Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,384 hemşire olduk

şunda ARA

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ “ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” ÇALIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

Son Mesajınız 20-02-2012, 17:14 gungor tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  20-02-2012, 17:14 238778

  TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ “ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” ÇALIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

  TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ “ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” ÇALIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

  Amaç

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşirelere yönelik giderek artan şiddetin tüm boyutları ile tanınması, önlenmesi ve şiddete için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek gerekli eylem planlarını hazırlayıp Türk Hemşireler Derneği (THD) genel merkez yönetim kuruluna sunmak.

  Yasal Dayanak

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, T.C. Anayasa, Hasta Hakları Yönetmeliği, Uluslararası Çalışma Örgütü Kararları, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği, Mobbing Genelgesi 2011/2.

  Tanımlar

  Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan sağlık hizmeti veren özel ve kamu kuruluşlar

  Komisyon Başkanlığı: Komisyon toplantılarının organizasyonu sorumlu, kurulun kendi içinden seçtiği üyedir.

  Komisyon Sekreterliği: Komisyon toplantılarının amaç doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu, kurulun kendi içinden seçtiği üyedir.

  Şiddet: Çalışma ortamında veya görev sırasında bir bireyden diğerine yönelen tehdit ve/veya fiziksel ve cinsel saldırıları içeren davranışlardır. Sağlık çalışanı, hastadan, hasta yakınından, çalışma arkadaşından, yöneticiden gelen şiddete maruz kalabilir.

  Tehdit: Fiziksel ve psikolojik açıdan zarara yol açabilecek sözle, yazıyla, beden dili ile b ir bireyden diğerine zarar verici tutumlar

  Fiziksel Saldırı: Fiziksel ve psikolojik açıdan zarara yol açabilecek Fiziksel güç ve/veya zarar verici aletler kullanılarak bir bireyden diğerine yönelik darp, dayak, yaralama vb. davranışlardır.

  Cinsel Saldırı: Fiziksel ve psikolojik açıdan zarara yol açabilecek olan cinsel nitelikli davranış veya tehdit niteliğinde, taciz ve istismar içeren davranışlardır.

  Kapsam

  Hemşireler bu yönergenin kapsamındadır.

  Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

  a. Komisyon konuyla ilgili meslek üyelerinden oluşur.

  b. Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Yürütüme Kurulu ile işbirliği halinde çalışır.

  c. Komisyon üyelerinden iki kişi Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Yürütüme Kurulu’nda derneği temsil eder.

  d. Hemşirelere yönelik şiddetin tüm boyutları ile tanımlanarak veri tabanının oluşturulması, önlenmesi için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek gerekli eylem planlarını hazırlar; THD genel merkez yönetim kuruluna sunar ve uygulanmasını sağlar.

  e. Komisyon başkanlığı ve sekreterliği iki yıl süreyle komisyonun kendi içinden seçtiği temsilciler tarafından yürütülür.

  f. Komisyon çalışma programına uygun çalışma guruplarını oluşturur.

  g. Komisyon tanımlanan işler açısından gurup üyeleri arasından görevlendirme yapabileceği gibi gurup dışından da destek alabilir.

  h. Komisyon tüm çalışmalarını rapor haline getirir, THD genel merkez yönetim kuruluna sunar.

  i. Komisyon THD şube ve hemşirelik özel dal derneklerini çalışmalar hakkında bilgilendirir ve katılımlarını sağlar.

  j. Yılda en az iki kere tüm gurubu genel değerlendirme için toplar. THD genel merkez özel/acil durumlarda komisyonu toplantıya çağırılabilir.

  Komisyon Üyeleri

  Sekreter: Aynur Uysal

  Üyeler: Besti Üstün, Aytolan Yıldırım, Şenay Ünsal Atan, Özlem Özkan

  Komisyonun Yapısı

  Komisyon konuyla ilgili meslek üyelerinden oluşur.

  Yürürlük

  Türk Hemşireler Derneği genel merkez yürütme kurulunun onayladığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


  BiRlİkTeN KuVvEt DoĞaR
RSS haberlerini XML olarak görüntüle