Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,353 hemşire olduk

şunda ARA

GATF DEKANLIĞI VE EĞİTİM HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON EL KİTABI

Son Mesajınız 08-10-2011, 21:20 hemsire796 tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  08-10-2011, 21:20 234639

  GATF DEKANLIĞI VE EĞİTİM HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON EL KİTABI

  GATF DEKANLIĞI VE EĞİTİM HASTANESİ
  HEMŞİRE ORYANTASYON EL KİTABI 
  DÜZENLEYENELER 
  Eğitim Koordinatörleri: Dr.Yük.Hem. Sevinç TAŞTAN 
  Dr.Yük.Hem. Ayşe KILIÇ 
  Başhemşire: Yük.Hem. Hüsniye ERDOĞDU 2
  GİRİŞ
  GATF Eğitim Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri;  hasta hakları ve etik ilkeler 
  doğrultusunda  hastanın günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması, yaşam 
  kalitesinin artırılması,  hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanması için gerekli 
  hemşirelik uygulamalarını belirli bir sistem dahilinde kesintisiz aynı nitelikte 
  yapılmasını çalışmalarında esas alır.  
   GATF Eğitim Hastanesi Hemşire oryantasyon el kitabı, hastanemizde yeni 
  göreve başlayan hemşirelerimizi, hemşirelik hizmetlerinin yönetim yapısı ve işleyişi 
  hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçık aynı zamanda, hemşirelik 
  hizmetlerinin vizyonu, misyonu, hizmet alanları, personelin yeni katılış  işlemleri, 
  çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri, hemşire hizmet içi eğitimleri  ile hemşirelik 
  hizmetleri için önemli olan telefon numaralarının bulunduğu bölümlerden 
  oluşmaktadır. Hazırlanan oryantasyon el kitabının kurumumuza yeni katılan 
  hemşirelerimizin uyum sürecinin kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen 
  görev yapan hemşire meslektaşlarımıza da çalışmalarında rehberlik edeceği 
  düşünülmektedir. 
            GATF Eğitim Hastanesi Başhemşireliği  3
  İÇİNDEKİLER  
  1. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN KATILIŞ İŞLEMLERİ
  2. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMİ
  3.BAŞHEMŞİRELİK TEŞKİLAT YAPISININ TANITIMI 
  4.VAZİFE, VİZYON VE MİSYONUMUZ 
  4. HİZMET ALANLARIMIZ 
  5. ÇALIŞMA SAATLERİ
  6. NÖBET HİZMETLERİ
  7. İZİN İŞLEMLERİ
  8. KILIK-KIYAFET DÜZENİ
  9. HİZMET İÇİ EĞİTİMLER  
  a.Konferanslar  
  b.Sürekli Eğitim Programı
  c.Stajyer Hemşirelerin Seminer Programı  
  d.Stajyer ve Hastaneye Yeni Katılan Hemşirelerin  Oryantasyon 
  Programı
  e.Stajyer Hemşirenin Klinik Eğitimi 
  f.Klinik İçi Eğitim Programı  
  g.Kurslar 
  h.Bilimsel Faaliyetler 4
  1. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN KATILIŞ İŞLEMLERİ
  GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesine hoş geldiniz. Katılışınızın 
  yapılabilmesi için öncelikle GATF “Personel  Şube Müdürlüğü”ne başvurmanız 
  gerekmektedir. Buradaki işlemleriniz için yanınızda;  nüfus cüzdanınızın aslı ve 
  fotokopisi, 15 adet vesikalık fotoğrafınız, vergi ve TC kimlik numaralarınız, evlilik 
  cüzdanınızın fotokopisi ve lojman başvuru kartınızın olması gerekmektedir. 
  Hemşirelerimiz bu işlemlerin ardından bir haftalık oryantasyon eğitimine tabi tutulur. 
  2. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN ORYANTASYON EĞİTİMİ
  GÜN KONU ORYANTASYON 
  SORUMLUSU 
  1.GÜN  Tanışma 
  Personelin Hastaneye Katılış İşlemleri 
  Diğer İşlemler 
  Banka İşlemleri 
  Maliye vb.
  Başhemşirelik Teşkilatı
  Personel Şube Md. 
  Maliye Büt.Şb. Md. 
  2.GÜN 
  Kurum Tanıtımı /Kültürü 
  Vizyon, Misyon 
  Organizasyon Şeması
  Personel Özlük Bilgileri  
  İzin/Çalışma Saatleri 
  Eğitim/Kurs/Sertifika Durumunun 
  Değerlendirilmesi 
  Nöbet Hizmetleri 
  Disiplin /Ödül/Ceza Sistemi 
  Hemşirelik Yönergesi,Talimatlar vb. 
  Hastanenin Fiziki Tanıtımı  
  Ulaşım/Barınma/Servis Hizmetinin 
  Güzergahı
  Hasta Hakları/ Memnuniyeti 
  Etik, Hemşirelikte Hatalı Uygulamalar 
  Hastane Enfeksiyonları  
  Eğitim Koordinatörü 
  Bölüm Sorumlu 
  Hemşiresi 
  Eğitim Koordinatörü  
  Enfeksiyon Kontrol 
  Komitesi 
  3.GÜN  Görevlendirileceği Klinik/Bölüm Personeli 
  İle Tanıştırılması
  Kliniğin Çalışma Prensiplerinin 
  Açıklanması
  İş Akış Süreçleri 
  Bölüm Sorumlu 
  Hemşiresi 
  Klinik Sorumlu 
  Hemşiresi 
  Klinik Sorumlu 
  hemşiresi/Klinik Eğitim 
  Hemşiresi 5
  4.GÜN  Klinik/Poliklinik Kayıt Sistemlerinin 
  Açıklanması, Otomasyon Sistemi 
  Tıbbi Kayıt ve Arşiv  Çalışma Sisteminin 
  Açıklanması
  Bölüm/Klinikte Kullanılan Cihazlar ve 
  Kullanımı Hakkında Bilgi 
  Teknik Hizmetler ve İkmal Sisteminin 
  Açıklanması, 
  İş Akış Süreçleri 
  Klinik Sorumlu 
  Hemşiresi/Klinik Eğitim 
  Hemşiresi 
  5.GÜN  Klinikteki Hasta Profili Hakkında Bilgi 
  Verilmesi, 
  Tanı İşlemleri, 
  Kliniğe Özel Hasta Bakım Hizmetleri 
  İş Akış Süreçleri 
  Klinik Sorumlu 
  Hemşiresi/Klinik Eğitim 
  Hemşiresi 
  3. BAŞHEMŞİRELİK TEŞKİLAT YAPISININ TANITIMI 
  GATF Eğitim Hastanesi'nde; 61-23674-A sayılı GATF Eğitim Hastanesi 
  Başhemşireliği TMK’ya esasen Dekanlığa bağlı olarak hizmet vermektedir. 
   Hemşirelik hizmetleri organizasyonu hemşirelik hizmetlerinin planlanması, 
  uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bir birimdir. 6
  Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi  
  Başhemşireliği Kuruluşu ( TMK 61 – 23674 A ) 
  GATF EĞİTİM HASTANESİ
  BAŞHEMŞİRELİĞİ
  Cerrahi Tıp Bilimleri 
   Bölüm Sorumlu 
  Hemşireliği 
  Dahili Tıp Bilimleri 
  Bölüm Sorumlu 
  Hemşireliği 
  Ayaktan Tanı ve 
  Tedavi Hizmetleri 
  Bölüm Sorumlu 
  Hemşireliği 
  İdari Kısım Amirliği 
  Genel Cerrahi AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Göğüs Cerrahisi AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Kalp Damar Cerrahisi 
  AD. Sorumlu Hemşireliği
  Beyin ve Sinir Cerrahisi 
  AD. Sorumlu Hemşireliği
  Plastik ve Rekons.Cerr. 
  AD. Sorumlu Hemşireliği
  Çocuk Cerrahisi AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Ortopedi ve Trav.AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Üroloji AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  KBB Hastalıkları AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Göz Hastalıkları AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Kadın Hst.ve Doğum AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Anes.veReanimasyon 
  AD. Sorumlu Hemşireliği
  İç Hastalıkları Özel Kliniği 
  Sorumlu Hemşireliği
  İç Hastalıkları A Polik. 
  Sorumlu Hemşireliği
  İç Hastalıkları B Polik. 
  Sorumlu Hemşireliği
  İç Hastalıkları AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Gastroenteroloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Nefroloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Hematoloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Tıbbi Onkoloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Endokrinoloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Geriatri BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Romatoloji BD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Kardiyoloji AD.
  Sorumlu Hemşireliği
  Çocuk Sağlığı ve Hst.AD.
  Sorumlu Hemşireliği
  Enfeksiyon Hst.AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Göğüs Hst.ve TBC AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Deri ve Zührevi Hst.AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Acil Tıp AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Tıbbi Biyokimya AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Radyoloji AD 
  Sorumlu Hemşireliği
  Nükleer Tıp AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Kan Bankası ve Kan 
  Eğitim Merkezi Sor.Hem.
  İdari Kısım Amiri 
  Personel Subayı
  Eğitim Subayı
  İkmal Subayı
  Ruh Sağ.ve Hst.AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Nöroloji AD.  
  Sorumlu Hemşireliği
  Spor Hekimliği AD.Bşk. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Fiziksel Tıp ve Reh.AD. 
  Sorumlu Hemşireliği
  Radyasyon Onkolojisi AD 
  Sorumlu Hemşireliği
  Sualtı Hek.ve Hiper.Tıp 
  AD. Sorumlu Hemşireliği7
  4. VAZİFE, VİZYON VE MİSYONUMUZ 
  a. GATF Eğitim Hastanesi Başhemşireliğinin Vazifesi 
  a) TSK personeli ve hak sahiplerine kaliteli, etkin, ekonomik, hasta haklarına ve 
  etik değerlere uygun hemşirelik bakımını sağlamak, 
  b) GATF’da görev yapan hemşirelerin ve hizmetlilerin hizmet içi eğitimlerinin 
  sürekliliğini sağlamak. 
  b. GATF Eğitim Hastanesi Başhemşireliğinin Vizyonu 
  a) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi anlayışı içinde, hastanın 
  kaliteli bakım alma temel hakkını savunarak;  
  b) Çağdaş hemşirelik bakım hizmetlerinin sunulmasında öncü olan, 
  c) Hemşirelerin mesleki gelişimini en üst seviyede tutmak için gerekli imkanları
  sağlayan, 
  d) Bakım hizmetlerini kanıta dayalı uygulamalara dayandıran, 
  e) Hemşirelik bakım hizmeti veren ve alanın tatmin ve mutluluğunu en üst 
  seviyede tutan, 
  f) Çağın  gerektirdiği gelişmeler doğrultusunda politikalar, hasta bakım modelleri 
  ve standartlar geliştiren ve uygulayan, 
  g) Atatürkçü Düşünce Sistemini benimseyen, yaşantısına aktaran hemşirelerle 
  kaliteli hemşirelik hizmeti sunmaktır. 
  c. GATF Eğitim Hastanesi Başhemşireliğinin Misyonu 
  Bireye, aileye ve topluma;
  a) Çağdaş, hasta haklarına saygılı, kaliteli bakım vermek amacıyla, bilimsel 
  gelişmeleri izleyen,  
  b) Araştırma yapan ve sonuçlarını uygulamaya aktaran,  
  c) Uluslararası standartları ve meslek ahlakını benimseyen, 
  d) Hastanın, ailesinin ve yakınlarının memnuniyetini önemseyen, 
  e) Haklarının ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, 
  f) Sürekli eğitim ile kendini ve personelini geliştiren,  
  g) Hemşirelik hasta bakım modellerini ve standartlarını uygulayan,  
  h) Ekip çalışması içinde hasta ve personel memnuniyetini sürekli yükseltmeyi 
  hedefleyen bir bakım hizmeti sunmaktır. 8
  5. HİZMET ALANLARIMIZ 
  Klinik  Hemşireliği
  Bireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürme ve hastalık 
  halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik bakım hizmetlerini bütüncül hemşirelik 
  yaklaşımıyla, diğer sağlık ekibi üyeleriyle koordineli olarak belirlenen standartlar, usul 
  ve prensipler doğrultusunda planlayan, uygulayan ve bakımı değerlendiren 
  hemşiredir. 
  Yoğun Bakım Hemşireliği 
  Yoğun bakım hemşiresi, vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan 
  kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının 
  sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan, yoğun bakımda kullanılan her türlü cihaz 
  ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisiyle donanımlı hemşiredir.  
  Ameliyathane Hemşireliği 
  Ameliyathane hemşireliği teknolojik gelişmeler doğrultusunda belirlenen standartlar, 
  usul ve prensipler doğrultusunda, anestezi sonrası bakım ünitesi, sirküle  ve skrap 
  hemşirelik hizmetleri olarak yürütülmektedir.   
  Acil Servis Hemşireliği
  Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki 
  hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.  
  Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 
  Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Hastane  İnfeksiyon Kontrol Komitesinde sürveyans 
  faaliyetlerinin yürütülmesi, infeksiyon kontrol programlarının sürdürülmesi, elde edilen 
  verilerin uygulama ekip sorumlusuna iletilmesi, infeksiyonların engellenmesine ait 
  önlemlerin takip edilmesinden sorumludur.  
  Diyabet Hemşiresi 
  Diyabet hemşiresi; diyabetli hastaların karşılaşabileceği; geri dönüşümsüz 
  komplikasyonları önlemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla;  bireyler ve ailelerin 
  gereksinimlerine göre diyabetli hasta bakımı ve eğitiminin planlanması, uygulanması
  ve değerlendirilmesinden sorumludur. 
  Onkoloji Hemşiresi 
  Onkoloji hastaları, tanıları, tedavileri ve yaşantıları bakımından psikolojik, fiziksel ve 
  sosyal yönlerden nitelikli ve kapsamlı hemşirelik bakımına gereksinim 
  duymaktadırlar.  9
  Onkoloj i  hemşi res i ;    mul t  isidip l iner  ek ip yak laşımı  i le bakım gerek t i ren  
  onkoloj  i  hastalarının  tedav isinde nitelikli hemşirelik hizmetinin verilmesi ve 
  sürekliliğinin sağlanmasında önemli role sahiptir 
  Poliklinik Hemşireliği
  Poliklinikte yürütülen muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde gerekli hemşirelik 
  hizmetlerinin yürütülmesiyle birlikte hasta ve ailesinin eğitim gereksinimleri de 
  poliklinik hemşiresi tarafından karşılanmaktadır. 
  6. ÇALIŞMA SAATLERİ
  Hemşirelik hizmetleri, kesintisiz devam eden sağlık hizmetidir. Mesai saatleri 
  dışında, hizmetin sürekliliği nöbetle sağlanır.Hemşirelerin, günlük çalışma saatleri 
  TSK Görevli Askeri ve Sivil Personelin Günlük Çalışma Saatleri Yönergesi (MY 12-
  1)’e göre düzenlenir.Sağlık subayı hemşirelerin doğum öncesi ve sonrası izinleri 926 
  sayılı TSK Personel Kanunu, hemşirelerin ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
  göre düzenlenir. 
  Hemşireye doğum yapmasından 8 hafta önce ve doğum yaptığı tarihten 
  itibaren 8 hafta süreyle toplam 16 hafta aylıklı izin verilir. Çoğul gebeliklerde doğum 
  öncesi izne 2 hafta ilave edilir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin 
  onayıyla hemşire isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu 
  durumda, memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda 
  öngörülen süreler hemşirenin sağlık durumuna göre tabip  raporunda belirlenecek 
  miktarda uzatılabilir. Hemşirelere doğum yaptığı tarihten itibaren çocuk 6 ayını
  doldurana kadar 3 saat, 1 yaşını doldurana kadar ise toplam bir buçuk saat süt izni 
  verilir. Süt izninin kullanımında hemşirenin saat seçim hakkı vardır. 
  7. NÖBET HİZMETLERİ
  Sağlık Subayı Hemşirelerin nöbet hizmetleri 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu’na 
  göre düzenlenir. Hemşirelerin nöbet hizmetleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
  Ek 33 ncü madde ve  TSK Asker Hastaneleri Yönetim Yönergesi (MY 33-1 (A)) ve 
  göre düzenlenir. Hastanede görev yapan hemşireler nöbet hizmetlerine sıra ile 
  girerler. Nöbet çizelgeleri aylık olarak, klinik sorumlu hemşireleri tarafından hazırlanır 
  ve A.D/B.D. Başkanlıkları ile başhemşireliğe onaylatılarak hemşirelere tebliğ edilir. 
  Her gün mesai bitiminden yarım saat önce klinik hemşireleri ve klinik sorumlu 
  hemşiresi; nöbetçi hemşireye hasta başında hastanın durumu, takipleri, hemşirelik 
  müdahaleleri hususunda geliştirdikleri hemşire gözlem formuna teslim notu yazarak, 
  hastaları teslim eder. Sabah mesai saati başladığında, aynı şekilde hastaları, nöbetçi 10
  hemşireden teslim alır. Nöbetçi hemşire hastalarla ilgili yaptığı uygulamaları ve 
  hemşirelik müdahalelerini kayıt eder. 
  Kliniğe yeni atanan hemşireler, oryantasyon eğitimini tamamladıktan ve kliniğe 
  katılımlarından en az iki hafta sonra oryantasyon nöbetine, bir ay sonra ise kendi 
  nöbet hizmetlerine girerler. 
  Hamile hemşirelerin uzman tabip raporuyla belgelemek koşuluyla hamileliğinin 
  tespit edilmesinden itibaren, doğumun gerçekleşmesini müteakip çocuğun bir yaşını
  doldurmasına kadar geçen süre içersinde nöbete girmemesi sağlanır. 
  8. İZİN İŞLEMLERİ
  Yıllık izinler, bir önceki yılın sonunda planlanan  şekilde yürütülmektedir.  İzin 
  kağıtları  sıralı amirlere onaylatılır. İzin tarihlerinde, izne ayrılacak hemşire için nöbet 
  hizmeti planlanmamış olması gerekmektedir.  Hemşireler, acil durumlarda, nöbet 
  değişikliği yaptıktan sonra izne çıkabilir. 
  9. KILIK-KIYAFET DÜZENİ
  Kıyafetler TSK Kıyafet Yönetmeliği (MYT:62-1 (A)) esaslarına göre düzenlenmiştir.  
  10. HİZMET İÇİ EĞİTİMLER  
  Herhangi bir konuda eğitim alan hemşirenin, kurum/hastane ihtiyaçları
  göz önüne alınarak mümkün olduğunca eğitim gördüğü alanda 
  görevlendirilmesine özen gösterilir. 
  Hasta bakım kalitesinin artırılması, hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin 
  güncelleştirilmesiyle iş doyumlarının yükseltilmesi yanında, bilimsel gelişmeleri takip 
  etmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitimin 
  nitelikli hizmet sunumunda  önemli bir kavram olduğuna inanarak her yıl “Hemşire 
  Hizmet  İçi Eğitim Programı” oluşturulmaktadır. Hemşirelikle ilgili tüm eğitim 
  faaliyetlerinin yer aldığı kitapçık, her yıl düzenli olarak ekim ayında basılarak, dağıtımı
  AD/BD Bşk. ve Klinik Sorumlu hemşirelerine yapılmaktadır.  Eğitim faaliyetlerine 
  hasta bakım hizmetini aksatmayacak  şekilde tüm hemşirelerin katılmaları
  zorunludur. 
  Hemşirelerin Eğitim Faaliyetleri;  
  a. Konferanslar:   
  Başhemşirelik tarafından hemşirelerin ilgi ve gereksinimleri göz önünde 
  tutularak konferans konuları tespit edilir. Gerek kurum içinden, gerekse kurum 
  dışından alanında uzman kişiler tarafından, anlatması talep edilen konuların sunumu 
  yapılmaktadır. 11
  b. Sürekli Eğitim Programı
  İhtiyaçlar ve kurum yapılanmasına göre sürekli eğitimlerin konuları değişiklik 
  gösterebilmektedir 
  “Hastane Enfeksiyonları” Sürekli Eğitim Programı
  Bu program Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü ve Hastane 
  Enfeksiyonları Komitesinde görev yapan hemşireler tarafından hazırlanmaktır. Her yıl 
  sürekli olarak belirlenen tarihlerde ve planlanan kliniklerdeki. hemşirelere enfeksiyon 
  kontrol hemşiresi tarafından teorik ve uygulamalı olarak, “Hastane Enfeksiyonları
  MRSA Kontrol Programı” verilmektedir. Gereksinim hallerinde dersler ilgili kliniklerde 
  planlanmaktadır. 
  c. Stajyer Hemşirelerin Seminer Programı  
  Her eğitim öğretim yılında, eğitim koordinatörü rehberliğinde stajyer 
  hemşireler seminer çalışma gruplarına planlanır. Stajyer hemşirelerin ilgi ve 
  gereksinimleri göz önünde tutularak her bir seminer çalışma grubu için farklı  eğitim 
  konuları belirlenerek planlanan  tarihlerde sunulur. Eğitim koordinatörü 
  danışmanlığında hazırlanan seminer programı,  hastane başhemşiresi, bölüm 
  sorumlu hemşireleri ve tüm stajyerlerin katılımıyla gerçekleştirilir. Seminer konusuna 
  ilgi duyan diğer hemşireler de bu eğitim faaliyetlerine katılabilmektedir. 
  d. Stajyer ve Hastaneye Yeni Katılan Hemşirelerin Oryantasyon Programı  
  Stajyer hemşirelerin en kısa sürede uyumunu sağlamak amacıyla hastane 
  organizasyon yapısını tanıtmak, görev, yetki, sorumluluklarını konusunda 
  bilgilendirmek için bir haftalık bir programı kapsar. 
  e. Stajyer Hemşirenin Klinik Eğitim 
  Stajyer hemşirenin çalışacağı kliniğe ve kliniğin çalışma sistemine uyumunu 
  sağlamak amacıyla klinik sorumlu hemşiresi ve eğitim hemşiresi tarafından planlanan 
  eğitim programıdır.
  f. Klinik İçi Eğitim Programı  
  Kliniklerde çalışan hemşirelere kliniğin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen 
  konularda yapılan eğitimdir. Planlama kliniğin hemşirelerinin istekleri göz önüne 
  alınarak klinik eğitim hemşiresinin hastane eğitim koordinatörü ile birlikte koordine 
  edilerek yapılmaktadır. 12
  g. Kurslar 
  Kurum içi kurslar, hastanemizde ve Sağlık Komutanlığına bağlı asker 
  hastanelerinde çalışan hemşirelerin gereksinimleri doğrultusunda planlanmaktadır.  
  Kursların planlanması ve yürütülmesi faaliyetleri GATF Başhemşireliği, Hemşirelik 
  Yüksek Okulu ve  İlgili A.D./B.D Başkanlıkları tarafından koordineli olarak yerine 
  getirilmektedir. Kurslarda konusunda uzman ve deneyimli eğitimciler görev 
  almaktadır. GATF Eğitim Hastanesinde, 2004 yılından itibaren Yoğun Bakım 
  Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Acil 
  Hemşireliği, Pediyatrik Akut Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı, Enfeksiyon Kontrol 
  Hemşireliği kursları yürütülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Nefroloji B.D Bşk.lığı
  koordinasyonunda Diyaliz Hemşireliği sertifika programı yürütülmektedir. 
    h. Bilimsel Faaliyetler 
  Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel faaliyetleri kapsamaktadır.  
  Dinleyici yada aktif olarak sözel/poster bildiri ile katılmak isteyen hemşirelerin talepleri 
  yönetim tarafından değerlendirilir. Bilimsel faaliyetlere katılması uygun görülen 
  hemşireler kurum tarafından desteklenir.  
RSS haberlerini XML olarak görüntüle