Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,371 hemşire olduk

şunda ARA

4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

Son Mesajınız 12-08-2011, 21:36 Necla Güvence tarafından gönderildi. 203 yanıt.
( Toplam 204 Mesaj ) 7 Sayfadan 1 -   1 2 3 4 5 Sonraki > ... sonuncu »
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  08-01-2011, 11:46 211214

  4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Lütfen tek başlık altında olsun farklı sayfalar açmıyalım  coğu arkadaş soru ve cevapları bulamıyor (teşekkürler)

 •  08-01-2011, 16:56 211257 Cevap 211214

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Necla Güvence:

  Lütfen tek başlık altında olsun farklı sayfalar açmıyalım  coğu arkadaş soru ve cevapları bulamıyor (teşekkürler)

  EVET SİZE KATILIYORUM.SONRA FARKLI YORUMLAR ÇIKIYOR.

 •  10-01-2011, 0:22 211467 Cevap 211257

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ 2010-2011 1. VİZE

  Hemşirelik Girişimlerini Sınıflama sistemi için verilen sıralamaların hangisi doğrudur?

  A) Girişimin sınıfı, Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı

  B) Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler

  C) Girişimin alanı,... Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler

  D) Girişimin adı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı,

  E) Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı,

  Aşağıdakilerden hangisi kompanse şok evresinin özelliklerindendir?

  A) Kapiller geçirgenliğin arttığı ve jeneralize ödemin yaygın olduğu evredir.

  B) Kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikiminin hızla arttığı evredir.

  C) Anaerobik dönemin başladığı evredir.

  D) Mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir.

  E) Gastrointestinal sistemde stres ülserlerinin oluştuğu evredir.

  Yanıklı bireyde hipertrofik skarların hacminin azaltılması için hemşirenin yapabileceği uygulama nedir?

  A) Debritman uygulamak

  B) Hidroterapi

  C) ROM egzersizleri uygulatılması

  D) Elastik bandaj sargılarının uygulanması

  E) Masaj uygulamak

  Aşağıdakilerden hangisi tanı konduktan sonra hastanın eğitimini, rehabilitasyonunu, semptom kontrolünü, komplikasyonların erken tanısını ve izlemini içeren kanserden korunma evresidir?

  A) Dördüncül koruma

  B) Üçüncül koruma

  C) İkincil korunma

  D) Birincil korunma

  E) Hiçbiri

  Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi gece hazırlıklarından değildir?

  A) Gastrointestinal sistem hazırlığı

  B) Anestezi hazırlığı

  C) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi

  D) İstirahat ve uykunun sağlanması

  E) Cilt hazırlığı

  Aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından değildir?

  A) Ameliyat onay formu kontrolü

  B) Empatik iletişim

  C) Hasta güvenliği

  D) Hastanın nakil işleri

  E) İlaç kontrolü

  Göğüs tüpü olan hastaya bakım veriyorsunuz. Hasta anksiyeteli ve ağrısı için ilaç almaya korkuyor, çünkü hasta aktif olması gerektiğini, derin soluk alması ve öksürmesi gerektiğini biliyor. Ağrı kesici ilaçların, kendisine uyku vereceğini düşünüyor. Bu durumda aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirsiniz?

  A) Her şeye rağmen ilacı veririm

  B) Doktora bildiririm

  C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım

  D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım

  E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

  Ameliyat sonrası dönemde torakotomili hastanız, saplanır tarzda göğüs ağrısında artışı olduğundan şikayet etmektedir. Hastanızı değerlendirdiğinizde, solunum hızında, nabızda ve anksiyetede artış olduğunu saptadınız. Göğüs tüp sistemini değerlendirip, toplama tüpünün su altı bölmesinin boş olduğunu not ettiniz. Hastanın göğüs ağrısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsizyon ağrısı

  B) Pnömotoraksın kötüleşmesi

  C) Pnömotoraksın düzelmesi

  D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması

  E) Anksiyete

  Kalp ameliyatı sırasında 5-6 ünite banka kanı verilen hastalarda ameliyat sonrası izlenmesi gereken komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hiperkalsemi

  B) Hipokalsemi

  C) Hiponatremi

  D) Hipernatremi

  E) Hipermagnezemi

  Aşağıdailerin hangisinde Ortopne tanımı doğru yapılmıştır?

  A) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiper ventilasyon-apne periyodlarından oluşur.

  B) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.

  C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması

  D) Cildin morumsu renk almasıdır

  E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma

  Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopi için yanlıştır?

  A) Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır.

  B) Hemoptizi olduğunda, kanayan yerin sap­tanması için uygulanmaktadır

  C) Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır

  D) Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır

  E) Öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır

  Yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok neden sağ bronşa yerleşir?

  A) Yatay olarak akciğere girdiği için

  B) Sağ bronş trakeanın devamı olduğundan

  C) Anatomik olarak dar olduğu için

  D) Anatomik olarak geniş olduğu için

  E) Anatomik olarak kısa olduğu için

  Aşağıdakilerden hangisi Tüberkülozlu hastalarda Hava yolları açıklığının sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir?

  A) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

  B) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir

  C) Özel bir diyet uygulanır

  D) Hasta entübe edilir

  E) Oksijen verilir

  Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?

  A) Astımın kronik hastalık olması

  B) Astımda dispne görülmesi

  C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi

  D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşiti olan hastada hemşirelik tanılarından aktivite intoleransının nedenidir?

  A) Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanamaması

  B) Oksijen taşınmasındaki yetersizlik ve oksijen gereksiniminin karşılanamaması

  C) Boğulma korkusu

  D) Uyku bozukluğu

  E) Ailenin yaşam sürecindeki değişiklik

  Hangisi sol ventriküler diyastolün hızlı doluş fazının sonunda duyulan kalp sesidir?

  A) İkinci kalp sesi

  B) Birinci kalp sesi

  C) Üçüncü kalp sesi

  D) Dördüncü kalp sesi

  E) Hiçbiri

  Hangisi santral venöz basıncın arttığı durumlardan değildir?

  A) Pulmoner hipertansiyon

  B) Sıvı yüklenmesi

  C) Diüretik kullanımı

  D) Sağ ventrikül yetersizliği

  E) Superior vena kava obstrüksiyonu

  Hangisi nitrogliserin dil altı formu kullanımı sırasında dikkat edilecek noktalardan değildir?

  A) Tablet yutulmamalı

  B) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı

  C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli

  D) Tablet yanma hissi oluşturmalı

  E) Hiçbiri

  Hangisi akut miyokard enfartüsü olan hastada “gaz değişiminde bozulma” hemşirelik tanısına yönelik girişimler için yanlıştır?

  A) Akciğer sesleri dinlenir

  B) Oksijen uygulanır ve oksijen saturasyonunu değerlendirilir

  C) Arteriyel kan gazlarını izlenir

  D) Ayaklar 30-60 derece yükseltilir

  E) Korku ve anksiyeteyi engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

  Aşağıdakilerden hangisi kanın özellikleri için doğru değildir?

  A) Venöz kan koyu kırmızıdır

  B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur

  C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir

  D) Kan hafif alkalendir

  E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır

  Günümüzde KML’de tam şifa sağladığı gösterilmiş tek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allojenik kemik iliği naklidir.

  B) Radyoterapi

  C) Kemoterapi

  D) Radyoterapi+Kemoterapi

  E) Antibiyotik

  Hodgkin hastalığının klinik olarak 2. evresini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

  A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır

  B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.

  C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

  D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.

  E) Hiçbiri

  Aşağıdakilerden hangisi Hemofili hastasının hemşirelik bakımında doğrudur?

  A) Diş çektireceklerinde, hekime du­rumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır.

  B) Hastalara yanlarında hemofili tanısı ol­duğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.

  C) Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygu­lanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır.

  D) Eklemlerdeki hematom nedeniyle hastalarda ağrı olduğunda sıcak uygulama yapılması

  E) Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir.

  Hangisi üriner sistemle ilgili problemi olan hastanın fiziksel değerlendirmesi yapılırken incelenecek kriterlerden değildir?

  A) Kan basıncını değerlendirmek

  B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

  C) Böbreklerin boyut ve biçimini de­ğerlendirmek

  D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

  E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek

  Hangisi kol ya da bacağında fistül’ ü olan hastanın problemlerini en aza indirebilmek için yapılmaması gereken uygulamalardandır?

  A) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır

  B) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir

  C) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür

  D) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür

  E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

 •  10-01-2011, 0:24 211469 Cevap 211467

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar ANTROPOLOJİ

  Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji

  B) Arkeolojik antropoloji

  C) Uygulamalı antropoloji

  D) Kültürel antropoloji

  E) Linguistik antropoloji

  Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Hipotez

  B) İstatistik

  C) Varsayım

  D) Gözlem

  E) Örnekleme yöntemleri

  Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?

  B) İnsanlar nasıl değişirler?

  C) İnsanlar neden değişirler?

  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?

  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması

  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması
  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Etnik çatışmaların artması

  B) Uydu ve internetle haberleşme

  C) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma

  D) Batılı yaşam tarzını benimseme

  E) İşsizliğin artması

  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme

  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma

  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme
  Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz

  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir

  D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler

  E) Baskı yolu ile kurulur

  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923

  B) 1927

  C) 1920

  D) 1937

  E) 1955

  Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  A) Eğitim düzeyinin yüksek olması

  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres

  D) Bulaşıcı hastalıklar

  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması
  Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliği¬ni oluşturan öğelerden biridir
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana geti¬ren unsurlardan biridir
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  E) Hepsi

  İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma

  B) Din ve dinsel öğretiler

  C) Avcılık ve toplayıcılık

  D) Tarım ve hayvancılık

  E) Fikir ve düşünce

  Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict

  B) Leininger

  C) Taylor

  D) Voltaire

  E) Durkheim

  Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır

  B) Kültür Değişmez

  C) Kültür Öğrenilir

  D) Tarihi ve Süreklidir

  E) Kültür Paylaşılır

  Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  A) Alt kültürler

  B) Aykırı kültürler

  C) Karşıt kültürler

  D) Kültürleşme

  E) İdeal kültür

  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme

  B) Kültürel gecikme

  C) Kültürel şok

  D) Kültürel yozlaşma

  E) Kültürleme

  Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  A) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz
  “Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  A) Dünya Sağlık Örgütü

  B) Nusret Fişek

  C) İllich

  D) Türk Hemşireler Derneği

  E) Hiçbiri

  Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım

  B) Toplumsal yaklaşım

  C) Subjektif yaklaşım

  D) Objektif yaklaşım

  E) Ekolojik yaklaşım

  Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp

  B) Popüler Tıp

  C) Modern Tıp

  D) Geleneksel Tıp

  E) Postmodern Tıp

  Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri

  B) Aile yapısı

  C) Cinsiyet rolleri

  D) Ekonomik durum

  E) Medeni durum

  Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din

  B) Cinsiyet rolleri

  C) Evlilik davranışları

  D) Nüfus politikaları

  E) Fizyolojik özellikler

  Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  A) Dinsel– büyüsel görüş

  B) Holistik görüs

  C) Natüralistik görüş

  D) Biyomedikal görüş

  E) Bilimsel görüş

  Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması

  B) İnançlı olma

  C) Küçüğü-büyüğü bilme

  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma

  E) Hepsi

  Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  C) Tedavi korunmadan daha önemlidir

  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır

  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz
  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı

  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması

  C) İletişim ve bilişim devrimi

  D) Tarım ve Endüstri devrimleri

  E) Askeri gücün önemini kaybetmesi
 •  10-01-2011, 1:40 211475 Cevap 211469

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar ANTROPOLOJİ

  ANTROPOLOJİ devam (bazı soruların aynısı yukarıda olabilir)

  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji

  B) Arkeolojik antropoloji

  C) Uygulamalı antropoloji

  D) Kültürel antropoloji

  E) Linguistik antropoloji

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Hipotez

  B) İstatistik

  C) Varsayım

  D) Gözlem

  E) Örnekleme yöntemleri

  3-Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?

  B) İnsanlar nasıl değişirler?

  C) İnsanlar neden değişirler?

  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?

  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması

  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması
  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Etnik çatışmaların artması

  B) Uydu ve internetle haberleşme

  C) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma

  D) Batılı yaşam tarzını benimseme

  E) İşsizliğin artması

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme

  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma

  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme
  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz

  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir

  D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler

  E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923

  B) 1927

  C) 1920

  D) 1937

  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  A) Eğitim düzeyinin yüksek olması

  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres

  D) Bulaşıcı hastalıklar

  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması
  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliği¬ni oluşturan öğelerden biridir
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana geti¬ren unsurlardan biridir
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  E) Hepsi

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma

  B) Din ve dinsel öğretiler

  C) Avcılık ve toplayıcılık

  D) Tarım ve hayvancılık

  E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict

  B) Leininger

  C) Taylor

  D) Voltaire

  E) Durkheim

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır

  B) Kültür Değişmez

  C) Kültür Öğrenilir

  D) Tarihi ve Süreklidir

  E) Kültür Paylaşılır

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  A) Alt kültürler

  B) Aykırı kültürler

  C) Karşıt kültürler

  D) Kültürleşme

  E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme

  B) Kültürel gecikme

  C) Kültürel şok

  D) Kültürel yozlaşma

  E) Kültürleme

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  A) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz
  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  A) Dünya Sağlık Örgütü

  B) Nusret Fişek

  C) İllich

  D) Türk Hemşireler Derneği

  E) Hiçbiri

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım

  B) Toplumsal yaklaşım

  C) Subjektif yaklaşım

  D) Objektif yaklaşım

  E) Ekolojik yaklaşım

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp

  B) Popüler Tıp

  C) Modern Tıp

  D) Geleneksel Tıp

  E) Postmodern Tıp

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri

  B) Aile yapısı

  C) Cinsiyet rolleri

  D) Ekonomik durum

  E) Medeni durum

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din

  B) Cinsiyet rolleri

  C) Evlilik davranışları

  D) Nüfus politikaları

  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  A) Dinsel– büyüsel görüş

  B) Holistik görüs

  C) Natüralistik görüş

  D) Biyomedikal görüş

  E) Bilimsel görüş

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması

  B) İnançlı olma

  C) Küçüğü-büyüğü bilme

  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma

  E) Hepsi

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  C) Tedavi korunmadan daha önemlidir

  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır

  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz
  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı

  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması

  C) İletişim ve bilişim devrimi

  D) Tarım ve Endüstri devrimleri

  E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?


  A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler

  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler

  C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler

  D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler

  E) Antr...opoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler


  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?


  A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar

  B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar

  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar

  D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar

  E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?


  A) Heredot

  B) Ksenopson

  C) Sophokles

  D) Platon

  E) Diogenes


  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?


  A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak

  B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek

  C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek

  D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak

  E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek


  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?


  A) Batılı yaşam tarzını benimseme

  B) Başka bir ülkede göç¬men olarak bulunma

  C) Uydu ve internetle haberleşme

  D) Etnik çatışmaların artması

  E) İşsizliğin artması


  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Toplumsal norm

  B) Toplumu tanıma

  C) Toplumsal statü

  D) Toplum yapısı

  E) Toplumsal rol


  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?


  A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır

  B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir

  C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez

  D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur

  E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler


  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Zorlama Sebebiyle Göçler

  B) Kitle Göçü

  C) İradi Göç

  D) Daimi Göç

  E) Katkısız Göç


  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?


  A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar

  B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür

  C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

  D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır

  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler


  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?


  A) Karşıt kültür

  B) Gerçek kültür

  C) Kültürleşme

  D) Üst kültür

  E) İdeal kültür


  36-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?


  A) Kültürel şok

  B) Kültürel özümseme

  C) Kültürel gecikme

  D) Kültürel yozlaşma

  E) Kültürleme


  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?


  A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir

  B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir

  C) Toplumları oluşturan insanların her biridir

  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir

  E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir
  38-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Modernite

  B) Geleneksel

  C) Popüler

  D) Postmodern

  E) Folk


  39-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?


  A) Sağlık ocakları

  B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri

  C) Toplum sağlığı merkezleri

  D) Rehabilitasyon merkezleri

  E) Hepsi  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?


  A) Nüfus politikaları

  B) Evlilik davranışları

  C) Cinsiyet rolleri

  D) Din

  E) Fizyolojik özellikler


  41-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?


  A) Genel sağlık düzenlemeleri

  B) Sağlık bakım sistemi

  C) Din

  D) Nüfus politikaları

  E) Fizyolojik faktörler


  42-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?


  A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma

  B) Küçüğü-büyüğü bilme

  C) İnançlı olma

  D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması

  E) Hepsi

  43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?


  A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi

  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti

  C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi

  D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi

  E) Hasta haklarının önem kazanması


  44-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?


  A) Tarım ve Endüstri devrimleri

  B) İletişim ve bilişim devrimi

  C) Yeni bir sosyal yapının oluşması

  D) İki önemli dünya savaşı

  E) Askeri gücün önemini kaybetmesi
 •  10-01-2011, 1:50 211476 Cevap 211475

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  Hasta Bakım devam (bazı sorlar yukardakilerle aynı olabilir)

  1-Hemşirelik tanısı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hemşirenin bakım sağlama rolünü tanımlar

  B) Hastanın problemini tanımlar

  C) Hemşire tarafından verilen klinik bir karardır
  D) Mevcut ya da olası sağlık sorunlarıyla ilgilenir
  E) Bireysel bakım planının geliştirilmesinde en önemli adımdır
  2-Aşağıdakilerden hangisi organizmaya içerden ya da dışarıdan gelen, onu tehdit eden ve organizmada bir seri reaksiyon başlatan uyaranlara verilen addır?
  A) Adaptasyon

  B) Stresör

  C) Stres

  D) Anksiyete

  E) Depresyon

  3-Aşağıdakilerden hangisi stresli durumun unsurlarını doğrudan değiştirmeye yönelik etkinlikleri içeren baş etme yöntemidir?
  A) Kaçma-kaçınma

  B) Sosyal destek arama

  C) Problem odaklı başa çıkma

  D) Duygusal odaklı başa çıkma

  E) İnkar

  4-Aşağıdakilerden hangisi beyin fonksiyonlarının en erken bozulduğu şok tipidir?
  A) Nörojenik şok

  B) Septik şok

  C) Kardiyojenik şok

  D) Hipovolemik şok

  E) Anaflaktik şok

  Aşağıdakilerden hangisi kompanse şok evresinin özelliklerindendir?
  A) Kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikiminin hızla arttığı evredir.
  B) Kapiller geçirgenliğin arttığı ve jeneralize ödemin yaygın olduğu evredir.
  C) Anaerobik dönemin başladığı evredir.

  D) Mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir.
  E) Gastrointestinal sistemde stres ülserlerinin oluştuğu evredir.
  Aşağıdakilerden hangisi Hidrojen iyonu için doğru değildir?
  A) Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir.
  B) Bir insanın birkaç saatten fazla yaşayabileceği en yüksek pH değeri ise 8.0 dır.
  C) Arteryel kanda H+ konsantrasyonu venöz kandan daha yüksektir.
  D) pH hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır.
  E) Hiçbiri

  Hangisi yanıklı bireyin olay yerinde bakımını yönetirken ağrı yönetimi için uygulanabilecek girişimlerden değildir?
  A) Bülleri patlamak

  B) Yanıklı bölgeyi nemli tutmak

  C) Yanık alanın üzerini örtmek

  D) Soğuk uygulama

  E) Kuru pansuman uygulamak

  Aşağıdakilerden hangisi trombositopenisi olan kanserli hastada uygulanacak hemşirelik girişimlerinden değildir?
  A) Sistolik kan basıncının 140 mmHg ‘ nın altında tutulmasını sağlamak
  B) Nonsteroid antiinflamatuarların ve aspirin içeren ilaçların kullanımı engellemek
  C) Hastaların defekasyon sırasında ve ağır objeleri kaldırırken valsalva manevrasından kaçınmalarını söylemek
  D) İntramüsküler enjeksiyonlardan kaçınmak

  E) İnvaziv girişimler sonrasında bası ve sıcak uygulamak
  Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi yasal hazırlıkta yanlış bir davranıştır?
  A) Bilinçsiz ve 18 yaşından küçükler içinde izin formu ebeveynlerine imzalatılmalıdır.
  B) Hastanın sonradan izni geri çekme hakkı vardır
  C) Yalnız hayat kurtarıcı ameliyatlar acil olduğu durumda izin almadan yapılabilir.
  D) İmzalatılan izin formu hasta ile birlikte ameliyathaneye gönderilmelidir.
  E) Bireyin kendisinden alınan bilgilendirilmiş izin verilen bilgiyi anladığını ifade ediyorsa geçerlidir.
  Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde tromboflebiti önlemek için koruyucu önlemlerden değildir?
  A) Yeterli sıvı alımı

  B) Varis çorabı

  C) Erken ayağı kaldırma egzersizi

  D) Bacak egzersizleri

  E) Öksürük egzersizi

  Göğüs tüpü olan hastaya bakım veriyorsunuz. Hasta anksiyeteli ve ağrısı için ilaç almaya korkuyor, çünkü hasta aktif olması gerektiğini, derin soluk alması ve öksürmesi gerektiğini biliyor. Ağrı kesici ilaçların, kendisine uyku vereceğini düşünüyor. Bu durumda aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirsiniz?
  A) Doktora bildiririm

  B) Her şeye rağmen ilacı veririm

  C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım
  D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım

  E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

  Ameliyat sonrası dönemde torakotomili hastanız, saplanır tarzda göğüs ağrısında artışı olduğundan şikayet etmektedir. Hastanızı değerlendirdiğinizde, solunum hızında, nabızda ve anksiyetede artış olduğunu saptadınız. Göğüs tüp sistemini değerlendirip, toplama tüpünün su altı bölmesinin boş olduğunu not ettiniz. Hastanın göğüs ağrısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pnömotoraksın kötüleşmesi

  B) İnsizyon ağrısı

  C) Pnömotoraksın düzelmesi

  D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması
  E) Anksiyete

  Aşağıdakilerden hangisi Burger hastalığının tedavi ve bakım amaçları içerisinde yer almaz?
  A) Ağrıyı gidermek

  B) Has¬taya psikolojik destek olmak

  C) Vazokonstrüksiyonu sağlamak

  D) Has¬talığın ilerlemesini önlemek

  E) Uygun egzersiz programına başlamak

  Periferik damar hastalıkları bakımında arter kaynaklı hastalıklarda ekstremitelerin pozisyonu nasıl olmalıdır?
  A) Hasta ayakta durmalı

  B) Doktor istemine göre değişir

  C) Hastanın başı yatarken 15-20 cm yükseltilmeli
  D) Bacaklar sık sık kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalı
  E) Hçbiri

  Aşağıdailerin hangisinde Ortopne tanımı doğru yapılmıştır?
  A) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.
  B) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur.
  C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması
  D) Cildin morumsu renk almasıdır

  E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma
  Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopi için yanlıştır?
  A) Hemoptizi olduğunda, kanayan yerin sap-tanması için uygulanmaktadır
  B) Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır.
  C) Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır
  D) Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır
  E) Öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır
  Aşağıdakilerden hangisi Tüberkülozlu hastalarda Hava yolları açıklığının sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir?
  A) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir

  B) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

  C) Özel bir diyet uygulanır

  D) Hasta entübe edilir

  E) Oksijen verilir

  Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?
  A) Astımda dispne görülmesi

  B) Astımın kronik hastalık olması

  C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi
  D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  Hangisi santral venöz basıncın arttığı durumlardan değildir?
  A) Sıvı yüklenmesi

  B) Pulmoner hipertansiyon

  C) Diüretik kullanımı

  D) Sağ ventrikül yetersizliği

  E) Superior vena kava obstrüksiyonu

  Hangisi koroner kalp hastalıkları arasında en sık görülen hastalıktır?
  A) Akut miyokard enfarktüsü

  B) Angina pektoris

  C) Arteriyel yetmezlik

  D) Aort disseksiyonu

  E) Mitral darlık

  Hangisi nitrogliserin dil altı formu kullanımı sırasında dikkat edilecek noktalardan değildir?
  A) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı

  B) Tablet yutulmamalı

  C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli

  D) Tablet yanma hissi oluşturmalı

  E) Hiçbiri

  Aşağıdakilerden hangisi kanın özellikleri için doğru değildir?
  A) Venöz kan koyu kırmızıdır

  B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur
  C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir
  D) Kan hafif alkalendir

  E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır
  Aşağıdakilerden hangisi kemik iliği aspirasyonu işleminden sonra hasta bakımında yapılması gerekli işlemdir?
  A) Kanama var ise bölgeye buz paketiyle birlikte hafif ba¬sınç uygulanması gerekebilir.
  B) Hastaya kan transfüzyonu yapılır

  C) Özel bir takip gerektirmez

  D) Hastaya hareket kısıtlaması önerilir

  E) Hastaya özel bir diyet uygulanır

  Hodgkin hastalığının klinik olarak 2. evresini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
  A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır
  B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.
  C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

  D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.
  E) Hiçbiri

  Hangisi kol ya da bacağında fistül’ ü olan hastanın problemlerini en aza indirebilmek için yapılmaması gereken uygulamalardandır?
  A) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür
  B) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür
  C) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir
  D) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır
  E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

 •  10-01-2011, 2:17 211478 Cevap 211476

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  Arkadaşlar  soruların tamamı toplanınca sınava girin acele etmeyin '!!!
 •  10-01-2011, 2:18 211479 Cevap 211476

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  cevaplarını yayınlayabilirmisiniz
 •  10-01-2011, 9:12 211494 Cevap 211478

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  Necla hanım tekrar tekrar elinize sağlık .Hep hazıra konuyoruz valla .Soruları kopyalamayı bir türlü başaramıyorum bende farklı sorularımı yayınlamak isterdim .Rahmetsiz rahmet elde ediyoruz hakkınızı helal edin
 •  10-01-2011, 10:26 211501 Cevap 211467

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  necla hanım hazıra konacak gibi olacağız ama sosyal antropoloji dersini okuduğum halde anlamadım bu yüzden zorlanıyorum yardımcı olup cevapları da verir misiniz.teşekkürler başarılarınızın devamını dilerim.
 •  10-01-2011, 10:40 211505 Cevap 211501

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar  3)Yanıklı bireyde hipertrofik skarların hacminin azaltılması için hemşirenin yapabileceği uygulama nedir?

  A) Debritman uygulamak

  B) Hidroterapi

  C) ROM egzersizleri uygulatılması

  ***D) Elastik bandaj sargılarının uygulanması

  E) Masaj uygulamak

  4)Aşağıdakilerden hangisi tanı konduktan sonra hastanın eğitimini, rehabilitasyonunu, semptom kontrolünü, komplikasyonların erken tanısını ve izlemini içeren kanserden korunma evresidir?

  A) Dördüncül koruma

  ****B) Üçüncül koruma

  C) İkincil korunma

  D) Birincil korunma

  E) Hiçbiri

  5)Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi gece hazırlıklarından değildir?

  A) Gastrointestinal sistem hazırlığı

  B) Anestezi hazırlığı

  ***C) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi

  D) İstirahat ve uykunun sağlanması

  E) Cilt hazırlığı

  6Aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından değildir?

  ***A) Ameliyat onay formu kontrolü

  B) Empatik iletişim

  C) Hasta güvenliği

  D) Hastanın nakil işleri

  E) İlaç kontrolü

  Göğüs tüpü olan hastaya bakım veriyorsunuz. Hasta anksiyeteli ve ağrısı için ilaç almaya korkuyor, çünkü hasta aktif olması gerektiğini, derin soluk alması ve öksürmesi gerektiğini biliyor. Ağrı kesici ilaçların, kendisine uyku vereceğini düşünüyor. Bu durumda aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirsiniz?

  A) Her şeye rağmen ilacı veririm

  B) Doktora bildiririm

  ***C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım

  D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım

  E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

  Ameliyat sonrası dönemde torakotomili hastanız, saplanır tarzda göğüs ağrısında artışı olduğundan şikayet etmektedir. Hastanızı değerlendirdiğinizde, solunum hızında, nabızda ve anksiyetede artış olduğunu saptadınız. Göğüs tüp sistemini değerlendirip, toplama tüpünün su altı bölmesinin boş olduğunu not ettiniz. Hastanın göğüs ağrısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsizyon ağrısı

  B) Pnömotoraksın kötüleşmesi

  C) Pnömotoraksın düzelmesi

  ***D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması

  E) Anksiyete

  Kalp ameliyatı sırasında 5-6 ünite banka kanı verilen hastalarda ameliyat sonrası izlenmesi gereken komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hiperkalsemi

  ***B) Hipokalsemi

  C) Hiponatremi

  D) Hipernatremi

  E) Hipermagnezemi

  Aşağıdailerin hangisinde Ortopne tanımı doğru yapılmıştır?

  A) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur.

  ***B) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.

  C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması

  D) Cildin morumsu renk almasıdır

  E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma

  Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopi için yanlıştır?

  A) Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır.

  B) Hemoptizi olduğunda, kanayan yerin sap­tanması için uygulanmaktadır

  C) Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır

  D) Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır

  ***E) Öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır

  Yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok neden sağ bronşa yerleşir?

  A) Yatay olarak akciğere girdiği için

  ***B) Sağ bronş trakeanın devamı olduğundan

  C) Anatomik olarak dar olduğu için

  D) Anatomik olarak geniş olduğu için

  E) Anatomik olarak kısa olduğu için

  Aşağıdakilerden hangisi Tüberkülozlu hastalarda Hava yolları açıklığının sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir?

  A) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

  B) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir
  ...
  C) Özel bir diyet uygulanır

  D) Hasta entübe edilir

  ***E) Oksijen verilir

  Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?

  A) Astımın kronik hastalık olması

  B) Astımda dispne görülmesi

  C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi

  ***D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşiti olan hastada hemşirelik tanılarından aktivite intoleransının nedenidir?

  A) Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanamaması

  ***B) Oksijen taşınmasındaki yetersizlik ve oksijen gereksiniminin karşılanamaması

  C) Boğulma korkusu

  D) Uyku bozukluğu

  E) Ailenin yaşam sürecindeki değişiklik

  Hangisi sol ventriküler diyastolün hızlı doluş fazının sonunda duyulan kalp sesidir?

  A) İkinci kalp sesi

  B) Birinci kalp sesi

  C) Üçüncü kalp sesi

  ***D) Dördüncü kalp sesi

  E) Hiçbiri

  Hangisi santral venöz basıncın arttığı durumlardan değildir?

  A) Pulmoner hipertansiyon

  B) Sıvı yüklenmesi

  ***C) Diüretik kullanımı

  D) Sağ ventrikül yetersizliği

  E) Superior vena kava obstrüksiyonu

  Hangisi nitrogliserin dil altı formu kullanımı sırasında dikkat edilecek noktalardan değildir?

  A) Tablet yutulmamalı

  B) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı

  ***C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli

  D) Tablet yanma hissi oluşturmalı

  E) Hiçbiri

  Hangisi akut miyokard enfartüsü olan hastada “gaz değişiminde bozulma” hemşirelik tanısına yönelik girişimler için yanlıştır?

  A) Akciğer sesleri dinlenir

  B) Oksijen uygulanır ve oksijen saturasyonunu değerlendirilir

  C) Arteriyel kan gazlarını izlenir

  ***D) Ayaklar 30-60 derece yükseltilir

  E) Korku ve anksiyeteyi engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

  Aşağıdakilerden hangisi kanın özellikleri için doğru değildir?

  A) Venöz kan koyu kırmızıdır

  B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur

  C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir

  D) Kan hafif alkalendir

  ***E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır

  Günümüzde KML’de tam şifa sağladığı gösterilmiş tek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allojenik kemik iliği naklidir.

  B) Radyoterapi

  ***C) Kemoterapi

  D) Radyoterapi+Kemoterapi

  E) Antibiyotik

  Hodgkin hastalığının klinik olarak 2. evresini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

  A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır

  B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.

  C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

  ***D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.

  E) Hiçbiri

  Aşağıdakilerden hangisi Hemofili hastasının hemşirelik bakımında doğrudur?

  ***A) Diş çektireceklerinde, hekime du­rumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır.

  B) Hastalara yanlarında hemofili tanısı ol­duğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.

  C) Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygu­lanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır.

  D) Eklemlerdeki hematom nedeniyle hastalarda ağrı olduğunda sıcak uygulama yapılması

  E) Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir.

  Hangisi üriner sistemle ilgili problemi olan hastanın fiziksel değerlendirmesi yapılırken incelenecek kriterlerden değildir?

  A) Kan basıncını değerlendirmek

  B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

  C) Böbreklerin boyut ve biçimini de­ğerlendirmek

  D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

  ***E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek

  Hangisi kol ya da bacağında fistül’ ü olan hastanın problemlerini en aza indirebilmek için yapılmaması gereken uygulamalardandır?

  A) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır

  B) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir

  ***C) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür

  D) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür

  E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  10-01-2011, 10:48 211507 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?

  A) Astımın kronik hastalık olması

  B) Astımda dispne görülmesi

  C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi

  ***D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  bu sorunun cevabı c) şıkkı notlarda öyle belirtiliyor.buraya aktarılırken yanlışklıkla d şıkkıda işretlenmiş olabililr.

 •  10-01-2011, 10:53 211508 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  Hangisi sol ventriküler diyastolün hızlı doluş fazının sonunda duyulan kalp sesidir?

  A) İkinci kalp sesi

  B) Birinci kalp sesi

  C) Üçüncü kalp sesi

  ***D) Dördüncü kalp sesi

  E) Hiçbiri
  cevap:üçüncü (S 3) Kalp sesi yani c şıkkı.
 •  10-01-2011, 11:19 211509 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  canan arkadaşımın cevabı doğru 3. kalp sesi

   

 •  10-01-2011, 11:54 211514 Cevap 211494

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

   HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ (BENDEKİ FARKLI SORULAR)

  1  Taksonomi neden önemlidir?

  a  Dile zenginlik kazandırmak için

  b  Farklı özelliklere sahip olguları tanımak için

  c  Bilgi gücü oluşturmak için

  d  Kültürler arası iletişimi güçlendirmek için

  e  Bilgi iç,indeki farklılıkları ortadan kaldırmak için

  2 Hangisi yanıklı bireyde acil evrede bakım yönetimi konularından değildir

  a  Sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

  b  Dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

  c  Yara bakımını sağlamak

  d  Solunumu sağlamak

  e  Gaz değişimi bozulmalarını engellemek

  3  Aşağıdakilerden hangisi kanserli hastada nötropeni riskini arttıran durumlardandır

  a  Önceden uygulanan kemoterapi

  b  Kemik iliğinde tümör tutulumu

  c  Omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

  d  İleri yaş

  e  Hepsi

  4 Aşağıdakilerden hangisi plörezide hemşirelik girişimi değildir

  a  Yüksek oranda oksijen vermek

  b  2-4saat arayla derin soluk alması için desteklenmek

  c  Torasentez için gerekli açıklamaları ve hazırlıkları yapmak

  d Skalalar kullanılarak ağrı düzeyi belirlemek

  e  Dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

  5  Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kalp hastalığının (korpumonale) etyolojısınde yer alır

  a  Kronik bronşıt

  b  Tüberküloz

  c  Pulmoner arter vazokonstrüksiyonu

  d  Gastrik içeriğinin aspirasyonu

  e  Suda boğulma

  6  Orak hücre anemide krizleri tetikleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir

  a  Antibiyotik kullanımı

  b  Sıcak

  c  Demir eksikliği

  d  Dehidratasyon, hipoksi

  e  B12 eksikliği

   

   

   

   

   

 •  10-01-2011, 12:36 211525 Cevap 211507

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  canan-08:

  Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?

  A) Astımın kronik hastalık olması

  B) Astımda dispne görülmesi

  C

  ***D) Astımda alerjenlerin etkili olması

  E) Astımda siyanoz görülmesi

  bu sorunun cevabı c) şıkkı notlarda öyle belirtiliyor.buraya aktarılırken yanlışklıkla d şıkkıda işretlenmiş olabililr.

  ) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi doğru cevap bu  notlarınıza bakın lütfen

 •  10-01-2011, 13:26 211541 Cevap 211478

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  Merhaba Necla Hanım siz girdinizmi ?
 •  10-01-2011, 13:50 211546 Cevap 211467

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  hangisi metabolik asidoz nedenlerinden değildir.a)fistüller b)yetersiz böbrek fonksiyonu c)ciddi enf. d)düşük yağlı fazla karbonhidratlı yiyecek e)açlık                                             
 •  10-01-2011, 14:07 211553 Cevap 211546

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  antropoloji doğru cevap şıklarını verebilirmisiniz
 •  10-01-2011, 14:12 211556 Cevap 211546

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  aşa.hangisi kanserli hastalarda nötropeni riskini arttıran durumlardandır.? a)ileri yaş b)kemik iliğinde tümör tutulumu c)önceden uygulanan kemoterapi d) omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması e) hepsi                 hangisi hipertansiyonda yapılacak yaşam tarzı değişikliklerinden değildir? a)zayıflama b)potasyum kısıtlama c)sigara içiminin bırakılması d) tuz kısıtlaması e)gevşeme tekniklerinin uygulanması                                                            aşağıdakilerden hangisi plörezide  hmş girişimlerinden değildir? a)2-4 saat arayla derin soluk alması desteklenir b)torasentez için gerekli açıklamaları ve hazırlıkları  yapmak c)yüksek oranda oksijen vermek d)skalalar kullanarak ağrı düzeyini belirlemek e)dispnesi için rahat edeceğipozisyon vermek                                                                         Taksonomi neden önemlidir ?  a)bilgi gücü oluşturmak için b)dile zenginlik kazandırmak için c)farklı özelliklere sahip olguları tanımak için d)kulturler arası iletişimi güçlendirmek için e)bilgi içindeki farklılıkları ortadan kaldırmak için       Orak hücreli anemide krizleri tetikleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a)sıcak b)demir eksikliği c)antibiotik kullanımı d)dehidratasyon hipoksi e)B12 eksikliği
 •  10-01-2011, 14:28 211558 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

   yanıklı bireyde hipertofik skarların hacminin azaltılması için............

  cevap ROM egzersizleri olacak notlara baktım

 •  10-01-2011, 14:46 211560 Cevap 211476

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar Hasta bakım

  Bakım yönetiminde farklı çıkan sorular

  1-korpulmonalenin etyolojisinde varolan

  cevap:kronik bronşit

  2-taksonominin önemi nedir

  ???????

  3-hipertansiyonda yapılması gerekmeyen

  cevap.potasyum kısıtlaması

  4-böbrek yetmezliğinin oligürik evresinde gelişen durum değildir

 •  10-01-2011, 15:04 211565 Cevap 211546

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  aşa.hangisi kanserli hastalarda nötropeni riskini arttıran durumlardandır.? a)ileri yaş b)kemik iliğinde tümör tutulumu c)önceden uygulanan kemoterapi d) omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması e) hepsi                 hangisi hipertansiyonda yapılacak yaşam tarzı değişikliklerinden değildir? a)zayıflama b)potasyum kısıtlama c)sigara içiminin bırakılması d) tuz kısıtlaması e)gevşeme tekniklerinin uygulanması                                                            aşağıdakilerden hangisi plörezide  hmş girişimlerinden değildir? a)2-4 saat arayla derin soluk alması desteklenir b)torasentez için gerekli açıklamaları ve hazırlıkları  yapmak c)yüksek oranda oksijen vermek d)skalalar kullanarak ağrı düzeyini belirlemek e)dispnesi için rahat edeceğipozisyon vermek                                                                         Taksonomi neden önemlidir ?  a)bilgi gücü oluşturmak için b)dile zenginlik kazandırmak için c)farklı özelliklere sahip olguları tanımak için d)kulturler arası iletişimi güçlendirmek için e)bilgi içindeki farklılıkları ortadan kaldırmak için       Orak hücreli anemide krizleri tetikleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a)sıcak b)demir eksikliği c)antibiotik kullanımı d)dehidratasyon hipoksi e)B12 eksikliği
 •  10-01-2011, 15:23 211569 Cevap 211507

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  aşağidakılerden hangisi tbcli hastalarda hava yollaraı açıklığının  sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir cevap Hasta bol sü içmesi için teşvik edilir
  kaysı
 •  10-01-2011, 16:12 211575 Cevap 211214

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  yakında soruların cevaplarını da bulacağız değil mi? emeğine ve yüreğine sağlık arkadaşım
 •  10-01-2011, 18:24 211598 Cevap 211575

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  1. Hemşirelik Girişimlerini Sınıflama sistemi için verilen sıralamaların hangisi doğrudur?
  A) Girişimin sınıfı, Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı
  **B) Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler
  C) Girişimin alanı, Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler
  D) Girişimin adı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı,
  E) Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı,

  2. Aşağıdakilerden hangisi kompanse şok evresinin özelliklerindendir?
  A) Kapiller geçirgenliğin arttığı ve jeneralize ödemin yaygın olduğu evredir.
  B) Kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikiminin hızla arttığı evredir.
  C) Anaerobik dönemin başladığı evredir.
  ***D) Mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir.
  E) Gastrointestinal sistemde stres ülserlerinin oluştuğu evredir.

  3. Yanıklı bireyde hipertrofik skarların hacminin azaltılması için hemşirenin yapabileceği uygulama nedir?
  A) Debritman uygulamak
  B) Hidroterapi
  C) ROM egzersizleri uygulatılması
  ***D) Elastik bandaj sargılarının uygulanması
  E) Masaj uygulamak

  4. Aşağıdakilerden hangisi tanı konduktan sonra hastanın eğitimini, rehabilitasyonunu, semptom kontrolünü, komplikasyonların erken tanısını ve izlemini içeren kanserden korunma evresidir?
  A) Dördüncül koruma
  **B) Üçüncül koruma
  C) İkincil korunma
  D) Birincil korunma
  E) Hiçbiri

  5. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi gece hazırlıklarından değildir?
  A) Gastrointestinal sistem hazırlığı
  B) Anestezi hazırlığı
  ***C) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi
  D) İstirahat ve uykunun sağlanması
  E) Cilt hazırlığı

  6. Aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından değildir?
  ***A) Ameliyat onay formu kontrolü
  B) Empatik iletişim
  C) Hasta güvenliği
  D) Hastanın nakil işleri
  E) İlaç kontrolü

  7. Göğüs tüpü olan hastaya bakım veriyorsunuz. Hasta anksiyeteli ve ağrısı için ilaç almaya korkuyor, çünkü hasta aktif olması gerektiğini, derin soluk alması ve öksürmesi gerektiğini biliyor. Ağrı kesici ilaçların, kendisine uyku vereceğini düşünüyor. Bu durumda aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirsiniz?
  A) Her şeye rağmen ilacı veririm
  B) Doktora bildiririm
  ***C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım
  D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım
  E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

  8. Ameliyat sonrası dönemde torakotomili hastanız, saplanır tarzda göğüs ağrısında artışı olduğundan şikayet etmektedir. Hastanızı değerlendirdiğinizde, solunum hızında, nabızda ve anksiyetede artış olduğunu saptadınız. Göğüs tüp sistemini değerlendirip, toplama tüpünün su altı bölmesinin boş olduğunu not ettiniz. Hastanın göğüs ağrısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsizyon ağrısı
  ***B) Pnömotoraksın kötüleşmesi
  C) Pnömotoraksın düzelmesi
  D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması
  E) Anksiyete

  9. Kalp ameliyatı sırasında 5-6 ünite banka kanı verilen hastalarda ameliyat sonrası izlenmesi gereken komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hiperkalsemi
  **B) Hipokalsemi
  C) Hiponatremi
  D) Hipernatremi
  E) Hipermagnezemi

  10. Aşağıdailerin hangisinde Ortopne tanımı doğru yapılmıştır?
  A) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur.
  ***B) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.
  C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması
  D) Cildin morumsu renk almasıdır
  E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma
  11. Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopi için yanlıştır?
  A) Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır.
  B) Hemoptizi olduğunda, kanayan yerin sap¬tanması için uygulanmaktadır
  C) Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır
  D) Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır
  ***E) Öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır.
  12. Yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok neden sağ bronşa yerleşir?

  A) Yatay olarak akciğere girdiği için
  ***B) Sağ bronş trakeanın devamı olduğundan
  C) Anatomik olarak dar olduğu için
  D) Anatomik olarak geniş olduğu için
  E) Anatomik olarak kısa olduğu için

  13. Aşağıdakilerden hangisi astımın KOAH’dan en belirgin farkıdır?
  A) Astımın kronik hastalık olması
  B) Astımda dispne görülmesi
  **C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi
  D) Astımda alerjenlerin etkili olması
  E) Astımda siyanoz görülmesi

  14. Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşiti olan hastada hemşirelik tanılarından aktivite intoleransının nedenidir?
  A) Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanamaması
  **B) Oksijen taşınmasındaki yetersizlik ve oksijen gereksiniminin karşılanamaması
  C) Boğulma korkusu
  D) Uyku bozukluğu
  E) Ailenin yaşam sürecindeki değişiklik

  15. Hangisi sol ventriküler diyastolün hızlı doluş fazının sonunda duyulan kalp sesidir?
  A) İkinci kalp sesi
  B) Birinci kalp sesi
  ***C) Üçüncü kalp sesi
  D) Dördüncü kalp sesi
  E) Hiçbiri
  16. Hangisi santral venöz basıncın arttığı durumlardan değildir?
  A) Pulmoner hipertansiyon
  B) Sıvı yüklenmesi
  ***C) Diüretik kullanımı
  D) Sağ ventrikül yetersizliği
  E) Superior vena kava obstrüksiyonu
  17. Hangisi nitrogliserin dil altı formu kullanımı sırasında dikkat edilecek noktalardan değildir?
  A) Tablet yutulmamalı
  B) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı
  ***C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli
  D) Tablet yanma hissi oluşturmalı
  E) Hiçbiri

  18. Hangisi akut miyokard enfartüsü olan hastada “gaz değişiminde bozulma” hemşirelik tanısına yönelik girişimler için yanlıştır?
  A) Akciğer sesleri dinlenir
  B) Oksijen uygulanır ve oksijen saturasyonunu değerlendirilir
  C) Arteriyel kan gazlarını izlenir
  ***D) Ayaklar 30-60 derece yükseltilir
  E) Korku ve anksiyeteyi engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

  19. Aşağıdakilerden hangisi kanın özellikleri için doğru değildir?
  A) Venöz kan koyu kırmızıdır
  B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur
  C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir
  D) Kan hafif alkalendir
  ***E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır

  20. Günümüzde KML’de tam şifa sağladığı gösterilmiş tek tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  ***A) Allojenik kemik iliği naklidir.
  B) Radyoterapi
  C) Kemoterapi
  D) Radyoterapi+Kemoterapi
  E) Antibiyotik

  21. Hodgkin hastalığının klinik olarak 2. evresini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
  A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır
  B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.
  C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.
  ***D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.
  E) Hiçbiri
  22. Aşağıdakilerden hangisi Hemofili hastasının hemşirelik bakımında doğrudur?
  A) Diş çektireceklerinde, hekime du¬rumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır.
  B) Hastalara yanlarında hemofili tanısı ol¬duğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.
  C) Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygu¬lanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır.
  ***D) Eklemlerdeki hematom nedeniyle hastalarda ağrı olduğunda sıcak uygulama yapılması
  E) Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir.

  23. Hangisi üriner sistemle ilgili problemi olan hastanın fiziksel değerlendirmesi yapılırken incelenecek kriterlerden değildir?
  A) Kan basıncını değerlendirmek
  B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek
  C) Böbreklerin boyut ve biçimini de¬ğerlendirmek
  D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek
  ***E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek
  24. Hangisi kol ya da bacağında fistül’ ü olan hastanın problemlerini en aza indirebilmek için yapılmaması gereken uygulamalardandır?
  A) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır
  B) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir
  ***C) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür
  D) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür
  E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

  25. Aşağıdakilerden hangisi Tüberkülozlu hastalarda Hava yolları açıklığının sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir?
  A) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir
  B) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir****
  C) Özel bir diyet uygulanır
  D) Hasta entübe edilir
  E) Oksijen verilir.

  26. Aşağıdakilerden hangisi organizmaya içerden ya da dışarıdan gelen, onu tehdit eden ve organizmada bir seri reaksiyon başlatan uyaranlara verilen addır?
  A) Stres

  ***B) Stresör

  C) Anksiyete

  D) Adaptasyon

  E) Depresyon

  27. Aşağıdakilerden hangisi stresli durumun unsurlarını doğrudan değiştirmeye yönelik etkinlikleri içeren baş etme yöntemidir?
  ***A) Problem odaklı başa çıkma

  B) Sosyal destek arama

  C) Duygusal odaklı başa çıkma

  D) Kaçma-kaçınma

  E) İnkar

  28. Aşağıdakilerden hangisi beyin fonksiyonlarının en erken bozulduğu şok tipidir?
  A) Kardiyojenik şok

  B) Nörojenik şok

  C) Hipovolemik şok

  ***D) Septik şok

  E) Anaflaktik şok

  29. Hangisi yanıklı bireyde acil evrede bakım yönetimi konularından değildir?
  A) Dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

  B) Sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

  C) Solunumu sağlamak

  ***D) Yara bakımı sağlamak

  E) Gaz değişimi bozulmalarını engellemek

  30. Aşağıdakilerden hangisi kanserli hastada nötropeni riskini arttıran durumlardandır?
  A) Kemik iliğinde tümör tutulumu

  B) Önceden uygulanan kemoterapi

  C) İleri yaş

  D) Omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

  ***E) Hepsi

  31. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi yasal hazırlıkta yanlış bir davranıştır?
  A) Bilinçsiz ve 18 yaşından küçükler içinde izin formu ebeveynlerine imzalatılmalıdır.

  B) Hastanın sonradan izni geri çekme hakkı vardır

  C) Yalnız hayat kurtarıcı ameliyatlar acil olduğu durumda izin almadan yapılabilir.

  D) İmzalatılan izin formu hasta ile birlikte ameliyathaneye gönderilmelidir.

  ***E) Bireyin kendisinden alınan bilgilendirilmiş izin verilen bilgiyi anladığını ifade ediyorsa geçerlidir.
  yada hiç biri***
  32. Arterial kan gazları ve tidal volüm izlemi öncelikle hangi hemşirelik tanısının girişimleridir?
  A) Bilgi eksikliği

  B) Anksiyete

  ?**C) Gaz değişiminde bozulma

  D) Duyusal algı bozukluğu

  E) Yetersiz böbrek doku perfüzyonu

  33. Periferik damar hastalıkları bakımında arter kaynaklı hastalıklarda ekstremitelerin pozisyonu nasıl olmalıdır?
  A) Hasta ayakta durmalı

  B) Doktor istemine göre değişir
  (ayak kalp seviyesinin üstüne kaldırılmamalıdır)
  34. Aşağıdakilerden hangisi plörezide hemşirelik girişimlerinden değildir?
  A) Torasentez için gerekli açıklama ve hazırlıkları yapmak

  B) Skalalar kullanılarak ağrı düzeyi belirlemek

  C) 2-4 saat arayla derin soluk alması için desteklemek

  ***D) Yüksek oranda Oksijen vermek

  E) Dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

  35. Hangisi koroner kalp hastalıkları arasında en sık görülen hastalıktır?
  A) Arteriyel yetmezlik

  B) Aort disseksiyonu

  ***C) Angina pektoris

  D) Akut miyokard enfarktüsü

  E) Mitral darlık

  36. Orak hücreli anemide krizleri tetikleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıcak

  B) Demir eksikliği

  C) Antibiyotik kullanımı

  ***D) Dehidratasyon, hipoksi

  E) B12 eksikliği

  37. Hangisi glomerulonefrit’ i olan hastanın bakımı için yanlıştır?
  A) Hastaya kalıcı böbrek hasarını önlemede ilaç tedavisi, yatak istirahatı ve diyetin önemini anlatılmalıdır.
  B) Streptokoksik deri enfeksiyonlarının yayılımını engellemek için kişisel temizliğin önemi vurgulanmalıdır.
  ***C) Hasta bol sıvı alması için teşvik edilmelidir.

  D) Boğaz enfeksiyonlarının ve deri lezyonlarının erken tanı ve tedavisi teşvik edilmelidir.
  E) Hasta ve yakınlarına hekime başvurmaları geren durumlar anlatılmalıdır.

  38. Hangisi akut böbrek yetmezliğinin oligurik evresinde ortaya çıkan belirtilerden değildir?
  A) Azotemi gelişir

  B) Metabolik asidoz gelişir

  C) Hipertansiyon gelişir

  D) Sıvı volümü aşırı artar

  *** E) Glomeruler filtrasyon hızı artar

  39. Aşağıdakilerden hangisi Hidrojen iyonu için doğru değildir?
  A) Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir.
  ***B) Arteryel kanda H+ konsantrasyonu venöz kandan daha yüksektir.

  C) Bir insanın birkaç saatten fazla yaşayabileceği en yüksek pH değeri ise 8.0 dır.
  D) pH hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır.

  E) Hiçbiri

  40. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde tromboflebiti önlemek için koruyucu önlemlerden değildir?

  A) Yeterli sıvı alımı

  B) Erken ayağı kaldırma egzersizi

  C) Varis çorabı

  D) Bacak egzersizleri

  ***E) Öksürük egzersizi

  41)Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kalp hastalığının (Korpulmonale) etyolojisinde yer alır?

  A) Tüberküloz

  B) Pulmoner arter vazokonstrüksiyonu

  ***C) Kronik bronşit

  D) Gastrik içeriğin aspirasyonu

  E) Suda boğulma

  42. Aşağıdakilerden hangisi kemik iliği aspirasyonu işleminden sonra hasta bakımında yapılması gerekli işlemdir?

  A) Hastaya kan transfüzyonu yapılır

  B) Özel bir takip gerektirmez

  ***C) Kanama var ise bölgeye buz paketiyle birlikte hafif ba¬sınç uygulanması gerekebilir.

  D) Hastaya hareket kısıtlaması önerilir

  E) Hastaya özel bir diyet uygulanır
 •  10-01-2011, 18:27 211600 Cevap 211598

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  43)Hemşirelik tanısı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hemşirenin bakım sağlama rolünü tanımlar
  B) Hastanın problemini tanımlar
  C) Hemşire tarafından verilen klinik bir karardır
  D) Mevcut ya da olası sağlık sorunlarıyla ilgilenir
  E) Bireysel bakım planının geliştirilmesinde en önemli adımdır

  44)Hangisi yanıklı bireyin olay yerinde bakımını yönetirken ağrı yönetimi için uygulanabilecek girişimlerden değildir?
  ***A) Bülleri patlamak
  B) Yanıklı bölgeyi nemli tutmak
  C) Yanık alanın üzerini örtmek
  D) Soğuk uygulama
  E) Kuru pansuman uygulamak

  45Aşağıdakilerden hangisi trombositopenisi olan kanserli hastada uygulanacak hemşirelik girişimlerinden değildir?
  A) Sistolik kan basıncının 140 mmHg ‘ nın altında tutulmasını sağlamak
  B) Nonsteroid antiinflamatuarların ve aspirin içeren ilaçların kullanımı engellemek
  C) Hastaların defekasyon sırasında ve ağır objeleri kaldırırken valsalva manevrasından kaçınmalarını söylemek
  D) İntramüsküler enjeksiyonlardan kaçınmak
  ***E) İnvaziv girişimler sonrasında bası ve sıcak uygulamak

  46)Aşağıdakilerden hangisi Burger hastalığının tedavi ve bakım amaçları içerisinde yer almaz?
  A) Ağrıyı gidermek
  B) Hastaya psikolojik destek olmak
  ***C) Vazokonstrüksiyonu sağlamak
  D) Hastalığın ilerlemesini önlemek
  E) Uygun egzersiz programına başlamak

  47)HANGİSİ PERİFERİK NABIZ DEĞERLENDİRMESİNDE 3+GÖSTERGESİNİN BULGUSUDUR
  A)NABIZ İPLİKSİ ZAYIF VE ZOR PALPE EDİLİR BASINÇ UYGULANDIĞINDA KOLAYCA SİLİNİR
  B)NABIZ ZOR PALPE EDİLİR ANCAK 1+DEN DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİLİR BASINÇ UYGULANDIĞINDA KOLAYCA SİLİNEBİLİR
  C)NABIZ YOK
  D)NORMAL NABIZ
  E)NABIZ GÜÇLÜ YADA SIÇRAYICI ÖZELLİKTEDİR KOLAYCA PALPE EDİLİR

  48) HANGİSİ METEBOLİK ASİDOZ NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?
  a.fistüller
  b.yetersiz böbrek fonksiyonu
  c.ciddi enf.
  d.düşük yağlı fazla karbonhidratlı diyet***
  e.açlık

  49)-HANGİSİ HİPERTANSİYONDA YAPILACAK YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNDEN DEĞİLDİR
  a.zayıflama
  b.potasyum kısıtlama***
  c.sigara içimininm bırakılması
  d.tuz kısıtlaması
  e.gevşeme tekniklerinin uygulanması

  TEREDDÜT ETTİKLERİNİZİ NOTLARDAN KONTROL EDİN
 •  10-01-2011, 18:32 211604 Cevap 211600

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji
  B) Arkeolojik antropoloji
  C) Uygulamalı antropoloji
  **D) Kültürel antropoloji
  E) Linguistik antropoloji

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Hipotez
  B) İstatistik
  C) Varsayım
  ***D) Gözlem
  E) Örnekleme yöntemleri

  3-Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  **A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?
  B) İnsanlar nasıl değişirler?
  C) İnsanlar neden değişirler?
  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  **B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması
  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Etnik çatışmaların artması
  B) Uydu ve internetle haberleşme
  C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  D) Batılı yaşam tarzını benimseme
  ***E) İşsizliğin artması

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  **E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
  ***C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir
  D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923
  **B) 1927
  C) 1920
  D) 1937
  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  **A) Eğitim düzeyinin yüksek olması
  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres
  D) Bulaşıcı hastalıklar
  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir.
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir.
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar.
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  **E) Hepsi

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma
  **B) Din ve dinsel öğretiler
  C) Avcılık ve toplayıcılık
  D) Tarım ve hayvancılık
  E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict
  B) Leininger
  **C) Taylor
  D) Voltaire
  E) Durkheim

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır
  **B) Kültür Değişmez
  C) Kültür Öğrenilir
  D) Tarihi ve Süreklidir
  E) Kültür Paylaşılır

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  **A) Alt kültürler
  B) Aykırı kültürler
  C) Karşıt kültürler
  D) Kültürleşme
  E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme
  B) Kültürel gecikme
  C) Kültürel şok
  **D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  **A) Çocuklarının eğitimi için fedakârlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  **A) Dünya Sağlık Örgütü
  B) Nusret Fişek
  C) İllich
  D) Türk Hemşireler Derneği
  E) Hiçbiri

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım
  B) Toplumsal yaklaşım
  C) Sübjektif yaklaşım
  D) Objektif yaklaşım
  **E) Ekolojik yaklaşım

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp
  B) Popüler Tıp
  C) Modern Tıp
  **D) Geleneksel Tıp
  E) Postmodern Tıp

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri
  **B) Aile yapısı
  C) Cinsiyet rolleri
  D) Ekonomik durum
  E) Medeni durum

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din
  B) Cinsiyet rolleri
  C) Evlilik davranışları
  ***D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  **A) Dinsel– büyüsel görüş
  B) Holistik görüş
  C) Natüralistlik görüş
  D) Biyomedikal görüş
  E) Bilimsel görüş

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  B) İnançlı olma
  C) Küçüğü-büyüğü bilme
  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  **E) Hepsi

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
  ***D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı
  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  C) İletişim ve bilişim devrimi
  D) Tarım ve Endüstri devrimleri

  ** E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
  **A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler
  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
  C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
  D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
  E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?
  A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar.
  **B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar
  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar.

  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?
  **A) Herodot
  B) Ksenopson
  C) Sophokles
  D) Platon
  E) Diogenes

  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?
  A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
  B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
  C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
  D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
  **E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek

  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Batılı yaşam tarzını benimseme
  B) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  C) Uydu ve internetle haberleşme
  D) Etnik çatışmaların artması
  ***E) İşsizliğin artması

  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumsal norm
  **B) Toplumu tanıma
  C) Toplumsal statü
  D) Toplum yapısı
  E) Toplumsal rol

  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?
  A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır.
  B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
  ***C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez
  D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur.
  E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler.

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zorlama Sebebiyle Göçler
  ***B) Kitle Göçü
  C) İradi Göç
  D) Daimi Göç
  E) Katkısız Göç

  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?
  A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
  B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
  C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
  ***D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır
  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?
  A) Karşıt kültür
  B) Gerçek kültür
  **C) Kültürleşme
  D) Üst kültür
  E) İdeal kültür

  36-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel şok
  B) Kültürel özümseme
  **C) Kültürel gecikme
  D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
  A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir.
  B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir.
  **C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
  E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

  38-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Modernite
  B) Geleneksel
  C) Popüler
  ***D) Postmodern
  E) Folk

  39-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?
  A) Sağlık ocakları
  B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
  ***C) Toplum sağlığı merkezleri
  D) Rehabilitasyon merkezleri
  E) Hepsi

  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  ***A) Nüfus politikaları
  B) Evlilik davranışları
  C) Cinsiyet rolleri
  D) Din
  E) Fizyolojik özellikler

  41-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
  A) Genel sağlık düzenlemeleri
  B) Sağlık bakım sistemi
  **C) Din
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik faktörler

  42-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  B) Küçüğü-büyüğü bilme
  C) İnançlı olma
  D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  **E) Hepsi

  43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?
  ***A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi
  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
  C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
  D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
  E) Hasta haklarının önem kazanması

  44-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) Tarım ve Endüstri devrimleri
  B) İletişim ve bilişim devrimi
  C) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  D) İki önemli dünya savaşı
  **E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  LÜTFEN SİZDE KONTROL EDİNİZ

 •  10-01-2011, 19:11 211611 Cevap 211604

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar (ANTROPOLOJİ)

  Necla Güvence:

  1-Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele alır?
  A) Fiziksel antropoloji
  B) Arkeolojik antropoloji
  C) Uygulamalı antropoloji
  **D) Kültürel antropoloji
  E) Linguistik antropoloji

  2-Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  **A) Hipotez
  B) İstatistik
  C) Varsayım
  D) Gözlem
  E) Örnekleme yöntemleri

  3-Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
  **A) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?
  B) İnsanlar nasıl değişirler?
  C) İnsanlar neden değişirler?
  D) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?
  E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?

  4-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
  A) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
  **B) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması
  C) Tek tip kültür yapısının oluşması
  D) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları
  E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması

  5-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  **A) Etnik çatışmaların artması
  B) Uydu ve internetle haberleşme
  C) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  D) Batılı yaşam tarzını benimseme
  E) İşsizliğin artması

  6-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin hemşireler için getirdiği zorunluluklardan değildir?
  A) Küresel sağlık sorunlarına çözüm üretme
  B) Küresel sağlığı geliştirmek için etkinlikler düzenleme ve katılma
  C) Küresel sağlık sorunlarının farkında olma
  D) Küresel sağlıktaki kritik öğelerin hemşirelik eğitimi ile bütünleştirilmesi
  **E) Küresel olarak mevcut hemşirelik müfredatlarını sürdürme

  7-Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
  A) Ortak bir kültür paylaşılmaz
  B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur
  C) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir
  **D) İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  E) Baskı yolu ile kurulur

  8-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
  A) 1923
  **B) 1927
  C) 1920
  D) 1937
  E) 1955

  9-Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelerde sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?
  **A) Eğitim düzeyinin yüksek olması
  B) Göç edilen yerlerde sağlıklı yaşam biçiminin öncelikli olmaması
  C) Sosyal ve psikolojik stres
  D) Bulaşıcı hastalıklar
  E) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmaması

  10-Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
  A) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir.
  B) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir.
  C) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar.
  D) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir
  **E) Hepsi

  11-İnsanla beraber, hem ferdî hem de sosyal bir realite olan, insanın yaratılışına bağlı, tarihin her devrinde fertlere, toplumlara hâkim olan ve insanın mutluluğunu amaçlayan kurallar olarak tanımlanan kavram ikilisi hangisidir?
  A) Korunma ve barınma
  **B) Din ve dinsel öğretiler
  C) Avcılık ve toplayıcılık
  D) Tarım ve hayvancılık
  E) Fikir ve düşünce

  12-Kültür kavramının, tüm özelliklerini, özünü ve biçimlerini içine alan bütüncü tanımlaması ilk olarak kim tarafından yapılmıştır?
  A) Ruth Benedict
  B) Leininger
  **C) Taylor
  D) Voltaire
  E) Durkheim

  13-Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A) Kültür Toplumsaldır
  **B) Kültür Değişmez
  C) Kültür Öğrenilir
  D) Tarihi ve Süreklidir
  E) Kültür Paylaşılır

  14-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
  **A) Alt kültürler
  B) Aykırı kültürler
  C) Karşıt kültürler
  D) Kültürleşme
  E) İdeal kültür

  15-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel özümseme
  B) Kültürel gecikme
  C) Kültürel şok
  **D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  16-Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
  **A) Çocuklarının eğitimi için fedakârlıkta bulunan anne babaları destekler
  B) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler
  C) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür
  D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür
  E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

  17-“Sağlık; yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımını kim yapmıştır?
  **A) Dünya Sağlık Örgütü
  B) Nusret Fişek
  C) İllich
  D) Türk Hemşireler Derneği
  E) Hiçbiri

  18-Bireylerin sağlık ve hastalık durumlarının çevreleri ile etkileşimlerinin bir sonucu olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?
  A) Psikolojik yaklaşım
  B) Toplumsal yaklaşım
  C) Sübjektif yaklaşım
  D) Objektif yaklaşım
  **E) Ekolojik yaklaşım

  19-Toplumdaki profesyonel ve uzmanlık sahibi olmayan kişilerce hastalığın fark edildiği, tanımlandığı durumlarda, sağlık bakımıyla ilgili eylemlerin başlatıldığı sağlık bakım sistemini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?
  A) Folk Tıp
  B) Popüler Tıp
  C) Modern Tıp
  **D) Geleneksel Tıp
  E) Postmodern Tıp

  20-Genç bir annenin yeni doğan bebeğinin bakımı konusunda hemşirenin önerilerini kayınvalidesi onaylamadığı için uygulamaması sağlık bakımının hangi kültürel faktörün etkisi altında olduğunu düşündürür?
  A) Evlilik örüntüleri
  **B) Aile yapısı
  C) Cinsiyet rolleri
  D) Ekonomik durum
  E) Medeni durum

  21-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Din
  B) Cinsiyet rolleri
  C) Evlilik davranışları
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik özellikler

  22-Hastalıklara kötü ruhlar ve büyücülerin neden olduğuna inanılan görüş hangisidir?
  **A) Dinsel– büyüsel görüş
  B) Holistik görüş
  C) Natüralistlik görüş
  D) Biyomedikal görüş
  E) Bilimsel görüş

  23-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  B) İnançlı olma
  C) Küçüğü-büyüğü bilme
  D) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  **E) Hepsi

  24-Aşağıdakilerden hangisi Modern toplumlardaki sağlık hastalık algısına örnek bir uygulamadır?
  A) Geleneksel uygulamalar her zaman önde gelir
  B) Bireyler hastalık halinde öncelikle çevreden duyduklarını uygular
  **C) Tedavi korunmadan daha önemlidir
  D) Bireyler sağlıklarını kendileri korumalıdır
  E) Hastalıkların tedavisi tıbbi bilgiye dayanmaz

  25-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) İki önemli dünya savaşı
  B) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  C) İletişim ve bilişim devrimi
  D) Tarım ve Endüstri devrimleri ** E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  26-Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
  **A) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler
  B) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler
  C) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler
  D) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler
  E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler

  27-Hangisi antropolojinin kapsamını en iyi şekilde açıklar?
  A) Antropoloji hasta davranışlarını inceleyen konuları kapsar.
  **B) Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliği ile ilgili konuları kapsar
  C) Antropoloji insanın kültürel yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  D) Antropoloji insanın biyolojik yönünü ilgilendiren konuları kapsar
  E) Antropoloji bilimi sağlıklı insan davranışlarını kapsar.

  28-İnsan biliminin kurucusu olarak kabul edilen tarihçi kimdir?
  **A) Herodot
  B) Ksenopson
  C) Sophokles
  D) Platon
  E) Diogenes

  29-Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta küresel işbirliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000’li yıllarda sağlık politikalarına yön vermek için hazırladığı bildirgenin temel ilkelerinden değildir?
  A) Sağlık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak
  B) Toplumu hizmetin merkezinde görmek
  C) Sağlıkla ilgili kazanımları hedeflemek
  D) İnsan onuru, eşitlik ve mesleki ahlak gibi değerler tarafından motive olmak
  **E) III. basamak sağlık hizmetlerine yönelmek

  30-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel etkisi olarak yorumlanamaz?
  A) Batılı yaşam tarzını benimseme
  B) Başka bir ülkede göçmen olarak bulunma
  C) Uydu ve internetle haberleşme
  **D) Etnik çatışmaların artması
  E) İşsizliğin artması

  31-‘‘Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma’’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toplumsal norm
  **B) Toplumu tanıma
  C) Toplumsal statü
  D) Toplum yapısı
  E) Toplumsal rol

  32-Aşağıdakilerden hangisi nüfus kompozisyonu için doğru bir seçeneği oluşturmamaktadır?
  A) Nüfus kompozisyonu toplumun tanımlayıcı özelliklerini yansıtır.
  B) Bağımlılık oranı, nüfus kompozisyonu ile belirlenir
  C) Nüfus büyüklüğü benzer olan iki toplumun sağlık ihtiyaçları farklılık göstermez
  **D) Yaş, cins, ırk nüfus kompozisyonunun değişmeyen niteliklerini oluşturur.
  E) Doğurganlık, nüfus kompozisyonunu etkiler.

  33-Savaş, doğal afetler, beslenme kaynaklarının tükenişi vb. nedenlerden kaynaklanan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  **A) Zorlama Sebebiyle Göçler
  B) Kitle Göçü
  C) İradi Göç
  D) Daimi Göç
  E) Katkısız Göç

  34-Aşağıdakilerden hangisi ırk ile ilgili yanlış bir ifadeyi içermektedir?
  A) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar
  **B) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür
  C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır
  D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır
  E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler

  35-Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili terimsel nitelikteki kavramlardan değildir?
  A) Karşıt kültür
  B) Gerçek kültür
  **C) Kültürleşme
  D) Üst kültür
  E) İdeal kültür

  36-Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
  A) Kültürel şok
  B) Kültürel özümseme
  **C) Kültürel gecikme
  D) Kültürel yozlaşma
  E) Kültürleme

  37-Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
  A) Bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir.
  B) Bireyleri birbirine bağlayan bir karşılıklı ilişkiler sistemidir.
  **C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
  D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
  E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan birinin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

  38-‘‘Hastalık kavramından çok sağlık kavramını, tüketimi, farklılıkları, yerelliği ve evrenselliği yükselen değer olarak ele alan görüş’’ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Modernite
  B) Geleneksel
  **C) Popüler
  D) Postmodern
  E) Folk

  39-Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde olan bir yapılanmayı göstermektedir?
  A) Sağlık ocakları
  B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
  C) Toplum sağlığı merkezleri
  D) Rehabilitasyon merkezleri
  **E) Hepsi

  40-Kendi kendine düşük yapma ve bebekleri öldürme ile ilgili davranışlar bireylerin hangi uygulamalardan etkilendiğini gösterir?
  A) Nüfus politikaları
  B) Evlilik davranışları
  **C) Cinsiyet rolleri
  D) Din
  E) Fizyolojik özellikler

  41-Hastalıkların kader olduğu inancından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmama aşağıdakilerden hangisinin baskın bir şekilde etkili olduğunu gösterir?
  A) Genel sağlık düzenlemeleri
  B) Sağlık bakım sistemi
  **C) Din
  D) Nüfus politikaları
  E) Fizyolojik faktörler

  42-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Anadolu kültüründe sağlığın tanımlanmasında yer alan önemli değişkenlerdendir?
  A) Soğuktan-sıcaktan kaçınma
  B) Küçüğü-büyüğü bilme
  C) İnançlı olma
  D) Çevreyle ilişkilerin iyi olması
  **E) Hepsi

  43-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sağlık sektöründe öncelik kazanan konular arasında değildir?
  A) Ülkelerin kendi tıp teknolojileri ve ilaç tedavi hizmetlerinde gelişmesi
  B) Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti
  **C) Sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik yönünden ölçülebilmesi
  D) Sağlık hizmetlerinde hasta bakımının kalitesi
  E) Hasta haklarının önem kazanması

  44-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin oluşum süreci ile ilgili değildir?
  A) Tarım ve Endüstri devrimleri
  B) İletişim ve bilişim devrimi
  C) Yeni bir sosyal yapının oluşması
  D) İki önemli dünya savaşı
  **E) Askeri gücün önemini kaybetmesi

  LÜTFEN SİZDE KONTROL EDİNİZ

 •  10-01-2011, 19:16 211612 Cevap 211505

  Cevap : 4.sınıf Hasta Bakımı ve Antropoloji vize ve Cevaplar

  tüberkülozlu hastada hava yolu açıklığını sağlamak için bol sıvı verilip balgam çıkartması sağlanır doğru cevap bu olması lazım 7.hafta sayfa 7de pdf çıktılarında
( Toplam 204 Mesaj ) 7 Sayfadan 1 -   1 2 3 4 5 Sonraki > ... sonuncu »
RSS haberlerini XML olarak görüntüle