) Bilimsel hata (α) düzeyi 3) Sapma (d) büyüklüğü

   192.ÜS14,Vize2:Örnek hacmini etkileyen sapma (d) nedir?
   CEVAP: Populasyun ortalaması ile tahminlenecek örnek ortalaması arasında öngörülen farktır (μ- x ).

   193.ÜS14: d =(μ- x ) değeri büyüdükçe örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Azalır

   194.ÜS14: Populasyondaki varyasyon büyük ise örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Örnek hacmi büyük olur

   195.ÜS14: Bilimsel hata düzeyi (α) küçüldükçe örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Örnek hacmi artar.

   196.ÜS14:Hem Ortalama hem de oran tahmini yapılacak bir çalışmada örnek büyüklüğü hangi ölçüye (ortalama veya oran) göre belirlenir Niçin?
   CEVAP: Oran ölçüsü esas alınır. Çünkü oran daha büyük örnek hacmi gerektirir.

   197.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir
   A) Ağırlık ölçümleri
   B) Kan grubu ölçümleri
   C) Kolesterol ölçümleri
   *D) Daireler için Pi sayısı ölçümü
   E) Başarı derecesi ölçümleri

   198.ÜS15,Vize2:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
   A) Her değişken veridir.
   *B) Her veri değişkendir.
   C) Semboller veri olabilir.
   D) Rakamlar veri olabilir
   E) Rakamsal veriler daha güvenilirdir.

   199.ÜS15: En güvenilir veriler hangi metotla elde edilir.
   A) Sayım metodu
   B) Kayıt metodu
   C) Tam sayım metodu
   D) Anket metodu
   *E) Araştırma metodu

   200.ÜS15,Vize2:Genel nüfus sayımı nasıl bir veri toplama metodudur.
   A) Anket
   B) Özel sayım
   *C) Tam sayım
   D) Örnek sayım
   E) Eksik sayım   201.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisi veri toplama için yanlıştır.
   A) Veriler en az maliyetle elde edilmelidir..
   B) Veriler güvenilir olmalıdır.
   C) Verilerin doğruluk derecesi yüksek olmalıdır.
   *D) Veriler için maliyet hesabı yapılmamalıdır
   E) Veriler kısa sürede elde edilmelidir.

   202ÜS16: Zamana göre araştırmada “Ne oldu” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   a)İleriye Yönelik
   *b)Geriye yönelik
   c)anket
   d)Kesitsel
   e)Sayım

   203ÜS16:Aşağıdakilerden hangisi yere göre araştırma sınıfıdır?
   a)Anket araştırması
   b)Geriye dönük
   c)Anket
   d)Kesitsel
   *e)Laboratuar Araştırmaları

   204.ÜS16,Vize2:Zamana göre araştırmalarda “ne olacak” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   *a) İleriye yönelik
   b) Geriye yönelik
   c) Anket
   d) Kesitsel
   e) Sayım

   205.ÜS16,Vize2:Soru formu hazırlanarak yürütülen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Kesitsel araştırmalar
   B) Deneysel araştırmalar
   C) Laboratuar araştırmaları
   D) İleriye yönelik araştırmalar
   *E) Anket araştırmaları

   206.ÜS16,Vize2:Deneklerin geçmiş bilgileri aşağıdaki hangi araştırma tipinde sorgulanır?
   a) Kesitsel
   *b) Geriye dönük
   c) Laboratuar
   d) Deneysel araştırmalar
   e) İleriye yönelik

   207.Vize2:Zamana göre araştırmalarda “ne oluyor” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   a) İleriye yönelik
   b) Geriye dönük
   c) Anket
   *d) Kesitsel
   e) Sayım

   208.ÜS17,Vize2:Kontrol grubu esas alındığında, başka bir araştırmanın sonuçlarını kullanan araştırma düzeni aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   B)Kendine kontrollü araştırma düzeni
   *C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   209.ÜS17: Aynı deneğin iki eş parçasından (Sağ taraf, sol taraf gibi) veri ölçümünü esas alan çalışma düzeni aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   210.ÜS17:Kontrol grubu esas alınarak yürütülen çalışmalarda veriler nereden elde edilir.
   A) Popülâsyondan
   B) Sahadan
   C) Başka araştırmalardan
   D) Laboratuvarlardan
   *E) Örnek grup veya gruplardan

   211.ÜS17,Vize2:Ön test son test grupları oluşan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   212.ÜS17:Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Eşit sayıda olmalıdır
   B) Deney grubu daha büyük olmalıdır
   C) Kontrol grubu daha büyük olmalıdır
   *D) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir.
   E) Deney grubu en az 30 kişi fazla olmalıdır.

   213.ÜS18: Testin yönünü hangi hipotez belirler?
   A) Temel hipotez
   B) Ho hipotezi
   *C) Karşıt hipotez (H1)
   D) Ho ve H1 birlikte belirler
   E) Kesin hipotez

   214.ÜS18:Örnek veriler kullanıldığında iki ortalama farkı hangi dağılış ile test edilir?
   A) F dağılışı
   B) Z dağılışı
   C) X2 dağılışı
   *D) t dağılışı
   E) Hepsi olabilir.

   215.ÜS18:İşaret (asteriks) olarak iki yıldız (**) kullanıldığında istatistik önemliliğin düzeyi nedir?
   *A) % 1
   B) %2
   C) %5
   D) %20
   E) %2.5

   216.ÜS18:“Kan şeker düzeyinin ortalama değeri kadın ve erkeklerde farksızdır” Ho hipotezinin tek yönlü karşıt hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Kan şeker düzeyinin ortalaması bilinmez
   B) Kan şeker düzeyine cinsiyet etki etmez.
   *C) Kan şeker düzeyi kadın ve erkeklerde farklıdır.
   D) Her iki grupta kan analizi yapmak gerekir.
   E) Bu soru için karşıt hipotez kurulmaz

   217.ÜS18: Karşıt hipotez H1: µ≠µ0 olarak kurulmuş ise testin yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A) Tek yönlü sağ kuyruk testi
   B) Tek yönlü sol kuyruk testi
   C) Testin yönü belirsiz
   *D) Çift (iki) yönlü kuyruk test.
   E) Hepsi doğru

   218.ÜS19: Z dağılışının sağ tarafındaki %10 luk kısmın kritik(sınır) z değeri nedir.
   A) 1.45
   B) 0.40
   C) 1.28
   D) 1.64
   E) Hiçbiri

   218.ÜS19,Vize2:1.96 standart z değerinin sağ tarafındaki alan % olarak kaçtır.
   A) %5
   B) %10
   C)%15
   *D)%2.5
   E)%1
   219.ÜS19:Aşağıdaki dağılışlardan hangisi sağa çarpıktır (sağa uzun kuyrukludur).
   *A) X2
   B) t
   C) Z
   D) hepsi
   E) hiçbiri

   219.ÜS19: t tablosunda 15 serbestlik derecesinde sağ tarafta %2.5 (0.025) lik alanı sınırlayan kritik t değeri nedir.
   A) 0.691
   B) 2.145
   C) 1.761
   D) 2.947
   *E) 2.131

   220.Vize2: t tablosunda 10 serbestlik derecesinde tablonun sağ tarafındaki %2.5 lik bölgeyi sınırlayan kritik tablo değeri nedir?
   *A-2.228
   b-1.812
   c-1.372
   D- 0.7
   E-2.764

   221.ÜS19: X2 tablosunda 4 serbestlik derecesinde dağılışın sağ tarafında % 5lik alanın sınırlayan kritik değer nedir.
   *A) 9.488
   B) 5.991
   C) 3.841
   D) 14.860
   E) Bilinmez   222.ÜS20:Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir.
   A) Bir oran testi
   B) Eşleme testi
   *C) İki oran farkı testi
   D) Bir ortalama testi
   E) Hepsi olabilir.

   223.ÜS20: Araştırma 1 verilerinin analizi için testin yönü nedir
   A) Yönü bilinmez
   B) Çok yönlü test
   C) Sağ taraf tek yönlü test
   D) Sol taraf tek yönlü test
   *E) İki yönlü test

   224.ÜS20:Araştırma 1 verileri için iki yöntemin komplikasyon görülme oranlarının % farkı nedir
   A) % 3
   B) % 20
   C) % 5
   *D) % 2
   E) % 6

   225.ÜS20: Araştırma 1 verilerinin analizi için kritik cetvel (tablo) değeri nedir)
   A) 1.64
   B) 1.28
   C) 2.33
   *D) 1.96
   E) 2.57

   226.ÜS20: Test istatistiği (HD) ve testin sonucu nedir
   A) 0.02 Ho Kabul
   B) 0.026 Ho Kabul
   *C) 0.74 Ho Kabul
   D) 0.74 Ho Ret H1 Kabul
   E) 1.96 Ho Ret

   227.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir?
   A) Grup karşılaştırması
   B) Oran testi
   C) İki oran testi
   D) Bir ortalama testi
   *E) Eşleme testi

   228.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için testin yönü nedir?
   A) İki yönlü test
   B) Çok yönlü test
   C) Sağ taraf tek yönlü test
   *D) Sol taraf tek yönlü test
   E) Yönü bilinmez

   229.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için test istatistiği nedir?
   A) 1.2
   B) 1.44
   *C) -3.75
   D) 4.5
   E) 6

   230ÜS21:Araştırma 1 verilerinin analizi için kritik cetvel (tablo) değeri nedir?
   A) 1.708
   B) 1.714
   C) 2.064
   *D) 1.711
   E) 2.797

   231.ÜS21: Bu hipotezin sonucu nedir?
   A) Ho Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde artmıştır
   B) H1 Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde artmıştır
   C) Ho kabul; Kan şeker düzeyi değişmemiştir
   *D) Ho Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde azalmıştır
   E) Bilinmez

   232.ÜS22: Ki kare dağılışının şekli nasıldır
   A) Simetrik
   B) Sivri
   C) Basık
   D) Sola çarpık
   *E) Sağa çarpık

   233.ÜS22:İnsanlarda kan gruplarının (A, B, Ab ve O) bay ve bayanlara dağılımının farklı olup olmadığını (cinsiyete bağımlılığını) incelemek isteyen bir araştırıcı hangi Ki-Kare testini uygular
   A) Tek boyutlu tablolar için bilinen oranlara uyum analizi
   *B) İki boyutlu tablolarda Ki-Kare bağımsızlık testi
   C) Ki- Kare Üniform dağılım testi
   D) Ki- Kare Binom dağılımına uyum testi
   E) Ki- Kare Normal dağılıma testi

   234.ÜS22: Koordinat sistemi dört alana sahiptir Bunlar (- -, + -, - + ve + + bölgeleridir. Ki kare dağılışı koordinat sisteminin hangi bölgesinde bulunur.
   A) - - bölgesi
   B) + - bölgesi
   C) - + bölgesi
   *D) + + bölgesi
   E) Hepsi olabilir

   235.ÜS22 Dört hücreli tablolarda, veriler sınırlı ise, hangi Ki- Kare testi uygulanır.
   *A) Fisher Exact test
   B) Mc Nemar testi
   C) Binom testi
   D) Normallik testi
   E) Üniform dağılım testi

   236.ÜS22: Bir iş yerinde iş kazalarının haftanın 5 mesai gününe dağılımının eşit olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bir yıllık sürede iş kazalarının Pazartesi gününden Cuma gününe kadar günlere dağılımı bir tabloda özetlenmiştir Uygun Ki-kare testi aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Fisher Exact test
   B) Mc Nemar testi
   C) Binom testi
   D) Normallik testi
   *E) Üniform dağılım testi
   237.ÜS23:Kan kolesterol düzeyindeki 1 mg/dl artışın damar cidarındaki birim kalınlık hangi ilişki analizi ile belirlenir.
   A) Korelasyon
   B) Çarpımlı Moment katsayısı
   *C) Regresyon
   D) Ki-Kare analizi
   E) Hiçbiri

   238.ÜS23: Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı (r )olamaz
   A) 1 B) -1 C) 0.5 D) 0.7 *E) 2

   239.ÜS23: İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= 0.65 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) negatif yüksek ilişki
   B) pozitif yüksek ilişki
   C) negatif zayıf ilişki
   *D) pozitif iyi derece ilişki
   E) ilişki yok

   240.ÜS23: İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= -0.35 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) pozitif yüksek ilişki
   B) negatif zayıf ilişki
   *C) negatif orta ilişki
   D) negatif iyi derece ilişki
   E) ilişki yok

   241.ÜS23: Sürekli değişkenlerde Sebep-sonuç ilişkisi hangi ilişki analizi ile belirlenir.
   A) X2 analizi
   B) Oran analizi
   C) Korelasyon
   *D) Regresyon
   E) Bilinmez

   242.ÜS24:Nüfus kelimesinin eş anlamlısı veya karşılığı aşağıdakilerden hangisidir
   A) Şahıslar
   B) Fertler
   C) Kişiler
   *D) Demografi
   E) Denekler

   243.ÜS24: Tabanı geniş eşkenar üçgen şeklindeki bir nüfus piramidi için nüfus ve gelişmişlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Azalan nüfus
   *B) Hızlı nüfus artışı
   C) Gelişmiş ülke
   D) Yaşlı nüfus
   E) Gelişmekte olan ülke

   244.ÜS24: Tabanı dar topaç şeklinde bir nüfus piramidi için nüfus ve gelişmişlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Azalan nüfus, gelişmiş ülke
   B) Hızlı nüfus artışı
   C) Geri kalmış ülke
   D) Yaşlı nüfus
   E) Gelişmekte olan ülke

   245.ÜS24:Nüfusun bulunduğu adreste sayılmasına ne denir
   A) De fakto
   B) Yıl ortası nüfus
   C) Orta nüfus
   *D) De juro
   E) Dengeli nüfus

   246.ÜS24: Bir bölgede 12000 bay ve 12800 bayan nüfus sayılmıştır. Yaklaşık cinsiyet oranı nedir?
   A) 107
   B) 7
   C) 6
   D) 48
   *E) 94

   247.ÜS24: Bir ilçede bir yılda 500 trafik kazası kaydedilmiş ve bunların 20 tanesi ölümlü kaza olarak kaydedilmiştir. Bu ilçede ölümlü kaza oranı % olarak nedir.
   *A) 4
   B) 20
   C) 6
   D) 0.4
   E) 40

   248.Vize2: Populasyon sınırlı ve fertler tabi (doğal) olarak sıralı ise hangi örnekleme planı uygulanır?
   a Basit şans örneklemesi
   *b)Sistematik örnekleme
   c)Tabakalı örnekleme
   d)Küme örneklemesi
   e)Amaçlı örnekleme

   249.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez?
   a)Varyans
   b)Standart sapma
   c)Alfa hata değeri
   d)Sapma (d) değeri
   *e)Ortalama büyüklüğü

   250.Vize2:Örnek büyüklüğünü tahmin ederken, kabul edilen bilimsel hata düzeyi (a) %1den %5e değiştiğinde örnek hacmi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a)Örnek hacmi %5 hata düzeyinde daha büyüktür
   b)Örnek hacmi % 4 oranında artar
   c)Örnek hacmi % 4 oranında azalır
   *d)Örnek hacmi % 5 hata düzeyinde daha küçüktür
   e)Örnek hacmi değişmez


   251.Vize2:İstatistik alanında veri kavramı, sanayide kullanılan aşağıdaki kavramla eşleştirilebilir?
   a)Fabrika
   b)Makine
   *c)Hammadde
   d)Bilgi
   e)Ürün
   252.Vize2:Adrese dayalı nüfusun tespiti hangi grup veri toplama metodudur?
   *a)Sayım
   b)İstatistik
   c)Anket
   d)Araştırma
   e)Örnek

   253.Vize2: Biyoistatistik dersinden öğrencilerin not ortalamasının 75 olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırıcı temel hipotezi (Ho) nasıl kurar?
   *a) Ho: m=75
   b) Ho: m¹75
   c) Ho: m>75
   d) Ho: m<75
   e) Ho: m>76

   254.Vize2: Bir hipotez testinde ‘’ Bayanlarda kan glikoz düzeyi 100mg/dl değerinden yüksek olup olmadığı %95 güvenle test edilecektir. Bu testte ret bölgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a) sağ uçta %2,5
   b) sol uçta %5
   c) sol uçta %2,5
   *d) sağ uçta %5
   e) her iki uçta %2,5

   255.Vize2: z tablosunda 2.33 kritk tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı %kaçtır?
   A-%1.5
   B-%10
   C-%2.5
   D-%5
   *E-%1

   256.Vize2:iki ortalama farkının hipotez testinin yapıldığı bir çalışmada T dağılımı test istatistiği th=4.37, ve tablo değeri tc=2.021 olarak belirlenmiştir. Bu hipotez testi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A-H1 ret edilir
   B-Ho kabul edilir
   C-Ho ve H1 belirsizdir
   D-Ho kabul,H 1 Ret edilir
   *E-Ho ret , H 1 kabul edilir

   257.Vize2:örnek verilerin seçildiği veri kümesinin adı nedir?
   A-örnek
   B-amaç
   *C- popülasyon
   D- Grup
   E- şans

   258.Vize2:-popülasyondaki fertler bir örnek ( homojen )ise hangi örnekleme planı uygulanır?
   A-tabakalı örnekleme
   B- küme örneklemesi
   C-sistematik örnekleme
   *D-basit şans örneklemesi
   E-amaçlı örnekleme
   259.Vize2:bir hipotez testinde ret bölgesinin kritik tablo değerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
   *A-a (alfa) hatası ve karşıt hipotez
   B- B(BETA)hatası
   c- karşıt (alternatif) hipotez
   D- temel hipotez
   e-Ho ve H1 birlikte

   260.Vize2:örnek büyüklüğünün yeterli olduğu değişkenin dağılışının normal dağılıma uygun olduğu bir çalışmada gebe kadınlarda kan şekeri düzeyinin ortalamasının sağlıklı insanlardaki kan şekeri ortalama değeri95mg/dl değerinden farklı olup olmadığını karşılaştırır?
   A-eşleme testi
   B- Bir oran testi
   c-Grup karşılaştırması testi
   *D-tek ortalamanın hipotez testi
   E-İki oran farkının hipotez testi

   261.Vize2:oranla ilgili hipotez testinde hangi dağılış kullanılır?
   A-binom dağılışı
   *B-z dağılışı
   C-t dağılışı
   D-student dağılışı
   E-Popülasyon dağılışı

   262.Vize2:hipotez testlerinde test istatistiği (hd),kritik tablo değerinden(cd) büyük ise ho hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   *A-Ho hipotezi ret edilir
   B-Ho hipotezi yeniden araştırılır
   C-konu belirsizdir
   D-Ho hipotezi doğrudur
   E-H1 hipotezi ret edilir

   263.Vize2: z tablosundaki 1.64 kritik tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı% kaçtır?
   A-1 .5 B-%10
   C-%2.5 **D-%5 E-%1

   264.Vize2:Dış kontrollü araştırma düzeninde araştırma verileri hangi bilgi veya verilerle karşılaştırılır?
   A) Deney grubu verileri İle
   *B) Başka araştırmaların sonucu ile
   C) Bağımsız kontrol grubu verileri ile
   D) Eş grup verileri İle
   E) Denek sayısı eşit grup veriler ile

   265.Vize2:Ön ölçüm ve son ölçüm kontrol grubu sistematiğine göre hangi araştırma düzeninde bulunur?
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri

  :Miktarları karşılaştırmak için en yaygın hangi grafik kullanılır?
  *a.)sütun grafiği
  b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  e.)hepsi

  99.ÜS4:Verilerin dağılımını göstermeyen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
  a.)sütun grafiği
  b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  **e.)hepsi

  100.ÜS4:Bir bölgedeki kırmızı et üretiminin %50’si sığırlardan, %30’u koyunlardan ve %20’side diğer hayvanlardan (keçi, manda) karşılanmaktadır. Bölünmüş daire grafiğinde koyunlar, kaç derecelik açı ile temsil edilirler?
  a.)180 b.)72 **c.)108 d.)50 e.)30

  101.ÜS4:Dik koordinat sistemimde x ekseninde sınıf değerleri ve y ekseninde frekanslar arasında çizilen grafik hangisidir?
  a.)sütun grafiği
  **b.)frekans poligonu
  c.)histogram
  d.)çizgi grafik
  e.)hepsi

  102:üs5:Aşağıdaki değerleri verilen x değişkeninin ortalaması ve medyanı sırasıyla nedir?
  Xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
  a.)9 ve 7
  *b.)12 ve 7
  c.)8 ve 6
  d.)9 ve 6
  e.)11 ve 8

  103.ÜS5:Veriler içinde merkezi değerlerden sapmalı değerler varsa merkezi yer ölçüsü olarak hangi ölçü kullanılır?
  a.)ortalama
  b.)tartılı ortalama
  *c.)medyan
  d.)mod
  e.)geometrik ortalama

  104.ÜS5:Bir seride hangi yer ölçüsü birden fazla olabilir?
  a.) ortalama
  b.)tartılı ortalama
  c.)medyan
  *d.)mod
  e.)geometrik ortalama


  105.ÜS5:Aşağıdaki seride (x değişkeni) ortalama yerine medyan kullanmaya sebep olan değer hangisidir?
  xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
  a.)4 b.)10 c.)5 d.)4 ve 5 *e.)62

  105.ÜS5:Bir çalışmada tansiyon değerleri 4 hastada 15, 3 hastada 16, 10 hastada 19 bu hastaların ta. ortalaması nedir.
  a.)17 b.)16.7 *c.)17.5 d.)18.2 e.)hiçbiri

  106.ÜS6:Bu serideki verilere ait medyan,s2 ve vk ölçüleri sırasıyla nedir?
  xi=( 8,9,10,10,12,11,7,15,10,9,8,12,13,6)
  a.)11,2.45 ve 245
  b.)10,24.5 ve 2.45
  c.)11,3.0 ve 3.0
  d.)12,9.0 ve 30
  *e.)10,6.0 ve 24.5

  107.ÜS6:Bir değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçüyü kullanılır?
  a.)varyans
  b.)standart sapma
  c.)değişim genişliği
  *d.)varyasyon katsayısı
  e.)hepsi

  108.ÜS6:Varyansın karakökü hangi ölçüyü gösterir?
  a.)varyans
  *b.)standart sapma
  c.)değişim genişliği
  d.)varyasyon katsayısı
  e.)hepsi

  109.ÜS74:Bir ayçiçeği varyetesinde şansa bağlı olarak seçilen 6 bitkinin tablodaki dane verimi gram olarak i=(120,110,100,80,90,100) dır. Verilere ait vk değerini hesaplayınız?
  a.)1.41
  *b.)14.14
  c.)22.12
  d.)0.14
  e.)hiçbiri

  110.ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsüdür?
  a.)varyans
  b.)değişim genişliği
  c.)varyasyon katsayısı
  *d.)medyan
  e.)standart sapma

  111.ÜS7:200 verinin sıralı olduğu bir seride 1.çeyrek (q1) değeri kaçıncı verinin değeridir?
  a) 25.veri
  *b) 50. veri
  c)100. veri
  d) 75. veri
  e) bilinmez

  112.ÜS7:200 serilik bir veride 99,100,101 ve 102. sıradaki verilerin değerleri sırasıyla 15,17,23,ve 24'dür. bu verilerin q2 ve medyan değeri nedir?
  a) 17 ve 20
  *b) 20ve 20
  c)17 ve 23
  d)20 ve 23
  e)23 ve 23

  113.ÜS7: Bir veri setinde Y3=3 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
  a)dağılım simetriktir
  *b)dağılım sağa çarpıktır
  c)dağılım sola çarpıktır
  d) dağılım sivridir
  e)dağılım basıktır

  114.ÜS7:Bir veri setinde γ4=-5 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a)dağılım simetriktir
  b)dağılım sağa çarpıktır
  c)dağılım sola çarpıktır
  d) dağılım sivridir
  *e)dağılım basıktır

  115.ÜS7:Bir veri serisinde kaç desil belirlenebilir?
  a)3 b)5 c)7 *d)9 e)4

  116.ÜS8:4 Beyaz, 3 mavi ve 2 sarı bilye bulunan bir torbadan şansa bağlı olarak iki çekiliş yapılmıştır.Çıkan bilyelerden 1.sinin sarı 2.sinin beyaz olma ihtimalini hesaplayınız?(Çekiliş iadesiz).
  A-0,15
  *b-0.11
  C-0.50
  D-0.45
  E-0.98

  117.ÜS8:Bir toplumda A grubu kana sahip olanların nispeti 0.30.B grubu olanların nispeti 0.25,0 grubu olanların nisbeti 0.05 ve AB grubu olanların nipeti 0.40 olarak biliniyor. Bu toplumda herhangi bir bayan ile erkek tesadüfü olarak evleniyor. Bu evlenen şahısların kan gruplarının aynı olma ihtimalini hesaplayınız?
  A-0.55
  B-0.50
  C-0.12
  *d-0.32
  E-Hiçbiri

  118.ÜS8:Bir toplantıya 8 adaydan 3’kişilik bir heyet gönderilecektir. Toplantıya gidecek heyet kaç şekilde tertip edilir?
  *a-56
  B-65
  C-24
  D-42
  E-48

  119.ÜS8:Üç zar birlikte atıldığı zaman gelen yüzlerin toplamının 18’e eşit olması ihtimalini hesaplayınız?
  A-1/36
  B-1/108
  *c-1/216
  D-1/6
  E-1/18  120.ÜS8:10 kişilik bir heyet içinde başkan ve raportör olmak üzere 2 kişi seçilecektir. İstediğiniz iki şahsın seçilme ihtimali nedir?
  *a-1/90
  B-1/56
  C-1/36
  D-0.90
  E-Hiçbiri

  121.ÜS9:İstatistik kaç farklı anlamda kullanılmaktadır?
  Cvp: Üç farklı anlamda kullanılır

  122:ÜS9:Örnek veriler kullanılarak hesaplanan ölçülere ne denir?
  Cvp: İstatistik

  123.ÜS9:Bilimsel çalışmalardaki metod bilimine ne denir?
  Cvp: İstatistik

  124.ÜS9:Ölçüm, sayım, gözlem sonucu elde edilen rakam, şekil, işaret harf, renk vb.değerlerin genel adı nedir?
  Cvp: Veri

  125.ÜS9:Tüm ölçümlerde aynı değere atanan verilere ne ad verilir?
  Cvp: Sabit

  126.ÜS9:Farklı çokluklara atanan verilere ne ad verilir?
  Cvp: Değişken

  127.ÜS9:Ölçekleri en gelişmişten en zayıfa doğru sıralayınız?
  Cvp: Oran-Aralık-Dereceleme-Adlandırma

  128.ÜS9:Biyolojiye uygulanan istatistiğe ne denir ve kelimedeki hangi yapı istatistiğe işaret eder?
  Cvp: Biyoistatistik ve Biyometri Metri sözcüğü işaret eder

  129.ÜS9:Veri yığınlarını özetleyerek, kolay anlaşılır sonuçlar çıkarmayı sağlayan istatistik koluna ne denir?
  Cvp: Deskriptif veya tanımlayıcı istatistik

  130.ÜS9:12,258 rakamının tam sayıya, tek ve iki ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekilleri sırasıyla nedir?
  Cvp: 12 - 12.3 - 12.26

  131.ÜS9:24oo tl gelir 3ooo tl gideri olan bir ailenein gider karşılama oranı yüzde olarak nedir?
  Cvp: %80 24oo/3000 X 1oo=%80

  132.ÜS9:Aylık 6oooo tl ihracat yapan bir işletme takip eden ayda 45ooo tl ihracat yapmıştır. Bu işletmenin ihracatındaki azalış oranı % olarak nedir?
  Cvp:%25 (45ooo-6oooo)/6oooo X 1oo =%25

  133.ÜS9:Bir matris tabloda satırlara cinsiyetler (bay, bayan) ve sütunlara kan grupları (A,B,AB,O) yerleştirilerek fertlerin bu değerlerine göre adet olarak dağılımını gösteren tablonun adı nedir?
  Cvp:İki boyutlu frekans tablosu

  134.ÜS9Kesikli veya kategorilere ayrılmış sürekli bir değişkenin sınıflarına ait fert sayılarını (frekans) veya % frekans değerlerini gösteren tabloya ne denir?
  Cvp: Tek boyutlu frekans tablosu

  135.ÜS9:Sürekli değişkenler kategorize edildiğinde (sınıflandırıldığında) verilerin dağılımını göstermek için hangi tür grafikler çizilir?
  Cvp: Histogram veya poligon

  136.ÜS9:Bölünmüş daire grafiğinde bütünün %1 inin açı değeri nedir?
  Cvp: 3.6

  137ÜS9:Sınıfların miktar ve değerlerini karşılaştırmak , mukayese etmek için hangi grafik çizilir?
  Cvp: Sütun grafik

  138.ÜS9:Tabanı dar ikizkenar üçgen şeklindeki bir nüfus piramidinde nüfusun yapısı nasıldır?
  Cvp: Düşük nüfus artışı ve yaşlı nüfus

  139.ÜS9:Sınıf sınırları ve frekanslar arasında çizilen grafiğe ne denir?
  Cvp: Histogram

  140.ÜS9:Bir bütünün kısımlarını oransal olarak göstermek için çizilen grafik nedir?
  Cvp: Bölünmüş daire grafiği

  141.ÜS9:İhtimal değeri hangi değerler arasındadır?
  Cvp:0 ve 1

  142.ÜS9:İhtimal istatistikte niçin önemlidir?
  Cvp:Çünkü istatistik ihtimal değeri 0 dan büyük 1 den küçük olayları inceler.

  143.ÜS9:En yaygın yer ölçüleri hangileridir?
  Cvp: Ortalama, medyan ve mod

  144.ÜS9:Ortalama çeşitlerini sayınız
  Cvp: Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli ortalamalar

  145.ÜS9:Aynı veri setinden hesaplanan Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamanın sıralaması nasıldır?
  Cvp: Aritmetik> Geometrik < Harmonik

  146.ÜS9:Öğrencilerin başarı not ortalamasını, haftalık ders saati dikkate alınarak hesaplanan ortalamanın adı nedir?
  Cvp:Tartılı ortalama veya Ağırlıklı ortalama

  147.ÜS9:Bu verileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız? Veriler {1o,15,15,12,13} şeklinde ölçülmüştür. Bu veri setinin ortalaması nedir?
  Cvp:13 10+15+15+12+13=65 65/5=13

  148.ÜS9:Yukarıdaki veri setinin mod ve medyan değeri nedir?
  Cvp:Mod:15 (en çok tekrar edilen) Medyan:13 (1o,12,13,15,15)
  (n+1)/2. Değer
  (5+1)/2=3. Değer 13

  149.ÜS9:Yukarıda veri setinin varyansını (S2) hesaplayın?
  Cvp:4.5

  150.ÜS9:Yukarıda verinin değişim genişliğini hesaplayın?
  Cvp:5 max. Dğr- min. Dğr=15-10=5


  151.ÜS9:S (standart sapma) değerini hesaplayın?
  Cvp:2.12 S=karekök S2 idi S2=4.5 (29. Soruda) S=karekök 4.5=2.12

  152.ÜS9:%VK(varyasyon katsayısı) hesaplayın?
  Cvp:%16.3 VK=S/Xtoplam X 1oo= 2.12/13 x 1oo =16.3

  153.ÜS9:Bir veri setinde kaç çeyrek değer hesaplanır ve nelerdir?
  Cvp: 3 değer hesaplanır bunlar çeyrek 1, çeyrek 2, çeyrek 3

  154.ÜS9:Bir veri setinde kaç onluk değer hesaplanır ve onluk hesaplanan veriler kaç kısma ayrılır?
  Cvp:9 değer hesaplanır. on kısıma ayrılır

  155.ÜS9:Medyan hangi kantil ölçülerine eşittir?
  Cvp:Çeyrek 2, Desil 5, Persentil 50

  156.ÜS9:Persentil 2.5 ve 97.5 ölçülerinin önemi nedir?
  Cvp:Tanımlayıcı istatistik olarak referans aralığı değerleridirler.

  157.ÜS10:Bir televizyon firması tarafından üretilen televizyonların %2 sinin bozuk olduğu bilinmektedir.100 televizyonluk bir örnekte ikiden fazla televizyonun bozuk olma ihtimali nedir?
  a-P(x›2)=0.722
  b- P(x›2)=0.005
  c- P(x›2)=0.040
  d- P(x›2)=0.532
  *e- P(x›2)=0.323

  158.ÜS10:Ortalaması varyansına eşit olan dağılış hangisidir?
  a-binom dağılış
  b-negatif binom dağılış
  c-hipergeometrik dağılış
  *d-poisson dağılış
  e-böyle bir dağılış yoktur

  159.ÜS10:Bir şehirde 5 ambulans vardır. Herhangi bir zamanda bu ambulanslardan birinin servise çıkmaya hazır olma ihtimali 0.80’dir.Ambulanslar birbirinden bağımsız hareket etmektedirler. Herhangi bir ihtiyaç anında 5 ambulansında servise hazır olma ihtimali nedir?
  a-P(x=5)=0.3177
  b- P(x=5)=0.9012
  c- P(x=5)=0.3451
  d- P(x=2)=0.1808
  *e- P(x=5)=0.5000

  160ÜS10:Bir ameliyathanede anestezi uygulaması sonuçları ‘’doğru’’ ve ‘’hatalı’’ olarak değerlendirildiğinde bu veriler için aşağıdaki hangi dağılış tipi ve populasyon dağılışı ikilisi doğrudur?
  a-sürekli ve binom
  b-kesikli ve binom
  *c-kesikli poisson
  c-sürekli poisson
  d-kesikli negatif binom
 •  
  •  161.ÜS10:Bir hastalığa yakalana kişilerin iyileşme ihtimali %30 olarak biliniyor. Aynı şartlarda bu hastalığa yakalanan 5 kişiden en az ikisinin ölmesi ihtimalini hesaplayınız?
   a-P=0.70
   b-P=0.15
   c-P=0.03
   *d-P=0.97
   e-hesaplanamaz

   162.ÜS11:Aşağıdaki olaylardan hangisi normal dağılışla incelenmez?
   A) Hastaların kolesterol değerleri
   B) Öğrencilerin notları
   *C ) 20 bebeğin cinsiyet (Erkek-Kız) dağılımı
   D) 50 bebeğin doğum ağırlığı
   E) 40 Öğrencinin boy uzunluğu

   163.ÜS11: Standart normal Z dağılışının varyansı nedir
   A) Özelliğe göre değişir.
   *B) Her zaman 1 dir
   C) Her zaman 0 dır.
   D) Ölçümlere bağlıdır
   E) Bilinmez

   164.ÜS11:Öğrencilerin bir dersten aldığı notların ortalaması 65’standart sapması 5 ise, bu sınıfta 75 not olan bir öğrencinin standart Z puanı nedir?
   A) 1
   B) 1.5
   C) 1.64
   *D) 2
   E) 10

   165.ÜS11: Standart Z dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
   A) Sağa çarpıktır
   B) Açık U şeklindedir
   *C) Simetriktir
   D) Sola çarpıktır
   E) Belirli bir şekli yoktur
   166.ÜS11:Bir istatistik sınavında yüzlük sistemdeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir. Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu kaçtır.
   *A) 82
   B) 71
   C) 136
   D) 95
   E) 58

   167.ÜS12:Veriler doğal olarak sıralı ise hangi tip örnekleme kullanılır.
   A) Basit şans örneklemesi
   *B) Sistematik örnekleme
   C) Tabakalı örnekleme
   D) Küme örneklemesi
   E) Amaçlı örnekleme

   168.ÜS12:Fen ve sağlık bilimlerinde daha çok hangi örnekleme planı kullanılır.
   A) Amaçlı örnekleme
   B) Populasyon örneklemesi
   *C) Şansa bağlı örnekleme
   D) Küme örneklemesi
   E) Hepsi

   168.ÜS12:Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin gerekçesi değildir
   A) Maliyet
   B) Zaman
   C) Emek
   D) Doğru Bilgi
   *E) Öncelik

   169.ÜS12:Populasyonda varyasyon büyük ise örnekteki fert sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
   *A) Örnek büyür
   B) Örnek küçülür
   C) Örnek etkilenmez
   D) Ölçek değişir
   E) Ölçek değişmez

   170.ÜS13: Varyans (S2 veya 2) büyüdükçe örnek büyüklüğü nasıl değişir.
   A) Azalır
   *B) Artar
   C) Değişmez
   D) Bu değişim varyansa bağlı değildir
   E) Örnek küçülür

   171.Üs13: Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez
   A) Varyans
   B) Standart sapma
   C) Alfa hata değeri
   D) Sapma (d) değeri
   *E) Hiçbiri

   172.ÜS13:Oran için yapılacak çalışmalar ile ortalama için yapılacak çalışmalar örnek hacmi (büyüklüğü) bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
   A) Örnek hacmi ortalama ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
   *B) Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
   C) Çalışmanın oran veya ortalama olması örnek büyüklüğünü etkilemez
   D) Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha küçüktür.
   E) Bu ifadelerin hepsi yanlıştır.

   173.ÜS13:Örnek büyüklüğü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak hususlardan biri değildir.
   A) Varyasyon
   B) Maliyet
   C) Güvenirlik
   D) Hata düzeyi
   *E) Hiçbiri

   174ÜS14:İhtimal hangi değerler arasında yer alır.
   CEVAP : 0 ve 1

   175.ÜS14:Bir olayın ihtimal değeri 1 ise bu olay için hangi yorum yapılar.
   CEVAP: Olayın gerçekleşmesi kesindir.


   176.ÜS14:İstatistik biliminde ihtimal kavramı niçin önemlidir.
   CEVAP: İhtimal belirsizliğin ölçüsüdür. İstatistiğin konusu belisiz (ihtimalli) olayları incelemektir.

   176.ÜS14:Bir ülkede RH + kan grubu oranı %80 RH- Kan gurubu oranı %20 ise bu ülkede evlenen iki çiftin aynı kan gurubunda olması ihtimali nedir.
   CEVAP: P[(RH+) x (RH+)] + P[(RH-) x (RH-)] olduğundan (0.8 x 0.8) + (0.2+0.2)= 0.68 dir. Yani P[(RH+bay ve (RH+bayan )] veya P[(RH-bay ve RH-bayan] olması ihtimalidir. İhtimal hesaplama da (ve) ifadesi çarpım (veya) ifadesi toplam olarak fonksiyon görür.

   177.ÜS14:Kesikli değişkenlerin teorik populasyon dağılışlarının genel adı nedir
   CEVAP: Kesikli populasyon dağılışları

   178.ÜS14:Sürekli değişkenlerin teorik populasyon dağılışlarının genel adı nedir
   CEVAP: Sürekli populasyon dağılışları

   179.ÜS14:Üç adet kesikli populasyon dağılışı adı yazınız
   CEVAP: Binom dağılışı, Poisson dağılışı ve Multinom dağılış

   180.ÜS14:Normal dağılımın diğer adları nedir
   CEVAP: GAUSS dağılışı, ÇAN eğrisi, Gauss-Laplace dağılışı

   181.ÜS14:Standart normal dağılış Z değeri hangi formülle hesaplanır
   CEVAP z =x
   Formülde; x: ferdin (ünitenin) değeri, μ: populasyon ortalaması, σ: populasyona ait standart sapmadır.

   182.ÜS14:Ortalaması 68 varyansı 36 olan bir beden ağırlığı populasyonunda 80 kg ağırlığındaki bir kişinin standart z (ağırlığı) değeri nedir?
   CEVAP z =x formülünden z =
   6
   80 68
   =2 dir.
   Formülde x= 80, μ=68 ve σ= 6 (varyans değeri 36’nın karekökü= 6) alındığına dikkat ediniz.

   183.ÜS14:Ortalaması 68 varyansı 36 olan bir beden ağırlığı populasyonunda z değeri 2.5 olan bir kişinin gerçek beden ağırlığı nedir nedir?
   CEVAP z = x formülünden 2.5 = 6 x 68 = 68+(2.5x6)= 83 tür..
   Formülde z=2.5, μ=68 ve σ= 6 (varyans değeri 36’nın karekökü= 6) alındığına ve çözümde X’in hesaplandığına dikkat ediniz.

   184.ÜS14:Normal dağılıştan türetilen diğer dağılışlar hangileridir.
   CEVAP: t dağılışı, F dağılışı, X2 Dağılışı

   185.ÜS14: Standart normal Z dağılışının ortalaması ve varyansı sırasıyla nedir.
   CEVAP: Ortalaması =0 ve varyansı = 1 dir.

   185.ÜS14: Ortalaması 148 varyansı 234 olan bir kolesterol veri grubunda tüm verilere z dönüşümü uygulanırsa z değerlerinin ortalaması ve varyansı sırasıyla ne olur?
   CEVAP : Ortalama = 0 ve varyans = 1 olur.

   186.ÜS124:Fen ve sağlık bilimlerinde yaygın kullanılan örnekleme metotlarının genel adı nedir
   CEVAP: Şansa bağlı örnekleme

   187.ÜS14:Amaçlı örnekleme yaklaşımı hangi bilim alanında daha çok kullanılır.
   CEVAP: Sosyal bilimler.

   188.ÜS14:Ölçüm, belirleme yapılan ferdin (birimin) içinde bulunduğu grubun tüm fertlerinin örneğe alındığı örnekleme metodunun adı nedir?
   CEVAP: Küme Örneklemesi Metodu

   189.ÜS14:Populasyonun homojen ve Ölçüm, belirleme yapılan fertlerin (birimlerin) tabi (doğal) sıralı olması durumunda hangi örnekleme metodu uygulanır?
   CEVAP: Sistematik Örnekleme Metodu

   190.ÜS14: Bilimsel çalışmalara esas olacak örnekleme planlarının temel özelliği nedir.
   CEVAP: Örneklemenin şansa bağlı yapılmasıdır.

   191.ÜS14:Örnek hacmini etkileyen en önemli üç unsur nelerdir?
   CEVAP: 1-Poplasyondaki varyasyon 2) Bilimsel hata (α) düzeyi 3) Sapma (d) büyüklüğü

   192.ÜS14,Vize2:Örnek hacmini etkileyen sapma (d) nedir?
   CEVAP: Populasyun ortalaması ile tahminlenecek örnek ortalaması arasında öngörülen farktır (μ- x ).

   193.ÜS14: d =(μ- x ) değeri büyüdükçe örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Azalır

   194.ÜS14: Populasyondaki varyasyon büyük ise örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Örnek hacmi büyük olur

   195.ÜS14: Bilimsel hata düzeyi (α) küçüldükçe örnek hacmi( büyüklüğü) nasıl değişir
   CEVAP: Örnek hacmi artar.

   196.ÜS14:Hem Ortalama hem de oran tahmini yapılacak bir çalışmada örnek büyüklüğü hangi ölçüye (ortalama veya oran) göre belirlenir Niçin?
   CEVAP: Oran ölçüsü esas alınır. Çünkü oran daha büyük örnek hacmi gerektirir.

   197.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir
   A) Ağırlık ölçümleri
   B) Kan grubu ölçümleri
   C) Kolesterol ölçümleri
   *D) Daireler için Pi sayısı ölçümü
   E) Başarı derecesi ölçümleri

   198.ÜS15,Vize2:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
   A) Her değişken veridir.
   *B) Her veri değişkendir.
   C) Semboller veri olabilir.
   D) Rakamlar veri olabilir
   E) Rakamsal veriler daha güvenilirdir.

   199.ÜS15: En güvenilir veriler hangi metotla elde edilir.
   A) Sayım metodu
   B) Kayıt metodu
   C) Tam sayım metodu
   D) Anket metodu
   *E) Araştırma metodu

   200.ÜS15,Vize2:Genel nüfus sayımı nasıl bir veri toplama metodudur.
   A) Anket
   B) Özel sayım
   *C) Tam sayım
   D) Örnek sayım
   E) Eksik sayım   201.ÜS15:Aşağıdakilerden hangisi veri toplama için yanlıştır.
   A) Veriler en az maliyetle elde edilmelidir..
   B) Veriler güvenilir olmalıdır.
   C) Verilerin doğruluk derecesi yüksek olmalıdır.
   *D) Veriler için maliyet hesabı yapılmamalıdır
   E) Veriler kısa sürede elde edilmelidir.

   202ÜS16: Zamana göre araştırmada “Ne oldu” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   a)İleriye Yönelik
   *b)Geriye yönelik
   c)anket
   d)Kesitsel
   e)Sayım

   203ÜS16:Aşağıdakilerden hangisi yere göre araştırma sınıfıdır?
   a)Anket araştırması
   b)Geriye dönük
   c)Anket
   d)Kesitsel
   *e)Laboratuar Araştırmaları

   204.ÜS16,Vize2:Zamana göre araştırmalarda “ne olacak” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   *a) İleriye yönelik
   b) Geriye yönelik
   c) Anket
   d) Kesitsel
   e) Sayım

   205.ÜS16,Vize2:Soru formu hazırlanarak yürütülen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Kesitsel araştırmalar
   B) Deneysel araştırmalar
   C) Laboratuar araştırmaları
   D) İleriye yönelik araştırmalar
   *E) Anket araştırmaları

   206.ÜS16,Vize2:Deneklerin geçmiş bilgileri aşağıdaki hangi araştırma tipinde sorgulanır?
   a) Kesitsel
   *b) Geriye dönük
   c) Laboratuar
   d) Deneysel araştırmalar
   e) İleriye yönelik

   207.Vize2:Zamana göre araştırmalarda “ne oluyor” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?
   a) İleriye yönelik
   b) Geriye dönük
   c) Anket
   *d) Kesitsel
   e) Sayım

   208.ÜS17,Vize2:Kontrol grubu esas alındığında, başka bir araştırmanın sonuçlarını kullanan araştırma düzeni aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   B)Kendine kontrollü araştırma düzeni
   *C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   209.ÜS17: Aynı deneğin iki eş parçasından (Sağ taraf, sol taraf gibi) veri ölçümünü esas alan çalışma düzeni aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   210.ÜS17:Kontrol grubu esas alınarak yürütülen çalışmalarda veriler nereden elde edilir.
   A) Popülâsyondan
   B) Sahadan
   C) Başka araştırmalardan
   D) Laboratuvarlardan
   *E) Örnek grup veya gruplardan

   211.ÜS17,Vize2:Ön test son test grupları oluşan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri.

   212.ÜS17:Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Eşit sayıda olmalıdır
   B) Deney grubu daha büyük olmalıdır
   C) Kontrol grubu daha büyük olmalıdır
   *D) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir.
   E) Deney grubu en az 30 kişi fazla olmalıdır.

   213.ÜS18: Testin yönünü hangi hipotez belirler?
   A) Temel hipotez
   B) Ho hipotezi
   *C) Karşıt hipotez (H1)
   D) Ho ve H1 birlikte belirler
   E) Kesin hipotez

   214.ÜS18:Örnek veriler kullanıldığında iki ortalama farkı hangi dağılış ile test edilir?
   A) F dağılışı
   B) Z dağılışı
   C) X2 dağılışı
   *D) t dağılışı
   E) Hepsi olabilir.

   215.ÜS18:İşaret (asteriks) olarak iki yıldız (**) kullanıldığında istatistik önemliliğin düzeyi nedir?
   *A) % 1
   B) %2
   C) %5
   D) %20
   E) %2.5

   216.ÜS18:“Kan şeker düzeyinin ortalama değeri kadın ve erkeklerde farksızdır” Ho hipotezinin tek yönlü karşıt hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Kan şeker düzeyinin ortalaması bilinmez
   B) Kan şeker düzeyine cinsiyet etki etmez.
   *C) Kan şeker düzeyi kadın ve erkeklerde farklıdır.
   D) Her iki grupta kan analizi yapmak gerekir.
   E) Bu soru için karşıt hipotez kurulmaz

   217.ÜS18: Karşıt hipotez H1: µ≠µ0 olarak kurulmuş ise testin yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A) Tek yönlü sağ kuyruk testi
   B) Tek yönlü sol kuyruk testi
   C) Testin yönü belirsiz
   *D) Çift (iki) yönlü kuyruk test.
   E) Hepsi doğru

   218.ÜS19: Z dağılışının sağ tarafındaki %10 luk kısmın kritik(sınır) z değeri nedir.
   A) 1.45
   B) 0.40
   C) 1.28
   D) 1.64
   E) Hiçbiri

   218.ÜS19,Vize2:1.96 standart z değerinin sağ tarafındaki alan % olarak kaçtır.
   A) %5
   B) %10
   C)%15
   *D)%2.5
   E)%1
   219.ÜS19:Aşağıdaki dağılışlardan hangisi sağa çarpıktır (sağa uzun kuyrukludur).
   *A) X2
   B) t
   C) Z
   D) hepsi
   E) hiçbiri

   219.ÜS19: t tablosunda 15 serbestlik derecesinde sağ tarafta %2.5 (0.025) lik alanı sınırlayan kritik t değeri nedir.
   A) 0.691
   B) 2.145
   C) 1.761
   D) 2.947
   *E) 2.131

   220.Vize2: t tablosunda 10 serbestlik derecesinde tablonun sağ tarafındaki %2.5 lik bölgeyi sınırlayan kritik tablo değeri nedir?
   *A-2.228
   b-1.812
   c-1.372
   D- 0.7
   E-2.764

   221.ÜS19: X2 tablosunda 4 serbestlik derecesinde dağılışın sağ tarafında % 5lik alanın sınırlayan kritik değer nedir.
   *A) 9.488
   B) 5.991
   C) 3.841
   D) 14.860
   E) Bilinmez   222.ÜS20:Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir.
   A) Bir oran testi
   B) Eşleme testi
   *C) İki oran farkı testi
   D) Bir ortalama testi
   E) Hepsi olabilir.

   223.ÜS20: Araştırma 1 verilerinin analizi için testin yönü nedir
   A) Yönü bilinmez
   B) Çok yönlü test
   C) Sağ taraf tek yönlü test
   D) Sol taraf tek yönlü test
   *E) İki yönlü test

   224.ÜS20:Araştırma 1 verileri için iki yöntemin komplikasyon görülme oranlarının % farkı nedir
   A) % 3
   B) % 20
   C) % 5
   *D) % 2
   E) % 6

   225.ÜS20: Araştırma 1 verilerinin analizi için kritik cetvel (tablo) değeri nedir)
   A) 1.64
   B) 1.28
   C) 2.33
   *D) 1.96
   E) 2.57

   226.ÜS20: Test istatistiği (HD) ve testin sonucu nedir
   A) 0.02 Ho Kabul
   B) 0.026 Ho Kabul
   *C) 0.74 Ho Kabul
   D) 0.74 Ho Ret H1 Kabul
   E) 1.96 Ho Ret

   227.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir?
   A) Grup karşılaştırması
   B) Oran testi
   C) İki oran testi
   D) Bir ortalama testi
   *E) Eşleme testi

   228.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için testin yönü nedir?
   A) İki yönlü test
   B) Çok yönlü test
   C) Sağ taraf tek yönlü test
   *D) Sol taraf tek yönlü test
   E) Yönü bilinmez

   229.ÜS21: Araştırma 1 verilerinin analizi için test istatistiği nedir?
   A) 1.2
   B) 1.44
   *C) -3.75
   D) 4.5
   E) 6

   230ÜS21:Araştırma 1 verilerinin analizi için kritik cetvel (tablo) değeri nedir?
   A) 1.708
   B) 1.714
   C) 2.064
   *D) 1.711
   E) 2.797

   231.ÜS21: Bu hipotezin sonucu nedir?
   A) Ho Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde artmıştır
   B) H1 Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde artmıştır
   C) Ho kabul; Kan şeker düzeyi değişmemiştir
   *D) Ho Ret; Kan şeker düzeyi önemli düzeyde azalmıştır
   E) Bilinmez

   232.ÜS22: Ki kare dağılışının şekli nasıldır
   A) Simetrik
   B) Sivri
   C) Basık
   D) Sola çarpık
   *E) Sağa çarpık

   233.ÜS22:İnsanlarda kan gruplarının (A, B, Ab ve O) bay ve bayanlara dağılımının farklı olup olmadığını (cinsiyete bağımlılığını) incelemek isteyen bir araştırıcı hangi Ki-Kare testini uygular
   A) Tek boyutlu tablolar için bilinen oranlara uyum analizi
   *B) İki boyutlu tablolarda Ki-Kare bağımsızlık testi
   C) Ki- Kare Üniform dağılım testi
   D) Ki- Kare Binom dağılımına uyum testi
   E) Ki- Kare Normal dağılıma testi

   234.ÜS22: Koordinat sistemi dört alana sahiptir Bunlar (- -, + -, - + ve + + bölgeleridir. Ki kare dağılışı koordinat sisteminin hangi bölgesinde bulunur.
   A) - - bölgesi
   B) + - bölgesi
   C) - + bölgesi
   *D) + + bölgesi
   E) Hepsi olabilir

   235.ÜS22 Dört hücreli tablolarda, veriler sınırlı ise, hangi Ki- Kare testi uygulanır.
   *A) Fisher Exact test
   B) Mc Nemar testi
   C) Binom testi
   D) Normallik testi
   E) Üniform dağılım testi

   236.ÜS22: Bir iş yerinde iş kazalarının haftanın 5 mesai gününe dağılımının eşit olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bir yıllık sürede iş kazalarının Pazartesi gününden Cuma gününe kadar günlere dağılımı bir tabloda özetlenmiştir Uygun Ki-kare testi aşağıdakilerden hangisidir.
   A) Fisher Exact test
   B) Mc Nemar testi
   C) Binom testi
   D) Normallik testi
   *E) Üniform dağılım testi
   237.ÜS23:Kan kolesterol düzeyindeki 1 mg/dl artışın damar cidarındaki birim kalınlık hangi ilişki analizi ile belirlenir.
   A) Korelasyon
   B) Çarpımlı Moment katsayısı
   *C) Regresyon
   D) Ki-Kare analizi
   E) Hiçbiri

   238.ÜS23: Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı (r )olamaz
   A) 1 B) -1 C) 0.5 D) 0.7 *E) 2

   239.ÜS23: İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= 0.65 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) negatif yüksek ilişki
   B) pozitif yüksek ilişki
   C) negatif zayıf ilişki
   *D) pozitif iyi derece ilişki
   E) ilişki yok

   240.ÜS23: İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= -0.35 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) pozitif yüksek ilişki
   B) negatif zayıf ilişki
   *C) negatif orta ilişki
   D) negatif iyi derece ilişki
   E) ilişki yok

   241.ÜS23: Sürekli değişkenlerde Sebep-sonuç ilişkisi hangi ilişki analizi ile belirlenir.
   A) X2 analizi
   B) Oran analizi
   C) Korelasyon
   *D) Regresyon
   E) Bilinmez

   242.ÜS24:Nüfus kelimesinin eş anlamlısı veya karşılığı aşağıdakilerden hangisidir
   A) Şahıslar
   B) Fertler
   C) Kişiler
   *D) Demografi
   E) Denekler

   243.ÜS24: Tabanı geniş eşkenar üçgen şeklindeki bir nüfus piramidi için nüfus ve gelişmişlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Azalan nüfus
   *B) Hızlı nüfus artışı
   C) Gelişmiş ülke
   D) Yaşlı nüfus
   E) Gelişmekte olan ülke

   244.ÜS24: Tabanı dar topaç şeklinde bir nüfus piramidi için nüfus ve gelişmişlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
   A) Azalan nüfus, gelişmiş ülke
   B) Hızlı nüfus artışı
   C) Geri kalmış ülke
   D) Yaşlı nüfus
   E) Gelişmekte olan ülke

   245.ÜS24:Nüfusun bulunduğu adreste sayılmasına ne denir
   A) De fakto
   B) Yıl ortası nüfus
   C) Orta nüfus
   *D) De juro
   E) Dengeli nüfus

   246.ÜS24: Bir bölgede 12000 bay ve 12800 bayan nüfus sayılmıştır. Yaklaşık cinsiyet oranı nedir?
   A) 107
   B) 7
   C) 6
   D) 48
   *E) 94

   247.ÜS24: Bir ilçede bir yılda 500 trafik kazası kaydedilmiş ve bunların 20 tanesi ölümlü kaza olarak kaydedilmiştir. Bu ilçede ölümlü kaza oranı % olarak nedir.
   *A) 4
   B) 20
   C) 6
   D) 0.4
   E) 40

   248.Vize2: Populasyon sınırlı ve fertler tabi (doğal) olarak sıralı ise hangi örnekleme planı uygulanır?
   a Basit şans örneklemesi
   *b)Sistematik örnekleme
   c)Tabakalı örnekleme
   d)Küme örneklemesi
   e)Amaçlı örnekleme

   249.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez?
   a)Varyans
   b)Standart sapma
   c)Alfa hata değeri
   d)Sapma (d) değeri
   *e)Ortalama büyüklüğü

   250.Vize2:Örnek büyüklüğünü tahmin ederken, kabul edilen bilimsel hata düzeyi (a) %1den %5e değiştiğinde örnek hacmi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a)Örnek hacmi %5 hata düzeyinde daha büyüktür
   b)Örnek hacmi % 4 oranında artar
   c)Örnek hacmi % 4 oranında azalır
   *d)Örnek hacmi % 5 hata düzeyinde daha küçüktür
   e)Örnek hacmi değişmez


   251.Vize2:İstatistik alanında veri kavramı, sanayide kullanılan aşağıdaki kavramla eşleştirilebilir?
   a)Fabrika
   b)Makine
   *c)Hammadde
   d)Bilgi
   e)Ürün
   252.Vize2:Adrese dayalı nüfusun tespiti hangi grup veri toplama metodudur?
   *a)Sayım
   b)İstatistik
   c)Anket
   d)Araştırma
   e)Örnek

   253.Vize2: Biyoistatistik dersinden öğrencilerin not ortalamasının 75 olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırıcı temel hipotezi (Ho) nasıl kurar?
   *a) Ho: m=75
   b) Ho: m¹75
   c) Ho: m>75
   d) Ho: m<75
   e) Ho: m>76

   254.Vize2: Bir hipotez testinde ‘’ Bayanlarda kan glikoz düzeyi 100mg/dl değerinden yüksek olup olmadığı %95 güvenle test edilecektir. Bu testte ret bölgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a) sağ uçta %2,5
   b) sol uçta %5
   c) sol uçta %2,5
   *d) sağ uçta %5
   e) her iki uçta %2,5

   255.Vize2: z tablosunda 2.33 kritk tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı %kaçtır?
   A-%1.5
   B-%10
   C-%2.5
   D-%5
   *E-%1

   256.Vize2:iki ortalama farkının hipotez testinin yapıldığı bir çalışmada T dağılımı test istatistiği th=4.37, ve tablo değeri tc=2.021 olarak belirlenmiştir. Bu hipotez testi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A-H1 ret edilir
   B-Ho kabul edilir
   C-Ho ve H1 belirsizdir
   D-Ho kabul,H 1 Ret edilir
   *E-Ho ret , H 1 kabul edilir

   257.Vize2:örnek verilerin seçildiği veri kümesinin adı nedir?
   A-örnek
   B-amaç
   *C- popülasyon
   D- Grup
   E- şans

   258.Vize2:-popülasyondaki fertler bir örnek ( homojen )ise hangi örnekleme planı uygulanır?
   A-tabakalı örnekleme
   B- küme örneklemesi
   C-sistematik örnekleme
   *D-basit şans örneklemesi
   E-amaçlı örnekleme
   259.Vize2:bir hipotez testinde ret bölgesinin kritik tablo değerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
   *A-a (alfa) hatası ve karşıt hipotez
   B- B(BETA)hatası
   c- karşıt (alternatif) hipotez
   D- temel hipotez
   e-Ho ve H1 birlikte

   260.Vize2:örnek büyüklüğünün yeterli olduğu değişkenin dağılışının normal dağılıma uygun olduğu bir çalışmada gebe kadınlarda kan şekeri düzeyinin ortalamasının sağlıklı insanlardaki kan şekeri ortalama değeri95mg/dl değerinden farklı olup olmadığını karşılaştırır?
   A-eşleme testi
   B- Bir oran testi
   c-Grup karşılaştırması testi
   *D-tek ortalamanın hipotez testi
   E-İki oran farkının hipotez testi

   261.Vize2:oranla ilgili hipotez testinde hangi dağılış kullanılır?
   A-binom dağılışı
   *B-z dağılışı
   C-t dağılışı
   D-student dağılışı
   E-Popülasyon dağılışı

   262.Vize2:hipotez testlerinde test istatistiği (hd),kritik tablo değerinden(cd) büyük ise ho hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   *A-Ho hipotezi ret edilir
   B-Ho hipotezi yeniden araştırılır
   C-konu belirsizdir
   D-Ho hipotezi doğrudur
   E-H1 hipotezi ret edilir

   263.Vize2: z tablosundaki 1.64 kritik tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı% kaçtır?
   A-1 .5 B-%10
   C-%2.5 **D-%5 E-%1

  • 264.Vize2:Dış kontrollü araştırma düzeninde araştırma verileri hangi bilgi veya verilerle karşılaştırılır?
   A) Deney grubu verileri İle
   *B) Başka araştırmaların sonucu ile
   C) Bağımsız kontrol grubu verileri ile
   D) Eş grup verileri İle
   E) Denek sayısı eşit grup veriler ile

  • 265.Vize2:Ön ölçüm ve son ölçüm kontrol grubu sistematiğine göre hangi araştırma düzeninde bulunur?
   A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
   *B) Kendine kontrollü araştırma düzeni
   C) Dış kontrollü araştırma düzeni
   D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni
   E) Çok faktörlü araştırma düzenleri
   
 •  05-07-2010, 16:34 184052 Cevap 179840

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  ARKADASIM BIR SEY SORABILIRMIYIM ISTATISTIK 157-159-161. SORULARIN COZUMUNU YAZABILIRMISINIZ ANLAYAMADIMDA TESEKKURLER.
 •  06-07-2010, 21:34 184578 Cevap 184052

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

   

      Bu soruların çözümü çok karışık ve uzun,zaten Ömer hoca binom ve poissyon ları es geçti ben ömer hocanın kitabını aldım ordan inceledim

   

   

   

 •  13-07-2010, 20:14 186398 Cevap 183014

  Cevap : FİNALE HAZIRLIK HEMŞİRELİK ESASLARI DENEME 1-2 VİZE 1-2 ÜNÜTE SONU SORULARI

  sizler tbt sınavlarında 100 alırsınız
RSS haberlerini XML olarak görüntüle