Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,343 hemşire olduk

şunda ARA

DAHİLİYE SORU CEVAP

Son Mesajınız 26-05-2016, 16:22 Shaitandora tarafından gönderildi. 2 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  26-01-2012, 18:36 237978

  DAHİLİYE SORU CEVAP

  Soruları kendim tek tek hazırladım kelime yanlışları vardır. alıp düzeltirseniz sorun olmaz bana çok yararlı oldu inş sizede yararlı olur. toplam da 120 ye yakın soru var. geneli final ağırlıklıdır.

  1. 1.       Miksödem

  Hipotiroidizmin erişkinlerde olmasına denir

  1. 2.       Koah hastalıgı

  Bronşarda reversibil obstroksiyon  ile seyreden amfizem kronik bronşit ve kronik astmatik bronşiti kapsar

  B: nefes darlıgı hırıltılı solunum ve balgam, zorlu eskpirasyon KO: solunum yetmezligi atelektazi pulmoner infarktüs pnömoni pnömotorask pulmoner hiper tansiyon TA: solunum fon. Testi ile

  1. 3.       Amfizem ve Plörezi

  A: vücudun herhangi bir yerinde hava toplanması anlamına gelir  P: Paryetal ve visseral plevranın enf.dur

  1.  Ampiyem ve KO.

  Pulmoner kavitede purulan sıvı birikmesine denir. KO: pnömotorask beyin aspsesi ve endokardit

  1. 5.       Piyelonefriti

  Böbrek pelvis ve parankiminin bakteriyel enf.

  1. 6.       Diyalizde hipotansiyon görülme nedenleri

  Kan volümünün aşırı azalmasına düşük kuru agırlık miyokard iskemisi aritmiler otomonik yetmezlik

  1. 7.       Periton diyalizi ısıtılarak verilir neden

  Abdominal agrıyı gidermek için ve üre klirensini arttırmak için

  1. 8.       Peptik ülser komplikasyonları

  Kanama, delinme, pilor daralması,gastirik obstrüksiyon

  1. 9.        Epilepsi hastalığı

  Anormal nöron heşarjıdır bilinçsiz bayılma, antiepileptik ilaç diyette D vit

  1. 10.   Parkinson hastalıgı

  Frontal kortekste dopamin baglayıcı d1 tipi reseptörlerin azalması, dopamin hüc. harabiyeti sonucu oluşr

  Bakımı: Veri toplanır verilere göre sorunlar saptanır, bakım planı hazr. Saglılk ekibiyle işbirligi yapılır, aileye bilgi verilir egzersiz yeterli ve dengeli bes. Bilgilendirilir

   

  1. 11.   Hemostazi saglayan

                 Tanımı: yaralanmış bir dokunun onarımıdır, damar spazmı trombosit tıkacı, kanın pıhtılaşmlası fibrin doku oluşur.

  1. 12.   Baş yaraları olan kişilere yapılacak bakımı

  Steril teknik uygulanarak hastanın pansumanı yapılmalıdır. ?!

  1. 13.   Kalsiyum metabolizmasına etkili hormon

  Parathormon, kalsitonin

  1. 14.   Kan uyuşmazlıgı nasıl olur

  Anne – bebek + ise oluşur

  1. 15.   Kan grupları

  A (antijenA antikor B)

  1. 16.   Karaciger Wilson sirozu nedeni

  Bakır baglayamama

  1. 17.   Sık ve az idrara çıkma nedenleri

  Pollaküri, sıvı alımının fazla olması aldol alımı kafein içeren cay kahve , stres bebelikte görülen fiziksel degişiklik, mesaneyi baskılayan yapı kitleleri

  1. 18.   Reziduel idrar

  İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamayan geride kalan idrardır

  1. 19.   Böbrek fonk.

  İdrar oluş. Artık ürünleri atar. Sıvı elektrolit dengesi, ısı dengesi asit baz dengesi kan basıncı , hormon saglaması yapma

  1. 20.   Lösemili hastaya hemşirelik bakımı

  Dinlenme saglanır. Hst izole edilir  yeterli ve dengeli beslenmesi saglanır kan ürünleri verilir enf lara karşı önlem alınır. Beden bilinci sagla. Ayrı aletler kull.Maske gömlek giyilir.

  1. 21.   Gastro interstiyel reflüde hasta sırt ustü yatırlır mı neden

  Hayır çünkü hasta sırt ustu yatarsa

  Reflü atakları artışına sebep olur

   

  1. 22.   Karaciger görevleri

  Besin maddelerin kullanılabilr duruma getirir eritrosit yıkım yeri, safra salgılar yag protein şeker metabolizmasını düzenler su ve vitaminleri yapar ısıyı düzenler kan miktarını ayarlar

  1. 23.   Hemodiyaliz

  Kanın makine aracılığıyla istenmeyen maddelerden temizlenmesi ve tekrar verilmesidir

  1. 24.   Vazopressin (ADH)

  Suyun böbreklerden sekresyonunu düzenlemektir

  1. 25.   Crohn hastalıgı

  Hiperaldesteronizmdir. Na/k pompasını uyarır suyun geri emilimini ve K-H atımlı saglar Alkalozdur.

  1. 26.   Karaciger sirozu (tanıma testi)

  Hasta sırt üstü yatırılır, vital bulgular kontrol edilir, k.ciger yırıtılmasını önlemk için igne ile girilir.

  1. 27.   Kardiyak arter hastalıklarında Major risk faktörleri

  Aile öyküsü yaş cinsiyet sigara tansiyon dm düşük HDL yüksel LDL şişmanlık strest total kolesterol

  1. 28.   Ödem nedir ve ödeme neden olan durumlar

  Doku hücreleri arasında sıvı birikmesiyle oluşur.Kılcal damarların geçirgenliginin artması kanın hidrostatik basınc ve artması sodyum düzeyinin artması vazodilatasyon kolloid ozmotik basnc artması enfatik dranejin azalması Solunum retansiyonu

  1. Tromboflebitten  korunmak için alınması gerekn önlemler

  Toplar damar enf. Ve pıhtı ile tıkanır. Hasta istirahate alınır ve pıhtılaşmayı önleyen heparin gib ilaçlar verilir Hasta hareket ettirilir  bacakları kalp hizasınını üstünde tutulur

  1. 30.   Romatoit artrit

  Bag dokusu enf. Pannus olarak kalın bir skar dokusu oluşur kas ve iskelet agrısı Yatak istirahati egzersiz sert yatak saglanır.

  1. 31.   Sle ile ilgi asg hangisi yanlıştır

  Otoimmün ve enflamatuar bir hastalıktır kelebek döküntüsü alopesi anemi agız ülseri istahsızlık kilo kaybı yorgunlu semptomatik tedavi

  1. 32.   Osteoartrit ile ilgili asg hangisi yanlıştır

  En sık eklem hastalıgıdır eklem harabiyeti agırlık taşıyan eklemlerde olur agrı tutukluk fon. Bozuklugu

  İlaç zayıflama fizik tedavi cerrahi dir

  1. 33.    Gut hastalıgında hemşirelik bkm

  Kolşisin nsai ve kortikostreoid verilir bol su verilir pürin içeren gıda alkol –

  İstirahat, yağ kısıtlanır

  1. 34.   Kretinizm

  Hipotiroidizmin çocuklarda görülmesi

  1. 35.   Graver hastalıgı

  Hipertiroidin en sık belirtisidir

  1. 36.   Egzolfalmus

  Göz kürelerinin dışarı fırlamasıdır tıbbi cerrahi radyoaktif iyot ve antitiroid ilaçlar

  1. 37.   Endemik guatr

  Boyunda şişlik iyot eksikligi nedenlidir iyot verilirse düzelir. Noduler guatr ise tiroid bezin aşırı buyumesi nedenlidir tedavi cerrahidir.

  1. 38.   Hipoparatiroid

  PTH az sekresyonudur ca azaldığından karılmalar olur ekg QT uzamıştır

  1. 39.   Adrenal medullanın hormonları

  Epinefrin ve norepinefrindir

  1. 40.   Cushing sendromu

  Srurrenal korteksin hiperonksiyonu sonucudur. Önlop adenomları, korteks tümörleri hipotalamustan fazla uyarı oluşur  B: aydede akne baş agrısı ödem  tetani kas güçsüzlügü  tedavi adenom cerrahi olarak çıkartılır Na-

   

  1. 41.    Steroidli hastanın hemşirelik bakımı

  Act takibi yapılır  insülin gereksinimi dikkate alınır. Diyet bol proteinli olmalıdır streoidler osteoporoz ve osteopeniye neden olur önlem alınmalıdır hastaya bilgi verilir. Enf yönünden  önlemler alınır Tuz kıst.

  1. 42.   İnsulin hormonu Komplikasyonları

  Kısa orta uzun etkili olarak ayrılır kristalize insülin IV yapılabilir şişe sallanmamalıdır 1 ml 40 ünitedir

  1. 43.   Diyabetli hastada hemşire girişimleri

  Diyet ve kilo kontrolu  yeterli protein bulunduran diyet sofra tuzu kullanını kısıtlanması esansiyel besinler içermeli alkol kısıtlanmalı bol posalı yiyecekler veilmelidir.

  Diyabetli hastada tedavi  ;

  Komplikasyonları azaltmak diyet fiziksel aktivite hastanın kendin izlemesi ilaç tedavisi egitim

  1. 44.   Diyabetik keto asidoz tedavisi

  Az insülün alınması, insülin gereksinimi karşılanmaması nedenlidir. TE: hava yolları acıklıgı saglanır oksijen verilir insülin verilir K  tuz ve su kaybı düzenlenir.

  1. 45.   Diyabette kronik komplikasyonlar

  Nöropati kardiyovasküler hst. Böbrek yetmezligi körlük diyabetik kangren enf. Yatkınlık mikro ve makro vasküler değişiklikler

  1. 46.   Demir eksikligi anemisinde oral tedavi

  Verilen demir günlük 200mgr olmalıdır. Bu tedavi 6-8 hft sürdürülmelidir.Antiasit ve süt verilmez gerekirse yemeklerle beraber demir alınır

  1. 47.   Talasemi ile ilgili soru nedir

  Bir grup kalıtsal bozukluk sonucu yada globin sentezinin yetersiz olmasından kaynaklı Akdeniz anemisi olarak bilinen durumdur.

  1. 48.   Parathormon fazla salgılanırsa böbrek taşı oluşturur mu

  Parathormon ca serumda normalin üstüne çıkmasını sağlayacak ve böbreklerde bu ca emilimi sağlarken böbreklerde taşa neden olacaktır.

  1. 49.   Asit baz boşluk doldurma

  Asidoz H yogunlugunun normalin üzerine cıktıgı veya alkali rezervinin normalin altına düştüğü durumdur

  Alkaloz ise tam tersidir J

  1. 1.       Kronik böbrek yetmezliği neden olan risk ve komplikasyonu

  N: DM hiper tansiyon bkbregin kist hastalıkları obstruktif prepati isterstiyel nefrit Amiloidoz K: hiperkaliemi perikardit hipertansiyon anmei kemik hastalıkları

  1. 2.       Fulmina karaciger yetmezligi

  Sıklıkla A B C D tipi akut viral hepatitlere baglı oaral agıt seyreden ve yaygın k.ciger nekrozudur.

  1. 3.       Karaciger sirozun komplikasyonları

  Hipertansiyon kanamalar K.ciger yetmezligi dalak büyümesi asit birikmesi

  1. 4.       Potasyum verilirken dikkat edilecekler

  Oral uygun degilse IV yol tercih edilmelidir Fazla miktarda sıcı ile sulandırılmalıdır bir saatte 10 meg/L den fazla verilmemelidir  IM ve IV olarak bolus şeklinde verilmemelidir Sıksık kontrol edilmelidir.

  1. 5.       Elektrolitlerin görevleri

  Nöromuskuler irritabiliteyi saglar sıvıların osmolaritesini saglar  H dengesinin güzenler Organizmanın su hacmini saglar Biyolojik sürecte işlev görür

  1. 6.       Şokun tedavi ve bakımı

  Hst güveligi saglarnır Hava yolunun acıklıgı saglanır. Gerekirse solunuma yardım edilir Dış kanamaların üstüne baskı yapılır hasta sırt üstü yatırılır ayaklar 25 30 cm yukarı kaldırılır.

  1. 7.       Kanserin belirtileri

  Tıkanma enfeksiyon kanama diserasyon 

  1. 8.       Kanser hücresinin özellikleri

  Sınırsız büyüme toksik enzim salgılama fagositoz kohezyon azlıgı implatasyon  motilide

  1. 9.       Kemoterapi ilacın kullanım yolları ve bakımı

  Hasta kolunu rahat uzatabileek pozisyonda olmalı, periferik venler secilmeli, çocuklarda kesinlikle kafa venleri seçilmemelidir dolaşımı bozulmuş venler kullanılmamalı ekstravazasyon yönden gözlenmeli

  1. 10.   İrritable barsak sendromu

  Devamlı yada tekrarlayan karın agrıları ve dışkılama alışkanlığında değişiklik dönemlerini kapsar. İshal ya da kabızlık olabilir. Dışkılama sıklıgında değişiklik   zorlama acil defakasyon mukuslu dışkılama  Tedavi diyet düzenlemesi  anti spazmodiklerin verilmesi lifli vesinler verilmesi kahve çaydan uzak durulması

  1. 11.   Trombositopenide neler yapılmalıdır

  Hst banyo yaptırılır, agız bakımı yapılır, alkol kısıtlanır,

  1. 12.   Ekstravazasyonda ilk müdahale

  Serum seti çıkarılır enjektörle kanülden çekebildiginiz kadar ilaç çekilir. Soğuk uygulama yapılır

  1. 13.   Bulantı ve kusmada neler yapılmalıdır

  Yemeklerden sonra dinlenmelidir. Ögünlerde sıvı alınması yapılmamalı, tedaviden 4-6 saat önce besin alımı kısıtlanmalıdır kuru gıda verilmeli uygun pozisyon verilmelidir.

  1. 14.   Kaşıntı da hemşire ne yapar

  Hst dikkati başka yöne çeker, cildi temiz ve kuru tutar, antihistminik , soguk kompres uyg. İrrite edici solusyon ve krem kullanmamalıdır.

  1. 15.   Kalp calışmasına etki eden hormonlar

  ADH histamin bradikinin

  1. 16.   Ensefalitte tedavi

  İlk olarak penisilin verilir, etken virüs oldugundan semptomatik tedavi yapılır yataga bagımlı hst bakımı yaplr

  1. 17.   M. Gravisin tedavisi

  Antikor yapımını azaltmak, dolaşımdaki antikorları temizlemek, Antikolinesteraz kullanmak

  1. 18.   Alzheimerdan koruyucu faktörler

  Östroen antienflamatuasr antitekinler düşük yağlı diyet egzersiz zihinsel aktivite

  1. 19.   Balgam türleri

  Beyaz seröz yeşil pürülan balgam

  1. 20.   Siyanoz nedir

  Oksijene baglı olmayan hemoglobinin 5 mEg/L üstünden oldugu durumdaki morarmadır.

  1. 21.   Dispne nedenleri

  Kanda oksijen azlıgı ve CO2 fazlalıgı H yogunlugunun artması

  1. 22.   K.ciger biyopsisinden hemşire bkm

  İşlemden önce protrombin zamanı ve trombosit sayısı degerlendirilir  vital bulgular bakılır sırt üstü yatırılır, birkaç kez derin solup alması son solugu tutması ve igren ile girilecek biyopsi alınır yaşam bulguları stabil olana kadar kontrol edilir. Hasta sag tarafına kum torbası konarak yatırılır.

  1. 23.   Sindirime yardımcı organlar k.ciger safre kesesi pankreas
  2. 24.   Görh(gastroözefagial reflü h.) tedavi

  Mideyi cok doldurmamak azar azar sık yemek, yatak başı yükseltmek, sigara alkol kaçınmak kilo vermek

  1. 25.   Diyabetik riks faktörleri

  Tip 2 yatkınlık yaş şişmanlık kadınlarda gestasyone diyabet öyküsü olanlarda

  1. 26.   Diyabetin akut komplikasyonları

  Hipoglisemi, dumping sendromu, diyabetik ketoasidoz, hiperglisemik hiper ozmolar nonketotik koma

  1. 27.   Mesane de kalan idrar

  Reziduel idrar

  1. 28.   Sık ve az idrar cıkma

  Pollakuri

  1. 29.   Miksödem belirtisi

  Ağır hipotansiyon bilinç bulanıklıgı solunum depresyonu hipotansiyon

  1. 30.   Eritrositlerin yıkım sonucu oluşan anemi

  Hemolitik anemi

  1. 31.   Beyin dokusu inflamasyonu

  Ensefalit

  1. 32.   Amfizem belirtileri

  Kronik öksürük, hırıltılı solunum, ateş yükselmesi Fıçı gögüs şekli solunum seslerinde azalma ve solunum zamanı uzaması

  1. 33.   Kronik böbrek y. Belirti ve bulguları

  Hiper tansiyon kalp yet. Anemi asidoz pulmoner ödem, perikardit hipokalsemi ekimoz

  1. 34.   Alzheimerde tedavi ve bakım

  Beslenmeyi sağlamak, düzenli boşaltım sağla, yeterli ve dengeli uyumayı sağlama, benlik saygısı koruma, kazalara yönelik önlem almak

  1. 35.   Nefrotik doku sendromu belirtileri

  Bol proteinüri  yaygın ödem iştah kaybı yorgunluk baş ağrısı huzursuzluk

  1. 36.   Kemoterapi ile hng yanlıştır

  Aynı enjektörle verilir

  1. 37.   Aydede bufola görülme hng hst.

  Cushing sendromu

  1. 38.   Öksüren hastaya bakım

  Balgam sökücü verilir ortpone pozisyonu verilir postral drenaj yapılır öksürük egzersizleri yapılır

  1. 39.   Kan hücrelerin plazmaya oranına 

  Hemotokrit

   40.   KİBAS da berlirti ve bakım

  B: huzursuzluk kusma esneme iç çekme görme keskinliginde azalma

  Bakım: Ödem çözücü streoid verilir bilinç ekstremite durumu kontrol edilir yaşam bulguları kontrol edilir kafa 30 40 derece yukseltilir alkol – hipoksi önlenir.

  1. 41.   Malig tümör özellikleri

  Hızlı çoğalır uzak organlarda metasitoz yapar

  1. 42.   Beslenmede kanser riskini artıran drm.

  Yağ alkol tuz tütsüleşmiş et nitrat ve nitrit içeren besinler yüksek kalorili diyet yüksek proteinli besinler

  1. 43.   Hngs tofüs gelişir

  Akut gutta

  1. 44.   Epileptik nöbetin aurasında ne yapılır

  Kazalardan korunmak için önlemler alınır, sessiz sakin bir ortama alınır, yaralanacağı malzemeler kaldırılır, kasılmalar başlamadan önce hastanın dişlerinin arasına rulo yetiştirilir, hastanın başı yastaıkla kontrol altına alınır.

  1. 45.   Bası yarasına bakım

  Hastanın düzenli beslenmesi sağlanır, hastanın pozisyonları değiştirilir, egzersiz yaptırılır hastanın sıvı alması sağlanır,  istirahatı sağlanır,

  1. 46.   Fulminan karaciger komplikasyon.

  Serepral ödem, ensefalopati, astazyoni koagülopati gis kanama hipeglisemi, serebral ödem,

  1. 47.   Graves Hastalığı

  Sıcak intoleransı terleme polifaji kilo kaybı halsizlik uyskusuzluk taşikardi gözde ezgafalms oluşur kas zayuflıgı poliüri kalp yetmez sinirlilik

  1. 48.   Miyastenia Gravis nedir

  Antikor aracılığıyla oluşan otoimmün bir hast. T: antikor yapımı azaltmak dolaşımdaki antikorları temizlemek asetilkolil etkinliğini arttırmak

   

  1. 49.   İnsülin komplikasyonları

  Hipoglisemi alerjik tr. Kas atrofisi insülin şişmesi

  1. 50.    İnsülin pombası KO.

  Enfeksiyon hipoglisemi diyabetik ketoasidoz

  1. 51.   Hemoztasis mekanizması

  Kanın durdurulmasıdır. Damar spazmı, trombosit tıkacı, kanın pıhtılaşması, fibröz doku oluşumu

  1. 52.   Sağlıklı kan verici özellikleri

  18-65 ya ş arası 50kg üstü kan ile bulaşan hst olmamak hamile olmama

  1. 53.   Kan tranfüzyonunda KO

  Hematüri dispne siyanoz böbtek Yet. Dolaşım yüklen. Hiperkalemi hipokalsemi

  1. 54.   Ensefalitte tedavi

  Beyin dolusunun iltihabıdır. Enf. Nedeni bulmak için ilk olarak penisilin verilir etken virüs ise sğesifik tedavisi yoktur trakeostomi hazır bulundurulur. Gömlek ve eldive giyilir yatağa bağımlı hast bakımı yapılır.

  1. 55.   KİBAS nedir

  Primer byin tümörleri introkrinial ya da meninkslerin düffüz ilfilirasyonu sonucu gelien ve kanse hastalıkların yüzde 25 ölümeüne nden olur.

  1. 56.   Kaşıntıda bakım nasıldır

  Dikkati başka yana çeker cilt kuruluğu sağ. İrrite edici krem ve losyonlar ku.maz. Karşınmaması gerektiği söyle.

  1. 57.   Ventriküler fibrilasyon nedir

  En tehlikeli aritmidir doku perfüzyonu bozulmuş bilnç kaybolmuştur kardiyak arrest oluşur

  1. 58.   Anjina pektoris nedir

  Miyokardın 02 ile gereksinimi artar 02nin  karşılanamaması durumudur

  1. 59.   PTCA nedir

  Daralmış koroner arterlerinde kan akımını miyokarda yeniden sağlanması amacıyla yapılan invazif işlemdir KO: myokard enfarktüsü, kroner arter spazmı perforasyon kalp tamponadı kardiyak arrest kanama ritim bozukluğu hipotansiyon

  1. 60.   DİC nedir

  Aşırı trombin aktivasyonu sonucu kandaki pıhtılaşma faktörlerinin fazla kul. Sonucu bu faktörlerin eksikliği ile kapiller sistemde fibrin trombosit oluşumu ya da kanama ile gelişen bir tablodur.

  1. 61.   Pulmoner toksisite komplikasyoları

  Pnönomi pulmoner fibrozis

  1. 62.   Kafa içi basınç arma sendromu bulguları KİBAS

  İç çekme huzursuzluk esneme konfüzyon deliryum görme keskinliğinde azalma irritabilite kusma papil ödem,

  1. 63.   Tromboz nedir bakımı

  Atereskleroz nedeniyle arter lümenin daralması Bakım: antikoagulan verilinr ailesine tedavi hastlık ve beslenme konusunda bilgi verilir. Aspirin persatin kombinasyonu trombositlerin çökmesini önler

  1. 64.   Astım komplikasyonları

  Astma nöbeti astım atağı atlaktazı pnömoni

  1. 65.   Atelaktazı ve nedeni

  Alveollerin kollapsı yada hava girişine kapalı olmasıdır N: surfaktan eksikiği yada slnm yolları obstrüksiyonudur

  1. 66.   İskemik kolit neir

  Çogunlukla ilerlemiş ateroskleroz nedeniyle yaşlı hastalarda görülen iskemiye baglı bir tablodur Be: karın agrısı hassasiyet ve rektal kanama ile birlikte görülür ateş hipotansiyon olblr

  1. 67.   Hepatit b bulaşma yolları

  Paranteral, hozizontal, seksüel, perinatal olarak 4 yolla bulaşır  


  by_mincu Kilis_YŞSYO
 •  26-05-2016, 13:42 262694 Cevap 237978

  • ShaitandoraÇevrim dışı. Son etkinliği:26-05-2016, 16:22 Shaitandora
  • Sıralanmayanlar
   Bayan
  • Üye Oluş Tarihi 27-05-2009
  • Çanakkale
  • Toplam Mesaji 10
  • Toplam Puanı 114

  Cevap : DAHİLİYE SORU CEVAP

  güzel olmuş 
 •  26-05-2016, 16:22 262696 Cevap 237978

  • ShaitandoraÇevrim dışı. Son etkinliği:26-05-2016, 16:22 Shaitandora
  • Sıralanmayanlar
   Bayan
  • Üye Oluş Tarihi 27-05-2009
  • Çanakkale
  • Toplam Mesaji 10
  • Toplam Puanı 114

  Cevap : DAHİLİYE SORU CEVAP

  :) 25. sorunun cevabı yanlış gibi . crohn hastalığı GİS hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar herhangibir gis yerini tutan, tuttuğu yerde inf. yaratan zor süreçli bir hastalıktır. 
RSS haberlerini XML olarak görüntüle