Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,335 hemşire olduk

şunda ARA

Türkiyede Hemşirelik

Son Mesajınız 15-02-2011, 0:32 gülistanhemşire tarafından gönderildi. 1 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  11-10-2008, 19:49 79258

  Türkiyede Hemşirelik

  Türkiyemizde;

  1911 yılında gönüllü hasta bakıcı kursu açılmış ve ilk formal hemşirelik eğitimine başlanmıştır. 6 ay süren kurs sonunda sertifika alan Müslüman Türk kadınlarının ilk defa Balkan Savaşı (1912) ve Çanakkale Savaşı (1915 - 1916) sırasında hasta bakımına katılmaları mümkün olmuştur

  Türkiye’de modern hemşireliğin kurucusu olan Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa (1862-1940), 1907′de Londra’da toplanan Uluslararası Kızılhaç Konferansına Osmanlı delegesi olarak katılmış ve toplantının şeref konuğu olan Florence Nightingale ile tanışmıştır.

  Hemşirelik Eğitimi Programları
  Diploma Programları

  Yurdumuzda ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Eğitim süresi başlangıçta 2 yıl 6 ay iken, daha sonra 3 yıla ve 1957 de 4 yıla çıkarılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak meslek lisesi denkliği kazanmıştır.

  Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemşire okulu, Kızılay Hemşire Okulu’dur (21.2.1925). Eğitim süresi iki yıl üç ay olan bu okula kabul şartları, okur-yazar, iyi ahlak sahibi ve vücutça sağlam olmaktı.
  1936 yılında bu okula, ortaokul mezunları alınmaya başlandı, eğitim süresi üç yıla, 1958′de dört yıla çıkarıldı.

  1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Meslek Liseleri (SML) açılmıştır.

  Ortaokul mezunlarını alan bu okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar 3 yıl, 1958′den sonra 4 yıl olmuştur. 1988 - 1991 yılları arasında SML 300′lü sayılara ulaşmıştır.

  1957 yılında 18-30 yaş arasındaki bayanlara bir buçuk yıl kuramsal ve uygulamalı eğitim veren ” hemşire yardımcısı” kursları açılmış.

  1967 yılında bu kurslar kapatılmıştır.

  Eğitim alanındaki gelişmeler devam ederken, bakanlık yapısında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

  1957 yılında Sağlık Sosyal ve Yardım Bakanlığı (S.S.Y.B.) bünyesinde hemşirelik eğitimi v.b. konuları görüşmek üzere Hemşirelik İstişari Konseyi kurulmuştur.

  Üniversite Düzeyindeki Programlar
  Lisans Programları

   1955 yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ülkemizde üniversite düzeyinde açılan ilk yüksekokuldur.Yes

   Bu okul, Avrupa’da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur.

   Daha sonra 1965 yılında İngiltere?de üniversite düzeyinde ilk hemşirelik okulu açılmıştır .

   Ege Üniversitesi?nde açılan HYO’nu.

   1961 yılında Ankara’da Hacettepe HYO,

   İstanbul’da Florence Nightingale HYO izlemiştir.
  Bu okulların hemşirelik eğitiminin ve hemşirelik mesleğinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

   1982 yılında Atatürk ve Cumhuriyet Üniversiteleri HYO?ları açılmıştır.

   1985 yılında ?Muvazzaf Askeri Yüksek Hemşire” yetiştirmek üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) HYO?ları açılmıştır. Bu okulun varlığı hemşirelik için ayrı bir önem taşımaktadır.

   Daha sonraki yıllarda Marmara, Dokuz Eylül, Gazi Üniversiteleri HYO?ları açılmıştır.

  Vakıf Üniversitelerinden
   

   Başkent, Fatih ve Haliç Üniversitelerin?de de HYO?ları bulunmaktadır.

   Hemşirelik Yüksekokullarına, lise ve sağlık meslek lisesi mezunları üniversite giriş sınavlarıyla (sayısal puanla) kabul edilmektedir.

   Eğitim süresi 4 yıl olup, mezunlarına ?Hemşirelikte Lisans” diploması verilmektedir.
   

  Ön Lisans Programları

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları:
  1985 yılında üniversitelerin bünyesinde yer alan ve eğitim süresi 2 yıl olan okullardı.

  Açık Öğretim Fakültesi “Hemşirelik Ön lisans Programı”:

   1991 yılında Anadolu Üniversite?sinde SML’si mezunlarının devam edecekleri bir program olarak açılmıştı.

  Sağlık Yüksekokulları (SYO)

   1996 yılında bakanlar kurulu kararıyla (resmi gazete: 2.11.1996/22805), 79 SYO açılması kararlaştırılmış, Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol ile sağlık meslek liseleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu programına öğrenci alınmasına son verilmiştir.

  SYO?larına;
   Lise ve SML’si mezunları, üniversite giriş sınavıyla (sayısal puanla) kabul edilir, eğitim süresi 4 yıldır.
   Bu okulların hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümleri vardır.
   SYO’larının açılmasıyla, farklı düzeylerdeki hemşirelik eğitimine son verilip, hemşirelik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması çok önemli bir gelişmedir.

  Temel Eğitim Sonrası Programlar

  Sağlık Eğitim Enstitüleri:
   Tüm SML’si mezunlarına “toplum sağlığı, ana ve çocuk sağlığı ve medikal” bölümlerinde yüksek öğrenim yaptırmak üzere 1961 yılında Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü açılmıştır.
   Eğitim süresi 3 yıldır. Bu okul mezunlarına ?Tıbbi Teknolog” ünvanı verilir.
   SYO’larının açılmasıyla bu okullara öğrenci alınması sonlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı 1999-2000 öğretim yılında sağlık eğitim fakültesi olarak açtığı bu okulları da kapatmıştır. Şu anda öğrenci alınmamaktadır.

  Yüksek Lisans ve Doktora Programları

   Ülkemizde ilk kez Hacettepe Üniversitesinde 1968 yılında hemşirelikte yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programları açılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları hemşirelikte sekiz anabilim dalında yürütülmektedir.

   Bu tarihlerden itibaren meslekte bilim uzmanlığı (Msc) ve doktor (PhD) ünvanları verilmeye başlandı. İlk profesör ünvanını 1978?de Hacettepe HYO?dan Eren Kum hocamız almıştır.
   

  Doktora Programları

  Hacettepe Üniversitesi ,
  Ege Üniversitesi,
  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale,
  Marmara Üniversitesi,
  Atatürk Üniversitesi
  GATA Hemşirelik Yüksekokullarında yürütülmektedir.
   

  Bugün Türkiye?de 13 hemşirelik yüksekokulu, 72 sağlık yüksekokulu bulunmaktadır.

  2002 yılı verilerine göre hemşirelik yüksek okullarında 135 öğretim üyesi (yardımcı doçent, doçent ve profesör), toplam 3089 öğrenci bulunmaktadır.
  Son on yılda hemşirelik yüksekokullarından;

  5605 lisans,
  461 Yüksek Lisans (Msc),
  148 Doktora (PhD)

  öğrencisi mezun olmuştur.

  Sağlık yüksekokullarında ise,
   511 eğitimci (Msc, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ve 44 öğretim üyesi (yardımcı doçent,
  doçent ve profesör) görev yapmaktadır.
   Bu okullarda toplam 15.428 öğrenci eğitim almaktadır

  Yasal Düzenleme

   Günümüzde hemşirelik hizmetleri 1954 yılında çıkartılmış olan 6283 sayılı hemşirelik kanunuyla yürütülmektedir. Bu kanunda hemşirelik, lise düzeyinde bir eğitimle kazanılan, görevlerinde hekime bağımlı, kadın mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bu yasa günümüz hemşirelik eğitim ve hizmetlerine yanıt verecek durumda değildir.

   1992 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan sağlık reformu çalışmaları kapsamında hazırlanan ?Hemşirelik ve Türk Hemşireleri Birliği kanun tasarısında” hemşireliğin dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle kazanılan, özerk bir sağlık mesleği olarak tanımlanması, cinsiyet ayrımının kaldırılması, meslek odaları ve meslek birliği kurulması gündeme gelmiştir. Ancak bu taslak henüz yasalaşmamıştır.
   


  Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
 •  15-02-2011, 0:32 217129 Cevap 79258

  Cevap : Türkiyede Hemşirelik

  mrb bende bir hemşireyim yüksek lisans ve doktora programlarını hangi üniversitelerde yapabilirim ?tüm üniversitelerde yapılmıyormuş özellikleri doktora sınırlı üniversitelerde yapılıyormuş.ayrıca alım şartları nelerdir  yardımcı olursanız sevinirim ..
RSS haberlerini XML olarak görüntüle