Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

şunda ARA

bakım planı örnekleri

Son Mesajınız 30-03-2011, 12:37 Necla Güvence tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  30-03-2011, 12:37 222916

  bakım planı örnekleri

  PREEKLEMSİ İÇİN TANILAR:

  SIVI VOLÜM FAZLALIĞI(preeklemsiye bağlı ödem olacağı için)tanımlayıcı özellik(TÖ):ödemini değerlendrip kaç artı ödem olduğunu yazarsın

  KARDİYAK OUTPUTTA ARTIŞ(hipertansiyondan dolayı olur) TÖ:günlük olarak tansiyon, nabız, solunum sayısını yaz

  DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA RİSKİ(ödemden dolayı)TÖ: cilt rengini, parlaklığını, gerginliğini yaz

  FETAL DOKU PERFÜZYONUNDA AZALMA RİSKİ(TÖ)hipertansiyona bağlı olarak ve annein pozisyonuna bağlı olarak fetüsün aortuna baskı olur ve hipoksi gelişme riski olur

  BESLENME ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK(tansiyon ve ödemden dolayı tuzsuz diyet aldığı için)

  MİTRAL YETMEZLİĞİ

  Ventrikülün sistolik ejeksiyonu sırasında mitral kapağın yetersizliği nedeni ile kanın sol atriuma kaçması durumudur.

  Mitral yetmezliğinde etiyolojik nedenler daha çoktur. Olguların hemen yarısında romatizmal kalp hastalığı söz konusudur. Mitral yetmezliğinin nedenleri şöyle sıralanabilir:

  AER
  Mitral valv prolapsusu (Barlow Send.,floppy mitral)
  Koroner erter hastalığı (Papiller adele disfonksiyonu)
  Mitral annülüs kalfikasyonu
  Mitral annülüs dilatasyonu (Hipertansif kalp hast., kardiomyopati)
  Konnektif doku hastalığı
  Endokarditis
  Korda rüptürü (Akut mitral yetmezliği)
  Papiller adale rüptürü (Akut mitral yetmezliği)
  Sol atrial miksomalar.

  Mitral kapaktaki yetmezlik ile kanın atriuma regürjitasyonu sol ventrikülde volüm yüklenmesine neden olur. Sol ventrikülün atım hacmi yükselir ancak bu hacmin bir kısmı düşük resistanslı sol atrium ve pulmoner venlere kaçar. Sol ventrikülün sistal süresi kısalır. Zamanla sol ventrikül fonksiyonları bozulur ve yüksek debili bir kalp yetmeliği gelişir. Sol ventrikül end-diastolik basıncı yükselmiştir. Sol atrium zamanla genişler. Akut mitral yetmezliği ağır bir tablodur. Kardiak travma, papiller adele rüptürü, korda rüptürü vs. acil cerrahi müdahale gerektirir.

  Semptom ve Fizik Bulguları

  Çarpıntı, efor dispnesi, halsizlik, yorgunluk ve ortopnea başlıca semptomlardır. Akut akciğer ödemi, hemoptizi, sistemik emboli nadirdir. Fizik görünüm genelde normaldir. Sol ventrikül hipertrofisine bağlı olarak kalp tepe atımı sola kaymıştır ve sistolik trill hissedilebilir. Dinlenmekle apekste koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm duyulur. Üfürüm karakteristik olarak birinci kalp sesi ile A2 arasında aynı şiddetle devam eder. Ancak üfürümün şiddeti ile mitral yetmezliğini derecesi arasında bir ilişki yoktur.

  TANI

  EKG fazla bir özellik göstermez. İleri vakalarda atrium genişlemesi ve sol ventrikül hipertrofisi bulguları ve olguların %30�nda atrial fibrilasyon tespit edilir.

  Radyolojik olarak semptomatik mitral yetmezlikli olgularda sol atrium ve sol ventrikül genişlemesi ve kardiomegali tespit edilir. Bazen dev sol atrium görülebilir. Kerley B çizgilerinin görülmesi nadirdir.

  2D ekokardiografi kapak morfolojisi ve karakteri hakkında bilgi verebilir. Korda rüptürü, papiller adele rüptürü gibi durumlarda preoperatif tanıya yardımcıdır.

  Renkli dopler ekokardiografinin mitral yetmezliği tanısında seçkin bir yeri vardır. Yetmezlik derecesinin belirlenmesinde değerli bilgiler verir.

  Kalp kateterizasyonu mitral yetmezliğinin derecesinin tayininde yeterli bilgiler verir. 40 yaş üzerindeki hastalara ise angiografi yapmak gereklidir.

  PROGNOZ

  Hastalığın seyri etiyolojik nedene bağlıdır. Romatizmal orijinli mitral yetmezliği mitral darlığı seyrine benzer bir gidiş gösterir. Atrial genişleme, atrial fibrilasyon, tromboembolizm, pulmoner hipertansiyon mortalite ve morbiditeyi yakından etkiler. Ciddi mitral yetmezliği bulunan hastalarda yapılan çalışmalar 5 yıllık yaşamı tıbbi tedavide %55, cerrahi tedavide %75, 10 yıllık yaşamı tıbbi tedavide %22, cerrahi tedavide %62 olarak göstermektedir.

  CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI

  Mitral yetmezliğinde kesin ameliyat endikasyonları şöyle sıralanabilir.
  1- NYHA class III-IV�eki hastalar
  2- Akut mitral yetmezliği sonunda kalp yetmezliği gelişen hastalar
  3- NYHA class IIe olan fakat tetkik sonunda sol ventrikül disfonksiyonu olduğu ortaya çıkarılan hastalar;
  - Sol ventrikül endiastolik çapı: 60 mmin üzerinde ise,
  - Enjeksiyon fraksyonu %60n
  4- Takiplerde, sol ventrikül dekomponse olmaya başlamış hastalar

  Akut mitral yetmezliği gelişen hastalar acil cerrahi tedavi sınırları içinde değerlendirilmelidir. Gerekli destek tedavileri yapılırken (aortik balon, inotropik tedavi vs.) hasta süratle ameliyat edilmelidir.

  Kronik mitral yetmezliği olgularında NYHA III ve IV gruptaki hastalarda tartışmasız cerrahi tedavi endikasyonu vardır. I ve II gruptaki hastalar takibe alınmalı vazodilatör tedavi uygulanmalıdır.

  CERRAHİ TEDAVİ

  A. Rekonstrüktif Cerrahi: Seçilmiş ve uygun olgularda uygulanan işlemlerdir. Valvuloplasti ve annuloplasti şeklinde işlemler uygulanır.

  B. Mitral kapak replasmanı: Mitral yetmezliği olgularında tercih edilen ameliyatlardır. Kardiopulmoner bypass ile prostetik bir kapar hastalıklı mitral kapak yerine replase edilir. Mortalite %3-10 arasındadır.

  Kaynak: hemsirelikokulu

   

RSS haberlerini XML olarak görüntüle