Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

85,858 hemşire olduk

şunda ARA

helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

Son Mesajınız 18-12-2012, 22:34 AHMETYILDIZ08 tarafından gönderildi. 16 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  10-12-2012, 20:06 246818

  helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ 1. VİZE 2012-2013
  Aşağıdakilerden hangisi taksonominin yararlarındandır?
   A) Öğretmeyi sağlamak

   B) Toplum politikalarına yerleştirmek

   C) Maliyetini hesaplamak

   D) Yapılanları kontrol etmek

   E) Hepsi


  Aşağıdakilerden hangisi strese karşı uyum sürecini etkileyen faktörlerden değildir?
   A) Genetik yapı

   B) Zeka

   C) Cinsiyet

   D) Yaş

   E) Gelişim düzeyi


  Aşağıdakilerden hangisi beyin fonksiyonlarının en erken bozulduğu şok tipidir?
   A) Septik şok

   B) Nörojenik şok

   C) Kardiyojenik şok

   D) Hipovolemik şok

   E) Anaflaktik şok


  Aşağıdakilerden hangisi trombositopenisi olan kanser hastasına uygulanacak hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
   A) Aspirin içeren ilaçların kullanımını engellemek

   B) Vücut ısısı ölçümü için rektal yolu tercih etmek

   C) Tansiyonun yükselmesini önlenmek

   D) İnvaziv girişim sonrası soğuk ve bası uygulamak

   E) Alkollü içecekleri yasaklamak


  Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi gece hazırlıklarından biri değildir?
   A) İstirahat ve uykunun sağlanması

   B) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi

   C) Anestezi hazırlığı

   D) Gastrointestinal sistem hazırlığı

   E) Cilt hazırlığı


  Aşağıdakilerden hangisi ameliyathane hemşiresinin sorumluluklarından biri değildir?
   A) Hastanın nakil işleri

   B) Hasta güvenliği

   C) Empatik iletişim

   D) Ameliyat onay formu kontrolü

   E) İlaç kontrolü


  Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişime karşı bedenin gösterdiği nöro-endokrin tepkidir?
   A) Sodyum kaybı

   B) Potasyum tutulumu

   C) Oligüri

   D) Ekstraselüler sıvı hacminde azalma

   E) Hepsi


  Aşağıdakilerden hangisi üst solunum yollarına ait bir yapı değildir?
   A) Trakea

   B) Farenks

   C) Burun

   D) Larenks

   E) Bronşlar


  Yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok neden sağ bronşa yerleşir?
   A) Sağ bronş trakeanın devamı olduğundan

   B) Yatay olarak akciğere girdiği için

   C) Anatomik olarak dar olduğu için

   D) Anatomik olarak geniş olduğu için

   E) Anatomik olarak kısa olduğu için


  Kalp ameliyatı sırasında 5-6 ünite banka kanı verilen hastalarda ameliyat sonrası izlenmesi gereken komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Hipokalsemi

   B) Hiperkalsemi

   C) Hiponatremi

   D) Hipernatremi

   E) Hipermagnezemi


  Aşağıdakilerden hangisi “gaz değişiminde bozulma” hemşirelik tanısı olan akut myokard enfarktüsü geçiren hastaya yapılacak girişimlerden biri değildir?
   A) Oksijen uygulanır

   B) Arteriyel kan gazları izlenir

   C) Solunum sayısı ve özellikleri değerlendirilir

   D) Hastanın ayakları 30-60 derece yükseltilir

   E) Hastanın korku ve anksiyetesi azaltılmaya çalışılır


  Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin dikkat etmesi gereken angina belirtilerinden biri değildir?
   A) Ağrı çoğu kez retrosternal bölgede başlar

   B) Ağrı özellikle sol kol olmak üzere her iki kola yayılır

   C) Egzersizle oluşan ağrı istirahatle geçmez

   D) Stres ağrıya neden olabilir

   E) Hiçbiri


  Hemşirelik Girişimlerini Sınıflama sistemi için verilen sıralamaların hangisi doğrudur?
   A) Girişimin sınıfı, Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı
   B) Girişimin adı, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler
   C) Girişimin alanı, Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler
   D) Girişimin adı, Girişimin kodu, Girişimin tanımı, Aktiviteler, Girişimin alanı, Girişimin sınıfı
   E) Girişimin adı, Girişimin sınıfı, Girişimin alanı, Girişimin kodu, Aktiviteler, Girişimin tanımı

  Aşağıdakilerden hangisi Hidrojen iyonu için doğru değildir?
   A) pH hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır

   B) Arteryel kanda H+ konsantrasyonu venöz kandan daha yüksektir

   C) Bir sıvının pH’sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir

   D) Bir insanın birkaç saatten fazla yaşayabileceği en yüksek pH değeri ise 8.0 dır

   E) Hiçbiri


  Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
   A) İlaç hazırlığı biyolojik güvenlik kabininde yapılmalı

   B) İlacı hazırlayacak personel disposible uzun kollu gömlek giymeli

   C) İlaç ampulleri yüzden uzak ve steril alkollü spançla kırılmalı

   D) İlaçlar sulandırılırken çözücü solüsyon flakonun içine yavaşça enjekte edilmeli

   E) Fazla ilaç varsa asla flakonun içinde bırakılmamalı


  Aşağıdakilerden hangisi angina pektoriste göğüs ağrısının önlenmesine yönelik yapılan hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
   A) Hastaya efor gerektiren aktivitelerden kaçınması gerektiği anlatılır

   B) Hastaya yemeklerini küçük porsiyonlar halinde yemesi gerektiği anlatılır

   C) Hasta valsalva manevrası kullanımı konusunda teşvik edilir

   D) Hastanın ideal vücut ağırlığına ulaşması ve sürdürmesi sağlanır

   E) Hasta alkol alımının sınırlandırılması konusunda eğitilir


  Aşağıdakilerden hangisi pulmoner embolinin genel risk faktörlerinden biri değildir?
   A) İleri yaş

   B) Şişmanlık

   C) Gebelik

   D) Alt ekstremite travmaları

   E) İmmobilizasyon


  Aşağıdakilerden hangisi Tüberkülozlu hastalarda Hava yolları açıklığının sağlanması için yapılması gerekli hemşirelik girişimidir?
   A) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir

   B) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

   C) Özel bir diyet uygulanır

   D) Hasta entübe edilir

   E) Oksijen verilir


  Periferik damar hastalıkları bakımında arter kaynaklı hastalıklarda ekstremitelerin pozisyonu nasıl olmalıdır?
   A) Bacaklar sık sık kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalı

   B) Hastanın başı yatarken 15-20 cm yükseltilmeli

   C) Hasta ayakta durmalı

   D) Doktor istemine göre değişir

   E) Hiçbiri


  Aşağıdakilerden hangisi kalp ameliyatı sonrası bakım yönetimi için doğrudur?
   A) İlk 8 saat sıvılar dikkatli verilmelidir

   B) Son iki saatte 100 ml’den az idrar doktora bildirilmelidir

   C) Ameliyat sonrası 2. gün hasta ayağa kaldırılmalıdır

   D) Duyusal girdilerin niteliğinde artma sonucu duyusal yoksunluk görülebilir

   E) Vücut sıcaklığını korumak için yoğun bakım yatağında elektrikli battaniye kullanılabilir

  Aşağıdakilerden hangisi vücudun strese karşı gösterdiği alarm reaksiyonu döneminde meydana gelir?
   A) Otonom sempatik sistem uyarılır

   B) Doku katabolizması azalır

   C) Kan basıncı düşer

   D) Kan şekeri düşer

   E) Bilişsel aktivite azalır


  Aşağıdakilerden hangisi yanık ödeminin fizyopatolojisinde rol oynamaz?
   A) İlk birkaç saniye içinde arteriyollerde konstrüksiyon olması

   B) Kapiler geçirgenliğin artması

   C) Bölgedeki onkotik basıncın azalması

   D) Lokal lenfatik drenajın azalması

   E) Hücre ölümünün gerçekleşmesi


  Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde tromboflebiti önlemek için koruyucu önlemlerden değildir?
   A) Bacak egzersizleri

   B) Erken ayağı kaldırma egzersizi

   C) Yeterli sıvı alımı

   D) Varis çorabı

   E) Öksürük egzersizi


  Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kalp hastalığının (Korpulmonale) etyolojisinde yer alır?
   A) Kronik bronşit

   B) Tüberküloz

   C) Pulmoner arter vazokonstrüksiyonu

   D) Gastrik içeriğin aspirasyonu

   E) Suda boğulma


  Aşağıdakilerden hangisi cilt bütünlüğünde bozulma riski olan, kalp yetmezlikli hastaya uygulanacak hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
   A) Ödemli bölgelere buz uygulaması yapılır

   B) Ödem bulguları takip edilir

   C) 4 saatte bir ekstremitelere pasif ROM egzersizleri yapılır

   D) Hastanın 2 saatte bir pozisyonu değiştirilir

   E) Kemik çıkıntıları yastıkla desteklenir


   

   

  HEMŞİRELİKTE KİŞLR. İLŞ. VE İLT. 1. VİZE 2012-2013
  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerindendir?
   A) İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir

   B) İletişim çift yönlü bir süreçtir

   C) İletişim sürecinde hem gönderici hem de alıcı aktiftir

   D) İletişim süreci kişi ya da gruplar arasında paylaşım oluşturur

   E) Hepsi


  Aşağıda iletişimle ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
   A) İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir

   B) İletişim çift yönlü bir süreçtir hem gönderici hem de alıcı aktiftir

   C) İletişim sözlü ya da sözsüz olarak yürütülür

   D) İletişim süreci kişi ya da gruplar arasında paylaşım oluşturur

   E) İletişim insanlar arası paylaşımın azalmasına neden olur


  Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde eriterek kullandığı, geliştirdiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi- manevi paylaşımlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Kültür

   B) Duygu

   C) Değer

   D) Algı

   E) İletişim


  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim araçlarından değildir?
   A) Göz hareketleri

   B) Yüz ifadesi

   C) Ses tonu

   D) Görünüş

   E) Kişilerarası mesafe


  Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin ilkelerinden değildir?
   A) Maske takarak kendini gösterebilmesi

   B) Her bireyin kendi problemini çözebilme gücüne inanması

   C) Karşısındaki bireyi koşulsuz kabul etmesi

   D) Her bireyin kendine has özellikleri ile değerli olduğuna inanması

   E) Duygu, düşünce ve davranışlarının  tutarlı olması


  Aşağıdakilerden hangisi etkili beden dili hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?
   A) Duvara veya masaya yaslanmak

   B) Yüz ifadelerini kontrol etmek

   C) Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak

   D) Sürekli sabit durmak

   E) Aşırı göz temasında bulunmak


  İletişim esnasında “devam edin, öyle mi, sizi dinliyorum...” gibi ifadelerin kullanılması aşağıdaki iletişim tekniklerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
   A) Konuşmayı cesaretlendirme

   B) Algıları kontrol etme

   C) Çelişkilere dikkat çekme

   D) Bağlantı kurma

   E) Yeniden yoğunlaşma


  Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici iletişim tekniklerinden birisidir?
   A) Belirsiz övgülerde bulunma

   B) Basmakalıp sözler söyleme

   C) Açıklığa kavuşturma

   D) Nasihat verme

   E) Israr etme


  Aşağıdakilerden hangisi gözlemleri iletme tekniğine örnek olarak verilebilir?
   A) Her gün aynı saatte mi işe gidiyorsunuz?

   B) Uykusuz görünüyorsunuz, gece rahat uyuyamadınız mı?

   C) Çocuklarınızla vakit geçiriyor musunuz?

   D) En son tatile ne zaman çıktınız?

   E) Eşinizin sağlık problemi nasıl oldu?


  Hemşire, danışanın cümleleri arasında tutarsızlık, duygu ve davranışları arasında farklılık gözlediğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?
   A) Duyguları yansıtma

   B) Yüzleşme tekniği

   C) Dinleme

   D) Bilgi vermek

   E) Çelişkilere dikkat çekme


  Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici olmayan iletişim tekniklerindendir?
   A) Çelişkilere dikkat çekmek

   B) Algıları kontrol etmek

   C) Bağlantı kurmak

   D) Duyguları azımsamak

   E) Yeniden yoğunlaşmak


  Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
   A) Güvence vermek

   B) Ben dilini kullanmak

   C) Konuyu değiştirmek

   D) Ahlak dersi vermek

   E) Mantık yoluyla inandırmak


  Aşağıdakilerden hangisi iletişimde bireye bilgi verirken yapılmaması gerekenlerdendir?
   A) Bilgi doğru zamanda verilmelidir

   B) Bireye ihtiyacı kadar bilgi verilmelidir

   C) Bilgi doğru yerde verilmelidir

   D) Bilginin eyleme dönüşüp dönüşmediği kontrol edilmelidir

   E) Bilgi sosyal sohbet havasında verilmelidir


  Gönderici ile alıcı arasında bilgi alışverişini sağlayan iletinin gönderildiği ve alındığı her türlü yol aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
   A) Alıcı

   B) Gönderici

   C) Kanal

   D) Mesaj

   E) Geribildirim


  Aşağıdakilerden hangisi mesajın doğru anlaşılması ve sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için alıcının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
   A) Zıt fikirleri kabul etmemelidir

   B) İyi bir dinleyici olmalıdır

   C) Her zaman ‘ben dili’ kullanmalıdır

   D) Konuşan kişiye zaman tanımalıdır

   E) Olumsuz duygularını kontrol etmelidir


  Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir?
   A) Sen dilini kullanma

   B) Empati

   C) Soru sorma

   D) Dinleme

   E) Gözlem yapma


  Danışanın anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinleyerek anlama, kavrama ve yorumlamayı içeren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Görünüşte dinleme

   B) Etkin dinleme

   C) Seçerek dinleme

   D) Savunucu dinleme

   E) Yüzeyel dinleme


  “Yaşadığınız olay sizi çok üzmüş olmalı” cümlesi aşağıdaki iletişim tekniklerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
   A) Kapsamın yansıtılması

   B) Duyguların yansıtılması

   C) Dinleme

   D) Bilgi vermek

   E) Yüzleşmek


  Açık uçlu soru sorma tekniği için verilen örneklerden yanlış olanı işaretleyiniz?
   A) “Bana kendinizden söz eder misiniz?”

   B) “Bana ailenizden söz eder misiniz?”

   C) “Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda neler yaparsınız?”

   D) “İş yerinizde sorun yaşıyor musunuz?”

   E) “Eşinizle boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?”


  Hem göndericinin hem de alıcının aktif olduğu, alıcıdan geribildirim vermesinin beklendiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
   A) İki yönlü iletişim

   B) Tek yönlü iletişim

   C) Çok yönlü iletişim

   D) Etkileşim

   E) Hiçbirisi


  Aşağıdakilerden hangisi istekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri saldırgan ya da pasif olmadan anlatabilmek anlamına gelmektedir?
   A) Etkili konuşma

   B) Anlatma

   C) Beden dili

   D) Etkili dinleme

   E) Empati


  “En doğrusu bu, kesinlikle böyle yapmalısınız, bence siz şöyle davranın…” gibi cümle yapılarının kullanıldığı nonteröpatik iletişim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Nasihat ve öğüt vermek

   B) Belirsiz övgülerde bulunmak

   C) Basmakalıp sözler söylemek

   D) Onaylamak

   E) Teselli etmek


  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerden biridir?
   A) Kültür

   B) Algı

   C) Duygular

   D) Değerler

   E) Hepsi


  Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici iletişim tekniklerinden değildir?
   A) Kabullenici davranmak

   B) Keşfetmek

   C) Duygulara yoğunlaşmak

   D) Basmakalıp sözler söylemek

   E) Açıklığa kavuşturmak


  Aşağıdakilerden hangisi hastayı teselli etmenin sakıncalarındandır?
   A) Yaşadığı acı ya da travmanın küçümsendiğini düşünür

   B) Hasta anlaşılmadığı duygusunu yaşar

   C) Herhangi bir tedavi edici etkisi yoktur

   D) Hasta, sorunlarla baş etmede kendini desteksiz görür

   E) Hepsi


   

   

  SAĞLIK MEVZUATI VE HEMŞİRELİK 1. VİZE 2012-2013
  Aşağıdakilerden hangisi kanunun tanımına aittir?
   A) Bakanlar kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak çıkarılan kurallar bütünüdür

   B) Anayasaya dayanılarak çıkarılan yazılı, genel, sürekli, soyut hukuk kurallarıdır

   C) Devletin organlarını ve organların birbiriyle ilişkilerini düzenleyen kurallardır

   D) Devletlerarasında bir ilişki doğurmak için yapılan hukuki düzenlemelerdir

   E) Devlet kurumlarının iç işleyişlerine ilişkin olarak çıkardığı kurallar bütünüdür


  Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan kaynakları arasındadır?
   A) Kanunlar

   B) Milletlerarası Anlaşmalar

   C) Örf ve Adet Kuralları

   D) Kanun Hükmünde Kararnameler

   E) Yönetmelikler


  Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini yürütecek kişileri ve sağlık hizmetlerini yürütenlerde aranacak nitelikleri düzenlemektedir?
   A) Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

   B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu

   C) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

   D) 1982 Anayasası

   E) Özel Hastaneler Kanunu


  Hemşirelik Yönetmeliği’nden farklı olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde hemşirelerin aşağıdaki rollerinden hangisine yer verilmemiştir?
   A) Uygulayıcı rolü

   B) Araştırıcı rolü

   C) Eğitici rolü

   D) Yönetici rolü

   E) Tedavi edici rolü


  Aşağıdakilerden hangisi 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un temel amacıdır?
   A) Herkesin eşit olarak sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak

   B) Ülkenin sağlık yapılanmasını düzenlemek

   C) Hemşirelerin görev- yetki ve sorumluluklarını düzenlemek

   D) Çalışanların sigortalılık haklarını düzenlemek

   E) Kişileri sağlık ocağına kayıt etmek


  Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre hemşireler ne zaman sigorta hak ve yükümlülüklerinden yararlanmaya başlarlar?
   A) Çalışmaya başladıktan 1 ay sonra

   B) Çalışmaya başladıktan 3 ay sonra

   C) Çalışmaya başlamadan 1 ay önce

   D) Çalışmaya başladıkları gün

   E) Çalışmaya başlamadan 15 gün önce


  Aşağıdakilerden hangisi aile sağlığı elemanının görevlerinden biridir?
   A) Aile sağlığı merkezinde çalışanları yönetmek

   B) Birlikte çalıştığı sağlık ekibini denetlemek

   C) Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek

   D) Bölgesindeki çevre sağlığını ilgilendiren sorunları çözmek

   E) Kayıtlı kişileri ilk değerlendirme için hastaneye yönlendirmek


  Kamu Hastane Birlikleri Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   A) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının birliğe dönüştürülmesini açıklar

   B) Yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hemşirelik müdürlüğü birliğin organlarıdır

   C) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir

   D) Hastaneler A, B, C, D, E şeklinde sınıflandırılmaktadır

   E) Bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz


  Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile getirilen yeni uygulamalardan hangisi hemşireleri daha çok etkilemiştir?
   A) Sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesi

   B) Sağlık işletmelerinin nasıl kurulacağı

   C) Sağlık işletmelerindeki personelin çalıştırılacağı statü

   D) Kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılması

   E) Sağlık kuruluşlarının mali yönden desteklenmesi


  Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Mesul müdürler başka bir sağlık kurumunda daha çalışabilir

   B) Mesul müdürler tam zamanlı olarak çalışmak zorundadır

   C) Hekim dışındaki sağlık çalışanları en fazla iki sağlık kurumunda çalışabilir

   D) Sağlık çalışanları için çalışma belgesi düzenlenmesi gerekir

   E) Özel tıp merkezlerinde stajyerler ve internler çalışamazlar


  Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde mesul müdürlük yapabilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?
   A) Kamu kurumlarında yönetici hemşirelik yapmak

   B) En az 5 yıllık hekimlik deneyimine sahip olmak

   C) Tabip odasına kayıtlı bir hekim olmak

   D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

   E) Görevli olduğu kurum dışında başka bir sağlık kuruluşunda görev yapmamak


  Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre iş kazası kapsamında değildir?
   A) İşyeri tarafından sağlanan servis aracı ile işe gelip giderken oluşan kazalar

   B) Görevli olarak gönderildiği yere işyeri tarafından sağlanan taşıtla giderken meydana gelen kazalar
   C) Görevli olarak gönderildiği yerde çalışırken meydana gelen kazalar

   D) İşyeri tarafından sağlanan servis aracı dışında başka bir araçla işten ayrıldığında meydana gelen kazalar
   E) Emziren ve sigortalı olarak çalışan kadının süt iznini kullanırken meydana gelen kazalar

  Devlet memuruna ödenen aile yardımı ödeneği ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
   A) Aile yardımı ödeneği üç ve daha fazla çocuk için verilir

   B) Aile yardımı ödeneği karı koca memur ise sadece kocaya ödenir

   C) Aile yardımı ödeneği yılda bir kez ve ocak ayında ödenir

   D) Aile yardımı ödeneği evlenmemiş devlet memurlarına ödenir

   E) Aile yardımı memurun geçimini sağladığı üvey çocukları için verilmez


  Aşağıdakilerden hangisi hukukun amaçları arasında sayılmaz?
   A) Bireysel ihtiyaçları karşılamak

   B) Toplum düzenini sağlamak

   C) Hukuki güvenliği sağlamak

   D) Toplumsal adaleti sağlamak

   E) Toplumsal barışı sağlamak


  Aşağıdakilerden hangisi 1954 tarihli 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişikliklerden biri değildir?
   A) Cinsiyet ayırımı

   B) Görev, yetki ve sorumluluklar

   C) Serbest çalışma

   D) Yaş sınırı

   E) Eğitim düzeyi


  224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun’a göre hemşirelerin il içinde çalışacakları yeri belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
   A) İl sağlık müdürü

   B) Sağlık ocağı hekimi

   C) Vali

   D) Bölge Hastanesi başhekimi

   E) Sağlık Kurulu


  Aile Hekimliği sisteminin temelleri aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi ile atılmıştır?
   A) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

   B) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   C) Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği

   D) Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

   E) Genel Sağlık Sigortası Kanunu


  Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A) Hemşirelerin özel tıp merkezi açma yetkileri vardır

   B) Hekimlerin özel poliklinik açma yetkisi yoktur

   C) Hemşireler özel tıp merkezlerinde mesul müdür olabilirler

   D) Muayenehanelerde en az bir sağlık çalışanı bulunmalıdır

   E) Mesul müdür başka bir sağlık kurumunda da çalışabilir


  Anayasada düzenlenen sendikal haklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Sendika kurma hakkı ancak kanunla sınırlandırılabilir

   B) Sendika kurabilmek için önceden izin alma şartı aranmamıştır

   C) Çalışanlar kendi istekleriyle bir sendikaya üye olamazlar

   D) Çalışanlara sendika kurma hakkı tanınmıştır

   E) Hiç kimse bir sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz


  Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na göre devletin yürütmek zorunda olduğu görevleri arasında yer almaz?
   A) Salgın hastalıklarla mücadele etmek

   B) Sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak

   C) Özel sağlık kurumları açmak

   D) Çocuk ölümlerinin önüne geçmek

   E) Sağlık alanında mesleki eğitim merkezleri açmak


  Aşağıdaki birimlerden hangisi ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir?
   A) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

   B) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

   C) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   D) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

   E) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu


  Genel sağlık sigortası kapsamındaki bir kişinin sağlık raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının olup olmadığını belirlemek amacıyla SGK tarafından yapılan işleme ne ad verilir?
   A) Kontrol muayenesi

   B) Sağlık giderlerinin ödenmesi

   C) Prim ödemesi

   D) Sağlık kurulu raporu

   E) Sevk zinciri


  Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile getirilen yeni uygulamalardan değildir?
   A) Gerektiğinde dışarıdan hizmet satın alınabilmesi

   B) Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışanların sağlık işletmelerinde çalıştırılması

   C) Kamu sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi

   D) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık işletmelerine dönüştürülebilecek olması

   E) Koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilecek olması


  Aşağıda özel hastanelerde çalışan sağlık meslek üyeleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Sağlık çalışanları hastane içinde serbest kıyafetle çalışamazlar

   B) Özel Hastaneler Teknik Komisyonu üyeleri arasında hemşire üye vardır

   C) Hekim dışındaki sağlık çalışanları bir başka sağlık kuruluşunda çalışabilirler

   D) Hastanenin Sağlık Bakanlığı ile ilgili işlerinden hastane müdürü sorumludur

   E) Hemşireler özel hastanelerde mesul müdür olamazlar


  Devlet memurlarının izinler ile ilgili haklarından hangisi doğrudur?
   A) Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 3 gün izin verilebilir

   B) Memura birinci derecede akrabasının ölümü halinde 8 gün izin verilebilir

   C) Memura 1,5 yıl çocuğunu emzirmesi için günde 1 saat süt izni verilebilir

   D) Memurun yıllık iznine gidiş dönüş için en çok ikişer gün yol izni verilebilir

   E) Memura bir yılda mazeretleri nedeni ile 12 gün izin verilebilir


   

   

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. VİZE 2012 2013
  “Yönetim süreci yaklaşımı” ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Çalışanların davranışlarını anlamaya çalışmıştır

   B) Daha çok iş ile ilgilenmiştir

   C) İnsanların sorun çözme yeteneğine sahip olmadığını savunmuştur

   D) Klasik yönetim teorilerindendir

   E) Yönetsel faaliyetleri gruplandırmıştır


  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bilgisel rollerinden biridir?
   A) Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek

   B) Yeni projeler ortaya koymak

   C) Alım-satım işlerinde pazarlık yapmak

   D) Resmi törenlerde bulunmak

   E) Kurumun faaliyetleri ile ilgili açıklama yapmak


  Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde istenmeyen bir özelliktir?
   A) Reaktif olma

   B) Azimli olma

   C) Vizyon sahibi olma

   D) Sabırlı olma

   E) Yeniliğe açık olma


  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rollerinden biridir?
   A) Sözcülük rolü

   B) Kontrol rolü

   C) Girişimsel rolü

   D) Lider rolü

   E) Temsil rolü


  Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim teorilerinin üzerinde durduğu konulardan biri değildir?
   A) Dış çevre faktörlerinin organizasyona etkisini incelemek

   B) Organizasyon ile çalışanların davranışları arasındaki ilişkileri incelemek

   C) Organizasyondaki sosyal ilişkileri ve sosyal grupları anlamak

   D) İnsan yeteneklerinden en yüksek derecede yararlanabilmek

   E) Çalışanların doyumu ve verimlilik arasındaki ilişkileri incelemek


  Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim teorilerinin ortak yönlerinden biridir?
   A) Çalışanların kararlara katılımının sağlanması

   B) Çalışanların kendi kendilerini kontrol etmesi

   C) Çalışanların sadece ücretle motive olacağını savunması

   D) Hiyerarşi basamaklarının az olması

   E) Demokratik bir yönetim tarzı olması


  “Çalışanların kendi işleri ile ilgili konularda herhangi birinden izin almaksızın karar vermesi, kaynak kullanması ve aldığı kararların sonuçlarından sorumlu olması” durumu aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisini ifade eder?
   A) Amaçlara göre yönetim

   B) Toplam kalite yönetimi

   C) Çalışanların güçlendirilmesi

   D) Dış kaynaklardan yararlanma

   E) Durumsallık yaklaşımı


  Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biridir?
   A) Koruyucu hizmetlerin yerel yönetimlerin görevi olduğu savunulmuştur

   B) Salgın hastalıklarla mücadele için yatay örgütlenme birimleri oluşturulmuştur

   C) Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıştır

   D) Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri kaldırılmıştır

   E) Tedavi edici hizmetlerin devletin görevi olması gerektiği savunulmuştur


  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için seçilen ilk pilot bölge aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Van

   B) Erzurum

   C) Ankara

   D) Sivas

   E) Muş


  Aşağıdakilerden hangisi 1980-2002 dönemi sağlık politikalarından biridir?
   A) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır

   B) Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur

   C) Özel sektör fonlarının kamuya aktarılması durdurulmuştur

   D) Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmiştir

   E) Düşük gelirliler için yeşil kart uygulamasına başlanmıştır


  Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana bileşenlerinden biri değildir?
   A) Rekabeti artmış sağlık insan gücü

   B) Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı

   C) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri

   D) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası

   E) Etkili, kademeli sevk zinciri


  Yönetici hemşire, hemşirelik öğrencileri için uygun eğitim ortamı sağlama görevini aşağıdaki yönetim süreci adımlarından hangisinde yerine getirir?
   A) Planlama

   B) Kontrol

   C) Örgütleme

   D) Koordinasyon

   E) Yürütme


  Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetici hemşirelerin görevlerinden biri değildir?
   A) Hasta bakım kalitesini yükseltmek için hemşirelik hizmetlerini koordine etme

   B) Daha çok günlük işlerin yerine getirilmesi için acil problemleri ele alma

   C) Direkt olarak hemşirelik hizmetlerinin uygulanmasından sorumlu olma

   D) Sağlık kuruluşunun o birimdeki iş akışıyla ilgilenme

   E) Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için politikalar oluşturma


  Aşağıdakilerden hangisi hemşire yöneticilerin sorumluluklarından biri değildir?
   A) Yönetimin tüm öğelerini amaçların gerçekleşmesi için kullanmak

   B) Hemşirelik hizmeti sunanların minimum doyum almasını sağlamak

   C) Kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak

   D) Topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek

   E) Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak


  Üst kademe yönetici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Birimdeki günlük işleri yerine getirir

   B) Farklı gruplarla ve mesleklerle çalışır

   C) Kurum ile ilgili stratejik kararlar alır

   D) Kurumun çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenler

   E) Kurumla ilgili uzun dönemli planlar yapar


  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir emrin özellikleri arasında yer almaz?
   A) Hatırlanması zor emirler sözlü olarak verilmelidir

   B) Kullanılan kelimeler yanlış anlaşılmaya neden olmamalıdır

   C) Emirler kişiye yüz yüze görüşerek verilmelidir

   D) Emir verilen kişide kararsızlığa neden olmamalıdır

   E) Emirlerin yerine getirilip getirilmediği denetlenmelidir


  Aşağıdakilerden hangisi yönetici hemşirenin planlama aşamasında yaptığı faaliyetlerden biridir?
   A) Kurumda verilecek olan hemşirelik hizmetlerinin amacını oluşturmak

   B) Hemşirelik kayıtlarının tutulması için dokümantasyon sistemi oluşturmak

   C) Performans değerlendirme için kriterleri belirlemek

   D) Kurumda çalışacak hemşire sayısını hesaplamak

   E) Hemşirelik personeli arasında etkin bir iletişim sağlamak


  Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetlerinin amaç ve hedeflerinin özelliklerinden değildir?
   A) Amaç ve hedefler hemşirelere duyurulmalıdır

   B) Amaçlar değişen koşullara göre değişmemelidir

   C) Amaç ve hedefler kurumun amaçlarına uygun olmalıdır

   D) Hedefler belirlenen zamanda gerçekleştirilebilir olmalıdır

   E) Amaç ve hedefler hemşireleri motive edici olmalıdır


  Aşağıdakilerden hangisi kurumun var oluş nedenini belirtir?
   A) Misyon

   B) Vizyon

   C) Politika

   D) Prosedür

   E) Felsefe


  Hemşirelerin, uygulamalarını aynı ölçüde yapmalarını sağlayan ve geçerlilikleri kanıtlanmış kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Standart

   B) Vizyon

   C) Politika

   D) Felsefe

   E) Hedef


  Bütçe tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?
   A) Bütçe geçmiş dönemler için tahminde bulunmaktır

   B) Bütçe paranın nasıl kullanılacağının belirlenmesidir

   C) Bütçe gelir ve gider takibinin yapıldığı bir belgedir

   D) Bütçe bir yönetim aracıdır

   E) Bütçe mali işlerin en rasyonel biçimde yönetilmesidir


  “Hemşirelerin karar vermelerinde yol gösterici olarak kullandığı değerler, inançlar, ilkeler ve eğilimler bütünü” aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Prosedür

   B) Vizyon

   C) Misyon

   D) Politika

   E) Felsefe


  Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlama aşamalarından biridir?
   A) Gereksinimi analiz etmek

   B) Personel bütçesini azaltmak

   C) Değişen koşullara uyum sağlamaya çalışmak

   D) Ekonomik amaçlara ulaşmaya çalışmak

   E) Gelir gider dengesini sağlamak


  İş analizinde aşağıdakilerden hangisi analiz edilir?
   A) Hem işin kendisi hem de işi yapacak kişinin özellikleri

   B) İşi yapan kişi

   C) İşi yapan kişide olması gereken nitelikler

   D) İşin kendisi

   E) İşin nasıl daha iyi yapılabileceği


  İşe alma görüşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   A) Görüşmede adayın çalışacağı birimin yöneticisi olmamalıdır

   B) Görüşmelerde aday hakkındaki gözlemler kayıt edilmelidir

   C) Görüşmede iş dışı konularda da sorular sorulmalıdır

   D) İşe alma görüşmesinin bir kişi tarafından yapılması gerekir

   E) İşe alma görüşmesi en son aşamada yapılmalıdır


   

   

  SOSYAL ANTROPOLOJİ 1. VİZE 2012-2013
  Antropolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Sosyal bilim

   B) Tarih bilim

   C) İnsan bilimi

   D) Dil bilimi

   E) Fen bilimi


  Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
   A) Gözlem

   B) Varsayım

   C) İstatistik

   D) Hipotez

   E) Örnekleme yöntemleri


  Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
   A) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?

   B) İnsanlar neden değişirler?

   C) İnsanlar nasıl değişirler?

   D) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?

   E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?


  Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
   A) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler

   B) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler

   C) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler

   D) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler

   E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler


  Aşağıdaki antropoloji dallarından hangisi insanın zaman ve mekan içindeki çeşitliliğini inceler?
   A) Uygulamalı Antropoloji

   B) Arkeolojik Antropoloji

   C) Kültürel Antropoloji

   D) Fiziksel-biyolojik Antropoloji

   E) Sosyal Antropoloji


  Aşağıdakilerden hangisi etnografların birçok hane halkını ziyaret ederek doldurduğu formları belirtmektedir?
   A) Soru formu

   B) Görüşme izlenceleri

   C) Anket formu

   D) Gözlem formu

   E) Doküman formu


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ilgili değildir?
   A) Uluslararası politik ve ekonomik bileşenlerden doğan bir dizi karmaşık süreçtir

   B) Her ülkenin iç siyasetini ve dış ilişkilerini biçimlendiren kapsayıcı uluslararası bir sistemdir
   C) Her ülkenin kendi zıt kutuplarının yeniden düzenlenmesi sürecidir

   D) Karşılıklı etkileşimden doğan ilişkiler bütünüdür

   E) Sermayenin, hizmetlerin ve kültürel varlıkların, bilim ve teknoloji sınırlarını aştığı bir süreçtir

  Küreselleşme aşağıdakilerden hangisini direk etkilemez?
   A) Psikoloji

   B) Sosyoloji

   C) Siyaset

   D) Ekonomi

   E) Biyoloji


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
   A) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları

   B) Tek tip kültür yapısının oluşması

   C) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması

   D) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
   E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması


  Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
   A) İnsanlar arası ilişkileri düzenler

   B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

   C) Ortak bir kültür paylaşılmaz

   D) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir

   E) Baskı yolu ile kurulur


  Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal tanı” için doğru bir ifade değildir?
   A) Toplumsal tanı sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlar

   B) Toplumsal tanı toplumun sağlık gereksinimlerini belirler

   C) Toplumsal tanı bir plan çerçevesinde yapılır

   D) Toplumsal tanı yöntemi olarak epidemiyolojik yöntemler kullanılır

   E) Toplumsal tanı her toplumda bir kez yapılır


  “Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Toplumu tanıma

   B) Toplumsal norm

   C) Toplumsal statü

   D) Toplum yapısı

   E) Toplumsal rol


  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
   A) 1927

   B) 1937

   C) 1923

   D) 1920

   E) 1955


  Aşağıdakilerden hangisi nüfus piramidi için doğru bir ifade değildir?
   A) Nüfus piramidi çizilirken sol tarafta erkek nüfus, sağ tarafta kadın nüfus yer alır

   B) Nüfus piramidinin tabanında yaşlılar, tepesinde gençler yer alır

   C) Piramidin tepesine doğru daralma ölüm düzeyinin yüksekliğini gösterir

   D) Nüfus piramidinde geniş taban doğurganlığın yüksek olduğunu gösterir

   E) Nüfus piramidi iki histogramın sırt sırta yerleştirilmeleri ile oluşur


  Emile Durkheim: “Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir" ifadesiyle dinin toplumdaki hangi fonksiyonunu vurgulamaktadır?
   A) Siyasi fonksiyonu

   B) Sosyal fonksiyonu

   C) Ekonomik fonksiyonu

   D) Psikolojik fonksiyonu

   E) Felsefi fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
   A) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir

   B) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir

   C) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir

   D) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
   E) Hepsi


  Irk ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür

   B) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar

   C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

   D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır

   E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler


  Aşağıdakilerden hangisi savaş, doğal afetler ve beslenme kaynaklarının tükenişi gibi nedenlerden kaynaklanan göçlerdir?
   A) Kitle Göçü

   B) Zorlama Sebebiyle Göçler

   C) İradi Göç

   D) Daimi Göç

   E) Katkısız Göç


  Keban Barajı’nın inşası sırasında bölgedeki halkın göç ettirilmesi aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnektir?
   A) İradi göç

   B) Kitle göçü

   C) Daimi göç

   D) Zoraki göç

   E) Katkısız göç


  Aşağıdakilerden hangisi göçün sağlığa olumsuz etkilerini yok etmede hemşirenin sorumlulukları arasında değildir?
   A) Bireylerin karşılaştıkları önyargıları gidermeye çalışmak

   B) Ekonomik yetersizlikleri gidermek

   C) Çevrenin daha sağlıklı olması için çalışmak

   D) Ana-çocuk sağlığının geliştirmek için girişimler başlatmak

   E) Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve daha az maliyetli hale getirilmesi için çalışmak


  Aşağıdakilerden hangisi kültür (cultura) sözcüğünün Latince karşılığıdır?
   A) Eğitim

   B) Güzel sanatlar

   C) Uygarlık

   D) Ekin

   E) Estetik


  Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
   A) Kültür Değişmez

   B) Tarihi ve Süreklidir

   C) Kültür Toplumsaldır

   D) Kültür Öğrenilir

   E) Kültür Paylaşılır


  Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
   A) Karşıt kültürler

   B) Alt kültürler

   C) Aykırı kültürler

   D) Kültürleşme

   E) İdeal kültür


  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
   A) Kültürel şok

   B) Kültürel özümseme

   C) Kültürel gecikme

   D) Kültürel yozlaşma

   E) Kültürleme


  Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
   A) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür

   B) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler

   C) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler

   D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür

   E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

   

 •  10-12-2012, 20:12 246819 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  cevaplarınıda yazarmısınız

   

 •  10-12-2012, 20:13 246820 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  ellerinize sağlık bu arada çooook teşekkürler

   

 •  10-12-2012, 20:27 246826 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  teşekkürler nejla ellerine saglık
 •  10-12-2012, 20:28 246827 Cevap 246820

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  arkadaşlar cevaplarını araştırın aklınızda daha kalıcı olur bunun final sınavıda var
 •  10-12-2012, 20:34 246829 Cevap 246827

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  bakım dersinden 30 soru olmayacakmıydı

   

 •  10-12-2012, 20:48 246830 Cevap 246829

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  bu sene 25
 •  10-12-2012, 22:33 246838 Cevap 246830

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular

  teşekkürler
 •  11-12-2012, 11:44 246855 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  SOSYAL ANTROPOLOJİ 1. VİZE 2012-2013
  Antropolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Sosyal bilim

   B) Tarih bilim

   C) İnsan bilimi***

   D) Dil bilimi

   E) Fen bilimi


  Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
   A) Gözlem***

   B) Varsayım

   C) İstatistik

   D) Hipotez

   E) Örnekleme yöntemleri


  Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
   A) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?

   B) İnsanlar neden değişirler?

   C) İnsanlar nasıl değişirler?

   D) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?***

   E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?


  Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
   A) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler

   B) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler

   C) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler

   D) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler***

   E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler


  Aşağıdaki antropoloji dallarından hangisi insanın zaman ve mekan içindeki çeşitliliğini inceler?
   A) Uygulamalı Antropoloji

   B) Arkeolojik Antropoloji

   C) Kültürel Antropoloji

   D) Fiziksel-biyolojik Antropoloji***

   E) Sosyal Antropoloji


  Aşağıdakilerden hangisi etnografların birçok hane halkını ziyaret ederek doldurduğu formları belirtmektedir?
   A) Soru formu

   B) Görüşme izlenceleri***

   C) Anket formu

   D) Gözlem formu

   E) Doküman formu


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ilgili değildir?
   A) Uluslararası politik ve ekonomik bileşenlerden doğan bir dizi karmaşık süreçtir

   B) Her ülkenin iç siyasetini ve dış ilişkilerini biçimlendiren kapsayıcı uluslararası bir sistemdir
   C) Her ülkenin kendi zıt kutuplarının yeniden düzenlenmesi sürecidir***

   D) Karşılıklı etkileşimden doğan ilişkiler bütünüdür

   E) Sermayenin, hizmetlerin ve kültürel varlıkların, bilim ve teknoloji sınırlarını aştığı bir süreçtir

  Küreselleşme aşağıdakilerden hangisini direk etkilemez?
   A) Psikoloji

   B) Sosyoloji

   C) Siyaset

   D) Ekonomi

   E) Biyoloji***


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
   A) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları

   B) Tek tip kültür yapısının oluşması

   C) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması***

   D) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
   E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması


  Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
   A) İnsanlar arası ilişkileri düzenler

   B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

   C) Ortak bir kültür paylaşılmaz

   D) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir***

   E) Baskı yolu ile kurulur


  Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal tanı” için doğru bir ifade değildir?
   A) Toplumsal tanı sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlar

   B) Toplumsal tanı toplumun sağlık gereksinimlerini belirler

   C) Toplumsal tanı bir plan çerçevesinde yapılır

   D) Toplumsal tanı yöntemi olarak epidemiyolojik yöntemler kullanılır

   E) Toplumsal tanı her toplumda bir kez yapılır***


  “Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Toplumu tanıma***

   B) Toplumsal norm

   C) Toplumsal statü

   D) Toplum yapısı

   E) Toplumsal rol


  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
   A) 1927***

   B) 1937

   C) 1923

   D) 1920

   E) 1955


  Aşağıdakilerden hangisi nüfus piramidi için doğru bir ifade değildir?
   A) Nüfus piramidi çizilirken sol tarafta erkek nüfus, sağ tarafta kadın nüfus yer alır

   B) Nüfus piramidinin tabanında yaşlılar, tepesinde gençler yer alır***

   C) Piramidin tepesine doğru daralma ölüm düzeyinin yüksekliğini gösterir

   D) Nüfus piramidinde geniş taban doğurganlığın yüksek olduğunu gösterir

   E) Nüfus piramidi iki histogramın sırt sırta yerleştirilmeleri ile oluşur


  Emile Durkheim: “Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir" ifadesiyle dinin toplumdaki hangi fonksiyonunu vurgulamaktadır?
   A) Siyasi fonksiyonu

   B) Sosyal fonksiyonu***

   C) Ekonomik fonksiyonu

   D) Psikolojik fonksiyonu

   E) Felsefi fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
   A) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir

   B) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir

   C) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir

   D) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
   E) Hepsi***


  Irk ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür

   B) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar

   C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

   D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır***

   E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler


  Aşağıdakilerden hangisi savaş, doğal afetler ve beslenme kaynaklarının tükenişi gibi nedenlerden kaynaklanan göçlerdir?
   A) Kitle Göçü***

   B) Zorlama Sebebiyle Göçler

   C) İradi Göç

   D) Daimi Göç

   E) Katkısız Göç


  Keban Barajı’nın inşası sırasında bölgedeki halkın göç ettirilmesi aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnektir?
   A) İradi göç

   B) Kitle göçü

   C) Daimi göç

   D) Zoraki göç***

   E) Katkısız göç


  Aşağıdakilerden hangisi göçün sağlığa olumsuz etkilerini yok etmede hemşirenin sorumlulukları arasında değildir?
   A) Bireylerin karşılaştıkları önyargıları gidermeye çalışmak

   B) Ekonomik yetersizlikleri gidermek***

   C) Çevrenin daha sağlıklı olması için çalışmak

   D) Ana-çocuk sağlığının geliştirmek için girişimler başlatmak

   E) Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve daha az maliyetli hale getirilmesi için çalışmak


  Aşağıdakilerden hangisi kültür (cultura) sözcüğünün Latince karşılığıdır?
   A) Eğitim

   B) Güzel sanatlar

   C) Uygarlık

   D) Ekin***

   E) Estetik


  Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
   A) Kültür Değişmez***

   B) Tarihi ve Süreklidir

   C) Kültür Toplumsaldır

   D) Kültür Öğrenilir

   E) Kültür Paylaşılır


  Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
   A) Karşıt kültürler

   B) Alt kültürler***

   C) Aykırı kültürler

   D) Kültürleşme

   E) İdeal kültür


  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
   A) Kültürel şok

   B) Kültürel özümseme

   C) Kültürel gecikme***

   D) Kültürel yozlaşma

   E) Kültürleme


  Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
   A) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür

   B) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler***

   C) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler

   D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür

   E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

   100 lük

  başarılar herkese 

 •  11-12-2012, 12:32 246856 Cevap 246855

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  teşekkürler ellerinize sağlık
 •  11-12-2012, 20:26 246869 Cevap 246855

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  BEKİR ŞİMŞEK:

  SOSYAL ANTROPOLOJİ 1. VİZE 2012-2013
  Antropolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Sosyal bilim

   B) Tarih bilim

   C) İnsan bilimi***

   D) Dil bilimi

   E) Fen bilimi


  Antropolojik bilgi elde etme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
   A) Gözlem***

   B) Varsayım

   C) İstatistik

   D) Hipotez

   E) Örnekleme yöntemleri


  Aşağıdakilerden hangisi antropologların cevap aradığı sorulardan birisi değildir?
   A) İnsanlar birbirlerine neden benzemezler?

   B) İnsanlar neden değişirler?

   C) İnsanlar nasıl değişirler?

   D) İnsanlar niçin yaratılmışlardır?***

   E) İnsanlar birbirlerine neden benzerler?


  Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin en doğru tanımını içerir?
   A) Antropoloji insanların yalnızca benzerlikleri inceler

   B) Antropoloji insanların yalnızca farklılıkları inceler

   C) Antropoloji belli bir dönemde yaşayan insanları inceler

   D) Antropoloji tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan insan toplumlarını inceler***

   E) Antropoloji belli bir yerde yaşayan insanları inceler


  Aşağıdaki antropoloji dallarından hangisi insanın zaman ve mekan içindeki çeşitliliğini inceler?
   A) Uygulamalı Antropoloji

   B) Arkeolojik Antropoloji

   C) Kültürel Antropoloji

   D) Fiziksel-biyolojik Antropoloji***

   E) Sosyal Antropoloji


  Aşağıdakilerden hangisi etnografların birçok hane halkını ziyaret ederek doldurduğu formları belirtmektedir?
   A) Soru formu

   B) Görüşme izlenceleri***

   C) Anket formu

   D) Gözlem formu

   E) Doküman formu


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ilgili değildir?
   A) Uluslararası politik ve ekonomik bileşenlerden doğan bir dizi karmaşık süreçtir

   B) Her ülkenin iç siyasetini ve dış ilişkilerini biçimlendiren kapsayıcı uluslararası bir sistemdir
   C) Her ülkenin kendi zıt kutuplarının yeniden düzenlenmesi sürecidir***

   D) Karşılıklı etkileşimden doğan ilişkiler bütünüdür

   E) Sermayenin, hizmetlerin ve kültürel varlıkların, bilim ve teknoloji sınırlarını aştığı bir süreçtir

  Küreselleşme aşağıdakilerden hangisini direk etkilemez?
   A) Psikoloji

   B) Sosyoloji

   C) Siyaset

   D) Ekonomi

   E) Biyoloji***


  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme için tetikleyici olmuştur?
   A) Devletlerin evrensel hukuku uygulamak zorunda olmaları

   B) Tek tip kültür yapısının oluşması

   C) Teknolojideki gelişmelerle iletişim ve bilgi paylaşımının kolaylaşması***

   D) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri
   E) Uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması


  Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel özelliğini oluşturmaktadır?
   A) İnsanlar arası ilişkileri düzenler

   B) Toplumsal yaşama uymak zorunludur

   C) Ortak bir kültür paylaşılmaz

   D) Değişmeye rağmen süreklilik gösterir***

   E) Baskı yolu ile kurulur


  Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal tanı” için doğru bir ifade değildir?
   A) Toplumsal tanı sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlar

   B) Toplumsal tanı toplumun sağlık gereksinimlerini belirler

   C) Toplumsal tanı bir plan çerçevesinde yapılır

   D) Toplumsal tanı yöntemi olarak epidemiyolojik yöntemler kullanılır

   E) Toplumsal tanı her toplumda bir kez yapılır***


  “Toplumun sağlık durumunu, sorunlarını, kaynaklarını ve sağlıkla ilgili davranış biçimlerini saptama, bir bütün halinde değerlendirilerek sonuca varma” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Toplumu tanıma***

   B) Toplumsal norm

   C) Toplumsal statü

   D) Toplum yapısı

   E) Toplumsal rol


  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?
   A) 1927***

   B) 1937

   C) 1923

   D) 1920

   E) 1955


  Aşağıdakilerden hangisi nüfus piramidi için doğru bir ifade değildir?
   A) Nüfus piramidi çizilirken sol tarafta erkek nüfus, sağ tarafta kadın nüfus yer alır

   B) Nüfus piramidinin tabanında yaşlılar, tepesinde gençler yer alır***

   C) Piramidin tepesine doğru daralma ölüm düzeyinin yüksekliğini gösterir

   D) Nüfus piramidinde geniş taban doğurganlığın yüksek olduğunu gösterir

   E) Nüfus piramidi iki histogramın sırt sırta yerleştirilmeleri ile oluşur


  Emile Durkheim: “Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir" ifadesiyle dinin toplumdaki hangi fonksiyonunu vurgulamaktadır?
   A) Siyasi fonksiyonu

   B) Sosyal fonksiyonu***

   C) Ekonomik fonksiyonu

   D) Psikolojik fonksiyonu

   E) Felsefi fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi ile ilişkilidir?
   A) Her milletin ayrı bir dili vardır ve bu dil o milleti meydana getiren unsurlardan biridir

   B) Ferdin sosyalleşmesi, sosyal ve millî dayanışması ancak dili sayesinde gerçekleşir

   C) Dil, insanın yaşadığı grup içinde kültürel kişiliğini oluşturan öğelerden biridir

   D) Aynı dili konuşan insanlar görünmeyen ama anlaşılan ve sezilen bağlarla birbirlerine bağlanırlar
   E) Hepsi***


  Irk ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A) Endüstrileşmiş toplumlarda ırksal benzeşme eğilimi görülür

   B) Çevresel değişkenler ırksal farklılaşmaya yol açar

   C) Bir veya birkaç ırkı diğerlerinden üstün saymak ırkçılıktır

   D) Kültürler arası farklar ırksal öğelerle açıklanır***

   E) Genetik kaymalar toplumun gen hazinesini etkiler


  Aşağıdakilerden hangisi savaş, doğal afetler ve beslenme kaynaklarının tükenişi gibi nedenlerden kaynaklanan göçlerdir?
   A) Kitle Göçü***

   B) Zorlama Sebebiyle Göçler

   C) İradi Göç

   D) Daimi Göç

   E) Katkısız Göç


  Keban Barajı’nın inşası sırasında bölgedeki halkın göç ettirilmesi aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnektir?
   A) İradi göç

   B) Kitle göçü

   C) Daimi göç

   D) Zoraki göç***

   E) Katkısız göç


  Aşağıdakilerden hangisi göçün sağlığa olumsuz etkilerini yok etmede hemşirenin sorumlulukları arasında değildir?
   A) Bireylerin karşılaştıkları önyargıları gidermeye çalışmak

   B) Ekonomik yetersizlikleri gidermek***

   C) Çevrenin daha sağlıklı olması için çalışmak

   D) Ana-çocuk sağlığının geliştirmek için girişimler başlatmak

   E) Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve daha az maliyetli hale getirilmesi için çalışmak


  Aşağıdakilerden hangisi kültür (cultura) sözcüğünün Latince karşılığıdır?
   A) Eğitim

   B) Güzel sanatlar

   C) Uygarlık

   D) Ekin***

   E) Estetik


  Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
   A) Kültür Değişmez***

   B) Tarihi ve Süreklidir

   C) Kültür Toplumsaldır

   D) Kültür Öğrenilir

   E) Kültür Paylaşılır


  Aşağıdakilerden hangisi ulusal kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini besleyen kanallardır?
   A) Karşıt kültürler

   B) Alt kültürler***

   C) Aykırı kültürler

   D) Kültürleşme

   E) İdeal kültür


  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması sonucu oluşan uyumsuzluktur?
   A) Kültürel şok

   B) Kültürel özümseme

   C) Kültürel gecikme***

   D) Kültürel yozlaşma

   E) Kültürleme


  Öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde normlar aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
   A) Öğrencilerin çalışmak için büyük çaba harcamasını gereksiz görür

   B) Çocuklarının eğitimi için fedakarlıkta bulunan anne babaları destekler***

   C) Çocuğu konusunda anne-babanın öğretmen ile görüşmemesini destekler

   D) Çocukların dersleri konusunda anne-babanın araştırma yapmalarını gereksiz görür

   E) Ailelerin durumu uygun olsa bile çocuklarını özel okula göndermeleri uygun karşılanmaz

   100 lük

  başarılar herkese 

 •  11-12-2012, 21:18 246875 Cevap 246869

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  diğer derslerin cevapları da var mı sizde?
 •  13-12-2012, 0:19 246922 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  Ellerine Yuregine saglik Arkadasim.
 •  13-12-2012, 1:20 246926 Cevap 246922

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. VİZE 2012 2013

  “Yönetim süreci yaklaşımı” ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  ***A) Çalışanların davranışlarını anlamaya çalışmıştır

  B) Daha çok iş ile ilgilenmiştir

  C) İnsanların sorun çözme yeteneğine sahip olmadığını savunmuştur

  D) Klasik yönetim teorilerindendir

  E) Yönetsel faaliyetleri gruplandırmıştır

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bilgisel rollerinden biridir?

  A) Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek

  B) Yeni projeler ortaya koymak

  C) Alım-satım işlerinde pazarlık yapmak

  D) Resmi törenlerde bulunmak

  ***E) Kurumun faaliyetleri ile ilgili açıklama yapmak

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde istenmeyen bir özelliktir?

  ***A) Reaktif olma

  B) Azimli olma

  C) Vizyon sahibi olma

  D) Sabırlı olma

  E) Yeniliğe açık olma

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rollerinden biridir?

  A) Sözcülük rolü

  B) Kontrol rolü

  ***C) Girişimsel rolü

  D) Lider rolü

  E) Temsil rolü

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim teorilerinin üzerinde durduğu konulardan biri değildir?

  ***A) Dış çevre faktörlerinin organizasyona etkisini incelemek

  B) Organizasyon ile çalışanların davranışları arasındaki ilişkileri incelemek

  C) Organizasyondaki sosyal ilişkileri ve sosyal grupları anlamak

  D) İnsan yeteneklerinden en yüksek derecede yararlanabilmek

  E) Çalışanların doyumu ve verimlilik arasındaki ilişkileri incelemek

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim teorilerinin ortak yönlerinden biridir?

  A) Çalışanların kararlara katılımının sağlanması

  B) Çalışanların kendi kendilerini kontrol etmesi

  ***C) Çalışanların sadece ücretle motive olacağını savunması

  D) Hiyerarşi basamaklarının az olması

  E) Demokratik bir yönetim tarzı olması

   

   

  “Çalışanların kendi işleri ile ilgili konularda herhangi birinden izin almaksızın karar vermesi, kaynak kullanması ve aldığı kararların sonuçlarından sorumlu olması” durumu aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisini ifade eder?

  A) Amaçlara göre yönetim

  B) Toplam kalite yönetimi

  ***C) Çalışanların güçlendirilmesi

  D) Dış kaynaklardan yararlanma

  E) Durumsallık yaklaşımı

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biridir?

  A) Koruyucu hizmetlerin yerel yönetimlerin görevi olduğu savunulmuştur

  B) Salgın hastalıklarla mücadele için yatay örgütlenme birimleri oluşturulmuştur

  ***C) Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıştır

  D) Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri kaldırılmıştır

  E) Tedavi edici hizmetlerin devletin görevi olması gerektiği savunulmuştur

   

   

  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için seçilen ilk pilot bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Van

  B) Erzurum

  C) Ankara

  D) Sivas

  ***E) Muş

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi 1980-2002 dönemi sağlık politikalarından biridir?

  A) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır

  B) Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur

  C) Özel sektör fonlarının kamuya aktarılması durdurulmuştur

  D) Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmiştir

  ***E) Düşük gelirliler için yeşil kart uygulamasına başlanmıştır

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana bileşenlerinden biri değildir?

  ***A) Rekabeti artmış sağlık insan gücü

  B) Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı

  C) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri

  D) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası

  E) Etkili, kademeli sevk zinciri

   

   

  Yönetici hemşire, hemşirelik öğrencileri için uygun eğitim ortamı sağlama görevini aşağıdaki yönetim süreci adımlarından hangisinde yerine getirir?

  A) Planlama

  B) Kontrol

  C) Örgütleme

  ***D) Koordinasyon

  E) Yürütme

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetici hemşirelerin görevlerinden biri değildir?

  A) Hasta bakım kalitesini yükseltmek için hemşirelik hizmetlerini koordine etme

  B) Daha çok günlük işlerin yerine getirilmesi için acil problemleri ele alma

  C) Direkt olarak hemşirelik hizmetlerinin uygulanmasından sorumlu olma

  D) Sağlık kuruluşunun o birimdeki iş akışıyla ilgilenme

  ***E) Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için politikalar oluşturma

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi hemşire yöneticilerin sorumluluklarından biri değildir?

  A) Yönetimin tüm öğelerini amaçların gerçekleşmesi için kullanmak

  ***B) Hemşirelik hizmeti sunanların minimum doyum almasını sağlamak

  C) Kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak

  D) Topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek

  E) Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak

   

   

  Üst kademe yönetici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  ***A) Birimdeki günlük işleri yerine getirir

  B) Farklı gruplarla ve mesleklerle çalışır

  C) Kurum ile ilgili stratejik kararlar alır

  D) Kurumun çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenler

  E) Kurumla ilgili uzun dönemli planlar yapar

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir emrin özellikleri arasında yer almaz?

  ***A) Hatırlanması zor emirler sözlü olarak verilmelidir

  B) Kullanılan kelimeler yanlış anlaşılmaya neden olmamalıdır

  C) Emirler kişiye yüz yüze görüşerek verilmelidir

  D) Emir verilen kişide kararsızlığa neden olmamalıdır

  E) Emirlerin yerine getirilip getirilmediği denetlenmelidir

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi yönetici hemşirenin planlama aşamasında yaptığı faaliyetlerden biridir?

  ***A) Kurumda verilecek olan hemşirelik hizmetlerinin amacını oluşturmak

  B) Hemşirelik kayıtlarının tutulması için dokümantasyon sistemi oluşturmak

  C) Performans değerlendirme için kriterleri belirlemek

  D) Kurumda çalışacak hemşire sayısını hesaplamak

  E) Hemşirelik personeli arasında etkin bir iletişim sağlamak

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetlerinin amaç ve hedeflerinin özelliklerinden değildir?

  A) Amaç ve hedefler hemşirelere duyurulmalıdır

  ***B) Amaçlar değişen koşullara göre değişmemelidir

  C) Amaç ve hedefler kurumun amaçlarına uygun olmalıdır

  D) Hedefler belirlenen zamanda gerçekleştirilebilir olmalıdır

  E) Amaç ve hedefler hemşireleri motive edici olmalıdır

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi kurumun var oluş nedenini belirtir?

  ***A) Misyon

  B) Vizyon

  C) Politika

  D) Prosedür

  E) Felsefe

   

   

  Hemşirelerin, uygulamalarını aynı ölçüde yapmalarını sağlayan ve geçerlilikleri kanıtlanmış kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

  ***A) Standart

  B) Vizyon

  C) Politika

  D) Felsefe

  E) Hedef

   

   

  Bütçe tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?

  ***A) Bütçe geçmiş dönemler için tahminde bulunmaktır

  B) Bütçe paranın nasıl kullanılacağının belirlenmesidir

  C) Bütçe gelir ve gider takibinin yapıldığı bir belgedir

  D) Bütçe bir yönetim aracıdır

  E) Bütçe mali işlerin en rasyonel biçimde yönetilmesidir

   

   

  “Hemşirelerin karar vermelerinde yol gösterici olarak kullandığı değerler, inançlar, ilkeler ve eğilimler bütünü” aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Prosedür

  B) Vizyon

  C) Misyon

  D) Politika

  E) Felsefe

   

   

  Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlama aşamalarından biridir?

  ***A) Gereksinimi analiz etmek

  B) Personel bütçesini azaltmak

  C) Değişen koşullara uyum sağlamaya çalışmak

  D) Ekonomik amaçlara ulaşmaya çalışmak

  E) Gelir gider dengesini sağlamak

   

   

  İş analizinde aşağıdakilerden hangisi analiz edilir?

  A) Hem işin kendisi hem de işi yapacak kişinin özellikleri

  B) İşi yapan kişi

  C) İşi yapan kişide olması gereken nitelikler

  ***D) İşin kendisi

  E) İşin nasıl daha iyi yapılabileceği

   

   

  İşe alma görüşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Görüşmede adayın çalışacağı birimin yöneticisi olmamalıdır

  ***B) Görüşmelerde aday hakkındaki gözlemler kayıt edilmelidir

  C) Görüşmede iş dışı konularda da sorular sorulmalıdır

  D) İşe alma görüşmesinin bir kişi tarafından yapılması gerekir

  E) İşe alma görüşmesi en son aşamada yapılmalıdır

   

   

 •  13-12-2012, 17:31 246928 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  sorularıın cevaplarını verebilirmissiniz  ssize zahmet şimdiden teşşekkürler
 •  13-12-2012, 20:29 246934 Cevap 246928

  Cevaplı : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  helitam 4.sınıf 1.vize soru ve cevapları hemşireyiz biz dosyalardan  indirebilirsiniz

  http://www.hemsireyiz.biz/files/folders/helitam_4_snf/entry246933.aspx

 •  18-12-2012, 22:34 247070 Cevap 246818

  Cevap : helitam 4.sınıf 1.vize sorular 2012-2013

  Necla Hanım, bu ve bundan önceki sınavlarda bütün meslektaşlara çok çok önemli yardımlarda bulunarak herkesin "GÜVENCE" si oldunuz. Yardımlarınıza sonsuz teşekkür ederiz.Yaşamınızda sağlık,mutluluk ve başarılar dileriz. 
RSS haberlerini XML olarak görüntüle