Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,335 hemşire olduk

şunda ARA

.İthal doktor ve hemşireler geliyor

Son Mesajınız 09-11-2011, 21:13 hemsire796 tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  09-11-2011, 21:13 235228

  .İthal doktor ve hemşireler geliyor

  İthal doktor ve hemşireler geliyor

  Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısında değişiklik yapan KHK ile uzun zamandır tartışılan “ihtal doktor ve hemşire” istihdamının önü açıldı.

  Şebnem HOŞGÖR ANKARA

  Resmi Gazete’nin önceki günkü mükerer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren KHK uyarınca artık Türkiye’de doktorluk ve hemşirelik yapabilmek için “Türk” olmak şartı kaldırıldı.

  KHK ile 1928 tarihli “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun” hasta tedavi edebilmek için Türk olmayı şart koşan “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır” şeklindeki 1. maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır” diye değiştirildi. Sözkonusu kanunun yurt dışındaki tıp fakültelerinden izinli Türk doktorlarının Türkiye’de mesleklerini icra edebilmelerini düzenleyen 4. maddesindeki “Türk hekimleri” ifadesi de “hekimler” olarak değiştirildi. Buna göre yabancı doktorların Türkiye’de hekimlik yapabilmeleri için Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Tıp Fakültesi Profesörler Meclisi’nden seçilmiş bir jüri tarafından diplomalarının Türkiye Tıp Fakültesi ders programı ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakülteden bütün sınavları geçerek alındığını onaylamaları yeterli olacak. KHK ile Türkiye’de hemşirelik yapabilmek için Türk vatandaşı olma zorunluluğu da kaldırıldı.

  Ayrıca Türkiye’şe sağlık alanında yabancı sermaye ve yüksek tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, Sağlık Serbest Bölgeleri oluşturacak.
RSS haberlerini XML olarak görüntüle