Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,343 hemşire olduk

şunda ARA

Cevap : sorular farklı

Son Mesajınız 04-01-2011, 22:04 ebruafyon tarafından gönderildi. 4 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  03-01-2011, 22:24 209878

  Cevap : sorular farklı

  1. Hem göndericinin hem de alıcının aktif olduğu, alıcıdan geribildirim vermesinin beklendiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Tek yönlü iletişim

  B) İki yönlü iletişim (*****)

  C) Çok yönlü iletişim

  D) Etkileşim

  E) Hiçbirisi

   

  2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerindendir?

   

  A) İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir

  B) İletişim çift yönlü bir süreçtir

  C) İletişim sürecinde hem gönderici hem de alıcı aktiftir

  D) İletişim süreci kişi ya da gruplar arasında paylaşım oluşturur

  E) Hepsi (****)

   

  3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerden biridir?

   

  A) Kültür

  B) Duygular

  C) Algı

  D) Değerler

  E) Hepsi ( ****)

   

  4. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerindendir?

   

  A) İşyerleri

  B) Eşyaların özellikleri

  C) Evlerin biçimi

  D) Değer ve tutumlar (****)

  E) Hiçbiri

   

  5. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde beden dilinin önem seviyesini gösteren yüzdelik dilime işaret etmektedir?

  A) %20

  B) %30

  C) %50

  D) %60 (****)

  E) %10

   

  6. Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?

   

  A) Duvara veya masaya yaslanmak

  B) Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak

  C) Yüz ifadelerini kontrol etmek ( ****)

  D) Sürekli sabit durmak

  E) Aşırı göz temasında bulunmak

   

  7. Aşağıdakilerden hangisi istekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri saldırgan ya da pasif olmadan anlatabilmek anlamına gelmektedir?

   

  A) Etkili konuşma (****)

  B) Beden dili

  C) Anlatma

  D) Etkili dinleme

  E) Empati

   

  8. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici iletişim tekniklerinden değildir?

   

  A) Konuşmayı sınırlandırmak (****)

  B) Keşfetmek

  C) Gözlemleri iletmek

  D) Kabullenici davranmak

  E) Duygulara yoğunlaşmak

   

  9. Aşağıdakilerden hangisi danışanın anlattıklarını yorum yaparak dikkatli bir şekilde dinleme türüdür?

   

  A) Seçerek Dinleme

  B) Saplanarak Dinleme

  C) Görünüşte Dinleme

  D) Yüzeyel Dinleme

  E) Etkin Dinleme (****)

   

  10. "Yaşadığınız olay sizi çok üzmüş olmalı" cümlesinde hangi teknikten faydalanılmıştır?

  A) Kapsamın yansıtılması

  B) Dinleme

  C) Duyguların yansıtılması (****)

  D) Bilgi vermek

  E) Yüzleşmek

   

  11. Aşağıdakilerden hangisi geri bildirimin yararlı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerdendir?

   

  A) Belirli ve yüzeyeldir

  B) Açıklayıcıdır (****)

  C) Kişiye yardımcı olmaz

  D) Bir faydası yoktur

  E) Kişilik üzerinde durur

   

  12. Hasta: ''Ben ne zaman iyileşeceğim?''

  Hemşire: ''İyileşirsiniz, merak etmeyin.''

  Yukarıdaki diyalogda hemşirenin kullandığı iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Belirsiz övgülerde bulunmak

  B) Nasihat ve öğüt vermek

  C) Belirsiz güvenceler vermek (****)

  D) Katılmamak, reddetmek

  E) Hiçbirisi

   

  13. ''En doğrusu bu, kesinlikle böyle yapmalısınız, bence siz şöyle davranın. '' gibi cümle yapılarının kullanıldığı nonteröpatik iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Nasihat ve öğüt vermek (****)

  B) Basmakalıp sözler söylemek

  C) Belirsiz övgülerde bulunmak

  D) Onaylamak

  E) Teselli etmek

   

  14. Hasta: ''Yarın ki ameliyat beni çok korkutuyor.''

  Hemşire: ''Basit bir ameliyat, endişelenecek bir şey yok ''

  Yukarıdaki diyalogda hemşirenin kullandığı iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Basmakalıp sözler söylemek (****)

  B) Belirsiz övgülerde bulunmak

  C) Onaylamak

  D) Teselli etmek

  E) Nasihat ve öğüt vermek

   

  15. 'Hasta: Çok bunaldım, artık yaşamak istemiyorum.

  Hemşire: Hafta sonu neler yaptınız? ''

  Yukarıdaki diyalogda hemşire hangi iletişim tekniğini kullanmıştır?

   

  A) İnkar etmek

  B) Yargılamak, kınamak

  C) Savunmak

  D) Duyguları azımsamak

  E) Konuyu değiştirmek (****)

   

  16. Aşağıdakilerden hangisi birey hakkında hem kendisinin, hem de başkalarının bildiği şeyleri ifade eden pencereyi tanımlamaktadır?

   

  A) Kör pencere

  B) Açık pencere (****)

  C) Dilsiz pencere

  D) Gizli pencere

  E) Bilinmeyen pencere

   

  17. Aşağıdakilerden hangisi yalnız kişinin kendisinin bildiği, başkaları tarafından bilinmeyen yönlerini kapsayan pencereyi tanımlamaktadır?

   

  A) Kör pencere

  B) Açık pencere

  C) Dilsiz pencere

  D) Gizli pencere (****)

  E) Bilinmeyen pencere

   

   

   

   

  18. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli anksiyete düzeyini belirtmektedir?

   

  A) Konsantre olma ve mantık yürütme yeteneği tamdır

  B) Bu düzeyde birey daha dikkatli ve gergindir

  C) Kavrama alanı önemli ölçüde daralmıştır (****)

  D) Olaylar üzerinde etkin olarak mantık yürütür ya da problem çözer

  E) Birey rahattır, ilgisizdir ve iyi olduğu duygusuna sahiptir

   

  19. Aşağıda Genel Adaptasyon Sendromunun alarm reaksiyonu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

   

  A) Organizmanın dış uyaranı stres olarak algıladığı durumdur (****)

  B) Stres verici koşullara karşın uyuma elverişli bir durumdur

  C) Halüsinasyonlar, depresyon ve ölüm oluşabilir

  D) Stres kaynağı halen vardır

  E) Vücudun direnci normalin üstündedir

   

  20. Aşağıdakilerden hangisi duyusal değişimi etkileyen faktörlerdendir?

   

  A) Çevre

  B) İlaçlar/ tıbbi uygulamalar

  C) Sigara içme

  D) Gürültü düzeyi

  E) Hepsi (****)

   

  21. Aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel belirtilerinden değildir?

   

  A) Ellerde titreme

  B) Mide krampları

  C) Nefes darlığı

  D) Sinirlilik (****)

  E) Uykusuzluk

   

  22. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından problem çözme becerilerinin basamaklarındandır?

   

  A) Seçenekleri gözden geçirme

  B) Problemi tanımlama

  C) Bir çözümü seçme

  D) Eyleme geçme

  E) Hepsi (****)

   

  23. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından progresif gevşeme egzersizlerinin yararlarından değildir?

   

  A) Kan basıncını azaltır

  B) Bağışıklığı azaltır (****)

  C) Kas gerginliğini azaltır

  D) Laktik asit yapımını azaltır

  E) Yorgunluğu azaltır

   

   

   

  24. Aşağıdaki sorulardan hangisi stresle başa çıkma yollarından problemi belirginleştirmede yardımcı olmaz?

   

  A) Bu durumun olmasında benim bir katkım var mı?

  B) Ya bu problemi çözemezsem? (****)

  C) Katkısı olabilecek başka şeyler ya da kişiler var mı?

  D) Bu durum neden problem oldu?

  E) Nasıl bir sonuç elde etmek istiyorum?

   

  25. Aşağıdakilerin hangisi krize müdahalenin temel ilkelerinden değildir?

   

  A) Kişi krizin sebepleri ve olası sonuçları ile yüzleştirilmelidir

  B) Krize müdahalenin en önemli ilkesi acil bir müdahaledir

  C) Çevrenin tedavi planı için dahil edilmemesi gerekir (****)

  D) Krize müdahalenin birincil amacı, kişinin en kısa sürede kriz öncesi fonksiyonelliğine dönmesini sağlamaktır

  E) Gerekliyse ilaç tedavisi uygulanmalıdır

   

  26. İletişimi başlatan aktarmak istediği bir iletisi olan iletiyi düzenleyen ve alıcıya ileten kişi yada gruba ne ad verilir?

   

  a. Geri bildirim

  b. Mesaj

  c. İletişim

  d. Kaynak (****)

  e. Alıcı(hedef

   

  27. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kelimelerin önem seviyesini gösteren yüzdelik dilimine işaret etmektedir?

   

  a. 20%

  b. 30%

  c. 10% (****)

  d. 50%

  e. 60%

   

  28. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir ?

  a. Sen dilini kullanma (****)

  b. Empati

  c. Soru sorma

  d. Dinleme

  e. Gözlem yapma

   

  29. Aşağıdaki beden dili ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

   

  a. Beden dili kültüre göre farklılık göstermez b. Beden dili cinsiyete göre farklılık göstermez c. Beden dili sadece insanlarda vardır d. Beden dili bireylere göre farklılık göstermez e. Beden dili istemli ve istemsiz olmak üzere ikiye ayrılır (****)

   

  30. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sen diline örnektir?

   

  a. Müziğin sesi bu kadar açık olunca okuduğumu anlamıyorum b. Yüksek sesle konuştuğunuz zaman dikkatim dağılıyor c. Çok fazla gürültü yapıyorsun (****) d. Senin bu davranışın beni incitti üzüldüm e. Yeterince açık konuşmadığın zaman anlayamıyorum

   

  31. Hemşire danışanın cümleleri arasında tutarsızlık duygu ve davranışları arasında farklılık gözlendiğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

   

  a. Duyguları yansıtma

  b. Yüzleşme tekniği (****)

  c. Dinleme

  d. Bilgi vermek

  e. Çelişkilere dikkat çekme ***

   

  32. Aşağıdakilerden hangisi açık uçlu soru sorma tekniğinin özelliklerinden değildir?

   

  a. Yanıtın özgürce verilmesini sağlar

  b. Konuyu sınırlar

  c. Danışanla ilgili anlamlı bilgi etmemizi sağlar d. Danışanın kendini rahat hissetmesini sağlar e. Görüşmeciyle sosyalleşmeyi sağlar (****)

   

  33. Aşağıdaki boyutlardan hangisi insanın duygularını, güdüleyici faktörleri nelerden etkilendiğini benlik kavramını kişilğini tanıması anlamına gelmektedir?

   

  a. Sosyal boyut

  b. Fiziksel boyut

  c. Dinsel boyut

  d. Felsefi boyut

  e. Psikolojik boyut (****)

   

  34. 'Korkuyorum, endişeleniyorum, çaresizim' gibi ifadeler anksiyetenin hangi belirtisine örnektir?

  a. Fizyolojik belirtiler

  b. Affektif belirtiler (****)

  c. Davranışsal belirtiler

  d. Bilişsel belirtiler

  e. Hiçbiri

   

  35. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli anksiyete düzeyini belirtmektedir?

   

  a. Kavrama alanı önemli ölçüde daralmıştır (****) b. Konsantre olma ve mantık yürütme yeteneği daralmıştır c. Olaylar üzerinde etkin olarak mantık yürütür ve problem çözer d. Bu düzeyde birey daha dikkatli ve gergindir.

  e. Birey rahattır, ilgisizdir ve iyi olduğu duygusuna sahiptir.

   

   

  36. Telefonda müdürüne kızan bir kişinin telefon ahizesini yere fırlatması hangi savunma mekanizmasına örnektir?

  a. Yüceltme

  b. Yer değiştirme (****)

  c. İçe atım

  d. Saplanma

  e. Bölünme

   

  37. Anksiyete ile baş etmede aşağıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisi yanlıştır?

   

  a. Hastanın rahatlamasını ve endişeden kurtulmasını sağlamak b. Hastanın anksiyetesini tanımasına yardım etmek c. Hastayı yargılayıcı tutum sergilemek (****) d. Hastanın anksiyete düzeyini belirlemek e. Kendini yardım gruplarına katılması için desteklemek

   

  38. Aşağıdakilerden hangisi özkıyım konusunda yapılmaası gereken hemşirelik girişimlerinden değildir?

   

  a. Zarar verici materyallerin ortadan kaldırılması b. Empatik yaklaşımın geliştirilmesi c. Hastanın yalnız bırakılması (****) d. Hastanın dikkatlice gözlemlenmesi e. Duygularını açıklama imkanının verilmesi

   

  39. "Hasta:Evde çocularım perişan olmuştur hastaneden çıkmam lazım diyen hastaya

  Hemşire: Herkesin çocuğu var başının çaresine bakarlar "diye cevap verirse hangi yöntemdir CEVAP=Duyguları azımsama

   

  40. Hangisi gözlemleri iletme tekniğidir CEVAP=Uykusuz görünüyorsunuz uyumadınız mı

   

  41. Hangisi anksiyete özelliklerinden değildir CEVAP=Bireyin algı ve düşüncesini etkilemez

   

  42. Resim karıkatür harita hangi tür iletişim araçlarına örnektir ? CEVAP= Görsel

   

  43. Hangisi kendini tanıyan insanın özelliklerinden değildir CEVAP= Kendi yaşamını nasıl yönlendireceğini bilmez

   

  44. Hangisi iletişimin özelliklerindendir ? CEVAP= Hepsi

   

  45. Alıcını iletiyi aldığını ve değerlendirdiğini göstermek için göndericiye ilettiği cevap nedir ?

  CEVAP= Geribildirim.

   

   

  31. Hemşire danışanın cümleleri arasında tutarsızlık duygu ve davranışları arasında farklılık gözlendiğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

   

  a. Duyguları yansıtma

  b. Yüzleşme tekniği (****)

  c. Dinleme

  d. Bilgi vermek

  e. Çelişkilere dikkat çekme

  cevap e şıkkı diye biliyorum ben

   

   

   

  FARKLI SORULARIM:

  1-Aşağıda iletişim ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

  a)İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir b)İletişim çift yönlü bir süreçtir,hem gönderen hem de alıcı aktiftir.

  c)İletişim sözlü ya da sözsüz olarak yürütü...lür.

  d)İletişim süreci kişi yada grup arasında paylaşımlarla olur ****e)İletişim insanlar arasında paylaşımın azalmasına sebep olur.

   

  2-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir?

  a)Emir vermek,yönlendirmek

  b)Uyarmak,tehdit etmek

  c)Ahlak dersi vermek

  d)Öğüt vermek,çözüm önermek

  ****e)Soru sormak

   

  3-Aşağıdakilerden hangisi anksiyetenin özelliklerinden değildir?

  ***a)Bireyin algı ve düşüncelerini etkilemez b)Belirsizlikleri ve bilinmeyeni bulma çabasıdır c)Evrenseldir ve her insan yaşayabilir.

  d)Yarattığı iç sıkıntının tanımlaması güçtür.

  e)Benliğin bilinçli yönüyle algılanan ve kavranan bir durumdur.

   

 •  03-01-2011, 23:28 209901 Cevap 209878

  Cevap : sorular farklı

  zehra hanım bu sorular 4. sınıf  dersi olan hemşirelikte kişiler arası ilişkiler ve iletişimin soru ve cevapları sizi 4. sınıf bölümüne bekliyoruz ayrıca cevaplar için teşekürler.
 •  04-01-2011, 17:32 210080 Cevap 209901

  Cevap : sorular farklı

  bu cevapların hepsı dogrumu 100 alan varmı
 •  04-01-2011, 18:19 210089 Cevap 210080

  Cevap : sorular farklı

  Ben bu cevaplarla 80 aldım

   

 •  04-01-2011, 22:04 210158 Cevap 210089

  Cevap : sorular farklı

  yanlış olanmı var
RSS haberlerini XML olarak görüntüle