Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,343 hemşire olduk

şunda ARA

kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

Son Mesajınız 21-12-2011, 1:19 benimben tarafından gönderildi. 24 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  20-12-2011, 16:16 236367

  kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  HEMŞ. KİŞİLERA. İLŞ. VE İL. VİZE I 2011-2012

  1- Gönderici ile alıcı arasında bilgi alışverişini sağlayan iletinin gönderildiği ve alındığı her türlü yol aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

  A) Gönderici
  B) Alıcı
  ***C) Kanal
  D) Mesaj
  E) Geribildirim

  2- Aşağıdakilerden hangisi mesajın doğru anlaşılması ve sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için alıcının sahip olması gereken özelliklerden değildir?

  A) İyi bir dinleyici olmalıdır
  ***B) Zıt fikirleri kabul etmemelidir
  C) Her zaman ‘ben dili’ kullanmalıdır
  D) Konuşan kişiye zaman tanımalıdır
  E) Olumsuz duygularını kontrol etmelidir

  3- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından değildir?

  A) Kişilerin kendilerini ve başkalarını tanıması
  B) Kişilerarası paylaşımın artırılması
  C) Toplumsal uyum ve güvenin sağlanması
  ***D) Alıcıda davranış değişikliği oluşturmaması
  E) İletişimde çatışmanın yaşanmaması

  4- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim araçlarından değildir?

  A) Görünüş
  ***B) Ses tonu
  C) Yüz ifadesi
  D) Göz hareketleri
  E) Kişilerarası mesafe.

  5- Gönderici ve alıcının karşılıklı olarak aynı anda birbirlerini etkiledikleri iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tek yönlü iletişim
  B) Çift yönlü iletişim
  ***C) Çok yönlü iletişim
  D) Doğrudan iletişim
  E) Dolaylı iletişim

  6- Aşağıdakilerden hangisi hem görme hem de işitme duyusuna yönelik iletişim araçlarındandır?

  A) Karikatür

  B) Harita            

  C) Radyo
  D) Hoparlör      

  ***E) Bilgisayar  7- Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde eriterek kullandığı, geliştirdiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi- manevi paylaşımlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Algı
  B) Değer
  C) Duygu
  ***D) Kültür
  E) İletişim

  8- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir?

  A) Dinleme
  B) Empati
  ***C) Sen dili kullanma
  D) Gözlem yapma
  E) Soru sorma

  9- Aşağıdakilerden hangisi “Sen Dili”nin özelliklerinden değildir?

  A) Savunucu iletişime yol açar
  B) Kişiye anlaşılmadığını hissettirir
  ***C) Yeniden konuşma hissini engellemez
  D) Duygunun nedeni anlaşılmaz
  E) Kişiyi incitir, kırar

  10- Aşağıdakilerden hangisi “Ben Dili”nin özelliklerinden değildir?

  A) Kişide suçluluk hissi uyandırmaz
  ***B) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir
  C) Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur
  D) Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir
  E) Savunmaya itmez

  11- Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

  A) Ahlak dersi vermek
  B) Konuyu değiştirmek
  C) Güvence vermek
  ***D) Ben dilini kullanmak
  E) Mantık yoluyla inandırmak

  12- Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici iletişim tekniklerinden değildir?

  ***A) Basmakalıp sözler söylemek
  B) Duygulara yoğunlaşmak
  C) Kabullenici davranmak                              

   D) Keşfetmek
  E) Açıklığa kavuşturmak

   

  13- İletişim esnasında ‘’devam edin, öyle mi, sizi dinliyorum..’’ gibi ifadelerin kullanılması aşağıdaki iletişim tekniklerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

  A) Bağlantı kurma
  B) Çelişkilere dikkat çekme
  ***C) Konuşmayı cesaretlendirme
  D) Algıları kontrol etme
  E) Yeniden yoğunlaşma

  14- Danışanın anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinleyerek anlama, kavrama ve yorumlamayı içeren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savunucu dinleme
  B) Seçerek dinleme
  C) Görünüşte dinleme
  ***D) Etkin dinleme
  E) Yüzeyel dinleme

  15- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde bireye bilgi verirken yapılmaması gerekenlerdendir?

  A) Bilginin eyleme dönüşüp dönüşmediği kontrol edilmelidir
  B) Bilgi doğru yerde verilmelidir
  C) Bilgi doğru zamanda verilmelidir
  D) Bireye ihtiyacı kadar bilgi verilmelidir
  ***E) Bilgi sosyal sohbet havasında verilmelidir

  16- “Hasta: Kendimi iyi hissetmiyorum
  Hemşire: Bana şikayetlerinizden söz eder misiniz?”
  Yukarıdaki diyalogda hemşirenin kullandığı soru çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tuzak kurucu soru
  B) Yanıtı içinde olan soru
  C) Kapalı uçlu soru
  ***D) Açık uçlu soru
  E) Kişisel merak içeren soru

  17- Aşağıdakilerden hangisi geribildirimin özelliklerindendir?
  A) Gözlem ağırlıklıdır
  B) Kişiye yardımcı olmayı amaçlar
  C) Faydalı ve konu ile ilgilidir
  D) Davranış üzerinde durur
  ***E) Hepsi

  18- Aşağıda açık uçlu soru sorma tekniği için verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

  A) Yaşadığınız ağrıyı tanımlar mısınız?
  B) Taburcu olduktan sonra neler yapacaksınız?
  C) Bana kendinizden söz eder misiniz?
  ***D) Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz?
  E) Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?

  19- “Hasta: Çok fazla ağrım var.
  Hemşire: Merak etmeyin yakında geçer.”
  Yukarıdaki diyalogda hemşirenin kullandığı iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kapsamı yansıtma
  ***B) Belirsiz güvenceler verme
  C) Geribildirimde bulunma
  D) Teselli etme
  E) Onaylama

  20- Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici iletişim tekniklerinden birisidir?
  A) Belirsiz övgülerde bulunma
  B) Basmakalıp sözler söyleme
  ***C) Açıklığa kavuşturma
  D) Nasihat verme
  E) Israr etme

  21- Aşağıdakilerden hangisi hastayı teselli etmenin sakıncalarındandır?
  A) Yaşadığı acı ya da travmanın küçümsendiğini düşünür
  B) Hasta anlaşılmadığı duygusunu yaşar
  C) Herhangi bir tedavi edici etkisi yoktur
  D) Hasta, sorunlarla baş etmede kendini desteksiz görür
  ***E) Hepsi

  22- Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘’Ben Dili’’ ne örnek olarak verilebilir?
  A) Çok tembel bir çocuksun!
  B) Çok fazla gürültü ediyorsun!
  C) Her zaman sözümü kesiyorsun!
  ***D) Senin bu davranışın beni incitti, üzüldüm!
  E) Sen hatalısın! Çok yanlış davranıyorsun!

  23- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kavramlardandır?
  A) Değerler
  B) Algılar
  C) Duygular
  D) Kültür
  ***E) Hepsi

  24- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde beden dilinin önem seviyesini gösteren yüzdelik dilime işaret etmektedir?
  A) 20%
  B) 50%
  C) 30%
  ***D) 60%
  E) 10%

  25- “Hasta: Hemen taburcu olmak istiyorum, çocuklarım yalnız ve bana ihtiyaçları var.
  Hemşire: Bu kadar düşünmene gerek yok. Hepimiz çocuklarımızı eve bırakıp işe geliyoruz.”Yukarıdaki diyalogda hemşire hangi yaklaşımı kullanmıştır?

  A) Tedavi edici iletişim tekniği kullanmıştır
  ***B) Hastanın duygularını azımsamıştır
  C) Hemşire hastaya belirsiz güvence vermiştir
  D) Hemşire, hastayı yargılamıştır
  E) Hiçbiri

 •  20-12-2011, 16:25 236368 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  feryan hanım çok teşekkürler.Keşke herkes sizin gibi duyarlı olabilse.Önceki yıl mezun olanlar bizlerden çok daha iyi dayanışma içindeydiler.
 •  20-12-2011, 17:20 236375 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Feryan sana çok çok teşekkür ederim ,soruları paylaştığın için .Harikasın seni takip ediyoruz.
 •  20-12-2011, 17:54 236382 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  teşekkürlr
 •  20-12-2011, 18:02 236385 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Paylaştığınız için teşekkürler Feryan Hanım.
 •  20-12-2011, 18:07 236386 Cevap 236385

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  arkadaşlar yine bakım soruları gibi herkese aynı sorularmı çıkıyor? ve çok teşekkürler feryan hanım...

   

 •  20-12-2011, 18:19 236391 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  feryan hanım 100 lük sorular mı acaba herkese aynı mı çıkıyor
 •  20-12-2011, 18:29 236396 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  teşekkür ederiz

   

 •  20-12-2011, 18:37 236400 Cevap 236391

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Ben yaptım 100 aldım herkese aynı çıkıyor.
 •  20-12-2011, 18:43 236408 Cevap 236391

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Evet. 100'lük sorular.
 •  20-12-2011, 18:49 236410 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  teşekkürler elinize sağlık
 •  20-12-2011, 18:55 236415 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  çok ama çok teşekkürler ellerinize emeginize saglık
 •  20-12-2011, 19:26 236431 Cevap 236391

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  bize aynı sorular çıktı 100 aldık
 •  20-12-2011, 19:36 236433 Cevap 236431

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  100..tesekkurler..

   

 •  20-12-2011, 20:35 236458 Cevap 236433

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  sistemde sorun varmı biliyormusunuz?
 •  20-12-2011, 20:53 236462 Cevap 236433

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  100. teşekkürler...
 •  20-12-2011, 21:02 236468 Cevap 236462

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  soruları yazar mısınız?lütfen:)
 •  20-12-2011, 21:11 236474 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Teşekkürler arkadaşlar yapanların emeğine sağlık

 •  20-12-2011, 23:07 236530 Cevap 236391

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  ben şifre sorunu yaşadığım için sınava giremedim. arkadaşlarım 100 aldılar. herkese aynı sorular çıkıyor, sadece cevap şıklarının yeri farklı, başarılar.
 •  20-12-2011, 23:18 236536 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  ÇOK TEŞEKKÜRLER İYİKİ VARSINIZ

   

 •  21-12-2011, 0:05 236556 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Emeğinize sağlık çok teşekkürler hepimize başarılar..

 •  21-12-2011, 0:08 236560 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  çok teşekkürler .....
 •  21-12-2011, 0:17 236563 Cevap 236560

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  sorular aynımı, farklı soru çıkan var mı?

 •  21-12-2011, 0:29 236566 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  Merhaba Paylaşım ve dayanışma için herkese teşekkür ederim ve herkese başarılar dilerim.Umarım mesleki hayatımızda da birlik ve dayanışma içerisinde oluruz- zira Hemşire mesleğin en büyük düşmani bizleriz.Yorumları okudukça üzülüyorum.Hırs,ölçülü oldukça yarar sağlar ,1 hemşireye gelen zarar hepimizindir- mesleğimizindir. Ayrıca merak etmekteyim-siteye nasıl giriyorsunuz- ben hala girememekteyim.Helitam * * ta da uyraı var yarından itibaren girin diye- aksi durumda ciddi problemler yaşanır derler............
 •  21-12-2011, 1:19 236574 Cevap 236367

  Cevap : kişilerarası ilişkiler 20.12.2011 vize 1 cevaplı sorular

  çooooooooook teşekkürler 100 aldım.elleriniz dert görmesin
RSS haberlerini XML olarak görüntüle