Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,353 hemşire olduk

şunda ARA

hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

Son Mesajınız 14-01-2011, 2:10 hit49 tarafından gönderildi. 47 yanıt.
( Toplam 48 Mesaj ) 2 Sayfadan 1 -   1 2 Sonraki >
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  10-01-2011, 13:24 211537

  hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

   


  1-Aşağıdakilerden hangisinde yenidoğan döneminde güvenli çevreyi etkileyen faktörler bir arada verilmiştir?

  A) Ev kazaları , madde bağımlılığı ve enfeksiyonlar
  B) Zehirlenme, elektrik çarpması ,yangın ve boğulma
  C) Annenin sigara ,alkol gibi toksik maddelere maruz kalması
  ***D) Düşme, mama aspirasyonu, enfeksiyonlar, ihmal ve istismar
  E)  Düşme , yangın , tarfik kazaları , ihmal ve istismar
   
  2-Hastane ortamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

  ***A) Gürültü sınırı gündüz 75 desibel, gece 60 desibel olmalıdır
  B) Yeterli doğal aydınlatma için pencere alanı döşeme alanının 1/5-1/7 si arasında olmalıdır.
  C) sağlıklı bir ortamda havanın nem oranı %30-%60 arasında olmalıdır
  D) Hastanelerdeki çevre ısısı 18-25 derece arasında olmalıdır.
  E) Tek kişilik hasta odaları 17metrekare, 2 kişilik odaları 22 metrekare olmalıdır.

  3- Hastane güvenli ortamının sağlanmasında genel ilke aşağıdakilerden hangisidir.

  ***A) Hastanın hastaneden zarar görmesini önlemek
  B) Hastayı zehirlenmelerden korumak
  C) Hastayı enfeksiyonlardan korumak
  D) Hastayı düşmelerden korumak
  E) Hastaların kendisine zarar vermesini önlemek

  4- Örnek Vaka
     Ahmet yılmaz 60 yaşında ve sigara bağımlısıdır.Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılmıştır.1 aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmesine karar verilen Ahmet Bey’e bu sürede inhaler ilaçların nasıl kullanılacağı ve hastalığı ile nasıl yasayacağı konusunda eğitim verilmiştir.Hemşire, Ahmet bey ile görüserekilaçların kullanılışını tekrar anlatmak ister Ahmet Bey ise artık eve gideceğine göre artık iyileştiğini ve ilaçlara gerek kalmadığını söyler.Hemşire Ahmet bey için kontrol günlerinde de eğitim programları planlamıştır.Ahmet bey ise kontrol günlerinin dolu olduğunu, unutabileceğini ve bu yüzden gelemeyeceğini belirtir.
  Yukarıdaki vakaya göre
  1-Sağlığın sürdürülmesinde yetersizlik
  2-Enfeksiyon riski,
  3-Tedavi ve istemlere uyumsuzluk
  4-Deri bütünlüğünde bozulma

  A) 1-3-4
  ***B) 1-2-3
  C) 2-3
  D) 1-2
  E) 3-4
  5- Soğuk Sterilizasyon nedir?

  A) Tindalizasyon ile yapılan sterilizasyondur
  B) Pastörizasyonla yapılan sterilizasyondur.
  C) Dondurarark yapılan sterilizasyondur.
  ***D) Kimyasal solüsyonlarla yapılan yüksek düzeyde dezenfeksiyondur
  E) mikrodalga ile yapılan sterilizasyondur

  6- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkesidir

  A) Bakım işlemleri az kirli landan çok kirli alana doğru olmalıdır
  ***B)Steril bir cisim sadece steril olan bir cisime temas etmelidir.
  C)Eller sık sık yıkanmalıdır
  D)Bireysel temizliğe özen gösterilmelidir
  E)Kirli cisimler üniformalara dokundurulmadan taşınmalıdır.

  7- Hastanın nazokomiyal enfeksiyonlardan korunması amacı ile uygulanan sterilizasyon türü aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Enterik izolasyon
  ***B)Ters izolasyon
  C)Temas izolasyonu
  D)Katı izolasyon
  E)Solunum izolasyonu

  8-...……………beyin sapında bulunan , solunum hızı ve derinliğinin kontrol edildiği merkezdir. Cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.

  A)Hipofiz
  ***B)Medulla oblangata
  C)Arka hipotalamus
  D)Ön hipotalamus
  E)Preoptik bölge

  9-Vücut sıcaklığı ölçümünde termometrenin ölçüm bölgesinde bekletilme süresi en uzundan en kısaya doğru aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

  A) Timpanik- Rektal -Oral - Aksillar
  B) Oral- Rektal- Aksillar- Timpanik
  ***C) Aksillar- Oral - Rektal- Timpanik
  D) Rektal- Oral - Aksillar- Timpanik
  E) Aksillar- Rektal- Oral- Timpanik


  10- Kardiyak out-putu 3500ml, strok volümü 70 ml olan bir yetişkinin nabız özelliği hangisidir?

  A) Aritmi
  B) Filiform
  ***C) Bradikardi
  D) Taşikardi
  E) Nabız defisti

  11- Etken maddesi suda ve alkolde çözünmüş , içerisinde tatlandırıcı ve güzel koku veren maddeler eklenmiş sıvı ilaçlara ne ad verilir?

  A) Solüsyon
  B) Emülsiyon
  C) Süspansiyon
  ***D) Şurup
  E) Damla

  12-  Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetkleri kapsamındadır

  A) Tedavi ve Bakım
  B) Erken tanı
  C) Hastalık durumu saptama
  D) Tarama
  ***E) Hepsi

  13- Aşağıdakilerden hangisi “güvenli çevrenin sağlanması” aktivitesi ile ilgili hemşirelik tanılarındandır?
   
  A) Aspirasyon riski
  B) Travma riski
  C) Enfeksiyon riski
  D) Deri bütünlüğünün bozulma riski
  ***E) Hepsi

  14-Taburculuk planı ne zaman başlar?

  A) Hastanın tedavisi başladıktan sonra
  ***B) Hasta kliniğe kabul edildikten sonra
  C) Hasta taburcu olmadan 24 saat önce
  D) Taburculuk günü
  E) Hastane masrafları ödendikten sonra

  15- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin uygun sıklıkla ve uygun yöntemle el yıkamama nedenleri arasındadır?,

  A) Eğitim yetersizliği
  B) El yıkama önemine inaçsızlık
  C) Ağır iş yükünün bahane edilmesi
  D) Deride alerji , egzema ve dermatitlerin olması
  ***E) Hepsi

  16-Aşağıdakilerden hangisinde lateks alerjisi riski yüksektir?

  A) Uzun süre lateks teması
  B) Bireyin alerji hikayesinin olması
  C) Çocukluk çağında fazla cerrahi işlem geçirme
  D) Kalıcı ve uzun süren idrar kateterizasyonu
  ***E) Hepsi

  17- Isının vücuttan hava akımıyla kaybına ……………….. denir.
  Cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.

  A)Kondüksiyon
  B) Radyasyon
  C) Evaporasyon
  ***D) Konveksiyon
  E) Hipotermi

  18- 12 yaş altı çocuklarda diyastolik kan basıncını korotkof seslerinin hangi fazı verir?

  A) 1.faz
  B) 2.faz
  C) 3.faz
  ***D) 4.faz
  E) 5.faz

  19- Hasta sırtüstü yatarken yatak başının 10-30 derece yükselmesiyle oluşan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Trendelenburg
  ***B) Ters Trendelenburg
  C) Şok pozisyonu
  D) Prone pozisyonu
  E) Sim’s pozisyonu

  20- Aşağıdakilerden hangisi antiseptik değildir.

  A) iyot bileşikleri
  B) salvon
  C) Alkol
  D) Hekzakolrofen
  ***E) Gluteraldehit

  21- …………………… solunum hızı ve derinliğini azaltır.

  A) Egzersiz
  B) Akut Ağrı
  C) Anksiyete
  D) Sigara içme
  ***E) Morfin Türevi ilaçlar

  22- Aşağıdakilerden hangisi “ vücut sıcaklığında dengesizlik riski” hemşirelik tanısının etiyolojisi değildir?

  ***A) Hava koşullarına uygun giyinme
  B) Soğuk yada ıslak maddelere temas
  C) Yeni doğan dönemi
  D) Yaşlılık dönemi
  E) Hipotalamus tümörü

  23- Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde , gercek değerlerden daha düşük değer elde
  edilmesine neden olan hatalardandır.

  A) steteskop alıcısının manşetin altına sıkıştırılması
  B) manometrenin göz düzleminden yukarıda olması
  ***C) manşonun havasının çok yavaş boşaltılması
  D) mansetin çok gevsek sarılması

  24- Kasları yoğurma şeklinde yapılan masaj haraketine ne denir.

  A) Eflöraj
  B) Friksiyon
  C) Tapotman
  ***D) Petrisaj
  E) perküsyon

  25- Aşağıdakilerden hangisi ilaç emilimini etkileyen faktörlerden değildir.?

  A) İlacın çözünme yeteneği
  B) Uygulama yolu
  C) Emilim düzeyinin genişliği
  D) Emilim yüzeyinin kanlanması
  ***E) Karaciğer Böbrek fonksiyonları

   

  26-Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün 1977 yılında Alma Ata’daki toplantısında kararlaştırılan sağlık bakımı anlayışlarından biri değildir?

  **A) Pratisyen kullanımı yerine uzmanlara ağırlık
  B) Hastaya hizmet yerine herkese sürekli hizmet
  C) Hekim ağırlıklı hizmet yerine ekip anlayışı
  D) Hastalıkların tedavisi yerine sağlığın korunmas...ı ve geliştirilmesi
  E) Yalnızca sağlık sektörü yerine sektörler arası işbirliği

  27-Aşağıdakilerden hangisi rehabilite edici sağlık hizmetleri kapsamında değildir?

  A) Protez kullanımını öğretme
  **B) Bağışıklama
  C) Sınırlılıklarla yaşamayı öğretme
  D) Yetersizliği-sakatlığı sınırlama
  E) Sosyal yardım

  28-Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım sistemi içinde hemşirelerden beklenemez?

  A) Birey, aile, grup ve topluma eğitim verme
  B) Bakımın sonuçlarını değerlendirme
  **C) Bakım hizmetlerinde hekimleri sağlık ekibinin lideri olarak görme
  D) Bakım planı hazırlama ve uygulama
  E) Hemşireliğe ilişkin sorunlarda epidemiyolojik araştırmalar yapma

  29-Hasta yatağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hasta ve ailesi yatak değiştirme işlemine dahil edilmemelidir
  ***B) İçinde hasta olan yatağın çarşafı rulo yapılarak yerleştirilmelidir
  C) Hastanın yatak takımları haftada bir değiştirilmelidir
  D) Hasta yatağının yapılması hemşirenin görevleri arasında değildir
  E) Cerrahi yatak hazırlanırken yüksek bir yastık konulmalıdır

  30-Aşağıdaki durumların hangisinde hijyenik el yıkama yöntemi uygulanır?

  A) İlaçları vermeden önce ve sonra
  B) Bir hastadan diğerine geçerken
  **C) Göreve başlamadan önce ve sonra
  D) Yemeklerden önce ve sonra
  E) Cerrahi girişimlerden önce


  31-…………………..vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayan mekanizmalardan biridir.
  Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

  A) Solunumda artış
  B) Terleme
  C) Piloereksiyon
  **D) Vazodilatasyon
  E) Isı üretiminin azalması


  32-Yetişkin bireylerde kan basıncının normal değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  **A) Sistolik: 90-119 mmHg Diyastolik: 60 -79 mmHg
  B) Sistolik: 80-90 mmHg Diyastolik: 110-70 mmHg
  C) Sistolik: 120-139 mmHg Diyastolik: 80-89 mmHg
  D) Sistolik: 140-159 mmHg Diyastolik: 70-85 mmHg
  E) Sistolik: 130-140 mmHg Diyastolik: 80-90 mmHg

  33-Daha çok eklemlerin kapanmasını sağlayan kaslarda oluşan, bir ya da daha fazla kas grubunun kalıcı ve sürekli kasılmasıyla nitelenen patolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Atrofi
  B) Atoni
  C) Hipotoni
  **D) Kontraktür
  E) Osteoporoz

  34-Bir eklemin bükülerek eklemdeki açının küçülmesine ne denir?

  A) Addüksiyon
  B) Abdüksiyon
  C) Ekstansiyon
  D) Eversiyon
  **E) Fleksiyon

  35-Aşağıdakilerden hangisi hastane ortamında sağlığı ve güvenliği etkileyebilecek ergonomik faktörlerdendir?

  A) Stres
  B) İş doyumsuzluğu
  C) Sitotoksik maddeler
  D) Mikroorganizmalar
  **E) Islak zemin

  36-Aşağıdakilerden hangisi iyatrojenik hastane enfeksiyonları için doğrudur?

  A) Enfeksiyon diğer hastalardan kaynaklanmıştır
  B) Enfeksiyon nedeni hastanın derisinde bulunan mikroorganizmalardır
  **C) Enfeksiyon hastane personelinin ellerinden bulaşmıştır
  D) Enfeksiyon cerrahi girişime bağlı olarak gelişmiştir
  E) Enfeksiyon kaynağı yiyeceklerdir


     37-Hasta yatağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hasta ve ailesi yatak değiştirme işlemine dahil edilmemelidir
  B) İçinde hasta olan yatağın çarşafı rulo yapılarak yerleştirilmelidir
  **C) Hastanın yatak takımları haftada bir değiştirilmelidir
  D) Hasta yatağının yapılması hemşirenin görevleri arasında değildir
  E) Cerrahi yatak hazırlanırken yüksek bir yastık konulmalıdır


  38-Ahmet Yılmaz 60 yaşında ve sigara bağımlısıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılmıştır. 1 aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmesine karar verilen Ahmet Bey’e bu sürede inhaler ilaçlarını nasıl kullanacağı ve hastalığı ile nasıl yaşayabileceği konusunda eğitim verilmiştir. Hemşire, Ahmet Bey ile görüşerek ilaçların kullanılışını tekrar anlatmak ister. Ahmet Bey ise artık eve gideceğine göre iyileştiğini ve ilaçlara gerek kalmadığını söyler. Hemşire Ahmet Bey için kontrol günlerinde de eğitim programları planlamıştır. Ahmet Bey ise kontrol günlerinde dolu olduğunu, unutabileceğini ve bu yüzden gelemeyeceğini belirtir.

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki vakaya konulabilecek hemşirelik tanılarının tanımlayıcı özellikleri arasında değildir?

  **A) Ağız kuruluğu
  B) Sigara içme
  C) İleri yaş
  D) Randevulara gelmede isteksizlik
  E) Bakım ve tedaviye uyumsuzluk

  39-Aşağıdakilerden hangisi iyatrojenik hastane enfeksiyonları için doğrudur?

  A) Enfeksiyon diğer hastalardan kaynaklanmıştır
  B) Enfeksiyon nedeni hastanın derisinde bulunan mikroorganizmalardır
  **C) Enfeksiyon hastane personelinin ellerinden bulaşmıştır
  D) Enfeksiyon cerrahi girişime bağlı olarak gelişmiştir
  E) Enfeksiyon kaynağı yiyeceklerdir


     40-…………………..vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayan mekanizmalardan biridir.

  Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

  A) Solunumda artış

  B) Terleme

  ***C) Piloereksiyon

  D) Vazodilatasyon

  E) Isı üretiminin azalması
  41- Aşağıdakilerden hangisi iyatrojenik hastane enfeksiyonları için doğrudur?

  A) Enfeksiyon diğer hastalardan kaynaklanmıştır

  B) Enfeksiyon nedeni hastanın derisinde bulunan mikroorganizmalardır

  C) Enfeksiyon hastane personelinin ellerinden bulaşmıştır

  ***D) Enfeksiyon cerrahi girişime bağlı olarak gelişmiştir

  E) Enfeksiyon kaynağı yiyeceklerdir
 •  10-01-2011, 14:59 211562 Cevap 211537

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  VÜCUT SICAKLIĞINI YÜKSELTEN MEKANİZMALARDA VAZODİLATOSYON ŞIKKI YANLIŞ,VÜCUT SICAKLIĞINI YÜKSETEN MEKANİZMALAR,

  VAZOKONSTRÜKSÜYON

  PİLOEREKSİYON

  ISI ÜRETİMİNİN ARTMASI

  DOĞRU YANIT=PİLOEREKSİYON   ÜNİTE 8 SAYFA 6

 •  10-01-2011, 15:29 211571 Cevap 211562

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  23.soruda yanlışlık var A şıkkı yani steteskop alıcısının manşetin altına sıkıştırılması olacak
 •  10-01-2011, 15:30 211572 Cevap 211571

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  22. soruda E şıkkı hipotalamus tümörü olması gerek notlardan baktım
 •  10-01-2011, 15:54 211573 Cevap 211537

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  23 SORU   A ŞIKKI  31 SORU  C ŞIKKI  36 SORU   D ŞIKKI   37 SORU B  ŞIKKI OLABİLİR Mİ 

  22 SORU HEMŞİRELİK TANISI DEĞİLDİR  DİYOR   ONUN İÇİN    E ŞIKKI OLMAZ MI

 •  11-01-2011, 12:58 211749 Cevap 211562

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  arkaşım bende notlardan piloereksiyon olarak buldum
 •  11-01-2011, 14:18 211754 Cevap 211572

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  ortama uygun giyinmek dikkat giyinmemek değil
 •  11-01-2011, 15:26 211766 Cevap 211573

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  E ŞIKKI PATOFİZYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ İÇİNDE.  

  KONU 8,SAYFA 8 

  DURUMSAL RİSK FAKTÖRÜ DİYE AYIRMAMIŞ

  A ŞIKKI   

 •  11-01-2011, 17:00 211778 Cevap 211537

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  merhaba nurgül hanım

   

  22.soru   bütün şıkları   E ŞIKKI HARİÇ    ETKİSİZ TERMOREGÜLASYONDAN  bahsediyor. 

   B ŞIKKI ise  vücut sıcaklığında dengesizlik riskinde yok

   

  8.hafta 8 sayfa      *    9. sayfa   tekrar kontrol edip  hangisinin doğru kabul edilebileceğini söylerseniz sevinirim 

   

  HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

   

 •  11-01-2011, 23:45 211878 Cevap 211778

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  23- Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde , gercek değerlerden daha düşük değer elde edilmesine neden olan hatalardandır. ***A) steteskop alıcısının manşetin altına sıkıştırılması B) manometrenin göz düzleminden yukarıda olması C) manşonun havasının çok yavaş boşaltılması D) mansetin çok gevsek sarılması

  diğer şıklar yükselmesine sebep oluyor

 •  11-01-2011, 23:46 211880 Cevap 211878

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  40-…………………..vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayan mekanizmalardan biridir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A) Solunumda artış B) Terleme ***C) Piloereksiyon D) Vazodilatasyon E) Isı üretiminin azalması buda doğru
 •  11-01-2011, 23:47 211881 Cevap 211880

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  22- Aşağıdakilerden hangisi “ vücut sıcaklığında dengesizlik riski” hemşirelik tanısının etiyolojisi değildir? A) Hava koşullarına uygun giyinme ***B) Soğuk yada ıslak maddelere temas C) Yeni doğan dönemi D) Yaşlılık dönemi E) Hipotalamus tümörü
 •  11-01-2011, 23:49 211884 Cevap 211881

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  17- Isının vücuttan hava akımıyla kaybına ……………….. denir. Cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir. A)Kondüksiyon B) Radyasyon C) Evaporasyon ***D) Konveksiyon E) Hipotermi bu sizce doğrumu C olabilirmi
 •  12-01-2011, 1:57 211895 Cevap 211884

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKKÜRLER

 •  12-01-2011, 9:28 211905 Cevap 211880

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  Seyva hanım E ŞIKKI BUDA DOĞRU YAZMIŞSINIZ DİKKATLİ OKURSANIZ

  VÜCUT SICAKLIĞINI YÜSELTEN MEKANİĞZMALAR

  1-VAZOKONTRİKSİYON

  2-PİLOEREKSİYON

  3-ISI ÜRETİMİNİN ARTMASI      8.HAFTA  SAYFA:6 TEKRAR BAKIN

 •  12-01-2011, 9:32 211906 Cevap 211881

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  --BURDADA  HAVA KOŞULLARINA  UYGUN GİYİNME  EN DOĞRU ŞIK

  HAFTA 8 SAYFA 8 BENCE HERKEZ KENDİSİ BU SAYFAYA BAKSIN KARAR VERSİN

 •  12-01-2011, 9:58 211912 Cevap 211906

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  ARKADAŞLAR BEN SINAVA GİRDİM SORUDA HEMŞİRELİK TANISIN DA ETYOLOJİ DİYE SORUYOR. CEVAP HİPOTALAMUS TÜMÜRÖ BEN 100 ALDIM.BİLGİLERİNİZE.
 •  12-01-2011, 10:11 211915 Cevap 211912

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  ARKADAŞIM 100 ALDIYSAN 36,SORUYA DA BİR BAKARMISIN İYOTROJENİK ETKENLER ELLERDEN BULAŞMA MI,CERRAHİ GİRİŞİMLERDEN SONRA MI
 •  12-01-2011, 10:20 211920 Cevap 211537

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  arkadaşlar merhaba,

  37. ve39. sorular iki defa yazılmış.bazı şıklar yanlış.sizi yanıltmasın.100 alan biri olarak doğru cevapları veriyorum.

  22-E     23-A    31-C    36-D   37-B     39-D

  aynı sorular çıkıyor.bunların dışında bana şöyle bir soru çıktı:

  aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirini kırmak için yapılan uygulamalardan biri değildir?

  a)hastadan kültür için kan almak

  b)dengeli beslenmeyi sağlamak

  c)cisimlerin sterilizasyonunu sağlamak

  d)bağışıklamak

  e)kontamine cisimlere dokunmadan önce eldiven giymek

  Doğru cevap:a olacak

   

 •  12-01-2011, 10:24 211923 Cevap 211915

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  cerrahi girişime bağlı olarak....olacak
 •  12-01-2011, 10:42 211927 Cevap 211923

  Cevap : hemşirelik esasları

  ARKADAŞLAR BİZE GELEN DEĞİŞİK SORU

  1------AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ENFEKSİYON ZİNCİRİNİ KIRMAK İÇİN YAPILAN UYGULAMALARDAN DEĞİLDİR?   

  YANIT----KAN KÜLTÜRÜ ALMAK

  2---HASTANEYE AİT YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİNDE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

  A*******)LAVABO,MASA GİBİ OBJELER HERGÜN DEZENFEKTE EDİLMELİDİR.

  B)ZEMİN TEMİZLİĞİ ,ILIK SU VE DETERJAN İLE YAPILMALI

  C)PATOJEN MİKROORGANİZMALAR BULAŞTIĞINDA  ORTA DÜZEYDE DEZENFEKTAN KULLANILMALI

  D)ÇALIŞMA ALANLARININ TEMİZLENMESİNDE %70 LİK ETİL ALKOL KULLANILMALI

 •  12-01-2011, 10:49 211930 Cevap 211923

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  LATEKS ALLERJİ SORUSUNUN CEVABI HEPSİ Mİ OLACAK ? KONULARDA YERİNİ BULAMADIM
 •  12-01-2011, 10:49 211931 Cevap 211537

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  SİZ SİZLER GİBİ SINAVA İLK GİRENLERDEN OLUP BU BİLGİLERİ DİĞER ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞMA İNCELEĞİ GÖSTERMELERİNİZDEN DOLAYI BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ.İNŞALLAH MAHŞER TOPLULUĞUNDADA CENNETE İLK GİRENLERDEN OLURSUNUZ.
 •  12-01-2011, 11:23 211935 Cevap 211930

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  EVET HEPSİ BEN ARKADAŞI 100 ALDIK,YAPAMADIĞINIZ SORU VARSA ÇÖZERİZ ARKADAŞLAR HEMEN YAZIN
 •  12-01-2011, 11:38 211940 Cevap 211935

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  yasemin hanım vücut sıcaklığığında dengesizlik riski hangisini işaretlediniz
 •  12-01-2011, 11:46 211944 Cevap 211912

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  ahmet yılmaz sorusunda hemşirelik tanısı ağız kuruluğu mu ileri yaş mı cevap verirseniz çok sevinirim.
 •  12-01-2011, 11:49 211945 Cevap 211915

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  CERRAHİ GİRİŞİMLERDEN SONRA KESİN
 •  12-01-2011, 11:50 211946 Cevap 211930

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  EVET HEPSİ KESİN
 •  12-01-2011, 11:51 211948 Cevap 211944

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  AĞIZ KURULUĞU
 •  12-01-2011, 11:53 211949 Cevap 211940

  Cevap : hemşirelik esasları 1 vize doğru cevaplar

  HİPOTALAMUS TÜMÖRÜ KESİN
( Toplam 48 Mesaj ) 2 Sayfadan 1 -   1 2 Sonraki >
RSS haberlerini XML olarak görüntüle