Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

85,858 hemşire olduk

şunda ARA

ebelik - normal riskli gebelik soruları

Son Mesajınız 18-05-2016, 21:12 pınar kalkan tarafından gönderildi. 8 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  07-01-2011, 12:57 211009

  ebelik - normal riskli gebelik soruları

  2. Menstrual siklusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Foliküler fazda estrojen salgısı artar.
  B) Proliferatif fazda progesteron salgısı artar.
  C) Ovulasyonla birlikte servikal mukus artar.
  D) Proliferatif fazda endometrium hücrelerinde rejenerasyon olur.

  3. Menstrual siklusla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Normal bir menstruasyon 2-7 gün sürer.
  B) Normal bir siklus 22-30 gün arasındadır.
  C) Normal bir menstruasyonda kaybedilen kan 200-300 cc’dir.
  D) Menstrual kan pıhtılaşmaz.

  4. Plasenta ve membranların geliştiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trofoblast tabakası
  B) Mezoblastlar tabakası
  C) Embrioblast tabakası
  D) Endoderm tabakası

  5. Gebeliğin ilk iki ayı sırasında estrojen ve progesteron hormonlarının başlıca kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ön hipofiz B) Korpus luteum
  C) Adrenal korteks D) Overler

  6. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte salgılanan relaksin hormonunun etkisidir?

  A) Kas-iskelet sisteminde gevşemeye yol açar.
  B) Korpus luteumun devamını sağlar.
  C) Uterusun kasılmasını sağlar.
  D) Bağ dokusunu kasar.

  7. Aşağıdakilerden hangisi plasenta previa için etiyolojik faktörlerdendir?

  A) Çoğul gebelik
  B) Çok ve sık doğum yapma
  C) İmplantasyon bozukluğu
  D) Erken membran rüptürü
  8. Diyabetin gebeliğe olan etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebelikte preeklemsi gelişme riski artar.
  B) Oligohidroamnios riski artar.
  C) Perinatal mortalite artar.
  D) Hiperemezis gravidarum riski artar.

  19. Endometrial siklusla ilgili olan durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Estrojen endometriumu proliferatif faza sokar
  B) Oksitosin endometriyumda rejenerasyonu başlatır.
  C) Menstrual kanama ovulasyondan iki hafta sonra başlar.
  D) Progesteron endometriumu sekretuar faza sokar.

  20. X’e bağlı resesif geçişli hemofili hastalığına ilişkin özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kızlar taşıyıcıdır.
  B) Babadan oğula geçiş yoktur.
  C) Genel olarak hastalık erkekte görülür.
  D) Baba hasta anne sağlam ise kız çocuk hastadır.

  21. Overleri çıkarılmış bir kadında gelişebilecek durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cinsel yaşam sona erer.
  B) Menstruasyon durur.
  C) Ovulasyon durur.
  D) Menopoz şikâyetleri ortaya çıkar.

  22. Gebelikte salgılanan Human Koryonik Gonodotrop Hormonu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Gebeliğin devamını sağlar.
  B) Sinsityotrofoblast hücrelerinden salgılanır.
  C) Korpus luteumun gelişmesini sınırlar.
  D) Fertilizasyondan itibaren 10. günde anne kan ve idrarında görülür.

  23. Amniotik sıvının fonksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fetüsü travmalardan korur.
  B) Fetüsün gaz alışverişini sağlar.
  C) Fetüsün ısı kaybını önler.
  D) Fetüsün simetrik büyümesini sağlar.

  24. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konstipasyonun önlenmesi
  B) Mesanenin sık boşaltılması
  C) Vulvanın kuru ve temiz tutulması
  D) Sıvı alımının kısıtlanması

  25. Doğum öncesi bakım hizmetlerinde ebenin rolü
  ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebenin genel sağlık düzeyini yükseltmek
  B) Aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi vermek
  C) Fetüsün tanı ve tedavi yöntemlerine karar vermek
  D) Fetüsün gelişimini izleyerek gerekli önlemleri zamanında almak

  26. Fetal sağlığı değerlendirmede kullanılan biyofiziksel profil değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  47. Preeklemside sol-yan yatak istirahatinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  A) Ödemi azaltmak
  B) Diürezi sınırlamak
  C) Periferal kan akımını artırmak
  D) Plasental perfüzyonu artırmak

  48. Diyabetli gebe bir kadında gelişebilecek komplikasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hiperglisemi B) Üriner enfeksiyon
  C) Preeklemsi D) Anemi

  49. Aşağıdaki ablasyo plasentayı hazırlayıcı faktörlerden hangisi yanlıştır?
  A) Uterusun kanlanma bozuklukları
  B) Genç ve ileri anne yaşı
  C) Rh uyuşmazlığı
  D) Psikolojik ve fiziksel travmalar

  50. Osteoporozda gelişebilecek risk faktörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Geç menopoz
  B) Sigara içme
  C) Hareketsiz yaşam
  D) Kalsiyumdan fakir diyet
  13. ÜNİTE
  1-Hangisi 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması veya amniyon membranlarının rüptürüdür?
  a)abortus imminens
  b) “ inkomplet
  c) “ missed
  d) “ septik
  e) “ insipiens
  2-hangisi plesanta previa nın etyolojik faktörü değildir?
  a)primipar
  b)geçirilmiş abortus
  c)sigara kullanma
  d)önceden plsenta previa
  e)sezaryan
  14. ÜNİTE
  1-hangisi hiperemezisin tanısına girmez?
  a)ketonüri
  b)hipokalemi
  c)bilirubin artışı
  d)metabolik alkoloz
  e)serum ast ve alt düşmesi
  2-Hangisi preterm eylemde pelvik muatene bulgularından değildir?
  a)serviks uteri açıklığı
  b)serviks uteri uzunluğu
  c)alt uterin segmentin daralması
  d)serviks uteri kıvamı
  e)serviks uteri pozisyonu
  4. ÜNİTE SORULARI 
  1- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonlu hastada doğum endikasyonları arasında yer almaz 
  a) Fetal sağlığın bozulması, 
  b) Maternal semptomların kötüye gitmesi 
  c) Organ fonksiyon bozukluğunu gösteren laboratuvar bulguları 
  d) Tedavinin etkisiz kalması 
  e) Hafif preeklempsi bulgularının görülmesi 
  2- preeklempsi tanısı konmuş gebede doğum eylemi ile ilgili yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. 
  a) Hafif preeklampsili term gebelikler vajinal doğum ile sonuçlanabilir. 
  b) Preterm hafif preeklampsili gebeler klinik ve laboratuvar bulguları takip edilerek terme kadar izlenebilir. 
  c) Fetal ağırlığın 2500 gr’ın altında olması sezaryan endikasyonudur. 
  d) Doğum kararı verilen ağır preeklampsi vakalara antikonvulsif, antihipertansif tedavi uygulanır. 
  e) Pretem gebelik haftalarında fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid uygulanmalıdır

  3- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonu olan kadında doğum eylemi sırasında ebelik bakımı arasında yer almaz? 
  a) Uterus kontraksiyonları hipertoni açısından kontrol edilmelidir. 
  b) Pospartum dönemde antikonvülsan tedavi devam etmemelidir. 
  c) Kan basıncı aynı koldan ve aynı pozisyonda ölçülmelidir. 
  d) Aldığı- çıkardığı sıvı, proteinüri ve ödem takibi yapılmalıdır.. 
  e) Ebe bilgi vererek anksiyetenin azaltılmasında rol almalıdır.

  5.ünite
  İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 
  1-Emzirme sırasında annede karın ağrısının görülme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
  a-Prolaktin salınışının artması 
  b-Oksitosin salınışının artması 
  c-Ostrojenin salınması 
  d-Progesteronun artması 
  e-Prostaglandinlerin salınması 
  2-Doğum sonu egzersizlerine en az kaç hafta devam edilmelidir? 
  a-1-2 hafta 
  b-3-4 hafta 
  c-5-6 hafta 
  d-6-8 hafta 
  e-7-8 hafta 
  1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a-Abortus (düşük) veya gebelik kaybı, 20.
  haftadan önce veya fetal ağırlığın 500 gr altında
  gebeliğin sonlanması olarak tanımlanır
  -
  b-Anne yaşı ilerledikçe, özellikle 35 yaş üzeri
  gebeliklerde, kaliteli oosit sayısı giderek azalır bu
  nedenle düşüğe yol açan kromozomal bozukluk
  oranı artmaktadır.
  c-Habitüel abortusta kromozom
  bozukluklarının dağılımı anne yaşı ve
  gestasyonel yaştan bağımsızdır
  d-Kromozomal translokasyon kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazla
  görülür.
  e-Habitüel abortusta ebeler düşük
  esnasında küretaş yapmalı ve sonrasında retçe vermelidir,
  2-aşağıdakilerden hangisi riskli gebe katogorisine girmez?
  a-Akut yağlı karaciğer hastalığı, b- Çoğul gebelik e-40wsuları gelen gebe
  c-Hiperemezis gravidarum, d-Gestasyonel diabet,
  3-Aşağıdakilerden hangisi 3 lü tarama için yanlıştır?
  a-Gebeliğin 16-20. haftaları arasında serum Alfa
  Feto Protein (AFP), serum östriol ve beta hCG nin
  bakılmasıyla ortaya konulan bir testtir.
  b-Kromozom anaomalilerinde trizomi 13,18 ve 21
  için tanıda oldukça değerlidir.
  c-Serum AFP düzeyi fetal nöral tüp defektlerinin
  taramasında önemlidir.
  d-11-14. gebelik haftaları arasında
  bakılmakta ve beraberinde ultrasonografi
  ile nazal kemik ve nuchal translusensi ile
  birlikte sensitivitesi yüksek biyokimyasal
  bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
  3-gebelikte oluşan değişimlerden hangisi yanlıştır?
  a-Bilirubin seviyesi, AST ve ALT değişmez,
  ancak alkalen fosfataz ve kolesterol
  düzeyleri minimal yükselir.
  b-Safra kesesinin motilitesi azalır ve
  boşalma süresi uzar. Açlık ve diğer
  zamanlarda safra volümü artar, taş
  oluşumunu kolaylaştırır.
  c-Serum albumin düzeyi artar.
  e-İnce ve kalın barsak motilitesi ve tonusu
  azalır
  4-Gebelerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  a-Gebe kadında hormonal ve mekanik faktörlerden dolayı
  aspirasyon riski artmıştır. Alt ösofagiyal sfinkterin tonusunun
  azalması, gastrik ve pilorik anatominin distorsiyonu gastroösofageal
  reflüyü artırır.
  b-Üst solunum yollarında damar genişlemesi ve
  artan vaskülarite hava yollarında daralmaya neden
  olur
  c-Gebeliğin ilk üç ayında kardiak debi ve kan volümü artar
  d-Bulantı ve kusmanın nedeni olarak, over ve koriyonikhormonların etkisi ve yavaşlamış mide boşalımı düşünül mektedir.
  e-Kalp atımında 15 atım/dk azalma.
  5- Gebelikte değişiklik gösteren sistemlerden değildir?
  a-Kardiyovasküler
  b-Hematolojik
  c-Solunum
  d-Üriner
  e-Nüroloji
  13.ünite
  1-Kısa anlamlarını yazınız? 
  a- Abortus İmminens b- Abortus İnsipiens
  c- İnkomplet Abortus d-Komplet Abortus
  e- Missed Abortion: f-Habitüel Abortus
  2-Aşağıdakilerden hangisidüşük sonrası ebelik bakımı değildir?
  a-Vücut ısısında artış, kötü kokulu akıntı, ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenir. 
  b-Düşük sonrası yeni siklusun 4–6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  c-Enfeksiyon belirtileri anlatılır (Vajinal akıntıda kötü koku, akıntı miktarının artması, ateşin yükselmesi, kasık ağrısı)
  d-Evde 3–4 gün istirahat etmesi, ağır hareketlerden uzak durması hatırlatılır
  e- cinsel ilişkide perhiz yok
  3- TROFOBLASTİK HASTALIKLARın tanımından değildir?
  a-Patoloji derecesine göre mol hidatiform, invaziv mol, plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümör (plasental site 
  trofoblastik tümör) ve koriyokarsinom olarak sınıflanmaktadır
  b-Plasental trofoblastik dokulardan gelişir.
  c-İntermedier trofoblastlar (Ara hücreler) ise myometriuma ve kan damarlarına doğru yayılım gösterirler. Plasental site tümörlerin ana kaynağıdır. Beta-hCG sentezleyebilirler
  d-Beta hCG düzeyi gebeliğin 8-10.haftaları arasında pik yapar ve daha sonra giderek azalır.
  e-doğum sonu çok kanama görülür.
  4-aşağıdakilerden hangisi inkomplet mol için geçerlidir?
  a-Tipik olarak 10–25. hafta arasında ortaya çıkar. Belirti ve bulgular şiddetlidir.b- Plasenta klasik üzüm benzeri görünümdedir. C-Büyümüş ödematöz ve hidropik şişme gösteren plasental villüsler bulunurve Embriyonik doku yoktur d-. Babadan gelen iki adet X veya Y kromozomunun içinde nükleusu bulunmayan inaktif yumurtayı döllemesi sonucu oluşur
  e-Fetal doku her zaman vardır fakat çoğu kez fetus 10. hafta altında canlılığını yitirir ve kromozomal yapı triploiddir
  5-Aşağıdakilerden hangisi dış gebelik bulgusu değildir?
  a-Kasık ve karın ağrısı b-Anormal kanama c-Abdominal huzursuzluk gerginlik d-Uterusta gebeliğe bağlı asimetri, yumuşama, büyüme, renk değişikliği e- Kanama oranına bağlı olarak vital bulgularda değişiklik f-baş ağrısı
  6-Aşağıdakilerden dış gebelikte ebelik bakımı değildir?
  a-Vital bulguların yakın takip edilmesi b-Hastanın kan grubunun değerlendirilmesi, c-Damar ve solunum yolu desteği, d-Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi e-Uygun kan isteğinin yapılması bulunmaktadır.f-ilaç tedavisi düzenlemek
  7- Sistolik KB>160 mmHg veya Diastolik KB>110 mmHg olması
  Proteinüri>5 gr/24 saatlik idrar veya 3+, 4+ protein olması
  Oligüri (<400 ml/24 saat)
  Serebral veya vizüel bozukluklar Persistan oksipital baş ağrısı (analjeziklere cevapsız)-bilinç değişmesi- bulanık görme-fotofobi-skotom.anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
  a-preeklampsi b-eklampsi-c-ağırpreeklampsi d-hafifpreeklampsi 8-eklampside ebelik bakımı?
  a-Gebeyi gürültüden uzak,loş bir ortama almak 
  b-Hayati bulguları sık aralıklarla takip etmek
  c-Gebeyi olası travmalardan korumak için önlemler almak
  dAcil girişim için gerekli olan malzemeleri hazır bulundurmak
  e-Hava yolunu açık tutma ve ağızdaki sekrasyonları aspire etmek
  f-gebe hayati bulguları –act ve fetüsün çks takibi
  g-uygulanacak ilaçları reçedelendirmek
  1-Aşağıdakilerden hangisi çoğul gebelikte ebelik izlemine girmez?a-Dikkatli doğum öncesi bakımb-Yeterli ve dengeli beslenmec-Doğum sonu dönemde atoni kanaması yönünden dikkatli takipd-Komplikasyonlar hakkında anneye bilgi vermee-Kortikosteroid tedavi başlamak(x)
  2-Hangisi diabetik anne bebeklerinde görülen komplikasyon değildir?a-Abortus b-Fetal ölüm c-Makrozomi d-Pl.Previa (X) e-RDS
  3-GTT için en uygun zaman hangisidir?a-20-22 hf. b-14-18 hf. c-24-28 hf. (X) d-30-32 hf. e-16-18 hf.
  4-Hangisi diabetli gebede ebelik bakımıdır?a-Planlanan tedaviyi sürdürmesinin önemi anlatılmalıdır(X)b-Anemi tedavisi başlamakc-Antibiotik tedavisi başlamak d-Uygulanan medikal tedaviyi düzenlemeke-Hastanın ayaklarını kalp seviyesinin altında tutmak
  5-Hangisi preterm eylem risk faktörlewri arasında değildir?a-Çoğul gebelik b-Hiperemezis(X) c-Polihidroamnios d-Hipertansiyon e-Diabet
  6-20.gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması ve amnion membranlarının rüptürüdür tanımı hangisine aittir?a-A.İmminens b-A.İncomplet c-A.Complet d-Septik abort e-A.İnsipiens (X)
  7-Hangisi düşük sonrası ebelik bakımında yer almaz?a-Enfeksiyonlardan korunmak için genel hijyen kuralları kadına öğretilirb-İki hafta cinsel ilişkiden kaçınması önerilirc-Vücut ısısında artış kötü kokulu akıntı ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenird-Hemen gebe kalması önerilir(X)e-Düşük sonrası yeni siklusun 4-6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  8-Hangisi Pl.Previa da risk faktörleri arasında yer alamaz?a-Dekolman plesanta(X) b-Multiparite c-Mükerrer sezeryan d-Sigara e-Çoğul gebelik
  9-Hangisi Pl.Previada ebelik bakımı arasında yer almaz?a-Yaşam bulguları takip edilirb-Vajinal muayene yapılarak kanama değerlendirilir(X)c- AÇİT takibi yapılırd-Fetal kalp hızı izlenire-Gebenin korku ve anksiyetesi giderilir
  10-Hangisi dekolman plesanta etyolojisi arasında yer alır?a-Hiperemezis b-EMR(x) c- DM d-Nulliparite e-Uterin distozileri
  11-Hangisi gebelikte hipertansiyonun komplikasyonları arasında yer almaz?a-Pulmoner ödem b-Ablosyo plesanta c-Kalp yetmezliği d-İri bebek(X) e-Kortikal nekroz
  12-Hangisi erken postpartum kanamalar arasında yer almaz?a-Plesanta yapışma anomolileri b-Çoğul gebelik c-Makrozomi d-G.Multiparite e- Endometrit(X)
  13-İkili tarama testleri hangi haftalarda önerilir?a-15-16 hf. b-22-24 hf. c-11-14 hf.(X) d-24-28 hf. e- 20-22 hf.
  14-Normal fötal kalp hızı dakikada kaçtır?a-120-160 (X) b-160-170 c-60-80 d-140-150 e-90-100 
  15-Radyasyonda ortalama etkilenme dozu kaçtır?a-15 b5(X) c-25 c-30 d-10 e-23 
  16-Gebelikte fizyolojik uyumu etkileyen faktör hangisidir?a-Anne yaşı(X) b-Baba yaşı c-Meslek d-Coğrafi konum e-Egzerzis
  17-Süt yapımında etkili olan horman hangisidir?a-Prolaktin(x) b-Oksitosin c-Relaksin d-LH e-Östrojen
  18-Doğum sonu enfeksiyonda risk faktörü hangi şıkta yanlış verilmiştir?a-Anemi b-Beslenme bozukluğu c-Yaş(X) d-EMR e- Müdahaleli doğum
  19-Septik şokun en önemli komplikasyonu hangisidir?a-Hiperbilüribinbemi b-Azotemi c-Böbrek yetmezliği d-Akut tübüler nekroz e-Solunum yetmezliği(X)
  20-Multiorgan disfonksiyonu hipoperfüzyon veya hipotansiyonun eşlik ettiği duruma ne denir?a-Sepsis b-Ciddi sepsisi(X) c-Septik şok d-Multipl organ disfonksiyonu e-Sistematik enflamatuar 
 •  14-01-2011, 20:59 212456 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları


 •  15-05-2013, 22:06 249809 Cevap 211009

  • s@dull@hÇevrim dışı. Son etkinliği:04-02-2016, 15:45 s@dull@h
  • Sıralanmayanlar
  • Üye Oluş Tarihi 07-04-2013
  • t&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#252;rkiye
  • Toplam Mesaji 3
  • Toplam Puanı 30

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  çok sağol doğum finalinde çok işimize yarayacak tekrar sağol :)
 •  15-06-2013, 0:03 250943 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  ebe_uzem:
  2. Menstrual siklusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Foliküler fazda estrojen salgısı artar.
  B) Proliferatif fazda progesteron salgısı artar.
  C) Ovulasyonla birlikte servikal mukus artar.
  D) Proliferatif fazda endometrium hücrelerinde rejenerasyon olur.

  3. Menstrual siklusla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Normal bir menstruasyon 2-7 gün sürer.
  B) Normal bir siklus 22-30 gün arasındadır.
  C) Normal bir menstruasyonda kaybedilen kan 200-300 cc’dir.
  D) Menstrual kan pıhtılaşmaz.

  4. Plasenta ve membranların geliştiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trofoblast tabakası
  B) Mezoblastlar tabakası
  C) Embrioblast tabakası
  D) Endoderm tabakası

  5. Gebeliğin ilk iki ayı sırasında estrojen ve progesteron hormonlarının başlıca kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ön hipofiz B) Korpus luteum
  C) Adrenal korteks D) Overler

  6. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte salgılanan relaksin hormonunun etkisidir?

  A) Kas-iskelet sisteminde gevşemeye yol açar.
  B) Korpus luteumun devamını sağlar.
  C) Uterusun kasılmasını sağlar.
  D) Bağ dokusunu kasar.

  7. Aşağıdakilerden hangisi plasenta previa için etiyolojik faktörlerdendir?

  A) Çoğul gebelik
  B) Çok ve sık doğum yapma
  C) İmplantasyon bozukluğu
  D) Erken membran rüptürü
  8. Diyabetin gebeliğe olan etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebelikte preeklemsi gelişme riski artar.
  B) Oligohidroamnios riski artar.
  C) Perinatal mortalite artar.
  D) Hiperemezis gravidarum riski artar.

  19. Endometrial siklusla ilgili olan durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Estrojen endometriumu proliferatif faza sokar
  B) Oksitosin endometriyumda rejenerasyonu başlatır.
  C) Menstrual kanama ovulasyondan iki hafta sonra başlar.
  D) Progesteron endometriumu sekretuar faza sokar.

  20. X’e bağlı resesif geçişli hemofili hastalığına ilişkin özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kızlar taşıyıcıdır.
  B) Babadan oğula geçiş yoktur.
  C) Genel olarak hastalık erkekte görülür.
  D) Baba hasta anne sağlam ise kız çocuk hastadır.

  21. Overleri çıkarılmış bir kadında gelişebilecek durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cinsel yaşam sona erer.
  B) Menstruasyon durur.
  C) Ovulasyon durur.
  D) Menopoz şikâyetleri ortaya çıkar.

  22. Gebelikte salgılanan Human Koryonik Gonodotrop Hormonu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Gebeliğin devamını sağlar.
  B) Sinsityotrofoblast hücrelerinden salgılanır.
  C) Korpus luteumun gelişmesini sınırlar.
  D) Fertilizasyondan itibaren 10. günde anne kan ve idrarında görülür.

  23. Amniotik sıvının fonksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fetüsü travmalardan korur.
  B) Fetüsün gaz alışverişini sağlar.
  C) Fetüsün ısı kaybını önler.
  D) Fetüsün simetrik büyümesini sağlar.

  24. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konstipasyonun önlenmesi
  B) Mesanenin sık boşaltılması
  C) Vulvanın kuru ve temiz tutulması
  D) Sıvı alımının kısıtlanması

  25. Doğum öncesi bakım hizmetlerinde ebenin rolü
  ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebenin genel sağlık düzeyini yükseltmek
  B) Aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi vermek
  C) Fetüsün tanı ve tedavi yöntemlerine karar vermek
  D) Fetüsün gelişimini izleyerek gerekli önlemleri zamanında almak

  26. Fetal sağlığı değerlendirmede kullanılan biyofiziksel profil değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  47. Preeklemside sol-yan yatak istirahatinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  A) Ödemi azaltmak
  B) Diürezi sınırlamak
  C) Periferal kan akımını artırmak
  D) Plasental perfüzyonu artırmak

  48. Diyabetli gebe bir kadında gelişebilecek komplikasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hiperglisemi B) Üriner enfeksiyon
  C) Preeklemsi D) Anemi

  49. Aşağıdaki ablasyo plasentayı hazırlayıcı faktörlerden hangisi yanlıştır?
  A) Uterusun kanlanma bozuklukları
  B) Genç ve ileri anne yaşı
  C) Rh uyuşmazlığı
  D) Psikolojik ve fiziksel travmalar

  50. Osteoporozda gelişebilecek risk faktörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Geç menopoz
  B) Sigara içme
  C) Hareketsiz yaşam
  D) Kalsiyumdan fakir diyet
  13. ÜNİTE
  1-Hangisi 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması veya amniyon membranlarının rüptürüdür?
  a)abortus imminens
  b) “ inkomplet
  c) “ missed
  d) “ septik
  e) “ insipiens
  2-hangisi plesanta previa nın etyolojik faktörü değildir?
  a)primipar
  b)geçirilmiş abortus
  c)sigara kullanma
  d)önceden plsenta previa
  e)sezaryan
  14. ÜNİTE
  1-hangisi hiperemezisin tanısına girmez?
  a)ketonüri
  b)hipokalemi
  c)bilirubin artışı
  d)metabolik alkoloz
  e)serum ast ve alt düşmesi
  2-Hangisi preterm eylemde pelvik muatene bulgularından değildir?
  a)serviks uteri açıklığı
  b)serviks uteri uzunluğu
  c)alt uterin segmentin daralması
  d)serviks uteri kıvamı
  e)serviks uteri pozisyonu
  4. ÜNİTE SORULARI 
  1- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonlu hastada doğum endikasyonları arasında yer almaz 
  a) Fetal sağlığın bozulması, 
  b) Maternal semptomların kötüye gitmesi 
  c) Organ fonksiyon bozukluğunu gösteren laboratuvar bulguları 
  d) Tedavinin etkisiz kalması 
  e) Hafif preeklempsi bulgularının görülmesi 
  2- preeklempsi tanısı konmuş gebede doğum eylemi ile ilgili yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. 
  a) Hafif preeklampsili term gebelikler vajinal doğum ile sonuçlanabilir. 
  b) Preterm hafif preeklampsili gebeler klinik ve laboratuvar bulguları takip edilerek terme kadar izlenebilir. 
  c) Fetal ağırlığın 2500 gr’ın altında olması sezaryan endikasyonudur. 
  d) Doğum kararı verilen ağır preeklampsi vakalara antikonvulsif, antihipertansif tedavi uygulanır. 
  e) Pretem gebelik haftalarında fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid uygulanmalıdır

  3- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonu olan kadında doğum eylemi sırasında ebelik bakımı arasında yer almaz? 
  a) Uterus kontraksiyonları hipertoni açısından kontrol edilmelidir. 
  b) Pospartum dönemde antikonvülsan tedavi devam etmemelidir. 
  c) Kan basıncı aynı koldan ve aynı pozisyonda ölçülmelidir. 
  d) Aldığı- çıkardığı sıvı, proteinüri ve ödem takibi yapılmalıdır.. 
  e) Ebe bilgi vererek anksiyetenin azaltılmasında rol almalıdır.

  5.ünite
  İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 
  1-Emzirme sırasında annede karın ağrısının görülme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
  a-Prolaktin salınışının artması 
  b-Oksitosin salınışının artması 
  c-Ostrojenin salınması 
  d-Progesteronun artması 
  e-Prostaglandinlerin salınması 
  2-Doğum sonu egzersizlerine en az kaç hafta devam edilmelidir? 
  a-1-2 hafta 
  b-3-4 hafta 
  c-5-6 hafta 
  d-6-8 hafta 
  e-7-8 hafta 
  1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a-Abortus (düşük) veya gebelik kaybı, 20.
  haftadan önce veya fetal ağırlığın 500 gr altında
  gebeliğin sonlanması olarak tanımlanır
  -
  b-Anne yaşı ilerledikçe, özellikle 35 yaş üzeri
  gebeliklerde, kaliteli oosit sayısı giderek azalır bu
  nedenle düşüğe yol açan kromozomal bozukluk
  oranı artmaktadır.
  c-Habitüel abortusta kromozom
  bozukluklarının dağılımı anne yaşı ve
  gestasyonel yaştan bağımsızdır
  d-Kromozomal translokasyon kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazla
  görülür.
  e-Habitüel abortusta ebeler düşük
  esnasında küretaş yapmalı ve sonrasında retçe vermelidir,
  2-aşağıdakilerden hangisi riskli gebe katogorisine girmez?
  a-Akut yağlı karaciğer hastalığı, b- Çoğul gebelik e-40wsuları gelen gebe
  c-Hiperemezis gravidarum, d-Gestasyonel diabet,
  3-Aşağıdakilerden hangisi 3 lü tarama için yanlıştır?
  a-Gebeliğin 16-20. haftaları arasında serum Alfa
  Feto Protein (AFP), serum östriol ve beta hCG nin
  bakılmasıyla ortaya konulan bir testtir.
  b-Kromozom anaomalilerinde trizomi 13,18 ve 21
  için tanıda oldukça değerlidir.
  c-Serum AFP düzeyi fetal nöral tüp defektlerinin
  taramasında önemlidir.
  d-11-14. gebelik haftaları arasında
  bakılmakta ve beraberinde ultrasonografi
  ile nazal kemik ve nuchal translusensi ile
  birlikte sensitivitesi yüksek biyokimyasal
  bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
  3-gebelikte oluşan değişimlerden hangisi yanlıştır?
  a-Bilirubin seviyesi, AST ve ALT değişmez,
  ancak alkalen fosfataz ve kolesterol
  düzeyleri minimal yükselir.
  b-Safra kesesinin motilitesi azalır ve
  boşalma süresi uzar. Açlık ve diğer
  zamanlarda safra volümü artar, taş
  oluşumunu kolaylaştırır.
  c-Serum albumin düzeyi artar.
  e-İnce ve kalın barsak motilitesi ve tonusu
  azalır
  4-Gebelerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  a-Gebe kadında hormonal ve mekanik faktörlerden dolayı
  aspirasyon riski artmıştır. Alt ösofagiyal sfinkterin tonusunun
  azalması, gastrik ve pilorik anatominin distorsiyonu gastroösofageal
  reflüyü artırır.
  b-Üst solunum yollarında damar genişlemesi ve
  artan vaskülarite hava yollarında daralmaya neden
  olur
  c-Gebeliğin ilk üç ayında kardiak debi ve kan volümü artar
  d-Bulantı ve kusmanın nedeni olarak, over ve koriyonikhormonların etkisi ve yavaşlamış mide boşalımı düşünül mektedir.
  e-Kalp atımında 15 atım/dk azalma.
  5- Gebelikte değişiklik gösteren sistemlerden değildir?
  a-Kardiyovasküler
  b-Hematolojik
  c-Solunum
  d-Üriner
  e-Nüroloji
  13.ünite
  1-Kısa anlamlarını yazınız? 
  a- Abortus İmminens b- Abortus İnsipiens
  c- İnkomplet Abortus d-Komplet Abortus
  e- Missed Abortion: f-Habitüel Abortus
  2-Aşağıdakilerden hangisidüşük sonrası ebelik bakımı değildir?
  a-Vücut ısısında artış, kötü kokulu akıntı, ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenir. 
  b-Düşük sonrası yeni siklusun 4–6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  c-Enfeksiyon belirtileri anlatılır (Vajinal akıntıda kötü koku, akıntı miktarının artması, ateşin yükselmesi, kasık ağrısı)
  d-Evde 3–4 gün istirahat etmesi, ağır hareketlerden uzak durması hatırlatılır
  e- cinsel ilişkide perhiz yok
  3- TROFOBLASTİK HASTALIKLARın tanımından değildir?
  a-Patoloji derecesine göre mol hidatiform, invaziv mol, plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümör (plasental site 
  trofoblastik tümör) ve koriyokarsinom olarak sınıflanmaktadır
  b-Plasental trofoblastik dokulardan gelişir.
  c-İntermedier trofoblastlar (Ara hücreler) ise myometriuma ve kan damarlarına doğru yayılım gösterirler. Plasental site tümörlerin ana kaynağıdır. Beta-hCG sentezleyebilirler
  d-Beta hCG düzeyi gebeliğin 8-10.haftaları arasında pik yapar ve daha sonra giderek azalır.
  e-doğum sonu çok kanama görülür.
  4-aşağıdakilerden hangisi inkomplet mol için geçerlidir?
  a-Tipik olarak 10–25. hafta arasında ortaya çıkar. Belirti ve bulgular şiddetlidir.b- Plasenta klasik üzüm benzeri görünümdedir. C-Büyümüş ödematöz ve hidropik şişme gösteren plasental villüsler bulunurve Embriyonik doku yoktur d-. Babadan gelen iki adet X veya Y kromozomunun içinde nükleusu bulunmayan inaktif yumurtayı döllemesi sonucu oluşur
  e-Fetal doku her zaman vardır fakat çoğu kez fetus 10. hafta altında canlılığını yitirir ve kromozomal yapı triploiddir
  5-Aşağıdakilerden hangisi dış gebelik bulgusu değildir?
  a-Kasık ve karın ağrısı b-Anormal kanama c-Abdominal huzursuzluk gerginlik d-Uterusta gebeliğe bağlı asimetri, yumuşama, büyüme, renk değişikliği e- Kanama oranına bağlı olarak vital bulgularda değişiklik f-baş ağrısı
  6-Aşağıdakilerden dış gebelikte ebelik bakımı değildir?
  a-Vital bulguların yakın takip edilmesi b-Hastanın kan grubunun değerlendirilmesi, c-Damar ve solunum yolu desteği, d-Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi e-Uygun kan isteğinin yapılması bulunmaktadır.f-ilaç tedavisi düzenlemek
  7- Sistolik KB>160 mmHg veya Diastolik KB>110 mmHg olması
  Proteinüri>5 gr/24 saatlik idrar veya 3+, 4+ protein olması
  Oligüri (<400 ml/24 saat)
  Serebral veya vizüel bozukluklar Persistan oksipital baş ağrısı (analjeziklere cevapsız)-bilinç değişmesi- bulanık görme-fotofobi-skotom.anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
  a-preeklampsi b-eklampsi-c-ağırpreeklampsi d-hafifpreeklampsi 8-eklampside ebelik bakımı?
  a-Gebeyi gürültüden uzak,loş bir ortama almak 
  b-Hayati bulguları sık aralıklarla takip etmek
  c-Gebeyi olası travmalardan korumak için önlemler almak
  dAcil girişim için gerekli olan malzemeleri hazır bulundurmak
  e-Hava yolunu açık tutma ve ağızdaki sekrasyonları aspire etmek
  f-gebe hayati bulguları –act ve fetüsün çks takibi
  g-uygulanacak ilaçları reçedelendirmek
  1-Aşağıdakilerden hangisi çoğul gebelikte ebelik izlemine girmez?a-Dikkatli doğum öncesi bakımb-Yeterli ve dengeli beslenmec-Doğum sonu dönemde atoni kanaması yönünden dikkatli takipd-Komplikasyonlar hakkında anneye bilgi vermee-Kortikosteroid tedavi başlamak(x)
  2-Hangisi diabetik anne bebeklerinde görülen komplikasyon değildir?a-Abortus b-Fetal ölüm c-Makrozomi d-Pl.Previa (X) e-RDS
  3-GTT için en uygun zaman hangisidir?a-20-22 hf. b-14-18 hf. c-24-28 hf. (X) d-30-32 hf. e-16-18 hf.
  4-Hangisi diabetli gebede ebelik bakımıdır?a-Planlanan tedaviyi sürdürmesinin önemi anlatılmalıdır(X)b-Anemi tedavisi başlamakc-Antibiotik tedavisi başlamak d-Uygulanan medikal tedaviyi düzenlemeke-Hastanın ayaklarını kalp seviyesinin altında tutmak
  5-Hangisi preterm eylem risk faktörlewri arasında değildir?a-Çoğul gebelik b-Hiperemezis(X) c-Polihidroamnios d-Hipertansiyon e-Diabet
  6-20.gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması ve amnion membranlarının rüptürüdür tanımı hangisine aittir?a-A.İmminens b-A.İncomplet c-A.Complet d-Septik abort e-A.İnsipiens (X)
  7-Hangisi düşük sonrası ebelik bakımında yer almaz?a-Enfeksiyonlardan korunmak için genel hijyen kuralları kadına öğretilirb-İki hafta cinsel ilişkiden kaçınması önerilirc-Vücut ısısında artış kötü kokulu akıntı ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenird-Hemen gebe kalması önerilir(X)e-Düşük sonrası yeni siklusun 4-6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  8-Hangisi Pl.Previa da risk faktörleri arasında yer alamaz?a-Dekolman plesanta(X) b-Multiparite c-Mükerrer sezeryan d-Sigara e-Çoğul gebelik
  9-Hangisi Pl.Previada ebelik bakımı arasında yer almaz?a-Yaşam bulguları takip edilirb-Vajinal muayene yapılarak kanama değerlendirilir(X)c- AÇİT takibi yapılırd-Fetal kalp hızı izlenire-Gebenin korku ve anksiyetesi giderilir
  10-Hangisi dekolman plesanta etyolojisi arasında yer alır?a-Hiperemezis b-EMR(x) c- DM d-Nulliparite e-Uterin distozileri
  11-Hangisi gebelikte hipertansiyonun komplikasyonları arasında yer almaz?a-Pulmoner ödem b-Ablosyo plesanta c-Kalp yetmezliği d-İri bebek(X) e-Kortikal nekroz
  12-Hangisi erken postpartum kanamalar arasında yer almaz?a-Plesanta yapışma anomolileri b-Çoğul gebelik c-Makrozomi d-G.Multiparite e- Endometrit(X)
  13-İkili tarama testleri hangi haftalarda önerilir?a-15-16 hf. b-22-24 hf. c-11-14 hf.(X) d-24-28 hf. e- 20-22 hf.
  14-Normal fötal kalp hızı dakikada kaçtır?a-120-160 (X) b-160-170 c-60-80 d-140-150 e-90-100 
  15-Radyasyonda ortalama etkilenme dozu kaçtır?a-15 b5(X) c-25 c-30 d-10 e-23 
  16-Gebelikte fizyolojik uyumu etkileyen faktör hangisidir?a-Anne yaşı(X) b-Baba yaşı c-Meslek d-Coğrafi konum e-Egzerzis
  17-Süt yapımında etkili olan horman hangisidir?a-Prolaktin(x) b-Oksitosin c-Relaksin d-LH e-Östrojen
  18-Doğum sonu enfeksiyonda risk faktörü hangi şıkta yanlış verilmiştir?a-Anemi b-Beslenme bozukluğu c-Yaş(X) d-EMR e- Müdahaleli doğum
  19-Septik şokun en önemli komplikasyonu hangisidir?a-Hiperbilüribinbemi b-Azotemi c-Böbrek yetmezliği d-Akut tübüler nekroz e-Solunum yetmezliği(X)
  20-Multiorgan disfonksiyonu hipoperfüzyon veya hipotansiyonun eşlik ettiği duruma ne denir?a-Sepsis b-Ciddi sepsisi(X) c-Septik şok d-Multipl organ disfonksiyonu e-Sistematik enflamatuar 
 •  15-06-2013, 0:06 250944 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  ebe_uzem:
  2. Menstrual siklusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Foliküler fazda estrojen salgısı artar.
  B) Proliferatif fazda progesteron salgısı artar.
  C) Ovulasyonla birlikte servikal mukus artar.
  D) Proliferatif fazda endometrium hücrelerinde rejenerasyon olur.

  3. Menstrual siklusla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Normal bir menstruasyon 2-7 gün sürer.
  B) Normal bir siklus 22-30 gün arasındadır.
  C) Normal bir menstruasyonda kaybedilen kan 200-300 cc’dir.
  D) Menstrual kan pıhtılaşmaz.

  4. Plasenta ve membranların geliştiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trofoblast tabakası
  B) Mezoblastlar tabakası
  C) Embrioblast tabakası
  D) Endoderm tabakası

  5. Gebeliğin ilk iki ayı sırasında estrojen ve progesteron hormonlarının başlıca kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ön hipofiz B) Korpus luteum
  C) Adrenal korteks D) Overler

  6. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte salgılanan relaksin hormonunun etkisidir?

  A) Kas-iskelet sisteminde gevşemeye yol açar.
  B) Korpus luteumun devamını sağlar.
  C) Uterusun kasılmasını sağlar.
  D) Bağ dokusunu kasar.

  7. Aşağıdakilerden hangisi plasenta previa için etiyolojik faktörlerdendir?

  A) Çoğul gebelik
  B) Çok ve sık doğum yapma
  C) İmplantasyon bozukluğu
  D) Erken membran rüptürü
  8. Diyabetin gebeliğe olan etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebelikte preeklemsi gelişme riski artar.
  B) Oligohidroamnios riski artar.
  C) Perinatal mortalite artar.
  D) Hiperemezis gravidarum riski artar.

  19. Endometrial siklusla ilgili olan durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Estrojen endometriumu proliferatif faza sokar
  B) Oksitosin endometriyumda rejenerasyonu başlatır.
  C) Menstrual kanama ovulasyondan iki hafta sonra başlar.
  D) Progesteron endometriumu sekretuar faza sokar.

  20. X’e bağlı resesif geçişli hemofili hastalığına ilişkin özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kızlar taşıyıcıdır.
  B) Babadan oğula geçiş yoktur.
  C) Genel olarak hastalık erkekte görülür.
  D) Baba hasta anne sağlam ise kız çocuk hastadır.

  21. Overleri çıkarılmış bir kadında gelişebilecek durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cinsel yaşam sona erer.
  B) Menstruasyon durur.
  C) Ovulasyon durur.
  D) Menopoz şikâyetleri ortaya çıkar.

  22. Gebelikte salgılanan Human Koryonik Gonodotrop Hormonu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Gebeliğin devamını sağlar.
  B) Sinsityotrofoblast hücrelerinden salgılanır.
  C) Korpus luteumun gelişmesini sınırlar.
  D) Fertilizasyondan itibaren 10. günde anne kan ve idrarında görülür.

  23. Amniotik sıvının fonksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fetüsü travmalardan korur.
  B) Fetüsün gaz alışverişini sağlar.
  C) Fetüsün ısı kaybını önler.
  D) Fetüsün simetrik büyümesini sağlar.

  24. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Konstipasyonun önlenmesi
  B) Mesanenin sık boşaltılması
  C) Vulvanın kuru ve temiz tutulması
  D) Sıvı alımının kısıtlanması

  25. Doğum öncesi bakım hizmetlerinde ebenin rolü
  ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gebenin genel sağlık düzeyini yükseltmek
  B) Aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi vermek
  C) Fetüsün tanı ve tedavi yöntemlerine karar vermek
  D) Fetüsün gelişimini izleyerek gerekli önlemleri zamanında almak

  26. Fetal sağlığı değerlendirmede kullanılan biyofiziksel profil değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  47. Preeklemside sol-yan yatak istirahatinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  A) Ödemi azaltmak
  B) Diürezi sınırlamak
  C) Periferal kan akımını artırmak
  D) Plasental perfüzyonu artırmak

  48. Diyabetli gebe bir kadında gelişebilecek komplikasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hiperglisemi B) Üriner enfeksiyon
  C) Preeklemsi D) Anemi

  49. Aşağıdaki ablasyo plasentayı hazırlayıcı faktörlerden hangisi yanlıştır?
  A) Uterusun kanlanma bozuklukları
  B) Genç ve ileri anne yaşı
  C) Rh uyuşmazlığı
  D) Psikolojik ve fiziksel travmalar

  50. Osteoporozda gelişebilecek risk faktörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Geç menopoz
  B) Sigara içme
  C) Hareketsiz yaşam
  D) Kalsiyumdan fakir diyet
  13. ÜNİTE
  1-Hangisi 20. gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması veya amniyon membranlarının rüptürüdür?
  a)abortus imminens
  b) “ inkomplet
  c) “ missed
  d) “ septik
  e) “ insipiens
  2-hangisi plesanta previa nın etyolojik faktörü değildir?
  a)primipar
  b)geçirilmiş abortus
  c)sigara kullanma
  d)önceden plsenta previa
  e)sezaryan
  14. ÜNİTE
  1-hangisi hiperemezisin tanısına girmez?
  a)ketonüri
  b)hipokalemi
  c)bilirubin artışı
  d)metabolik alkoloz
  e)serum ast ve alt düşmesi
  2-Hangisi preterm eylemde pelvik muatene bulgularından değildir?
  a)serviks uteri açıklığı
  b)serviks uteri uzunluğu
  c)alt uterin segmentin daralması
  d)serviks uteri kıvamı
  e)serviks uteri pozisyonu
  4. ÜNİTE SORULARI 
  1- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonlu hastada doğum endikasyonları arasında yer almaz 
  a) Fetal sağlığın bozulması, 
  b) Maternal semptomların kötüye gitmesi 
  c) Organ fonksiyon bozukluğunu gösteren laboratuvar bulguları 
  d) Tedavinin etkisiz kalması 
  e) Hafif preeklempsi bulgularının görülmesi 
  2- preeklempsi tanısı konmuş gebede doğum eylemi ile ilgili yanlış olan şıkkı işaretleyiniz. 
  a) Hafif preeklampsili term gebelikler vajinal doğum ile sonuçlanabilir. 
  b) Preterm hafif preeklampsili gebeler klinik ve laboratuvar bulguları takip edilerek terme kadar izlenebilir. 
  c) Fetal ağırlığın 2500 gr’ın altında olması sezaryan endikasyonudur. 
  d) Doğum kararı verilen ağır preeklampsi vakalara antikonvulsif, antihipertansif tedavi uygulanır. 
  e) Pretem gebelik haftalarında fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid uygulanmalıdır

  3- Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonu olan kadında doğum eylemi sırasında ebelik bakımı arasında yer almaz? 
  a) Uterus kontraksiyonları hipertoni açısından kontrol edilmelidir. 
  b) Pospartum dönemde antikonvülsan tedavi devam etmemelidir. 
  c) Kan basıncı aynı koldan ve aynı pozisyonda ölçülmelidir. 
  d) Aldığı- çıkardığı sıvı, proteinüri ve ödem takibi yapılmalıdır.. 
  e) Ebe bilgi vererek anksiyetenin azaltılmasında rol almalıdır.

  5.ünite
  İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 
  1-Emzirme sırasında annede karın ağrısının görülme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
  a-Prolaktin salınışının artması 
  b-Oksitosin salınışının artması 
  c-Ostrojenin salınması 
  d-Progesteronun artması 
  e-Prostaglandinlerin salınması 
  2-Doğum sonu egzersizlerine en az kaç hafta devam edilmelidir? 
  a-1-2 hafta 
  b-3-4 hafta 
  c-5-6 hafta 
  d-6-8 hafta 
  e-7-8 hafta 
  1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a-Abortus (düşük) veya gebelik kaybı, 20.
  haftadan önce veya fetal ağırlığın 500 gr altında
  gebeliğin sonlanması olarak tanımlanır
  -
  b-Anne yaşı ilerledikçe, özellikle 35 yaş üzeri
  gebeliklerde, kaliteli oosit sayısı giderek azalır bu
  nedenle düşüğe yol açan kromozomal bozukluk
  oranı artmaktadır.
  c-Habitüel abortusta kromozom
  bozukluklarının dağılımı anne yaşı ve
  gestasyonel yaştan bağımsızdır
  d-Kromozomal translokasyon kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazla
  görülür.
  e-Habitüel abortusta ebeler düşük
  esnasında küretaş yapmalı ve sonrasında retçe vermelidir,
  2-aşağıdakilerden hangisi riskli gebe katogorisine girmez?
  a-Akut yağlı karaciğer hastalığı, b- Çoğul gebelik e-40wsuları gelen gebe
  c-Hiperemezis gravidarum, d-Gestasyonel diabet,
  3-Aşağıdakilerden hangisi 3 lü tarama için yanlıştır?
  a-Gebeliğin 16-20. haftaları arasında serum Alfa
  Feto Protein (AFP), serum östriol ve beta hCG nin
  bakılmasıyla ortaya konulan bir testtir.
  b-Kromozom anaomalilerinde trizomi 13,18 ve 21
  için tanıda oldukça değerlidir.
  c-Serum AFP düzeyi fetal nöral tüp defektlerinin
  taramasında önemlidir.
  d-11-14. gebelik haftaları arasında
  bakılmakta ve beraberinde ultrasonografi
  ile nazal kemik ve nuchal translusensi ile
  birlikte sensitivitesi yüksek biyokimyasal
  bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
  3-gebelikte oluşan değişimlerden hangisi yanlıştır?
  a-Bilirubin seviyesi, AST ve ALT değişmez,
  ancak alkalen fosfataz ve kolesterol
  düzeyleri minimal yükselir.
  b-Safra kesesinin motilitesi azalır ve
  boşalma süresi uzar. Açlık ve diğer
  zamanlarda safra volümü artar, taş
  oluşumunu kolaylaştırır.
  c-Serum albumin düzeyi artar.
  e-İnce ve kalın barsak motilitesi ve tonusu
  azalır
  4-Gebelerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  a-Gebe kadında hormonal ve mekanik faktörlerden dolayı
  aspirasyon riski artmıştır. Alt ösofagiyal sfinkterin tonusunun
  azalması, gastrik ve pilorik anatominin distorsiyonu gastroösofageal
  reflüyü artırır.
  b-Üst solunum yollarında damar genişlemesi ve
  artan vaskülarite hava yollarında daralmaya neden
  olur
  c-Gebeliğin ilk üç ayında kardiak debi ve kan volümü artar
  d-Bulantı ve kusmanın nedeni olarak, over ve koriyonikhormonların etkisi ve yavaşlamış mide boşalımı düşünül mektedir.
  e-Kalp atımında 15 atım/dk azalma.
  5- Gebelikte değişiklik gösteren sistemlerden değildir?
  a-Kardiyovasküler
  b-Hematolojik
  c-Solunum
  d-Üriner
  e-Nüroloji
  13.ünite
  1-Kısa anlamlarını yazınız? 
  a- Abortus İmminens b- Abortus İnsipiens
  c- İnkomplet Abortus d-Komplet Abortus
  e- Missed Abortion: f-Habitüel Abortus
  2-Aşağıdakilerden hangisidüşük sonrası ebelik bakımı değildir?
  a-Vücut ısısında artış, kötü kokulu akıntı, ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenir. 
  b-Düşük sonrası yeni siklusun 4–6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  c-Enfeksiyon belirtileri anlatılır (Vajinal akıntıda kötü koku, akıntı miktarının artması, ateşin yükselmesi, kasık ağrısı)
  d-Evde 3–4 gün istirahat etmesi, ağır hareketlerden uzak durması hatırlatılır
  e- cinsel ilişkide perhiz yok
  3- TROFOBLASTİK HASTALIKLARın tanımından değildir?
  a-Patoloji derecesine göre mol hidatiform, invaziv mol, plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümör (plasental site 
  trofoblastik tümör) ve koriyokarsinom olarak sınıflanmaktadır
  b-Plasental trofoblastik dokulardan gelişir.
  c-İntermedier trofoblastlar (Ara hücreler) ise myometriuma ve kan damarlarına doğru yayılım gösterirler. Plasental site tümörlerin ana kaynağıdır. Beta-hCG sentezleyebilirler
  d-Beta hCG düzeyi gebeliğin 8-10.haftaları arasında pik yapar ve daha sonra giderek azalır.
  e-doğum sonu çok kanama görülür.
  4-aşağıdakilerden hangisi inkomplet mol için geçerlidir?
  a-Tipik olarak 10–25. hafta arasında ortaya çıkar. Belirti ve bulgular şiddetlidir.b- Plasenta klasik üzüm benzeri görünümdedir. C-Büyümüş ödematöz ve hidropik şişme gösteren plasental villüsler bulunurve Embriyonik doku yoktur d-. Babadan gelen iki adet X veya Y kromozomunun içinde nükleusu bulunmayan inaktif yumurtayı döllemesi sonucu oluşur
  e-Fetal doku her zaman vardır fakat çoğu kez fetus 10. hafta altında canlılığını yitirir ve kromozomal yapı triploiddir
  5-Aşağıdakilerden hangisi dış gebelik bulgusu değildir?
  a-Kasık ve karın ağrısı b-Anormal kanama c-Abdominal huzursuzluk gerginlik d-Uterusta gebeliğe bağlı asimetri, yumuşama, büyüme, renk değişikliği e- Kanama oranına bağlı olarak vital bulgularda değişiklik f-baş ağrısı
  6-Aşağıdakilerden dış gebelikte ebelik bakımı değildir?
  a-Vital bulguların yakın takip edilmesi b-Hastanın kan grubunun değerlendirilmesi, c-Damar ve solunum yolu desteği, d-Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi e-Uygun kan isteğinin yapılması bulunmaktadır.f-ilaç tedavisi düzenlemek
  7- Sistolik KB>160 mmHg veya Diastolik KB>110 mmHg olması
  Proteinüri>5 gr/24 saatlik idrar veya 3+, 4+ protein olması
  Oligüri (<400 ml/24 saat)
  Serebral veya vizüel bozukluklar Persistan oksipital baş ağrısı (analjeziklere cevapsız)-bilinç değişmesi- bulanık görme-fotofobi-skotom.anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
  a-preeklampsi b-eklampsi-c-ağırpreeklampsi d-hafifpreeklampsi 8-eklampside ebelik bakımı?
  a-Gebeyi gürültüden uzak,loş bir ortama almak 
  b-Hayati bulguları sık aralıklarla takip etmek
  c-Gebeyi olası travmalardan korumak için önlemler almak
  dAcil girişim için gerekli olan malzemeleri hazır bulundurmak
  e-Hava yolunu açık tutma ve ağızdaki sekrasyonları aspire etmek
  f-gebe hayati bulguları –act ve fetüsün çks takibi
  g-uygulanacak ilaçları reçedelendirmek
  1-Aşağıdakilerden hangisi çoğul gebelikte ebelik izlemine girmez?a-Dikkatli doğum öncesi bakımb-Yeterli ve dengeli beslenmec-Doğum sonu dönemde atoni kanaması yönünden dikkatli takipd-Komplikasyonlar hakkında anneye bilgi vermee-Kortikosteroid tedavi başlamak(x)
  2-Hangisi diabetik anne bebeklerinde görülen komplikasyon değildir?a-Abortus b-Fetal ölüm c-Makrozomi d-Pl.Previa (X) e-RDS
  3-GTT için en uygun zaman hangisidir?a-20-22 hf. b-14-18 hf. c-24-28 hf. (X) d-30-32 hf. e-16-18 hf.
  4-Hangisi diabetli gebede ebelik bakımıdır?a-Planlanan tedaviyi sürdürmesinin önemi anlatılmalıdır(X)b-Anemi tedavisi başlamakc-Antibiotik tedavisi başlamak d-Uygulanan medikal tedaviyi düzenlemeke-Hastanın ayaklarını kalp seviyesinin altında tutmak
  5-Hangisi preterm eylem risk faktörlewri arasında değildir?a-Çoğul gebelik b-Hiperemezis(X) c-Polihidroamnios d-Hipertansiyon e-Diabet
  6-20.gebelik haftasından önce vajinal kanama ve kontraksiyonlarla birlikte veya olmaksızın servikal dilatasyonun olması ve amnion membranlarının rüptürüdür tanımı hangisine aittir?a-A.İmminens b-A.İncomplet c-A.Complet d-Septik abort e-A.İnsipiens (X)
  7-Hangisi düşük sonrası ebelik bakımında yer almaz?a-Enfeksiyonlardan korunmak için genel hijyen kuralları kadına öğretilirb-İki hafta cinsel ilişkiden kaçınması önerilirc-Vücut ısısında artış kötü kokulu akıntı ağrı ve kanama miktarının artması belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna gelmesi söylenird-Hemen gebe kalması önerilir(X)e-Düşük sonrası yeni siklusun 4-6 hafta sonra görülebileceği açıklanır
  8-Hangisi Pl.Previa da risk faktörleri arasında yer alamaz?a-Dekolman plesanta(X) b-Multiparite c-Mükerrer sezeryan d-Sigara e-Çoğul gebelik
  9-Hangisi Pl.Previada ebelik bakımı arasında yer almaz?a-Yaşam bulguları takip edilirb-Vajinal muayene yapılarak kanama değerlendirilir(X)c- AÇİT takibi yapılırd-Fetal kalp hızı izlenire-Gebenin korku ve anksiyetesi giderilir
  10-Hangisi dekolman plesanta etyolojisi arasında yer alır?a-Hiperemezis b-EMR(x) c- DM d-Nulliparite e-Uterin distozileri
  11-Hangisi gebelikte hipertansiyonun komplikasyonları arasında yer almaz?a-Pulmoner ödem b-Ablosyo plesanta c-Kalp yetmezliği d-İri bebek(X) e-Kortikal nekroz
  12-Hangisi erken postpartum kanamalar arasında yer almaz?a-Plesanta yapışma anomolileri b-Çoğul gebelik c-Makrozomi d-G.Multiparite e- Endometrit(X)
  13-İkili tarama testleri hangi haftalarda önerilir?a-15-16 hf. b-22-24 hf. c-11-14 hf.(X) d-24-28 hf. e- 20-22 hf.
  14-Normal fötal kalp hızı dakikada kaçtır?a-120-160 (X) b-160-170 c-60-80 d-140-150 e-90-100 
  15-Radyasyonda ortalama etkilenme dozu kaçtır?a-15 b5(X) c-25 c-30 d-10 e-23 
  16-Gebelikte fizyolojik uyumu etkileyen faktör hangisidir?a-Anne yaşı(X) b-Baba yaşı c-Meslek d-Coğrafi konum e-Egzerzis
  17-Süt yapımında etkili olan horman hangisidir?a-Prolaktin(x) b-Oksitosin c-Relaksin d-LH e-Östrojen
  18-Doğum sonu enfeksiyonda risk faktörü hangi şıkta yanlış verilmiştir?a-Anemi b-Beslenme bozukluğu c-Yaş(X) d-EMR e- Müdahaleli doğum
  19-Septik şokun en önemli komplikasyonu hangisidir?a-Hiperbilüribinbemi b-Azotemi c-Böbrek yetmezliği d-Akut tübüler nekroz e-Solunum yetmezliği(X)
  20-Multiorgan disfonksiyonu hipoperfüzyon veya hipotansiyonun eşlik ettiği duruma ne denir?a-Sepsis b-Ciddi sepsisi(X) c-Septik şok d-Multipl organ disfonksiyonu e-Sistematik enflamatuar 
 •  16-11-2013, 20:41 257361 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  cevaplarına nasıl ulaşabiliriz acaba ? sitede var da ben mi göremedim :)

   

 •  14-01-2014, 21:01 257861 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  GTHT
 •  22-04-2016, 21:14 262660 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  cevap anahtarı varsa göndermenizi ricaederim
 •  18-05-2016, 21:12 262682 Cevap 211009

  Cevap : ebelik - normal riskli gebelik soruları

  merhaba cevap anahtarları varsa gönderebilir misiniz 
RSS haberlerini XML olarak görüntüle